Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

Momentum Mozgalom: Beteges nemzettudat

Eszes Beáta írása

2017. február 09. - Toadwart66

momentum.jpg

A brit munkáspárti Momentum movement és a hazai, Bokros-féle piacpárti Modern Magyarország (MoMa) közt a Momentum Mozgalom (MoMo?) új utakat keres az eddig kihasználatlan nacionalizmus terén.

Magyarország ismét felpezsdült, megint valami olyasmit érzékel, amit eddig sosem, de legalább is régen látott. Vagy legalábbis már nem emlékszik rá. Előbújt egy új, fiatal közéleti társulás, amelyik szakítani akar minden eddigi irányzattal, valami újat, valami mást ígér. Például, hogy végre ők először meg akarják nyitni az ügynökaktákat. Ezt legalább tucatjára kezdeményezték ideahaza és a Parlamentben, kezdve 1990-ben, kezdve a Fidesztől, történészeken – Kenedi János, Ungváry Krisztián, Varga László – az SZDSZ-en át, legutóbb az LMP nyújtotta be ez irányú többedik javaslatát. Szándékban nincs hiány. Egyelőre a Momentumnak szándéka van, mása sincs. Nyilvánvalóan a fiatalok figyelmét ez elkerülte abban a kommunikációs bravúrban, ahol előszedték egy már létező brit, munkáspárti politikai szervezet nevét, és létrehoztak egy olyan mozgalmat, amelyik nevében erősen rímel egy már létező magyar piacpárti politikai társulásra is. Teszik ezt azok, akik szerint „az ideológiák ideje lejárt”. Ennél már csak az ez irányú viták ideje járt le jobban, legutóbb 1960-ban értekezett az ideológiák végéről az 50-es éveket összegezve Daniel Bell, amerikai szociológus.

Egy politikai csoport, amennyiben nem szakpolitikusok, minimum kommunikációelméletben és társadalmi alapüzenetben kell, hogy erősek legyenek. A lopott, de másokkal minimum összemosásra alkalmas nevükkel, egy általuk megismerni sem vágyott, több mint fél évszázados társadalmi nézettel rögtön megbuktak abban a Momentumban, ahogy színre léptek, és szólásra nyitották a szájukat.

Soproni Tamás, a Momentum Mozgalom alelnökének beszédét olvasva nem kevésbé vagyok összezavarodva, esetleg csak a de ja vu érzés ad valamiféle fogódzót: a Jobbiktól az LMP-n át a Fideszig terjedő, végtelen belterjes és unalmasan rossz, már saját nézeteikkel is ellentmondásos nacionalizmus árad belőle: „Szent István országa, nyugathoz tartozás, szuverenitás, világ élvonalában vagyunk, Trianon, nemzetegyesítés, naggyá tenni országunkat”.

Kicsit úgy tűnik, mintha valakinek három perce lett volna rá, hogy a világ és kishazánk vezető idiótáinak – Trump, Orbán, Vona - szövegéből összeollózzon valamit.

Soproni szerint az ügynökakták feltárása a szuverenitásunkat segíti elő, nem pedig a saját szembenézésünket és a múltunk kiegyensúlyozott ismeretét szolgálná. Az ügynökök mellett 1989-ben is mintegy 800.000 párttaggal. Valamiféle vagyoni elszámoltatást és új rendszerváltást emleget: az ő 0 %-ukkal szemben az ezzel 21 %-ból is sikertelenül fenyegető náci Jobbik és egy saját 1989-es tevékenységét is elfelejtő, 2010-ből „fülkeforradalmat”, már a „második rendszerváltást” kreáló, azt átlag háromévente meghirdető Orbán után.

Miért gondolja egy politikai társulás, hogy bármiféle újat hoz, ha a legócskább, rettentően üres, ám annál hazugabb tetemre hívó jelszavakkal operál, még az eddigi szereplőknél is hülyébben? Pedig a mezőny ebben igen erős.

Legfőbb bajuk az álhírekkel és külföldi propagandával van, és bár sietve leszögezik, hogy ők az alkotmányos rend hívei – nyilvánvalóan azé az alkotmányé, amit majd ők módosítanának újra – ám a hatalomba igyekezvén máris megrendszabályozni kívánják a hírszolgáltatást, különösen a külföldit. Ezt egyelőre nem ecsetelik, miként.

Én eddig azt hittem, hogy a média független, a negyedik hatalmi ág, abba jelenlegi és leendő politikus sem pofázik bele, legalább is azon haladó európai országokban, ahová tartozónak képzeli magát a Momentum. Ha írhat és mondhat ostobaságokat, mi több, valótlanságot egy politikai szereplő, közte a Momentum, majd valahogy ebből az eddig számunkra igen szokatlan sokkhelyzetből felocsúdva a hírekből is igyekszünk, mi, a választó pórnép, kiszűrni az igazságot…

Már amennyiben én a negyedik iksz utáni életkorommal még az általuk akceptálható célcsoportba tartozom, mert ugye a Momentum nemzetegyesítést tűzött ki célul – nulla %-ból, még a Bíróságon a párttá alakulásukat sem jóváhagyva ez a néppártosdi lázálom olyan, mint pelenkából egyetemre jelentkezni – miközben „az új politikai generációból tömörült fiataloknak” aposztrofálják magukat, „akik tenni akarnak Magyarország rendszerszintű problémáinak megoldásáért.” Amennyiben erre a legkritikusabb, az alkotmányos demokráciát egy nyáron leépítő 2010-es években nem volt módjuk, sem az azóta eltelt hét évben, akkor feltételezem, hogy ők most átlag 18 évesek, és végre élnek állampolgári kötelességükkel és felelősségükkel, amire eddig sem idejük, sem módjuk sem volt. A hazai fiatalok biztosan látnak bennük garanciát képviseletükre, én speciel nullát egy olyan csapatban, amelyik elsősorban korosztályosan definiálja magát, miközben ők akarnak meghatározni egy teljes közösséget érintő normarendszert, múltunk átértékelését visszamenőleg 27 évre, amikor is ők jelenlétükkel nem zavartak meg minket, és ennek a teljes közösségre nézve kitűzött változás kizárólagos garanciáit a saját életkorukban, értsd, szüleik nemi aktusának idejében határozzák meg. Már megint.

Kit érdekel, mikor dugtak a szüleid? Engem nem. Erre senki ne legyen büszke. Vajmi kevés ráhatásod volt az ügyre. Szándékoltan vagyok durva, mert egy korfasiszta politikai társulás (megint), amelyik naggyá szeretné tenni a nemzetet (sokadjára), aki egészséges nemzettudatot hirdet meg (nyilvánvalóan a hozzátartozó, 1-2 főnyi parlamenti fizetésért akár néha korpásodni is hajlandó egészséges fejbőrrel), tehát mindenki, aki egy XIX. századi, erősen lejárt, a népirtásban megbukott nemzeteszmével jön elő, az Európai Unióba lépésünk után 14 évvel, a csatlakozási tárgyalások megindulása után 27 évvel még mindig ott tart, mint Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna, és akik szerint mindenki, aki nem ezen a nacionalista nézeten van, az szerintük beteg, az a csoport lehetőleg gyűjtsön inkább a Jobbiknak kopogtató cédulát, és spórolja meg ezeket a párttá alakulási fölösleges köröket. Esetleg menjen el weboldalt készíteni – ha már a Momentumé sincs kész – mint a legutóbbi, 2014-es szónokforradalmár.

Utólag visszanézve a Várady Zsoltról szóló hírt, a MostMi méltán elfeledett név is furcsán rímel a MoMa-ra és az új MoMó-ra. Azt is egyfajta megoldásnak tartom, ha a Momentum már előre kijelöli, melyik fővárosi kerületben kérik azt az egy közpénzes állást, és ahogy a Milla azaz Juhász Péter a tüntetéseket, úgy most ők a népszavazás intézményét üresítsék ki zavaros politikai ambícióik érdekében.

A másik öndefiníciójuk a Facebook-oldalukon, hogy budapestiek. Feltételezem, ez a Momentum kommunikációs zsenialitására egy újabb példa. Remélhetőleg, rögtön azután, hogy végre átveszik az elmúlt 27 év parlamenti eseményeit, törvényjavaslatait, az elmúlt 150 év megbukott eszméit, csontnak bedobott társadalmi vitáit, sor kerül majd ennek korrigálására is, addig is a 80 % hazai vidéki lakosság menjen a fenébe azokkal együtt, akik már nem izzadják nedvesre az alsóneműt, ha egyetlen munkaerőpiaci, tudományos és élettapasztalatként egy HÖK-ös állást tud felmutatni valaki.

Végül a mai nap talált, a Momentumtól az eddig egyetlen érdemben értékelhető, az olimpia budapesti megrendezéséről szóló népszavazásért aláírást gyűjtő megmozdulásuk célját alapjaiban megkérdőjelező, egészen friss véleményüket hadd idézzem, a Facebook-oldalukon olvasható:

„ a legjobban annak örülnénk, ha az országunk olyan jó állapotban lenne mind társadalmilag, mind gazdaságilag, hogy megengedhesse magának azt a luxust, amivel egy olimpia megrendezése jár. Azon fogunk dolgozni a jövőben, hogy ezeket a feltételeket megteremtsük, és ha megvannak, utána felőlünk akár pályázhatunk ismét. Ennek – racionálisan szemlélve a dolgokat – a legközelebbi időpontja pár évtized múlva jöhet el, ergo arra, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon, még várni kell. Sokat. És még többet dolgozni.”

A Momentum Mozgalomnak ezek szerint semmi kivetnivalója sincs az olimpiával mint intézménnyel, sporteseménnyel. Létezik szerintük olyan prosperáló állam, amelyiknek megéri építeni közpénz milliárdokért a sportesemény után bárhol gazzal felvert, kihasználatlan beton monstrumokat. Szerintük van értelme egyszerre a lehető legtöbb sportágban, a világ lehetőleg legtöbb államából – ahol épp nem háborúznak, nem bombáznak halomra embereket, ahol épp nem halnak éhen – egyetlen városba csődíteni, és egyszerre lebonyolítani ennyi eseményt. Szerintük egy ilyen esemény akár negyvenévenkénti megrendezésére fordított erőforrás az azt követő években fenntartható. Szerintük létezik olyan prosperáló ország, ahol egyetlen nélkülöző ember sem él, nincs olyan szociális probléma, amire fordítható lenne ez a közpénz.

A Momentum tehát csak azért ellenzi az olimpiát, mert szerintük nincs rá elég pénz. De szerintük kellene erre gyűjteni pénzt.

A Momentum Mozgalom a nacionalizmustól eltérő nézetűeket és/vagy a baloldaliakat betegeknek tartja, a jobboldaliakat pedig ezzel az olimpiát később megrendezni szándékozó véleményükkel oktatnák szociális érzékenységre.

Ismerős, mennyire sokan, még mindig aggasztóan sokan ismét találtak maguknak egy „új”, „más”, „majdmostmi”-Messiást, és megint azt tartják legtöbben véteknek, ha vannak olyanok, akik elvárást közölnek egy politikai szereplő felé.

A Momentum Mozgalom az a csoport, amelyik végtelenül ostoba, arrogáns és tudatlanságról árulkodó belépőjével, számomra – és nézetben velem hasonlóan érző állampolgártársaim számára – frusztráló és kártékony hét orbáni év után elérte az, hogy sem kedvem, sem időm nincs arra, hogy bizalmat szavazzak nekik. Ehhez hasonló szlogennek már egyszer szavaztam bizalmat. 2010-ben. Utoljára.

Elegem van a „mások vagyunk”-okból. Elegem van a nacionalista hordószónokokból. Elegem van azokból, akik eddigi távolmaradásukat és fülsiketítő hallgatásukat nevezik meg egyetlen politikai erényüknek.

Elegem van azokból, akik bemutatkozás helyett a mások kiosztását gondolják egyetlen öndefiníciónak.

Elegem van az 1989-es rendszerváltást és azzal járó közjogi változást, 21 év demokratikus intézményrendszer kiépítését és működését nem érzékelőkből és nem értékelőkből, akik ilyen jogi nézetekkel, ennyire sekélyes közjogi elvárásokkal akarnak közösségi normarendszert diktálni, akik épp ezen közjogi helyzet romjain tudják még mindig elérni, hogy politikai tényezővé váljanak.

Elegem van azokból, akik embereket és demokratikus – bal- és jobboldali – nézeteket osztályoznak egészségesnek és betegnek, és ezzel a nézettel kívánnak egy közösséget felrajzolni.

Elegem van azokból, akik a meg nem élt életkort érdemnek tekintik, majd ebből a biológiai szemszögből nemzetközösséget rajzolnak fel.

Elegem van abból a 2009-es kötcsei orbáni vízióból, ahol már egyszer valaki a szembenálló értékvitákat – a demokrácia alapját – elítélte, helyette egy centrális erőteret vizionált, és hozott is létre.)

Elegem van azokból a legújabb, éppen aktuálisan feltűnő mindentudókból, akik úgy vallanak nacionalista és náci nézeteket, hogy még csak nem is tudnak róla, mert még ahhoz is tudatlanok, hogy leguglizzák saját szlogenjeiket.

(Fotó: Egészséges tudatú férfiak a Momentum Mozgalomban – Momentum – Facebook-oldal)

A bejegyzés trackback címe:

http://nemgogol.blog.hu/api/trackback/id/tr5712243482

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Miért lett "Orbán-ügynök" a Momentum? 2017.02.13. 13:50:00

Le sem zárult az olimpiai aláírásgyűjtés, az ellenzék egy része máris leleplezte, hogy a Momentum fiataljai igazából "álmessiások", sőt, az Orbán-rezsim ügynökei. Világos: az a gyanús, ami nem gyanús. Az ügynökvádat pont azután kapták meg, hogy egyik...

Trackback: Miért lett "Orbán-ügynök" a Momentum? 2017.02.13. 13:48:27

Le sem zárult az olimpiai aláírásgyűjtés, az ellenzék egy része máris leleplezte, hogy a Momentum fiataljai igazából "álmessiások", sőt, az Orbán-rezsim ügynökei. Világos: az a gyanús, ami nem gyanús. Az ügynökvádat pont azután kapták meg, hogy egyik...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2017.02.09. 21:28:04

A média hol független? Nevezz meg néhány jelentős hírportált vagy napilapot, amelyik nem tartozik valamelyik párt vagy politikus befolyása alá!

Gregersen Nils 2017.02.16. 21:59:56

Szerencsére mindenki tudja, hogy MÁS mit és hogyan csinál rosszul. Ebben jók vagyunk... :D