Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

Helyreigazítást kér a Soros-ösztöndíjakat még mindig tagadó Közalapítvány

Válasz Schmidt Máriának

2018. április 20. - Jogálom 2.0

schmidt_maria_kkettk.jpg

A Közalapítvány helyreigazítási igénye jogilag semmis: nincs hatáskörük Schmidt Mária személyes sérelmei ügyében, miközben valamennyi intézményük továbbra is tagadja a Soros-ösztöndíjakat Schmidt múltjában.

Schmidt, a Soros-ösztöndíja és Ránki címmel közzétett írásomra reagált Schmidt Mária helyett az írásomban nem említett Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTK).

Az inkriminált cikkem 2018. április 18. szerda hajnalban, 2.50 h-kor lett közzétéve.

A KKETTK közleménye a Közalapítvány honlapján az Ajánló menüpont alatt olvasható. Az engem hazugsággal vádló közlemény alatt nem szerepel dátum.

A Közalapítvány tőlem, valamint az írásomat átvevő médiumoktól helyreigazítást kérő közleménye megjelent az Országos Sajtószolgálat (OS) oldalán is 2018. április 18., 16.52 perckor, írásom közzététele után 14 órával és 2 perccel később. Az eltelt idő online tartalmak aktuális állapotában kialakult vita megítélésében lesz érdekes, erre a 14 órás reakcióidőre írásom Válasz Schmidt Máriának fejezetében még visszatérek.

A cikk alján jelzett címekre eljuttatott hivatalos válasz-közleményem:

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKETTK) közleményében azt állítja, "nem tűnt el Schmidt Mária önéletrajzából az MTA Soros-Alapítvány ösztöndíja", emiatt a Közalapítvány helyreigazítást kér a nemgogol blogban megjelent írásom kapcsán.

Ezzel szemben a válasz-közleményem átküldése idején képernyőképekkel igazoltan mind a KKETTK honlapján (http://tortenelem.info.hu/biographies/view/7479 ), mind a Közalapítvány „Intézmények” menüpontjában, Schmidt Mária vezetői státuszához köthető öt intézmény mindegyikén: a Terror Háza, XX. Századi Intézet, XXI. Századi Intézet, Kommunizmus Kutató Intézet, 1956-os Emlékbizottság valamint a XX. Századi Intézethez szervezetileg csatolt Első Világháborús Centenáriumi Bizottság a weboldalain elhallgatja ezt a közérdekű és közérdeklődésre számot adó információt.

A KKETTK szervezetként Schmidt Mária nevét viselő, személyesen kezelt weboldala és facebook-oldala ügyében kíván helyreigazítást kérni a Közalapítvány alakulását évtizedekkel megelőző, a történész-igazgató személyes életpályája kapcsán.

Sem sajtó-helyreigazítási, sem Schmidt Mária személyéhez fűződő jogok sérelme ügyében a Közalapítvány jogi hatásköre nem terjed ki. Az írásomban közölt állítás a Közalapítvány valamennyi szervezetére bizonyíthatóan igaz.

A közalapítványt jogilag első helyen képviselő kuratóriumi elnök két hónapja halott. (http://tortenelem.info.hu/oldal/szervezet)

Ennek alapján a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány helyreigazítási kérelmét tartalmi és hatásköri indokkal jogilag semmisnek tekintem. A Közalapítvány nagy nyilvánosság előtt személyemre tett dehonesztáló kifejezésekre nem kívánok érdemben reagálni. 

Schmidt Mária személyesen kezelt online oldalainak a cikkemet követő 14 órával később bemutatott változata információ-technológiai bizonyítást igénylő vita lehet, de jogi nem. Schmidt Mária válasz-közleményemig semmilyen helyreigazítási kérelmet nem tett közzé.

A témáról részletesebb választ tettem közzé a nemgogol blogon.

Eszes Beáta

blogíró

A Közalapítvány természetesnek tartja, hogy Schmidt Mária személyes weboldalán és facebook-oldalán található önéletrajzában "az írásom idején is már szerepeltek" a Soros-ösztöndíjára vonatkozó adatok.

Én viszont nem tartom ezt természetesnek, és nem is hiszem, ugyanis kerestem ott is. Nem is életszerű, ha jelen válaszcikkem idején a közleményt közzétevő Közalapítvány Schmidt vezette hét intézeténél tagadják továbbra is az igazgatónő Soros-alapítványi múltját. Én örültem volna legjobban, ha a neve alatt találom meg nyíltan olvashatóan, ugyanis épp azt kívántam közzétenni.

Ez egy online technikai bizonyítást igénylő vita, ki, mikor, minek a hatására módosított egyedül általa kezelt online tartalmat, de ilyen irányú bizonyítási igényét nem jelezte még Schmidt Mária.

A helyreigazítást kérő KKETTK saját honlapján is titkolja Schmidt Mária Soros-ösztöndíjait

Sajnálatos módon míg a Közalapítvány a hatáskörén kívül eső ügyekkel foglalkozik közpénzen, kiderül, hogy az általa sérelmezett ügyben ők maguk alaposan sárosak: ugyanis a KKETTK nem csupán a két, általam az inkriminált cikkben megnevezett, de a központi közalapítványi és valamennyi intézményi honlapján is titkolja Schmidt Mária a Soros-ösztöndíjait.

Most már az összes intézmény honlapjáról jelen írásommal egy időben készült képernyőképekkel rendelkezem, további fölösleges közlemények elkerülése érdekében.

screenshot-2018-4-19_kkettk_kozalapitvany.png

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány honlapja, Közalapítvány\Szervezet\Schmidt Mária kuratóriumi tag almenüben olvasható önéletrajz, letöltés ideje: 2018. április 20., 02.36 h

Felhívtam volna erre a hiányosságra a Közalapítvány kuratóriuma vezetőinek figyelmét is, de ott kiderült, hogy a kuratórium elnöke, Balás-Piri László két hónapja elhunyt, a kuratórium másik két tagja, Tőkéczki László több, mint két hónapja, Granasztói György pedig több, mint másfél éve hunyt el. Őszinte részvétem a munkatársaknak is, de ez egy közpénzen működő és működtetni szükséges szervezet. Most kaptak újabb két milliárd forint állami appanázst, amelynek elköltését a kuratórium felügyelné elnök nélkül, három halottal. Bízzunk benne, az elhunyt elnöknek és kuratóriumi tagoknak kiutalt tiszteletdíjak valami hasznos célra vannak fordítva.

Ha már hanyagságról tesznek közzé helytállónak nem nevezhető közleményt, pótolják előbb a sajátjaikat.

Ahogy eredeti cikkemben is jeleztem, a KKETTK közpénz milliárdokból működő ernyőszervezet alá tartozó intézmények közül

a Terror Háza honlapján sem önéletrajtz, de sem vezetőségi és munkatársi információ sincs megadva.

A XX. Századi Intézetről is esett szó az inrkiminált cikkemben, ott szintén a fent megadott, kozmetikázott cv látható. Annak archiv, normál menürendszeren keresztül nem behívható felületén találtam meg a régit.

Tovább böngészve az engem hanyagsággal, hazugsággal vádoló KKETTK Intézmények menüpontját,

a XXI. Századi Intézet honlapján jelen cikkem írása idején a munkatársakat, közte Schmidt Mária fotóját és nevét megadó oldal nem interaktív, róluk a nevükön és pozíciójukon kívül semmilyen információ sincs megadva,

a Habsburg Történeti Intézetben Schmidt Mária nem tölt be vezetői szerepet,

a Kommunizmus Kutató Intézet szintén a fent látható, már ismert kozmetikázott forma-cv-t teszi közzé Schmidt neve alatt,

az 1956-os Emlékbizottság honlapja szintúgy a KKETTK-típusú hiányos önéletrajzot adja meg.

Schmidt Mária a fenti eddig hat intézet vezetőségi tagsága mellett az Első Világháborús Centenáriumi Bizottságban vezető szerepet tölt be, ő a megemlékezésekért felelős kormánybiztos. A pozícióját az I. világháború befejező évének századik évfordulóján kapta meg az Orbán-kormánytól, ezzel négy év emlékező eseményeit elveszítve. Ha olyannyira az I. világháború befejezése volt az emlékezés fókusza, nem kellett volna a háború befejezését szorgalmazó Károlyi Mihály szobrát eltávolítani a Parlament mellől. A Centenáriumi Bizottság a XX. Századi Intézettel közös honlapot üzemeltet, dacára, hogy előbbinek van külön honlapja. Természetesen a Bizottság weboldalán is a sorostalanított önéletrajz van fenn.

Válasz Schmidt Máriának

Bár Ön nem szólított meg engem, csupán három halottal körülvéve lehazugozott házi intézeteinek nagyra fújt luftballonja. Bizonyára tudja, hogy a jog ismeri a ráutaló magatartás, az életszerűtlen viselkedés és a közérdeklődésre igényt tartó kifejezéseket is.

Cikkem után röpke 14 órával, két hónapja egy halott elnökkel közpénzen vezetett szervezet azt állítja, hogy bár válaszcikkemmel egyidőben nem csupán kettő, de további öt állami finanszírozású szakmai szervezet honlapján vagy közzé sem teszi, vagy az általam bemutatott kozmetikázott szakmai önéletrajzát szerepelteti, de ezzel szemben a permanens zsidózása és sorosozása mellett épp a személyes weboldala vagy facebook-oldala büszkélkedne azzal, hogy Önt vastagon kistafírozta Soros György. Miközben kormányközeli körökben a leghangosabban sorosozókat már számbavette a média, ki tanult Soros pénzén, valami miatt Ön eddig kimaradt. Ahogy az Ön és családja tulajdonolta Figyelő Soros-listázó cikke is lefelejtette az Ön nevét, tehát ők sem tudtak az ösztöndíjáról.

Ahogy tegnap éjjel, úgy ma is rászántam az időt írásomra. Tegnap is megnéztem az Ön személyes honlapját is.

Ön vagy pótolta az Ön által egyedül és arcvesztés nélkül hozzáférhető helyeken, hogy "frappánsan", önmagát hülyére véve Soros-ösztöndíjait lobogtatva "kivágja magát" pusztán két személyes oldalára mutogatva, vagy akkor én kerestem teljesen fölöslegesen USA-ban élő professzortól kezdve az Open Society Found-tól hazai intézményi vezetőkkel bezárólag azt, amit eredetileg is szerettem volna közzétenni: a saját neve alatt, bárki által látható Soros-ösztöndíját megjelölő önéletrajzot.

Az erről szóló írásomban a részleges vagy teljes titkolás az etikai szemszögök csupán egyike.

Az inkriminált cikkem lényege abban állt, amit a KKETTK-n kívül mindenki értett:

Milyen vastag bőr kell sorosozással embereket listázni, gyűlölködni, miközben Ön is Soros pénzének köszönheti kutatói munkáinak java részét?

Milyen vastag bőr kell ahhoz, hogy az Ön fia még mindig ellenzéki képviselőnek nevezze magát, miközben családi cégük tulajdonolta hetilapban a kormányt kontrolláló embereket és szervezeteket üldöző hangnemű listát tesznek közzé, a családi cégük pedig közgyűlési határozatukban teszi lehetővé, hogy a NER-ből profitálva adómentessé váljanak?

Érdekes módon a cikkem legélesebb pontjaira nem reagált az intézete. Az írásom az Ön és családi cége etikai megítéléséről szólt.

Titkolni valamit bárkinek joga van, ezt észrevételezni nem egy becsületsértő megállapítás. Kérdés, minden helyzetben etikus-e elhallgatni valamit. Ön hét szakmai felületen titkolja szakmai pályájának Soros fizette részleteit. A titok, a titkolás, a titkolásra rámutatás nem gyűlöletbeszéd. Szemben egy holokauszt túlélő bankárt nemzetközi zsidózni és egy közösség tönkretevőjének nevezni. Eredetileg ez volt a kutatási területe, a zsidóság üldözése, közte a korabeli gúnyrajzok, plakátok, gyűlöletbeszédek. Nem ismeri fel ugyanezt a most az országot telepakolt plakátokon?

Amennyiben személyesen Ön kér helyreigazítást az eddig pontosan meg nem nevezett sérelme ügyében, ahol hiteltérdemlően igazolja, hogy az inkriminált cikkem megjelenése idején és előtte már nyíltan vállalta a Soros-ösztöndíjait, miközben hét Ön által vezettet szervezet oldalán titkolja, akkor írásom erre vonatkozó sorait módosítom.

Engem viszont Önnel szemben nem érdekel a részleges vagy teljes titkolás közti különbség, mert nem ez a fő célja írásomnak. Menjen bíróságra titkolással vádolás címszóval. 7:2 titkolja-nem titkolja arányban kell érvelnie, ez egy Oroszország-Felcsút meccsen is gyenge és nevetséges érv.

Őszintén örülök, hogy a cikkem hatására először vállalja nyilvános érvelésben - ha nem is személyesen, hanem egy halott elnök mögé bújva - Soros finanszírozta múltját. Eddig sosem tette. Ha csak ezt érte el a titkolás kifejezés, már megérte.

Bízom benne, hamarosan bocsánatot kér Anna lányával, Kristóf vejével és Péter fiával együtt a Figyelőben közzétett személyektől. Azoktól, aki még élnek közülük.

A közösség elleni uszítás bűntette pedig elmossa az Ön összes titkolásról szóló, eddig ki nem fejtett érvét.

Eszes Beáta

A keretezett válasz-közleményemet jelen írásom linkjével kiegészítve elküldtem:

az Országos Sajtószolgálatnak
ots@mti.hu

a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak
xxiszazadintezet@xxiszazadintezet.hu

a cikkemet átvevő

Index.hu és HVG.hu online portáloknak

Írásomat belinkeltem Schmidt Mária facebook-oldalán közzétett, engem megszólító KKETTK-poszt alatt.

A válasz-közlemény közzétételére nincs ráhatásom, ez a fent nevezett címzettek döntési hatásköre. Ahogy az is, Schmidt Mária fennhagyja-e válaszomat a facebook-oldalán.

(Fejléc fotó: pestisracok.hu)

 

 

 

 

 

 

Ütlek, borulsz!

antisemitism_of_viktor_orban_marian_kamensky.jpegMarian Kamensky csendélete

Nagyjából ennyiről szólt Orbán Viktor március 15-én, népes hallgatóság (2 millió ± még sokkal több harcos!) előtt elhangzott ünnepi uszítása.

Ez az ember tényleg nagyon felkaphatta a vizet az elmúlt hetekben elszenvedett csapások hatására. Nem nagyon fogta vissza magát. Ha létezik övön aluli beszéd, akkor az amit ő elmondott, az az volt. Az utóbbi hetek történéseit elnézve alapos oka volt rá. Számos, nyomós és nyugtalanító oka.

Talán az államilag jól szervezett, igencsak fenyegető Békemenet egy kis gyógyírt jelentett megtépázott idegeire, tábora pedig büszkén fellélegezhetett. Végre megkapták azt, amire már annyira szükségük volt. Hatékony, szájon át történő újraélesztésben részesültek.

Tudom, hogy ez a küzdelem mindenkinek nehéz. Megértem, ha néhányan meg is vannak ijedve. Érthető, mert olyan ellenféllel kell harcolnunk, amely másmilyen, mint mi vagyunk. Nem nyíltsisakos, hanem rejtőzködő, nem egyenes, hanem fortélyos, nem becsületes, hanem alantas, nem nemzeti, hanem nemzetközi, nem a munkában hisz, hanem pénzzel spekulál, nincs saját hazája, mert úgy érzi, övé az egész világ.” (O. V.)

Jó kis duma, mi? A fenti, alantas gondolatokat valamelyik Birodalmi Pártnap szónokától, még az is lehet, a megboldogult Führertől csenhették el Orbán pajkos, szövegíró manócskái, esetleg maga a bepánikolt Vezér. Ebből azt a szomorú, de reális következtetést vonhatjuk le, hogy Budapesten még soha nem volt ekkora fasiszta felvonulás. Az világosan látszott, hogy Sturmabteilung csapata helyett Orbán leginkább kötött sapkás nénikékkel rendelkezik. Ez okot adhat némi optimizmusra.

Orbán próbálta ugyan a fiatalokat meggyőzni azzal a nevetséges hazugsággal, milyen pompás dolog ma Magyarországon jövőt elképzelni. Beszédének ez volt a leghalványabb, enyhén szólva, morbid része. Nem ért ez bizony annyit sem, mint Szíjártó kisinas beteges fenyegetőzési mániája. A Fidelitas megrögzött idiótáin kívül nem sok embert győzhetett meg arról, hogy itt a világ közepe. Marad tehát számára a selejt, a buckalakók népes tábora, akik azonban bőven elegendőek ahhoz, hogy hatalomban tartsák őt. A nagy kérdés az, meddig. 

Utoljára 2002-ben, a Testnevelési Főiskola sportcsarnokában fenyegetőzött ilyen vadul a haza önmaga által kijelölt védelmezője. Ezzel akkoriban majdnem sikerült megfordítania a választások eredményét. Most újra ezzel a módszerrel próbálkozott, csak még agresszívebb módon. Nagy kérdés, hogy sikerült-e ezzel felpiszkálnia a Fidesz ellenfeleit, illetve a passzív szavazókat, akiket, így, együtt a Vezér nemes egyszerűséggel ellenségnek, azaz méltó büntetésre alkalmas személyeknek kiáltott ki. Tipikusan demokratikus szemlélet.

A közvélemény-kutatási adatok biztos Fidesz-Kistesó győzelmet jósolnak, de Hódmezővásárhely elég nagy pofont jelentett ahhoz, „Hogy ez azér' ugye mégse annyira így van, a jó hétszentségit neki!” Akkor tehát támadás! Hol a lovam? Fel kell számolni az ellenséges gócpontokat, ha nem most, hát majd a választások után.

Hogy kin fog Orbán Viktor elégtételt venni és hogyan, az homályban maradt, de mindez nem tűnt üres fenyegetőzésnek. Ha per pillanat ez nem volt elég világos, majd az lesz, amikor a Polt Péter által eltorzított ügyészség kérésére elkezdik szisztematikusan felfüggeszteni a mentelmi jogokat. Soros Györgyre, nemzetbiztonsági handabandára, szabadkőművesekre, Németh Szilárd makacs sejtéseire, valamint hiteles lázálmaira alapozva. Az a gyanús, aki nem gyanús!

A legtöbb bosszúságot a volt, derék harcostárs, Simicska Lajos (az a gaz Ernst Röhm) megmaradt sajtóbirodalma okozta az állampártnak. Gyakorlatilag porba döngölte a Fidesz tekintélyesnek mondott személyiségeit. Világosan megmutatta milyen emberekből áll Orbán Viktor keresztény élcsapata. Tehetségtelen, korrupt, pénzéhes, kisstílű szélhámosokból. Kocavadászokból. Ők láttak neki országot építeni, pontosabban fogalmazva hazahordani. Ennek közhírré tételét Orbán gazda soha nem fogja megbocsájtani az elkövetőknek. A felségsértési perek már biztos előkészítés alatt állnak. Virág elvtársnál talán már ott is lehetnek a gondosan megfogalmazott ítéletek.

A blogokkal, a közösségi médiával is kezdeni kell majd valamit. A fene se tudja mit, de ott vannak erre a jogászok, „Oszt jónapot!”. A Facebook már aljas ellenséggé vált, mivel nem adott elég széles teret a gyűlöletkampánynak, uszításnak.

Sólyom László (szintén nemecsek) véleménye szerint, teljesen mindegy, hogy a Fidesz egyszerű többséggel, vagy kétharmaddal nyer. Amire szükségük volt azt már rég megszerezték maguknak. Ez az érvelés teljesen racionálisnak tűnik, de a hódmezővásárhelyi Fidesz győzelem is annak tűnt. Kósa Lajos elméje mondjuk nem, mivel az olyan stabil, amilyen. Lehetnek tehát még váratlan meglepetések, ezért van ennyire bepánikolva Orbán papa. Ezért silányította le a nemzeti ünnepet ocsmány pártnappá. Ő is érzi, a szavazótábora vészesen öregszik. Wittner Máriáról sok érdekes dolgot el lehet mondani, de azt nem, hogy ő lenne a jövő embere, illetve a L'Oréal új reklámarca.

Egy erősen leromlott, becstelen, szakmailag értéktelen csapattal nem lehet országot vezetni, kormányozni. Hazugságra, zsákmányszerzésre, diktatúra kiépítésére azonban kiválóan megfelelnek. A korrupcióban ez egész díszes társaság nyakig dagonyázik, ezért nem nagyon fogják megszegni az Omertà törvényét. Ha igen, a szelektíven működő ügyészség buzgó segítségével mehetnek azonnal házi őrizetbe.

A 2018. március 15-én kelt Orbán-féle ultimátum világosan megmutatta a magyar állampolgárok számára, mire számíthatnak április 18-ka után.

Nagyjából bármire.

És persze a leghatékonyabb érvre: – Ütlek, borulsz!

A hitbizományként kezelt ország

A Magyar Nemzet - vagyis Simicska - bombát robbantott. A mai számban a napilap kiteregetett egy minden ízében gyanús, 2015-ben megkezdett ügyletet, amelynek a főszereplője (?) Kósa Lajos. Történt, hogy “valaki” azzal bízta meg Mr. (minimum) Húsz Százalékot, hogy az FHB-nál vezetett számláján tartott, egészen pontosan négymilliárd-háromszázötvenhárom-millió, számokkal kiírva 4.353.000.000 euró (!) felett szabadon rendelkezve (!), azért részletekben a számára magyar állampapírokat vásároljon.

https://mno.hu/belfold/kosa-lajos-mert-nagyot-almodni-2453256

https://mno.hu/belfold/ime-a-kosa-iratokat-hitelesito-pecset-es-alairas-2453321

Hogy itt valami oltári disznóság történt, az egyértelmű. Tegyük fel, valakinek (?) van (hogy került oda?) több, mint négy milliárd eurója egy magyar banknál. (A közismert, 100.000 euróig terjedő OBA megtérítés ugyebár elegendő biztosíték a számára arra, hogy itt és ne mondjuk a legnagyobb nemzetközi bankláncoknál tartsa a nyilván korrekt, tiszta forrásból, legális módon szerzett pénzét...) 

Tegyük fel, hogy az illető dilettáns a pénzügyekben, ezért úgy dönt, magyar állampapírokba fekteti be a horribilis összeget. Na de akkor miért nem egy profi nemzetközi (na jó, esetleg magyar) befektetési tanácsadó céget bíz meg a vásárlással, miért egy korrupt voltáról közismert magyar politikust? Miért bízná kecskére a káposztát, ha nem pénzmosásról vagy kölcsönös előnyökről - lásd még: államvezetési szintre emelt korrupció - lenne szó?

És hogyan maradhatott titokban az, hogy az FHB-nál, amelynek az éves beszámolók alapján (https://www.fhb.hu/tarsasag-miben-segithetunk/Penzugyi-adatok/Eves-jelentes) 2015-ben a teljes mérlegfőösszege 420,9 milliárd forintot tett ki, egy számlatulajdonos a mérlegfőösszeg háromszorosát tartja?! Aztán, összeegyeztethető volt-e Kósa Fidesz-frakcióvezetői funkciójával, hogy magánmegbízásból magyar államkötvényeket vásároljon? Továbbá, ha a megbízást Kósa teljesítette, miért nem kimutatható, hogy 2015-től akár napjainkig, részletekben, ekkora összegért vásárolt egy és ugyanazon "valaki" állampapírokat?!

Kérdések, amelyre a válaszokat - egyelőre - csak a tárcanélküli miniszter és a megbízója tudja. No meg persze mindenki, akinek egy ilyen ügyről hivatalból értesülnie, sőt, azt engedélyeznie kellett: az FHB vezetése, a bankok feletti felügyeletet gyakorló MNB elnöke, a nemzeti fejlesztési miniszter, a miniszterelnök.

Mi ez, ha nem annak a tökéletes bizonyítéka - kivizsgálás nélkül is -, hogy Orbán Viktor kormányának jelszó szinten lehet Magyarország az első, valójában azonban a saját hitbizományukként kezelik az egész országot minden lakosával együtt?!

---------------

A Demokratikus Koalíció szóvivője sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a DK nemzetközi fórumokhoz fordul a teljes ügy haladéktalan kivizsgálása érdekében. Mert Magyarország ennél garantáltan többet érdemel.

 https://www.facebook.com/dk365/videos/1601801303243611/ 

 

 

 

Ki nézi hülyének Lázár Jánost?

d_mtz20171019011-777x437.jpgHasznált hangosbemondók működés közben

Bármily csábító is legyen, mármint ő, a miniszterek miniszterének magánéletében vájkálni nem ildomos tevékenység, engedtessék meg tehát nekem, hogy ilyesmivel ne foglalkozzak. Kéretik ilyen ügyekben a bulvár-médiához fordulni, akik készségesen állnak rendelkezésre mind felebarátok, mind felebarátnők ügyében. Aranyos, pici cicákkal, esetlegesen, félelmetes, hatalmas oroszlánokkal való fényképeszkedés diszkrét lebonyolításában pompás referenciákkal rendelkeznek.

A ki néz hülyének kit és miért problematikája azért kívántatik számunkra tüzetesebb vizsgálat alá vettetni, mivel az éles szemű megfigyelőknek – azaz folyó év április 8-áig jelentős akciós kedvezményekben részesülő, valamint földi örömöket ígérő istenbizonylatokkal kecsegtetett választópolgároknak – feltűnhetett, hogy tulajdonképpen valami ilyesmiről szól az egész választási parádé, tömörebben fogalmazva, harc. Így vagy úgy, de valahogy túljutottunk már pár választási kampányon, tehát nem érdemes ezen teóriát tényekkel bőségesen megtámogatni, vidám anekdotákkal színesíteni, kellemes emlékeket ébresztgetni.

Lázár Jánossal, mint érintettel azért érdemes foglalkozni, mivel mostanában igencsak rájár a rúd őexenelnciájára. A reá kiszabott penitencia-lavina azért válthatja ki a széles publikum érdeklődését, mivel olybá tűnik, Lázár miniszter harcálláspontot, valamint taktikát változtatott, úgy is fogalmazhatnánk, szépen átballagott, vagy inkább átlökdösték az említett rúd másik, kevésbé komfortos végire. Egyszóval mostanság őtet méltóztatik ütlegelni, ami azért szokatlannak tűnhet.

Ki utálhatja annyira eme buzgó férfiút, hogy azon hidegében kiállítja őfeneségességét Bécs egyik bevásárlóutcájára, amúgy spontán módon, sötét, utópisztikus képet festeni a világ egyik leglakhatóbb városáról. Lázár János arcvonásaiból, a megalázó komédiában való részvétellel kapcsolatban, a metakommunikációban elegendő jártassággal rendelkező személyek sok érdekes információhoz juthattak. Én nem, bár ugyancsak megdöbbentem. Annyi azonban bizton megállapíttatott általam, kitörő lelkesedést, visszafogott büszkeséget, huncut örömet nem nagyon lehetett felfedezni eme váratlan fellépésében. A spindoktorok – legalább empátiából – kiállíthatták volna őt Bécs egyik éppen épülőben lévő peremkerületén, vagy a közismert Mexikoplatzon, tőzsdenyitás után, pont a lázas nyüzsgés közepette. Ehelyett ők rútul arra kényszerítették a Veszélyes utcák  főszereplőjét, hogy próbáljon valahogy úgy viselkedni, mint Sir Németh Szilárd egy nemzetbiztonsági ülésen. A Fidesz embertelen arcának jól áll ez a szerep, Lázár főhivatalnok azonban kínosan szenvedett előadás közepette.

Ez bizony nem jött be, jelenthetnénk ki normál körülmények között. Ilyesmiről azonban nem beszélhetünk, mivel kétmillió szavazó valószínűleg rögvest lecserélte a videóüzenet hátterét egy olyanra, amelyben vérben forgó szemű, késsel hadonászó afgán férfiak szaladgálnak sétálgató emberek helyett. „Naugyehogyezígyisvan! Hehe! A Jánosnak mégis csak igaza volt. Ilynek ezek a migránsok, főleg ha kábítószereznek, amire tudjuk ki szoktatta rá őket.” Bizony!

Egy másik, szintén kivont késsel érvelő migráns sajnálatosan magyar nő volt. Hirtelen felindulás, zaklatott elmeállapot, túszdráma stb. Ez is bizony! Csak olyan másféle. Egy kis hazai. Mint a májas hurka vs. kebab.

Nagy szerencse, hogy Budapesten 2010 óta egyetlen komolyabb erőszakos bűncselekmény sem történt, sőt a zsebtolvajok áttértek a jóval jövedelmezőbb szórólap-tukmálkodásra. Boldogok lehetnek azon városnak lelkes polgárai, kiknek testi épségét legfőképpen kötött sapkás nénikék, valamint 56-ot elméletben megjárt, délceg veteránok veszélyeztetik.

Lázár dácsája, Lázár veresége, Lázár árfolyamának csökkenése, Lázár és az Elios-ügy, Lázár vs. közmunkások. Utcai csatározások, szeméthegyek demonstrációja hülye arccal, egy feltűnően tiszta és nyugodt bevásárlóutca kellős közepén. Honnan ez a hirtelen támadt katasztrófasorozat?

Nem lehet kétséges, hogy jelenleg, a kíméletlenségéről, ravaszságáról és valóban nagy munkabírásáról híres főhivatalnok irányítja az állami bürokráciát, amelyről a miniszterelnöknek nem sok hasznos ismerete lehet. Ő leginkább Magyarország, Európa és az ENSZ-nek rút ellenség táborba való besorolásával a Bioszféra megreformálásával van elfoglalva. Valakinek ezt a munkát is el kell végeznie, ha már Napóleonnak és más, feltörekvő, szorgos munkásembernek nem sikerült mindezt tökéletesen megvalósítania.

Eddig a munkamegosztás kiválóan működött közöttük. Lázár János dolgozott, Orbán Viktor pedig nem. Úgy néz ki, a főcsinovnyik Orbán erősen növekvő üldözési mániájának vált áldozatává. Talán ezért kellett szegénynek "Én vagyok a hülye, ráadásul nem is kicsi!" táblával a nyakában Bécsben parádéznia. Sajnálatos eset.

Szóval ki nézi akkor hülyének Lázár Jánost? Természetesen Orbán Viktor. Vigasztalásképpen elmondható, a miniszter ezzel nincs egyedül. A világ egyik legbeképzeltebb miniszterelnöke magán és a saját apján kívül mindenkit idiótának tart. Az apjától is csak azért tart, mivel O. Viktor saját közlése szerint, a papának könnyen eljár a keze, emiatt aztán nem érdemes vele túlságosan kekekckedni. A jattot mindenesetre időre le kell szállítania számára. Keresd az aput! Ez van!

Apropó! Pont a disznó-öbölbeli invázióval kapcsolatban jutott eszembe, arról persze fogalmam sincs, vajon miért. Szóval, tényleg Szijjártó lesz az új, miniszterelnökséget vezető miniszter? Vajon mennyi idő alatt fogja szétzúzni mindazt, amit Lázár szívós és kíméletlen munkával felépített, és mennyi idő alatt fogja teletömködni a hivatalokat a saját cimboráival?

Ha végül megtörténik a baj, és Lázárt valóban lepattintják, nem nagyon érdemes szomorkodni további sorsa miatt. Aki Orbán közelébe keveredik, az többségében így jár. Lázárnak addig amíg felelősségre nem vonják, biztos nem lesznek anyagi gondjai. Ez a felelősségre vonás elég bizonytalan portéka ezen a tájon. A fene se tudja, létezik-e egyáltalán ilyesmi a valóságban. Valaki állítólag látta egyszer elszaladni, de már nem volt ideje lefotózni.

Pezsdül a tavasz

a014c6ba289500ece032cb67cbbdc2ab.jpg

Persze nem gyakorlati értelemben, mivel amúgy olyan rohadtul hideg van, ami igazán méltatlan egy tisztességes, békebeli márciushoz. Lenge öltözékről, alsógatyában rohangálásról, szerelmetes andalgásról szó sem lehet. Illetve lehet, de az effajta vakmerőség súlyos, sőt végzetes következményekkel járhat az elkövetők számára.

– Hogy rohadna meg az olyan tavasz amelyik csak fagyni képes! – jelentette ki Schwarzberger néni reggeli síktalanítás közben, és ebben teljes mértékben igazat adhatunk neki.

Mi is pezsdült hát fel akkor annyira? Mi az a mégis? Ugyebár a kegyetlenül durvának beígért választási kampány, amelynek eddig nem nagyon akaródzott vérszomjasnak, meg halálosan rémisztőnek lenni. Valami miatt elszunyókált a beste fajzat. Mostanában viszont már-már olyan izgalmassá vált a csata, mint a legendás Cambridge-Oxford evezős verseny. Az utolsó pillanatban keményen belehúztak a leányok és fiúk.

Az eddigi versengést mélységesen dögletes unalom, érdektelenségbe fulladó sorosozás jellemezte, itt-ott megszórva Németh Szilárdnak, az emberi kommunikációt alulról súroló, kezdetleges, de brutális megnyilvánulásaival. Ennyi lett volna az egész? Egy sima választási handabandázás Bayer Zsolt és a víg cimborák csúfondáros gúnyolódásával? Semmi csúnya liberális ármánykodás, baloldali métely? A haza már végveszélyben sincs? Senki sem akarja megszállni, csak szétplakátolni?

Aztán jött Kósa nagyi busásan jövedelmező haciendája, Lázár János spontán képződött kastélya, Tiborcz István, a maga köztörvényes ügyeskedéseivel. A „migárnsok” szemérmes befogadása. Szigorú határzár, sajnos menekültek nélkül. Orbán Viktor semmitmondó országjelentése arról, hogy de jó nekünk, hogy ő van. A hódmezővásárhelyi vereség zavart takargatása. Most meg az ENSZ elleni kínos és értelmetlen küszködés.

Vár ránk a síkság, valamint a Békemenet pókhálóval gazdagon beszőtt rakétáinak óvatlan beindítása. Nem lesz ebből nagyobb baj? Amolyan ipari katasztrófa? Nem robban fel az egész összetákolt bandérium? Tömegverekedés? Szitkozódás? Acsarkodás? Protézisek rettentő csattogtatása? Szégyen a futás, de ha nagyon muszáj, akkor iszkiri, meg hozzá nyúlcipő? Csúnya dolgok ezek. „Elvtársak! A méltóságteljes menet megkezdése előtt mindenképpen egyeztessük vérnyomásainkat, valamint bél- és prosztata-működéseinket!” Hősi halál gutaütés által?

Pár hete a választási küzdelem legizgalmasabb megnyilvánulása csupán többszörösen visszatérő, makacs ásítozás volt, enyhe bóbiskolással egybekötve. Hrrr… Ezek meg itten mit művelnek nekünk tájékoztatás címén? Nincs helyette valahol egy izgalmas lábgomba reklám? Az mindig felpezsdíti az ember vérét, enyhet, nyugalmat ád, dicső tettekre sarkall, valamint reményt önt a szenvedőkbe.

És jött a váratlan sokkhatás. Jézusom! Akár veszíthet is a Fidesz-KDNP? Oda a Birodalom, meg a rengeteg jövedelem?

– Mit tudom én – hangzik az egyértelmű válasz –, de most olyan szépen rángatózik az arisztokrácia, meg aggódik a kitartott szolgahad. Annyira jó elnézegetni őket, ahogy makognak. Már ez is valami. Ott egye meg a fene a nemzeti sáskajárást, de legalább áprilisig nem unatkozunk, szomorkodni pedig ráérünk majd később.

Bayer Zsebibaba már belengette a liberális-veszélyt. Úgy jelentette be ezt, mint egy tragikus halálhírt. Hűha! Mennyien lehetnek ezek a gaz liberálisok? Annyian, mint a pomogácsok vagy mint a becsületes fideszesek? Ezért bizony már érdemes állami támogatással utcára tódulni, buszokat foglalni, hozzá büszke, mindenre elszánt arcot vágni. Most is lesznek lengyelországi kitartottak? Nekik ugyan mi közük van a magyarországi választásokhoz? Szavazati jogot miért nem kapnak, ha már ideeszi őket a fene?

Ez a Bayer csuda egy pofa. Ha nem lenne, az persze még jobb lenne. Amiket ez mond! Végre világosan ki fog derülni, hogy Mészáros Lőrincnek, meg annak az orbántojás Tiborcz Pityunak nem kell szégyenkeznie amiatt, hogy harácsolnak, lopnak, dőzsölnek. „Semmi szégyellnivalójuk nincs, csak a vádaskodás megy!” (B. Zs.) Natürlich, Herr Stabs-Feldwebel! Benne is van szépen az alaptörvényben. Lopni csak a baloldal képes. Aki kormányközeli, amolyan bárcás haramia, az csupán szépen gyarapszik mégpedig a nemzet javára. Honnan bír ez a demens Bayer-létforma ennyi marhaságot összehordani? Nem gyámkodik felette senki? A végén még akkora hülyét csinál magából, mint amekkora most.

Ez az ami már nagyon hiányzott. A pánikhangulat kiváltotta kincstári idiotizmus. Szaladgálás, idegroham, zavart kapkodás. Gyorsan, gyorsan! Azonnal mentsük meg a nemzetet, azaz keressünk megfelelő bankot az összekuporgatott vagyonkánk számára. Közben tereljünk rendületlenül. Törökkel, tatárral, marslakókkal, orkokkal, kolerával. Teljesen mindegy, hogy mivel, csak ki ne derüljön az, mennyit loptunk el két ciklus alatt, mivel az szégyentelenül sok, ráadásul büntethető.

Ez a lényeg. A többi csak a nép hülyítése, szórakoztatása. Móka, kacagás, Maksa híradó.

Hát akkor, nosza! Élvezzük a pezsgést! Nézzük csak meg, mire is megyünk egymás ellenében.

Ellenzékváltó hangulatban

ss2848909.jpg

Pieter Brueghel - A bolondok ünnepe

„Hódmezővásárhely bizonyítja, hogy ellenzékváltó hangulat van.” (Gulyás Gergely, oknyomozó politikus)

Érdekes felvetés, főként mivel Hódmezővásárhelyen a kormánypárti jelöltet zúzták le a választók. Ez van! Ilyesmikre képes a túlságosan csavaros észjárás.

Akadnak még csodás eszmefuttatások bőven szerteszét a világ számos fertályán, így mifelénk is. Mészáros Lőrinc például állandóan azt bizonygatja, mindenre megesküszik, ő nem Orbán Viktor organikus páncélszekrénye, hanem a XXI. század legzseniálisabb magánvállalkozója. Polt Péter saját függetlenségét próbálja elhitetni, meglehetősen szerény sikerrel, de konok elszántsággal.

Akadnak páran, akik vevők az ilyesmire. Magyarországon állítólag úgy nagyjából kétmillióan nem használják az eszüket gondolkodásra. A hitnek – az értelemmel ellentétben – nincsenek korlátai, amely emiatt legyőzhetetlen előnyt biztosít számára.

Racionálisan megforgatva Gergely, az emberfia bizarr eszmefuttatását, azt lehetne kihámozni bölcs mondanivalójából, az ország szeretné leváltani a jelenlegi ellenzéket, mégpedig a Fideszre. Nocsak, Hoczek úr! Forradalmi gondolat egy kormánypárti kedvezményezett részéről, de van benne valami. Nevezett atyafi valószínűleg azonban nem ezt szerette volna mondani. Ő valami Fidesz-kompatibilis ellenzékre gondolt, amely kézivezérléssel irányítható és nem sok vizet zavar. Esetleg a jó öreg egypártrendszerre, amelyet már kipróbáltunk.

Egy valódi, ütőképes ellenzék valóban nem ártana a magyarországi lakosok védelme érdekében. Valami olyasféle, amely képes arra, hogy féket vessen annak az eszeveszett ámokfutásnak, amelybe Orbán Viktor belerángatta az országot. Például Rogán Antalt képes lenne kétes dolgai miatt lemondásra felszólítani és egy független bíróságra bízni további sorsát. Olyanra, amely valamilyen módon alkalmassá válna értékelhető „következményeket” összehozni.

A mostani ellenzék nyolc év alatt alaposan a kormánypárt alá szorult, de a 2018-as választások után ez a kegyelmi állapot megváltozhat. A hódmezővásárhelyi vereség után már nem tűnik annyira reménytelennek a kellemetlenkedés, mint azelőtt, ennek ellenére könnyen lehet az. Mármint reménytelen.

A Fidesz számára a legnagyobb veszélyt nem a Békemenet váratlanul bejelentett offenzívája jelenti, bár kétségtelenül hatalmas csapást jelent számukra, ha az öregfiúk csapata kimerészkedik az utcára, és ott látványosan hülyét csinál magából. Ha ez a gyászmenet megvalósul, mulatságos bolondünnepet sikerülhet összehozniuk a közreműködőknek. Ráadásul a nemzeti ünnepen. Stefka Stefi, mint márciusi nagyjából ifjú? Jópofa, mi?

A rendőrségnek minden bizonnyal rengeteg dolga lesz ezen a napon. Hermetikusan le kell zárniuk Orbán korlátozottan nyilvános megjelenésének környékét, ráadásul még ezeket a márciusi potrohosokat is kísérgethetik, nehogy elbitangoljanak. A kormánypárt abban azért reménykedhet, a lelkes szervezőknek nem sikerül kellő számú idiótát összetoborozniuk, így beérik egy zártkörű nemzetmentéssel.

Mi tehát a kormánypárt legfontosabb feladata? Elsősorban a hazudozás, de ez nem jelenthet különösebb gondot számukra. Egy egész médiabirodalom lesi minden kívánságukat és várja a tőlük független véleményüket.

A kormánycsapatok a kissé túlpörgetett Soros-kampányt nem nagyon nélkülözhetik, mivel pár hét alatt nem igazán tudnak megfelelő ellenséget kreálni maguknak. António Guterres, ENSZ főtitkár képével nem lehet teleszórni az országot. Sokan azt sem tudják ki ő, mivel foglakozik, miként lehet megállítani, illetve kiejteni a nevét.

Marad tehát a kemény kulimunka, meg a Kubatov-lista. Meg kell akadályozni az ellenzéki összefogást. Rászállni az ellenzéki jelöltekre, ütős rágalmakat összeszedni róluk, aztán helyben elterjeszteni. Nem könnyű feladat, mivel a túlzásba vitt buzgólkodás könnyen visszaüthet, aztán megnövelheti a szavazási hajlandóságot. A legnehezebb azt megállapítani, mikor érdemes visszafogni a Csahos Fenevadakat. (Az érdekfeszítő témát érdemes tanulmányozni Terence Hambury White: Üdv néked, Arthur, nagy király című, nagyszerű könyvében. A Csahos Fenevad és Pellinore király különös barátsága rendkívül tanulságos és egyben megható történet.)

A rágalomhadjáratot minden körzetben levezényelni bizony nem lesz könnyű feladat. A Fidesznek áprilisban ráadásul döntő győzelmet kell aratnia ahhoz, hogy végleg megszabadulhasson az idegesítő parlamentarizmus korlátaitól. Egy „A fenébe, éppen hogy csak győztünk, elvtársak!” katasztrófa valószínűleg totálisan ledarálná őket a következő ciklusban.

Van tehát miért izgulnia Németh Szilárdnak és kedves rajongóinak.

Csendben azért reménykedjünk abban, hogy a március 15-ére meghirdetett bolondünnepet, dacolva minden józan ésszel, megtartják a szervezők. Kár lenne az ilyen vidám látványosságot kihagyni. A farsangi időszak az idén február 13-án ugyan már lezárult, de a hülyeség nem nagyon törődik a kalendáriummal.

Hajrá Bayer Zsolt! Hajrá Stefka von Öreg! (Meg az összes molyrágta nemzeti maskara.)

15055866789329297_800x600_1.jpg

V. Zsolt

Tagkönyv az örökkévalóságnak

ox6h31su8mg_market_maxres.jpg

„Reményt kaptak, elhiszik, hogy erősek lettek és a mi álmunk szertefoszlott. Mutassuk meg, hogy vagyunk egy páran!” (A Bayer)

Na so! Egy kis pánikroham. Megesik ez váratlan sokkhatás esetén. Bayer alaposan begazolt. Valami biztos beszaladt a naciba. Kondenzcsík, vagy mi. Ez teljesen érthető vészreakció a részéről. Ha valakinek, hát neki rengeteg vesztenivalója van. A 2018-as országgyűlési választásokba simán belepusztulhat szerencsétlen pára. Materiális értelemben, konkrétan, patológussal, gyászszertartással, meg mindennel. Az ötös számú gazfickó.

Nekem soha nem volt párttagsági könyvem, így fogalmam sincs, mennyi egy ilyen hasznos holminak az elévülési ideje, sőt azt sem, kell-e bele bélyegeket ragasztgatni. Azt sem tudom, miként kell letagadni, meg diszkréten elhallgatni azt, hogy a papának valamikor volt ilyenje, sőt abból gazdagodott meg, nekünk meg ebből lett a tisztes örökségünk. Hagyjuk is ezt! Magánéleti problémák, bulvár, meg ilyesmi.

Jöjjenek a kellemetlen közügyek, amelyek váratlan módon, pont a választások előtt pár héttel bukkantak elő. Szinte kivédhetetlenül. A nemzetközi összeesküvések hívei elégedetten dörzsölgethetik a tenyerüket. Soros György a maga nevére íratta egész Hódmezővásárhelyt, de ez annyira szupertitkos szuperterv, hogy az iratokat egy lezárt széfben tartják, valahol az Andok egyik megközelíthetetlen csúcsán.

Ahol Bayer szóla, ott maga Orbán szóla. „Munkára gyerekek, mivel a végén még tényleg bevágnak minket sittre, aztán onnan óbégathatunk, hogy mi kérem nem köztörvényesek vagyunk, hanem méltatlanul meghurcolt politikai foglyok. Azonnal követeljük a TASZ segítségét!”

Annyira azért nem kell betojni. Hódmezővásárhely példája figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy érdemes jóval nagyobb hangsúlyt fektetni a választási csalásokra, mint a közvéleménykutatások csalfa eredményeire. Orbán valami olyasmit mondott – nem egészen ezekkel a szavakkal, de ez volt a lényege –, ezentúl háromszor annyit kell hazudniuk. A minőséget mondjuk elfelejtette megemlíteni, ami részéről lehet pillanatnyi figyelmetlenség, de az is, hogy a fejedelem kizárólag a mennyiségben és az erőben hisz.

Ez a „mi álmunk szertefoszlott” rendkívül találó kifejezés. Arról lenne szó, esetleg nem lehet majd annyit lopni, csalni és annyiszor, amennyiszer csak jól esik? Mészáros Lőrinc megáll a gazdasági növekedésben? Nem lehet másokat bemondásra tönkretenni, bíróság elé citálni? Állampolgári kötvényekkel üzletelni? Csalni, lopni, hazudni, álszent módon istentelenkedni?

Vajon miről álmodik Bayer Zsolt békés szunyókálás közben? Tömeges kivégzésekről? Tarkólövésről? Máglyákról? Orgoványról? Csúszómászókról? Féregirtásról? Ezen, erősen beteges vágyait ő maga írta le, ami azt jelenti benne vannak a fejében. És mindez a sok mocsok most váratlanul veszélybe került. (Hogy a hóhér kutyája ... meg az egész világot! Hogy lehet ilyen körülmények között gyűlöletből kastélyokat építeni, meg alázatosan Fidesz-sütiket majszolni? Jaj Istenem! Vajon ki lesz a Fidesz Biszku Bélája? Mi lesz Schmidt Máriával? Mennyi idő alatt rohad szét egy stadion?)

Mindenki Simicskától várta a misztikus atombomba ledobását, erre egy másik volt fideszes, Márki-Zay Péter simán kikéri az Elios-ügyben született OLAF-jelentés Hódmezővásárhelyre vonatkozó részét, amitől az általában higgadt és cinikus Lázár János rögtön hisztériás rohamot kapott. Ezek szerint talált, süllyed!

– Earl. Ezek most összehoztak maguknak egy Tocsik-ügyet, csak sokkal nagyobbat? Mi lesz, ha ezzel pépesre verik Orbán Viktor buci fejét? Te, Earl. Tényleg van olyan ország, hogy Magyarország, vagy csak odarajzolták egy üres helyre? – kérdezte meg naivan a kicsit ütődött Randy Hickey a bátyjától.

Hódmezővásárhely a pszichikai hatáson túl leginkább a szépen kiteljesedő Elios-botrány miatt jelent problémát a pártállam számára. Alaposan felborította a szépen kidolgozott kampányterveket. Ebbe a végén még Polt Péter is belebukhat, aztán szerbusz világ, jöhet a mehet.

A legszebb az egészben a gyors és hatékony ellencsapás. Március 15-ére szerveznek egy pártállami Békemenetet, közpénzből. Pont Budapesten, ahol a Fidesz a legrosszabbul áll. Ez bizony még jobban megroggyantja majd Fidesz-KDNP-t.

– Hülyék ezek, vagy mi? – kérdezte Randy Hickey.

– Azt hiszem Randy, ez valami olyasmi – válaszolta erre a bátyja.

Ne legyél már annyira fideszes!

tiborcgecitolvajpasszolacsaladba.jpg

Tau bácsi és a családi közvilágítás

Lassan az a kép alakul ki az egyszeri, nem annyira Orbán-istenhívőben, hogy aki fideszes, az vagy hülye, vagy hazudik. A mostani pánikszerű „Már megint nem történt semmi különös.”–érvelés, azaz Tiborcz Istvánnak nem kötelessége, hogy fényesen világítson a sötétben, illetve Hódmezővásárhelyen szerencsére a Fidesz megőrizte szavazótáborát, ráadásul második helyezést ért el, arra utal, a kettő nem zárja ki egymást.

Van tehát remény arra, hogy a valóság alaposan ülepen billentse a Fidesz-KDNP legnagyobb támogatóját, az apátiát.

Jó fideszes szokás szerint az első reakció az lesz a hódmezővásárhelyi szép, dobogós helyezés után, miként lehet fenyegetőzni, visszavágni, majd büntetni. Választási csalást a szervezők nem nagyon mernek emlegetni, mivel az ilyesmit ők követik el, ráadásul szervezetten, iparszerűen. A méltán mély közutálatnak örvendő pedellus, Kövér László ezt őszintén be is vallotta. Semmi mást nem csináltunk, csak azt, amit az MSZP – jelentette ki valahol a haza bölcs motyogója. Aztán, Laci bá'? Akkor meg mi van? – merülhet fel a jogos kérdés. Mi lett a régen oly dicső MSZP-ből? Maradt még belőle valami mutatóba?

A Fidesz-KDNP-nek jól láthatóan igencsak szaporodnak gondjai, de ezeket nagyrészt saját maguknak köszönhetik. Egy 2018-as választási győzelem nem biztos, hogy segíthet rajtuk, legfeljebb erőszakos módszerek bevetésével. A lufi valamikor egészen váratlanul fog kidurranni.

Úgy néz ki, mára a világ egy része Orbán Viktor és a kartell ellen van, amit ő szabadságharcnak próbál beállítani. Ezzel a magyarázkodással az a legfőbb gond, hogy diktatúra építése, személyi kultusz, valamint szemérmetlen rablógazdaság nem tartozik ebbe a kategóriába. Lassan már Magyarországon is egyre többen rájönnek erre.

Ha 2018-ban a kormánypárt nyerni akar – és nagyon, de nagyon akar –, akkor hazudnia kell. Nem keveset, hanem rengeteget és folyamatosan. Ezzel a módszerrel eddig mindig, nagyjából mindenhol taroltak. Nyolc év alatt tökélyre fejlesztették saját virtuális valóságukat, de médiabirodalmuk most, amikor sorra napvilágra kerülnek a számukra kellemetlen ügyek, alaposan lebénult, pontosabban süketté és némává vált. Úgy néz ki a demencia őket is fenyegeti. Kiderült, csupa idióta és tökkelütött írogat náluk, akik nem képesek egyéni gondolkodásra és még a kabátjukat is csak felsőbb utasításra merik begombolni. Ők csak leírják a direktívákat, aztán várják az érte járó zsoldot.

Elegáns öniróniával, morgolódással lehetne tompítani a dolgok élén. Néha szelíden oda is lehetne csapni, ami segítene az uralkodóosztálynak egy kicsit abban, hogy valahogy elhelyezze magát az Univerzumban. Egy ilyen gyáva, haszonleső szolgaseregtől persze nem lehet az ilyesmit elvárni. Esetleg, a háborút lekéső partizánból lett harcos antikommunista, Gajdics Ottót megbízzák, legyen ő a magyar Kurt Vonnegut, aztán írjon olyasmiket, amiket se ő, se csekély értelmű olvasóközönsége nem tud felfogni.

Ez van! Orbán ügyes aknamunkával 2010-ben csórt magának egy egész országot, amelyben sokan azt állítják, kizárólag benne és a Pártban bíznak. Valójában a legtöbben úgy utálják az egész fideszes bandériumot, mint a bűnt. Megesett már az ilyesmi az MSZMP Központi Bizottságával is. Most a Fidesz vezetősége vált azzá. Ez lett a nagy spillerkedésből, harácsolásból, meg arcoskodásból. Orbáné az ország, övé a hatalom, azt azonban nem nagyon lehet tudni, vajon meddig.

A 2018-as választás egy kissé leegyszerűsödni látszik. Majdnem mindegy már, ki lesz a galád kihívó, csak ne legyen fideszes, mivel az lop, csal és még a csillagokat is lehazudja az égről. Igaz ez? Nem minden esetben, de ez egyre kevesebb embert érdekel.

Mi lesz, ha az illetékesek áprilisban nem tudják a pártállam számára kellemetlen választókat távoltartani az urnáktól? Kubatov kivezényeli a paramilitáris alakulatait, akik bíztatóan bekukucskálnak a szavazófülkékbe és segítenek megfelelő helyre behúzni az ikszet? A kormány rendkívüli állapotot hirdet ki, egy közterületen fagylaltot majszoló szíriai állampolgár miatt? Soros Györgynek álcázva magukat, fidelitaszos félkegyelműek megtámadják a gleiwitzi rádióadót?

A Rogán-Habony által irányított propagandagépezet egyre inkább kezd belesüllyedni a trutymóba. Nyerni persze így is nyerhetnek, de hogyan fognak utána kinézni? Törölgethetik magukat egy libával, mint Dadan a Macska-jaj kultikus jelenetében.

Az Elios-ügyet nem nagyon tudták lemosni magukról az érintettek. Mindent megpróbáltak ugyan, de semmi sem jött be. A legszánalmasabb az egészben az, hogy már hazudni is csak központi, írásos utasításra képesek.

T. István nem Soros György, hanem Orbán Viktor veje. Simicska Lajos a kifogásolt időszakban a Fidesz gazdasági háttérembere volt. És ezzel képesek érvelni? Ez így, akárhogy is forgatjuk, nagy bukta. Mit tudtak ez ellen tenni a propaganda-minisztériumban? Teleszórtak az egész országot Szél Bernadett képével, amint egy szexi gyorsvágót tart a kezében. Erre a BauMax is képes, ráadásul nem közpénzből.

Polt Péter őszinte nyilatkozata az OLAF-vizsgálat ügyében egyértelműen bebizonyította minden elvont gondolkodásra képes élőlény számára, hogy a legfőbb perzekutor melyik csapatban játszik. Mást persze már nem nagyon tud csinálni őkegyelme, legfeljebb csendben lemond és menedékjogot kér a baráti Azerbajdzsánban. Szakmai hitelességet, elfogulatlanságat senki se keresgéljen rajta. Nem olyan ember ő.

Az önmaga fontosságától egészen nekivadult Szijjártó Péter úgy ment neki az ENSZ-nek, mintha előtte konzultált volna Robert Mugabe hitvesével, illetve alaposan tanulmányozta volna a rinocéroszok viselkedését. Kinek képzeli magát eme harcias férfiú? Egy tesztoszteronnal belőtt Nyikita Szergejevics Hruscsovnak?

Szorongatják a Fideszt rendesen innen is, meg onnan is. Jönnek a váratlan pofonok szép számmal. Tockosok, gúnyos megjegyzések, fülek pöckölése. Mi van hülyegyerekek? A magyar kormányhoz Nyugaton többen már úgy viszonyulnak, mint egy szervezett bűnözői csoporthoz, amelyet célszerű lenne minél inkább elszigetelni. Orbán számára emiatt tényleg elengedtethetetlen az elkeseredett függetlenségi harc látszatának fenntartása. Tisztán önvédelemből és anyagi megfontolásból.

Pár héttel a választások előtt adódhat rá némi esély, hogy a Párt végre meginduljon lejtőn.

– Kezdetnek ez nem is rossz! – jelentette ki Robert Oppenheimer 1942-ben, Los Alamosban – Valamit majd csak összehozunk, ha elegendő mennyiségű kréta áll a rendelkezésünkre.

Lesz itt meglepcsi dögivel. A Fidesz állig fel van fegyverkezve. Sebezhető, de irtózatosan erős és úgy lő, mint John J. Rambo, amint megpillant egy vietkong biztosítási ügynököt, valami elmaradt hátralékkal.

A kötelező skorpióevés elleni ágálás nem tűnik túlságosan meggyőző nemzetvédelmi stratégiának, bár ha valaki maga elé képzeli Németh Szilárdot amint éppen egy tál, alaposan megpúpozott, ropogósra sült ízeltlábút méreget bizalmatlanul, komolyan elgondolkodhat azon, hogy most akkor meg mi legyen.

Hat hét és egy nap...

Borzasztóan sajnálom és féltem a fiatalokat. Mikor lesz “ebből” itt ismét normális, élhető, szerethető ország? Hány év kell ahhoz, hogy ne a sötétség és a gyűlölködés uralja a fejeket és a közbeszédet, vagy hogy a gomba módra szaporodó, bunkó halljakendek - akik szolgai végrehajtói csupán az "akaratnak" - ne érezzék magukat a mindenség urainak, jóformán mindent megengedve maguknak az egyszerű földi halandókkal szemben?

Hány év alatt lehet megszüntetni azt az átpolitizáltságot, amelynek ugyan a normális politikához semmi köze, mégis elviselhetetlen töménységben hatja át mindennapjainkat, folyamatos stresszben és feszültségben tartva az embereket, akiknek, ha egy kis nyugalomra vágynak, a hegyekbe kell menekülniük - igen, vissza a természetbe... -, vagy majdhogynem mindegy, milyen irányban, de átlépni a határt.

Hány év - vagy évtized? - kell ahhoz, hogy a mi kis országunk ismét a vendégszeretetéről, szívélyes, jókedvű lakosairól, tehetséges embereiről legyen ismert a világban és ne az egymásnak feszülő szekértáborokról, amelyek között immár az irracionalitás a választóvonal: annak piedesztálra emeléséért, illetve a felszámolásáért folyik a kegyetlen harc. Az a küzdelem, amelyben - mint nehéz helyzetekben mindig - jóformán semmi érdemi segítségre nem számíthatunk a határokon túlról...

Vagyis - magad uram, ha szolgád nincs - nekünk kell (KELL!) megtalálnunk a megoldást. Hat hetünk van rá, hogy minél több kétkedőt és bizonytalant meggyőzzünk arról, ott a helyük az urnánál és a 43. napon feltétlenül jó helyre kell tenniük az X-et. Önmagukért és a jövő nemzedékéért.

A kevesek hitbizománya helyett - a Sokak Magyarországáért.

Az igazság ára

1_1ktaurcfxvdsjk3coad3fw.png

Ez az „Igazság ára” rendkívül figyelemreméltó cím, bár sok értelme nincs. Ki tudná megmondani azt, vajon mennyibe kerül 10 mázsa kikezdhetetlen igazság, hol lehet kapni, és ami a legfontosabb, lehet a vásárolni belőle részletre is, egy mutatós darabot. Aztán meg legfőképpen azt, hol lehet jutányos áron eladni, azaz megszabadulni tőle, ha már nincs rá szükség. Kisebb darab nincs belőle?

„Az igazság ára című fordulatos thrillerben Matthew McConaughey a dörzsölt, karizmatikus Los Angeles-i bűnügyi védőügyvédet, Michael «Mick» Hallert alakítja, aki Lincoln Continental kupéjának hátsó ülését használja irodaként.”

Témánk szempontjából ez teljesen mellékes, főként mivel a film eredeti címe „The Lincoln Lawyer”, ami újabb rejtélyt szabadít ránk. Kik azok a gátlástalanul kreatív elmék, akik a külföldi filmeknek találomra adnak valami pofás címet? Vajon miért nem lehet őket emiatt bíróság elé citálni, majd leültetni. Itt kellő idejük lenne az igazságot méricskélni, értékelgetni.

Az igazság megfoghatatlan fogalom, amely néha úgy viselkedik, mint Schrödinger macskája, akiről senki sem tudja pontosan megmondani, hogy mit csinál, csak annyit, hogy valahol talán zabál, esetleg alszik, talán valami egészen mást csinál, mondjuk döglött.

Puff bele, oda se neki! Akkor kezdjünk is hozzá. Keressünk gyorsan magunknak egy abszolút igazságot, ami kellőképpen érdekfeszítő, provokatív és kevesen merik kimondani kertelés és sűrű elnézések kérése nélkül. Ezúttal ez utóbbi érzelmi okokból elmarad.

Also! Orbán rendszere egy tüchtig, gondosan felépített fasiszta rendszer. Lehet ezen felháborodni, kommunizmust emlegetni, kikérni, mint egy pofa sört, meg minden, de akkor is az. Merjük már kimondani ezt a kurva igazságot, legalább azért, hogy akik nemzeti szocialista érzelmeiktől átitatva nagy számban a Fideszre szavaznak, ne mondhassák azt a későbbiekben, hogy ezt ők nem tudták. Szegény, tudatlan párák. Ők csak előírásszerűen nézték a magadott tévécsatornát, aztán meg ez lett az eredménye. Fasisztákká váltak mind egy szálig. (Mama hozzá mán’ gyorsan nekem egy üveg sört. Ezen most aztán tényleg nagyon kiakadtam. Éppen az imént fasisztáztak le. Pont engem, aki még munkásőr, meg KISZ titkár is voltam. Persze merő tiltakozásból, meg akkoriban ugye ez kellet ahhoz, hogy rendes, megbízható elvtárs váljék belőlem. Pont olyan, mint most.)

Nem kell azonnal az Endlösungra, a varsói gettóra, a Szovjetunió lerohanására, a Blitzkriegre, valamint a Zyklon–B-re gondolni. Változnak az idők, változnak a fasiszták. Itt van mintának Francisco Franco, Agusto Pinochet, Rafael Trujillo Molina. Van belőlük választék dögivel. A társadalom adott körülmények között könnyedén kitermeli őket magából.

Fasizmus és fasizmus között hatalmas különbség van. Talán a legizgalmasabb kérdés a halálbüntetés kérdése. Nem hiába forszírozza ezt Erdoğan pasa, meg a mi egyetlen Államférfink. E nélkül a fasizmus nem tud a maga ocsmányságában kiteljesedni, bár ha nagyon rákényszerülnek, ezek az öntudatos rendszerek nemzetbiztonsági okokra hivatkozva meg tudják oldani ezt az átmenetileg kényes problémát. Meghalni könnyű és rendkívül változatos tevékenység. Rengeteg embernek sikerült már.

Nem valószínű, hogy a Fideszre szavazókban felmerülne az a kérdés, hogy kik ők valójában. Ez nem is az ő dolguk. Ők csupán alkalmazott fasiszták, tehát nem nekik kell megmondaniuk azt, hogy azok. Sokan közülük nem is sejtik, ezért érdemes lenne figyelmeztetni őket erre. Egy nyugdíjas nénike nem fog Kalasnyikovval rendet teremteni a faluban, de előre gyártott Fidesz-hívőként el fog menni, és engedelmesen szavazni fog. Keresztet vet, majd leadja a voksát a nemzeti szocialistákra. Nem is fog tudni róla, ez benne legszebb. Ez az hazugság ára, ami ha a propagandaminisztérium és kormány által irányított médiák hazug, uszító kampányát nézzük, rendkívül drága és kártékony dolog.

Felejtsük már el ezt a hülye, fából vaskarika illiberális kifejezést. Valaki kapott azért egy PhD fokozatot, hogy diszkréten átcímkézte fasizmust, mások pedig örvendezve használják. A lényegen nem változtat ez semmit.

Azt sem gondolhatja senki komolyan, hogy az Európai Unión belül ugyanúgy lehet fasizmust barkácsolni, mint a náci Németországban. Most „Homo sorosensus”-nek hívják a „zsidókat”, de ugyanúgy meg lehet őket bélyegezni, meg lehet fosztani őket a jogaitól, másodrendű állampolgárt lehet belőlük barkácsolni, csak nem kell a származásukat felkutatni. Mennyivel könnyebb így.

(Sok idióta még azt sem tudja, hogy a „Homo” nemzetségnév és ezért nagy betűvel írandó. Arról nem is beszélve, hogy a Homo sapiens mára már monotipikus fajjá vált, köszönhetően a kihalásoknak.)

Orbán nem tudja – vagy ha tudja, sokkal, de sokkal rosszabb –, hogy emberek tenyésztéséről zagyválni, ocsmány és visszataszító dolog. Tipikus fasiszta fogalom. Ő ezt gondolkodás nélkül megtette. Nem véletlenül.

Álljon már meg a menet egy pillanatra, drága hölgyeim, kedves uraim! Mélyen tisztelt publikum! Tetszenek tudni, hogy mi készülődik most az országban? Egy kis jópofa jogfosztás. Tetszik ez önöknek? Semmi baj! Ha igen, szíveskedjék önmagukat fasisztáknak, és nem elkötelezett humanistáknak tekinteni. Skatulyázzák alaposan be önmagukat, a nemzeti érzelmeiket pedig…, hát arra már rég keresztet vethettek. Azóta amióta a saját honfitársaikat kiközösítették.

Egyetlen párt sem meri a Fidesz szemébe vágni, hogy: - Nini! Hogy önök idővel micsoda derék fasiszta párttá lettek, méghozzá egészen hülye névvel! Öröm magukra nézni! Van igazi Vezérük is. Nem is akármilyen. Olyan szépen szónokol a semmiről, hogy közönsége egészen elolvad a gyönyörűségtől. Vannak kijelölt elleneségeik, akik könnyedén felcímkézhetők, azonosíthatók, megvádolhatók, büntethetők. Még csak nem is védekezhetnek, mivel azt a jogot is elvették tőlük.

Feltűnt ez valakinek, vagy az ilyesmi csak a kommunisták részéről tekintendő elítélendő bűnnek? Csinos egyenruha, katonásdi nem lesz? Megelégsznek a TEK-el, meg annak az identitászavaros Kövér Lászlónak a Harci Gárdájával?

Lassan vége a kampánynak, de a lényegről szemérmesen senki sem mer beszélni. 

Lapítunk, sumákolunk, másfelé nézünk, hátha ez nem is az. Vagy talán nem is annyira? Csak egy kicsit. Olyan, édi-bédi fasisztácska? Eddig ez stratégia még soha nem vált be.

Az ellenzék ezt a kérdést teljesen elsumákolta. Most meg már késő.

Orbán legdurvább találmánya a „homo sorosensus”, ami rendkívül praktikus kategória. Bárki belefér, legyen akár hutu, tuszi, esetleg egy kegyvesztett fideszes. Teljesen lényegtelen. Majd a bíróság eldönti ki az az alávaló gazember.

Igazság ára? Egybe vagy szelve tetszik kérni? Esetleg maradhat egy kicsivel kevesebb?