Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

Hogyan alakította át Orbán Viktor az ostobaságot pénzzé

2015. július 27. - Toadwart66

A tradicionális tusványosi búcsú fő attrakciója természetesen Európa leginkább megválasztott miniszterelnökének eszmepolitikai előadása volt. Olyan nagy hírverést csaptak körülötte, hogy jómagam már abban reménykedtem: „Na, most aztán fény derül a piramisok építésének és a Bermuda háromszög titkaira. Akár még az is kiderülhet, amit persze már minden tisztességes magyar ember régóta sejt, hogy az Atlantiszon székely rovásírást használtak még a bevásárló cédulákon is.”

Reménykedtem benne, hogy egy-két ritka ételrecept is elhangzik majd, és hasznos életviteli tanácsokat is kapunk. Érdemes lesz hát fülelni, hogy mit is mond Európa egyetlen életben maradt államférfija.

Mélységes csalódásomra azonban, csak Európa megmentéséről, a baloldal ármánykodásáról és a multikulturalizmus egészségre kimondottan káros hatásairól volt szó. Ezeket, mivel mindig lelkiismeretesen odafigyeltem az órákon, már jól ismertem, így ez az ismertetető csak amolyan ideológia repeta volt a számomra. A miniszterelnök úr biztosra ment. Egy papirosról szépen kibetűzte az értékes szózatot, nehogy valamit kifelejtsen. Egy gaztett sem maradt felolvasatlanul. Precíz és alapos leltárt készített.

Már éppen kezdtem a számomra oly felejthetetlen beszédet kitörölni az agyamból, amikor rájöttem, hogy egy gyűrűsféreg-szerű mondat ott tekergőzik a beszéd közepén, ami kifejezi a miniszterelnök úr politikai krédójának lényegét. Ez azóta már méltán szállóigévé vált: „Ezek az emberek, ezek a politikusok egész egyszerűen nem szeretik a magyarokat, és azért nem szeretik őket, mert magyarok.” Ez a nemes gondolat úgy hülyeség, ahogy van és ez is a funkciója. Természetesen az „Ezek”, az ideológiai nyomorékok, a trockista elhajlók. Randa, utálatos egy népségről van szó. Baloldaliak, liberálisok, magyarfóbok, xenofilek, gyűlölik a kereszténységet, és istentől elrugaszkodott módon, segítenek a szegényeknek, elesetteknek és a pogányoknak. Ha nem tévedek, valami elvetemült filantrópokról van szó. Undokok és nem illeszkednek be a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe.

Pompás! A libsibolsik – akik valójában libsimensik, mivel kisebbségben gonoszkodnak – mostanában túlságosan is elszemtelenedtek. Éppen itt volt már az ideje volt, hogy a miniszterelnök úr az orrukra koppintson egy jó nagyot.

El is képzeltem, ahogy egy ilyen gonosz szerzet ott kuksol egy elsötétített szobában. Az ajtajára ki van írva, hogy: „Ne zavarjatok, mert éppen ármánykodok!”. Duzzogva ott ül ez a gaz defetista. Utálja magát és mindenki mást, aki magyar. A felesége véletlenül benyit, mire hozzávágja a kínai papucsát. „Kifele innen átkozott, magyar némber! Ne is lássalak! Majd csak akkor jöhetsz be, ha végre megkapod a szomáliai állampolgárságodat! Addig én bizony rád sem bírok nézni.” Visszaveszi a papucsát, és tovább töpreng azon, hogy miként lehetne olcsón és gazdaságosan megsemmisíteni az Univerzumot. Szerencsére nem könnyű feladatról van szó.

Ez a mondatocska volt a beszéd lényegi része, a többi csak arra volt jó, hogy kitöltse velük az időt a méltán népszerű előadóművész. A hívei már amúgy is annyira a szívükbe zárták őt, hogy valójában még annak is lelkesen örültek volna, ha felolvassa nekik Budapest székesfőváros 1932-ben kiadott, rendkívül érdekfeszítő, utcanév-jegyzékét.

Orbán Viktor már régen rájött arra, hogy Magyarország rendelkezik egy hatalmas és kiapadhatatlan energiaforrással, amely uralkodásáig, sajnos, teljesen parlagon hevert. Ez az energia az emberi ostobaság. Korlátlanul áll a rendelkezésünkre és állandóan újratermeli magát. Arra van csak szükség, hogy az országot át kell fabrikálni egy olyan gépezetté, amely ezt a nemzeti kincsünket pénzzé alakítja át.

Elsőként ketté kellett választania a lakosságot jókra és rosszakra. Pozitív és negatív pólusokat alakított ki a magyar társadalomban. Olyan közhelyszerű jelszavakkal, mint a nemzet, a magyarság, a nemzeti öntudat, meg más üresen zörgő kifejezésekkel ezt könnyen megtehette. Ezeket a miniszterelnök úr előtte, a biztonság kedvéért, gondosan leamortizálta, az eredeti jelentésüket egyszerűen kivágta a szemétbe. Aki elhiszi azt, hogy ő magyar létére magától értetődően nagyon okos, az elég hülye ahhoz, hogy derék polgár legyen. Ők lettek a jók, akiket miden jeles alkalomkor megdicsér a bölcsességükért, és megerősíti a hitüket, önmagukban és a pártban. Kinevezte őket igaz magyaroknak.

Akik méltatlankodni kezdtek ezen, és nekiláttak veszettül óbégatni, azok a nyakukba kapták a nemzetáruló kifejezést és azóta is azzal mászkálnak az utcán. Ők lettek a negatív pólus. Ezzel hatalmas feszültséget teremetett az országon belül. Ez a hatalmas energiamennyiség kiválóan alkalmas arra, hogy megfelelően működtetett technológiával, gazdasági előnyöket lehessen kinyerni belőle.

Az állampolgárságról szóló, teljesen felesleges népszavazással, sikerült gyarmatosítania Erdélyt, ahonnan nyers szavazatokat szállított, amit Magyarországon dolgoztak fel a hatalom megszerzése céljából. Azt mondta, hogy ez nem így lesz, amivel elérte, hogy így is lett. A demokratikus oldal ráadásul, mivel belesétált a csapdába, azonnal még inkább nemzetárulóvá vált.

Azóta valójában minden ténykedése arról szó, hogy ezt a két, gondosan elkülönített pólust, ezzel a felgyülemlett feszültséget, mindenáron fenntartsa. Így már mindenféle kockázat nélkül, bátran neki is láthatott a gazdasági haszonszerzésnek.

Mind a pozitív, mind a negatív oldalon a szegények vannak többségben. A pozitív oldal lelkes közreműködésével beindította a pénzkitermelő gépezetét. A korrupció törvényesítésével, a piaci verseny megregulázásával, az államosításokkal, a termőföldek megszerzésével, a gazdaság és az uniós támogatások elosztásának átláthatatlanná tételével, a flexibilis törvénykezéssel, a szektorális adókkal elkezdte az arra érdemes kiválasztottakat gazdasági előnyökhöz juttatni. Ezek szinte észre se vették és máris degeszre gazdagodták magukat.

A gépezetben az a zseniális, hogy nagy néprétegekből úgy tud hatalmas pénzösszegeket kipréselni, hogy azok még örülnek is neki. Meglepő módon még a rezsicsökkentésnek nevezett szemfényvesztést is elhitték. A pénztermelő masina olajozott működéshez arra is szükség volt, hogy a megfelelő helyekre, a demokráciát meggyalázva, egyszerű gondolkodású ítéletvégrehajtókat ültessen be. Aki tiltakozott ez ellen, azt a pozitív pólus automatikusan nemzetellenesnek kiáltotta ki. Orbán Viktornak ehhez csak bölcsen mosolyognia kellet, más dolga nagyon nem akadt. A külföldről jött kritikákat az ostobaság felhasználásával támadásokká konvertálta át.

A nemzeti ünnepeket ügyesen arra használta fel, hogy beállítsa a megfelelő ostobasági szintet. Ezzel eddig még soha nem volt gondja. A hülyeségben az a jó, hogy egy újrahasznosítható energiaforrásról van szó.

A rendkívül büszke, hivatalosan nemzetinek kinevezett oldal, öntudatos ostobaságából kifolyólag, a multikat kötelességszerűen utálja, a miniszterelnök urat a haza egyes számú megmentőjének, a kegyetlen mértékben meggazdagodott kiskirályokat tiszteletreméltó politikusoknak és nemzeti nagytőkéseknek tartja. A gazdasági összefüggésekről fogalma sincs, és ezért rendkívül boldognak érzi magát. Az Egyesült Államok és Az Európai Unió nagyon gonosz lett. Miért? Mivel ránk akarják erőltetni a demokráciát, pedig mi az illiberalizmussal már rég túltettük magunkat ezen.

Ez a gépezet addig fog működni, amíg a mesterségesen kialakított ellenpólusok meg nem szűnnek. Ha jelenlegi pozitív oldal egyszer – fogalmam sincs, hogy mikor – rájön arra, hogy nem a negatív pólus taszítja őt a szegénységbe, még csak nem is Orbán Viktor, hanem saját maga, akkor a masina összeomlik. Ha ezt nem látják be, akkor az ostobaság továbbra is ontani fogja magából a pénzt az arra érdemeseknek. A miniszterelnök úr természetesen ki fogja használni ennek minden előnyét. Ő ugyanis, a városi legendákkal ellentétben, nem ostoba. Kiválóan tudja kezelni ezt a Magyarországnak nevezett pénznyerő automatát.

A demokratikus oldal hülyesége abban nyilvánul meg, hogy nem veszi komolyan a miniszterelnök urat és azt sem, hogy a negatív pólus is szükséges a gépezet működetéséhez. Mindenáron, minden eszközzel és egységesen küzdenie kellene a negatív megkülönböztetés ellen. Az energiát ugyanis a társadalmi feszültségek adják. Ezt az ördögi masinát nagyon nehéz leállítani, mivel nincsen kikapcsoló gombja. Van rajta egy piros fehér zöld színű „On”, oszt’ jónapot!

 ***

 Afrikai mesék

Fordította: Dabi István

„Lokitoyo (Kenya)

Lokitoyo egy hallgatag, szerény fiatalember volt. Nem tudta mi az álnokság, és sokáig nagy naivitásának volt az áldozata.

- Az emberi színjáték túl bonyolult dolog az én számomra - állapította meg. - Elhagyom a falumat, az állatokhoz csatlakozom. Azok jobban megértenek engem, és én is jobban megértem őket, mint az embereket.

Összeszedte a holmiját, összecsomagolta és egy bot végére kötötte. Eloltotta a tüzet a kunyhója mellett, és nagy léptekkel elindult az erdő felé. Lokitoyo három napig vándorolt. Amikor behatolt a bozótba, evett egy keveset a magával vitt ételből, majd a folyóból oltotta a szomját. Magára csavarva a takaróját, lefeküdt az árokba aludni.

A negyedik nap reggelén elhatározta, hogy letelepszik ott, ahová megérkezett. A bozót szép volt, a föld jó, és onnan nem messze kis patak csordogált. Úgy döntött, hogy házat épít magának. Levágott pár ágat. Miután leszedte róluk a leveleket, a földbe döfte azokat. Sarat csinált, összekeverte száraz fűvel, és azzal befedte a falakat. Lekaszált egy kevés füvet, amiből tetőt készített. Utána ajtót formált bambuszrudakból, amiket megnedvesített fakéreggel fogott össze. Miután befejezte a házat, Lokitoyo elégedetten megkezdte magányos életét. Nagyon boldog volt, és összebarátkozott az állatokkal, amikkel találkozott, melyek a környéken éltek.

Egy reggel Lokitoyo kiment a házából, hogy gombát szedjen és kiásson néhány gyökeret, amik az élelmét képezték. Nem zárta be a háza ajtaját, de ki is mehetne be, hiszen ő volt az egész vidék egyetlen lakója. Már nem kellett félnie az emberektől.

Nem sietősen szedte Lokitoyo a gombát, és dobálta bele a kosarába, amit ő maga font bambuszrostokból. A Nap vidáman melegítette az egész természetet, és a föld a humusz kellemes illatát árasztotta. Ezután gyökereket ásott ki. Miután megtelt a kosara, elindult visszafelé. Sietni kezdett, mert hatalmas felhők borultak a Kilimanjáróra.

- Vihar közeledik. Tényleg sürgősen haza kell érnem.

Amikor Lokitoyo befordult a tisztásra, ahol a kunyhója emelkedett, nagyon boldog volt. Mindjárt otthon lesz, gondolta, de ekkor váratlanul hangot hallott:

- Állj!

Lokitoyo megdöbbenve állt meg, körülnézett, de semmi gyanúsat sem látott. Tett egy lépést előtte, de ismét hallotta a parancsoló hangot:

- Megtiltom, hogy belépj, én egy nagyon fontos személyiség vagyok.

Úgy tűnt, hogy a hang bentről jön. És az ajtó, ami egy pillanattal előbb még félig nyitva volt, közben becsukódott. Lokitoyo úgy gondolta, hogy a távolléte alatt tolvaj lopózott be a házába. Érezte, hogy elönti a harag, és dühösen így szólt:

- Ez a ház az enyém. Én építettem saját kezemmel, saját verejtékemmel. Utasítalak, hogy a lehető leggyorsabban hagyd el!

De senki sem jött ki.

A látogató hangja erősebben és még fenyegetőbben hangzott:

- Én vagyok a világ legfontosabb személye. Ha ide belépsz, megöllek.

Lokitoyo ez alkalommal megijedt. Már nem volt mersze dühösen rákiáltani a banditára, aki a hatalmába kerítette a lakását. De mégis, ki lehetett az az ilyen hatalommal rendelkező bandita?

- Ha ember, biztosan van fegyvere, és én semmit sem tehetek, hiszen védtelen vagyok. Ha állat, szörnyűséges lehet, mert a hangja az oroszlán hangjára hasonlít. Még a fogai között végezhetem. Mit tegyek? Mi lesz velem?

Megkerülte a házat, és benézett az ablakon, de semmit sem látott: túl sötét volt, hogy bármit is ki lehessen venni.

- Talán egy gonosz szellem, aki rosszat akar nekem - gondolta, és nagyon megijedt.

Nem tudva, hogy mit is tegyen, úgy döntött, hogy felkeresi az állatbarátait, azok biztosan segíteni fognak.

Legelőször a hiénával találkozott. Lokitoyo elmondta neki a kalandját, és segítséget kért tőle. A hiéna elkísérte egészen a kunyhóig. Be akart menni, de alig ért el az ajtóig, amikor felhangzott ugyanaz a fenyegető hang:

- Vissza! Nagyon fontos személyiség vagyok. Mindenkit megölök, aki csak átlépi a küszöböt.

A hiéna pánikba esett és meghunyászkodva elmenekült.

A nagyon szerencsétlen Lokitoyo felkereste a többi barátját is, a leopárdot, az orrszarvút, az elefántot, a bivalyt. Ugyanígy felkereste az oroszlánt is, aki mindig nagyon barátságos volt hozzá. Azonban ezek közül a hatalmas állatok közül egyiknek sem volt mersze szembeszállni a parancsoló hanggal. Senki sem merte kinyitni az elátkozott ház ajtaját.

Lokitoyo, amikor már teljesen elvesztette a bátorságát, leült egy rönkre. Állát a tenyerére támasztva szomorúan nézte a házát, ahová már nem mehetett be. Micsoda sorscsapás! Körülötte elnémult az egész bozót. Kibírhatatlan volt ez a csend. Lokitoyo hangosan siránkozott:

- Mi lesz most velem? Nagy istenek, mit tegyek, mit tegyek? Ez a betolakodó valóban egy nagyon fontos személy lehet, ha még a legjobb barátaimnak sem sikerült elkapniuk. Ki segít akkor nekem?

Lokitoyo sírva fakadt. Ezt látva a barna hangya, megsajnálva őt, felkínálta a segítségét, de Lokitoyo kedvesen így szólt:

- Szegény hangya! Azt hiszed, hogy te, a te parányi termeteddel legyőzhetsz egy olyan fontos személyt, aki még magát az oroszlánt is megrémítette? Nem látok semmiféle lehetőséget.

A Hangya Hölgy azonban nagyon bátor volt. Büszkén így felelt:

- Éppen az apró termetemmel mehetek be mindenhová, ahová csak akarok. Elbújhatok és megfigyelhetem az idegent. Engedd meg, hogy szerencsét próbáljak!

Lokitoyonak nem volt vesztenivalója, és mivel a Hangya Hölgy hangja annyira meggyőző, ő maga meg olyan bátor volt, hogy beleegyezett:

- Rendben van. Próbáld meg!

A hangya határozottan elindult a kunyhó felé. Alig ért az ajtóhoz, amikor a tekintélyes hang megdördült:

- Én fontos személy vagyok. Mindenkit megölök, aki csak ide belép.

A hangya habozott pár másodpercig. Lokitoyo azt mondta magában, hogy a játszmát ismét elvesztette... De a hangya folytatta az útját. Bement az ajtó alatt.

A fiatalember és minden állat remegett, a legrosszabbra vártak. A kunyhó mellett semmi mást nem lehetett hallani, csak a gyors lélegzetvételeket.

Amíg kint minden nyugodt volt, mi történt bent? A derék hangya végül felfedezte a bűnöst, aki egy szék alá bújt. Az egy ujjnál nem nagyobb féreg volt. A földön tekergett. Azt gondolta, hogy a ravaszságával kisajátítja Lokitoyo házát, és megakadályozza másoknak, hogy bemenjenek. Ah, micsoda gonosz is volt ez a földi giliszta!

De a hangya, akin a harag lett úrrá, keményen rákiáltott:

- Miért űzöl ilyen gúnyt velem? Mindjárt meglátjuk, mindjárt meglátjuk - a csápjait mozgatva az ellenségre támadt.

Egyetlen harapással végzett a gilisztával, ami szörnyűséges sikolyt hallatott. Összerándult és kimúlt. A hangya felemelte a holttestet, a kijárathoz vitte. Boldogan jelentette be:

- Mindenki jól figyeljen! Íme, a bűnös! Ez a fontos személyiség a valóságban csak egy földi giliszta volt. Nézzétek!

Az állatok nevetésben törtek ki. Lokitoyo is velük együtt nevetett. Derűs hangulat lett úrrá mindenkin: a feszültség és a félelem tovatűnt. Ezután jó volt élni.

A fiatalember köszönetet mondott a bátor hangyának. És az oroszlán, mintegy kiengesztelésképpen és kártérítésül megölt egy szép antilopot és neki adta.

Ekkor Lokitoyo megértette, hogy az állatok épp olyan álnokok, mint az emberek, és a boldog élethez arra van szükség, hogy az ember megfelelően válassza meg a barátait.

A Hangya Hölgyet pedig a szép erdő legbátrabb teremtményének ismerték el.”

 

A bejegyzés trackback címe:

https://nemgogol.blog.hu/api/trackback/id/tr617657806

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Potyka Kálmán 2015.07.27. 22:00:04

Nagyon szép a blogod háttérképe. Jó választás, szép dizájn. Kinek a festménye a hajóhúzónak kinéző társaság? (most lehet felsőbbrendűsködni)

A tartalomhoz nincs mit hozzászólnom, hacsak azt nem, hogy némiképp félreérted a demokrácia és az Uniós közös piac működését, de még a magyar politikatörténetet is.

Ez ne akasszon meg gondolatmenetedben: amit te írsz, azt írja még huszonöt másik blog is egyre nagyobb lendülettel. Kicsit már kételkedem az Index olvasottságában. Vajon hogy engedheti meg magának ezt egy piacról élő lap?

Épp csak ez, amit itt csinál a liberál-blogoszféra NEM POLITIKA.

Megismételném: a saját reményeitek ismételgetése kedves demokraták: NEM POLITIKA.

Az is egy szakma, csak azt évtizedek alatt lehet megtanulni, nem pedig az egyetemen.

Vagy be kell épülni egy sikeres pártba és valakihez csatlakozni másodhegedűsként __aki ért hozzá__. Mint Horn Gyula, vagy Kovács László annó. Csak hát ők már...

De hozzáértő politikusból egy sincs jelenleg a liberális oldalon.

Azon a szinten meg ami most kellene: nemcsak győzni... :DDD

... hanem még sikerrel kormányozni is: na az az életben nem is lesz.

Azért kedves blogger, mert ti, liberálisok mást szeretnétek.

Azt, hogy tapsoljon a jónép a szegénységhez, hát azt leshetitek.

Esetleg lehet kivárni, amíg megalakul a föderalista Európa, az USA-ra hajazó "kizárós" rendszerrel. Csak hát az jó sokára lesz, amíg tizenegynéhány nemzetállam frissen megválasztott nacionalista kormányokkal ebbe belemegy... az euro zónán belül.

Addig is jó blogolást.

Üdv.

potyka

ps: csakazért se szúrom be a blogomat. Minek? :D

Toadwart66 2015.07.27. 22:10:35

@Potyka Kálmán: Beszúrhatnád a blogod, Kálmán, nyugodtan. Szívesen elolvasnám. Tényleg nem vagyok politikus, egész más a szakmám. Nem is érdekes. Békés, nyugis fickó vagyok, nem szoktam felsőbbrendűsködni. Inkább hülyeségeket írogatok. Nézd meg a többi írásomat, azok még elvetemültebbek.

A kép Repin - Hajóvontatók
Még az általános iskolás orosz könyvből ismerem az eejuhnyem' mellett ez volt az illusztráció. Megtetszett.

Larry Silverstein 2015.07.27. 22:27:22

Nekem tetszett. Hajrá Orbán Viktor!

Pánikrohamosztagos 2015.07.27. 22:27:58

@Toadwart66:
Ezek a képen Orbán 30 milliárd forintos luxusyachtját vontatják éppen a Zadriára. De ne áruld el senkinek, mert akkor nekünk annyi

Mr. Waszabi 2015.07.27. 22:35:09

Aha. Más hétköznapokon meg az Audi és a Mercedes seggét nyalja, amikor azok a saját tőkéjükből új gyártőüzemet avatnak. Én a helyükben már rég elküldtem volna Orbán a kurva anyjába, oda, ahová való eredendően, születésétől fogva. Nagyon nehéz, tudom, de Magyarországon kötelező immáron.
Mert Orbán elvtárs nem alernatívája sem Kádár János, sem Horn Gyula elvtársaknak. Pech? Ja, az :)

Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül 2015.07.27. 22:45:50

@Potyka Kálmán:

Azt bírom bennetek fidióta vakbirkákban, hogy egy napon, pont úgy fogtok járni mint a ballibsi szavazók. Azok is majdnem két cikluson át mutatták be, hogy hogyan néz ki az agyhalott "szocialista Embertípus", aki végig kitart az antifasiszta vezére ellen. Aztánvegyik percről a másikra megvilágosultak (alig két évtized múltán), s aztán a földbe taposták mindazokt, akiknek addig mélységben nyalták a seggét.

Épp ilyen IQ károsult nép ez a fidióta degenrált család is (na ná, 70%-uk egykori MSZMP illetve maszop szavazó!). Húzzátok az igát amerre Kúrbán vezéretek mondja. Ha néha beütne a megvilágosodás, hogy ti csak Hasznos hülyéi vagytok a felcsúti milliárdos maffiának, akkor rögtön bedobják nektek a Jolly Jokert: Liberális!

Hogy mi a liberalizmus, arról persze fingotok sincs, azt hiszitek, hogy az az Szdsz, meg az amerikai imprilizmus romlása. Ennyi szellemi mélysötétség pont elég Kúrbánnak, hogy a felvilágosodást már majdnem személyesen megérő fideszbirkája rögtön visszazuhanjon a 30-as IQ szintjére és tovább húzza azt a gyönyörü piros-fehér-zöldre mázolt igát, Kúrbán és maffiájának legnagyobb örömére.

tcom 2015.07.28. 05:41:55

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül:
Igaz. Micsoda ördögtől való az a liberalizmus. Majdnem olyan, mint a bevándorlók.
Olyan rossz dolog hogy szabadon azt tesszük, ami tetszik a törvényes kertek között. Bezzeg sokkal jobb, ha valaki megmondja mit tehetünk, mit mondhatunk, hol élhetünk, mit dolgozhatunk.
Mert a hülye átlag magyarnak kell egy nemzetvzető, ellentengernagy, elsőtitkár elvtárs, és most mindezek együtt orbaneszkunemzetvezetőelvtárs képében megszerezte magának a buta magyar.

Francois77 2015.07.28. 05:42:01

Egyre gyakrabban gondolkodom el azon, hogy vajon mi az a dolog, ami a teljes baloldali sajtóból, a bloggerekből, kommenterekből stb. ezt a mérhetetlen gyűlöletet, szidalmat váltja ki a jobboldal felé. Mert azért lássuk be, az átlag jobboldali se nem náci, se nem idióta, se nem tolvaj stb. De azt hiszem, kezdek rájönni: a mérhetetlen elkeseredés. Nem azért elkeseredettek, mert megszokták 8 éven át, hogy az van, amit ők akarnak, hanem azért, mert annak a 8 évnek az 5. évében már látszott, hogy itt a vége. 2006-2007-ben már egyértelmű volt, hogy ha a 8 év végéig ki is tartanak, 2010 után már nem maradhatnak. Ez szerintem a 4. év őszén már egyértelmű volt. És most a Fidesz kormányzásának 5. évében járunk, nyoma sincs annak, hogy vége lenne majd 3 év múlva, és ez megemészthetetlen. Persze erre az elkeseredésre még az is rátesz egy lapáttal, hogy az is világosan látszik: bronzérmen kívül más nem néz ki 2018-ra. De most őszintén: ez a fröcsögés vajon segít a helyzeten? Szerintem csak ront.

tcom 2015.07.28. 05:42:35

@Larry Silverstein:
Nekem is tetszett. Hajoljon rá Orbán Viktor a tudod mimre!

Larry Silverstein 2015.07.28. 05:42:38

'Természetesen az „Ezek”, az ideológiai nyomorékok, a trockista elhajlók. Randa, utálatos egy népségről van szó. Baloldaliak, liberálisok, magyarfóbok, xenofilek, gyűlölik a kereszténységet, és istentől elrugaszkodott módon, segítenek a szegényeknek, elesetteknek és a pogányoknak. Ha nem tévedek, valami elvetemült filantrópokról van szó. Undokok és nem illeszkednek be a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe.'

Hálával tartoznak ezek a mocskok Orbánnak. A bezzegnyugati európaiértékeken nevelt népek már keverik a betont a hasonlóknak: index.hu/kulfold/2015/07/27/nemetorszagban_felrobbantottak_egy_menekultbarat_politikus_autojat/

31/48 2015.07.28. 05:42:57

"segítenek a szegényeknek, elesetteknek és a pogányoknak"

hmmm, az addig rendben is van. Mindenki azt kezd a saját pénzével, idejével, energiájával amit csak akar. A gond ott van, hogy ez nem igaz. Mert az európai baloldal nem pusztán segíteni akar embereknek. Hanem MÁSOKAT akar rávenni, hogy áldozzák fel magukat filantróp módon és adják fel a pénzüket, országukat stb. mások kedvéért.

És akkor már meg is oldódott a nagy Orbán rejtély, hogy miért olyan lelkes a lehordott ostoba birka nép, és miért nem kél föl a korrupció ellen.

Mert nincs jobb. Mert mindenki korrupt, csak az egyik ilyen zászlót lenget, a másik meg olyat. A demokratikus oldal pedig elsősorban nem demokritikus, hanem nomokratikus a saját maguk által tökéletesnek gondolt nyugati "értékrend" és "morál" szerint. Ami rendben is van, és demokratikus, de ezzel az erővel az itteni mucsai kormánypártok is azok. A demokratikus nem jelenti korrupciómentességet, tisztességet.

Szerintem a blogger majd akkor hozzon fel ellenzéki pártokat ellenpontként, amikor azok tényleges alternatívát képviselnek, mert addig minek. Nincs tényleges értelmes gazdasági vagy akár csak program, mert mindenki belenyugodott, hogy ez egy lassúvíz provincia, egy ugarlepte gyarmat, ami úgy sem tehet semmit, ami úgy is csak úgy mozoghat, ahogy Európa. Aki pedig csak tud, az úgy is elmegy, szabadon kiáramlik a tudás, munkaképes lakosság. Akkor pedig hogy lehetne fenntartani az országot? Mire lehetne bármilyen fejlődést is alapozni? Azért mennek el az emberek, mert itt dühöng a fasizmus? Lószart, nyugaton nagyobb a gazdagság, fiatalon könnyebb pénzt keresni, jobban meg lehet élni. Így persze, hogy csak osztogatással és ostoba, üres igérgetéssel lehet szavazatokat szerezni. Ha már úgyis csak az ostort kapja a magyar, akkor nyugodtan kérheti a nemzetiszín pántlikásat, hadd örüljön.

Úgy is teljesen mindegy.

pamut 2015.07.28. 05:43:13

A hazaáruló kommunista fideszmaffia most épp 9-edszer, igen: KILENCEDJÉRE árulja el a magyarokat, kilencedjére ismeri el hogy a komcsikkal van:

index.hu/belfold/2015/07/27/kilencedszer_fut_neki_schiffer_az_ugynoknyilvanossagnak_es_keszul_a_tizedikre/

"Kilencedszer, igen, kilencedszer terjeszti be az Országgyűlés elé az állambiztonsági múlt feltárását célzó törvényjavaslatát az LMP frakcióvezetője hétfőn."

Hajrá Orbán, hajrá fideszkomcsik.

Larry Silverstein 2015.07.28. 05:43:17

@Ez a nap se múlt el Rogán botrány nélkül: Köszi h végre megírtad a megoldást.

Taníts mester, mit kéne tenni?

Toadwart66 2015.07.28. 05:52:30

@Francois77: Bocs, nem fröcsögésnek szántam. Annyira nem vagyok ideges természetű. Az írásban nem használtam durva hangnemet, nem is szoktam. Nem érdekelne az sem, ha jobboldali kormány lenne, ameddig a 'szem ellát'. De a Fidesz nem az. Nyerészkednek a maguk gyönyörűségére. Olyan szuperül azért nem mennek a dolgok ma Magyarországon, hogy el tudjunk tartani egy ilyen pénzéhes arisztokráciát. Orbánt jobbról lehetne megbuktatni. Feltételes módot használtam, mivel tisztában vagyok a realitásokkal. A fiaim is pont ezért tanulnak Ausztriában. Ők már nem fognak Magyarországon adózni.

Lajos Csánó 2015.07.28. 06:35:38

@Toadwart66: : Ügyes! Már meg is oldottad a problémát,mármint a családodét!( A gyerekek már kint tanulnak) Szerintem nem csak jobbról buktatható Orbán,kell az összefogás.

midnight coder 2015.07.28. 09:06:53

Annyiban igaza van Orbánnak, hogy a magyar baloldal már Kádár idején sem találta meg a hangot a nemzettel, ők mindig is az internacionalista vonulatot vitték - talán egyedül az egész Kelet-Európai csapatban. Minden más országban a kommunisták rágyúrtak a nemzeti jellegre, nálunk nem. Hogy miért, az jó kérdés. Az viszont megint tény, hogy a gengszterváltás után a magyarsághoz finoman szólva távolságtartással viszonyuló SZDSZ-hez csatlakoztak (lótakaró, micisapka, genetikai szolganép és hasonló jelzők).

Más kérdés, hogy a baloldalnak nem ez a baja, hanem az hogy valahol a múlt század első felében él. Legkorábban. Nem vesz tudomást arról, hogy a társadalmi viszonyok a nemzetállamokat felváltó globalizáció óta elég drasztikusan megváltoztak - ami azt jelenti, hogy a baloldalnak alaposan át kellene értékelnie hogy tulajdonképpen mit is, és hogyan is akar. Na, ez az ami viszont nem történt meg. Így viszont a mondanivalójuk kb. kimerül a nácizásban, ami viszont édeskevés - különösen azért mert közben még egy rakás más dolog is megváltozott - ma a zsidókat nem a csúnya gonosz nácikok viszik majd koncentrációs táborba, hanem az általuk oly lelkesen pátyolgatott menekültek irtják majd ki.

A baloldalnak megújulásra lenne szüksége - és nem csak a régi pártfunkcik és ezek utódainak kidobására, hanem az egész újragondolására. Csak hát, a gondolkodás és pláne a kreativitás elég távol áll tőlük. Még a józan helyzetfelismerés is. Egy dolgot ismernek fel elég jól: azt, hogy merre van a húsosfazék. Csak sajnos, az oda vezető utat elzárja a saját alkalmatlanságuk. Így nem marad más, mint sírni hogy a Patás milyen gonosz szegény ballerekkel, és a hülye nép sem akar rájuk szavazni, pedig legutóbb is milyen jól jártak hogy megtették...

Censored Trompf 2015.07.28. 09:44:14

A tusványosi búcsú fő attrakciója korántsem Orbán Viktor.
Ez olyan mintha a Szigetről azt írnád hogy az oda látogató politikosuk a főattrakciók.

A probléma ezzel a hazugsággal, hogy egyből látszik hogy soha nem jártál ott, soha nem érdekelt mi történik ott, kik mennek oda, és miért.

Persze ez a te problémád, hisz aki járt ott, tudja miért ment, és jól érezte magát, az el fogja mondani, hogy ostoba Orbán fóbia okán hazudsz, és járatod le a fesztivált.

És egyre többen járnak ott.
Szóval a féreg jelen esetbe te vagy, aki egy remek eseményt próbálsz besározni.

Ha utólag pótolni akarod a mulasztásodat, olvasgasd el a programot, célokat, ...
tusvanyos.ro/

Vagy egy olyan ember beszámolóját aki járt már ott.
mandiner.blog.hu/2015/07/25/roman_balaton_sound_posvanyos_igazsagot_tusvanyosnak

Persze ha csak igényed van az igazság látszatára.

Toadwart66 2015.07.28. 09:50:52

@Censored Trompf: Ne haragudj, de nem én mondtam, hanem Varga Mihály. Akkor bizony rútul becsapott, sajnálom. Nem férgeztem le senkit, összekeversz a Bayer Zsoltival. Ez tényleg egy eredeti afrikai mese. Aki akarja összeköti az írással, aki meg nem, az nem. A fesztiválokat utálom, sokan vannak és nagy a zaj. Nem nekem való. Jobban szeretek egymagam sétálni az erdőben. A remek eseményt sem sároztam be, biztos jó lehetett. Az Orbán beszédéről írtam.