Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

A tizenegyes század példája

2015. augusztus 08. - Toadwart66

 

5af66571-d818-4a98-807d-d7707273cbf4.jpg

Tulajdonképpen mi még az idegengyűlölethez is teljesen hülyék vagyunk. Bemondta a tévé, a rádió, ki volt szépen plakátolva, sőt még személyesen a miniszterelnök is rákérdezett, hogy van-e hozzá kedvünk? Hogyne lenne! Már régóta csak a kedvező alkalomra vártunk. Üsd, vágd, nem apád! Betyár virtus, vagy mi a fene.

Először ott bicsaklott meg ez a nagy nemzeti nekibuzdulás, hogy elfelejtették velünk pontosítani a gyűlöletünk tárgyát. A plakátokra nincs sehova odaírva, hogy konkrétan, ki is az elvetemült, aki kedvtelésből Magyarországra szeretne jönni, azután mindenáron ki akar minket túrni a saját hazánkból. Nagy igyekezetében az ember ilyenkor aztán piszkosul elkezdi utálni azokat akiket kell. Hogy kiket? Hát azokat, azokat az izé..., mindegy, na. Tudom és kész. Nem vagyok én ostoba, tökéletesen meg tudom saccolni. A külföldiül beszélőket, meg persze azokat, akik olyan külföldiesen néznek ki. Meg a segítőiket. És a segítőik segítőt. És persze a segítőik segítőinek segítőit...

Emiatt aztán az lett a vége a nagy offenzívának, hogy mindenki kedve szerint azt gyűlölhet, akit csak akar. Keresztbe, kasba, széltébe, hosszába. Ha úgy gondolom, buzgó imádságok közepette, orrba verem a szomszédomat, mert valami ismeretlen isteneknek áldoz a hátsó kertben. Aztán a végén kiderül, hogy csak szalonnát sütöttek. Sajnálatos eset. Furcsán viselkedtek, na. Még tüzet is raktak, mint a pápuák.

Az lett volna a célszerű, ha mindenki kapott volna egy „Magyar vagyok, nem turista!” közhely-pólót. Aki pedig várost nézni jön hozzánk az egy „Turista vagyok, nem bevándorló! Ez nagyjából azt jelenti, hogy mentességet élvezek.” feliratút. Így már mindjárt szervezettebben ugorhattunk volna neki a Kristallnacht-nak.

Ennek sajnálatos hiányában, szegény Kovács Zoltán, kormányszóvivő úr és frontember láthatóan egyre meggyötörtebb állapotban kénytelen minden atrocitás után közölni a közvéleménnyel, hogy sajnos fatális tévedés történt, de azért nem jártunk olyan messze az igazságtól. Legközelebb majd biztos beletalálunk pontosan a bajok közepébe. Ezáltal a haza is nagy valószínűséggel fényre fog derülni, vagy valami hasonló égi jelenség fog történni. Azt állítja, hogy nekünk ettől sokkal jobb lesz, és ez a lényeg. A többi csupán járulékos veszteség, baráti tűz, jobban mondva eltévedt ökölcsapás.

A gyűlölet már csak ilyen. Nagyon nehéz kordában tartani. Tisztességes politikus nem is nagyon játszadozik vele, már csak a saját jól felfogott érdekében sem. Jelenleg valami politikai hasznot persze ki lehet vele belőle csikarni, és pozőr módjára el lehet vele játszani a haza megmentőjének bájos szerepét. Ha azonban ez nem párosul valami látványos eredménnyel, a hűséges harcostársak előbb, vagy utóbb, de megunják a dolgot és elkezdik követelni a zsoldjukat. Csúnya históriákat lehet olvasni erről a történelemkönyvekben és a világirodalomban. Ott van példának egy rakat királydráma.

Egyre több jel mutat arra, hogy a polgárok ellenállása megcincálta a kormány mesterien felépített propagandáját. Illetve hülyeségeket beszélek. Nincs itt semmiféle ellenállás, csak jó szándék, segítőkészség és együttérzés. Egyre több kölcsönösen pozitív tapasztalat halmozódik fel a menekültekkel kapcsolatban. Ennek hatására a támadások mindinkább groteszkebbekké és vállalhatatlanabbá válnak.

A kormány természetesen megpróbál minden eszközt bevetni azért, hogy a feszültséget a végletekig feszítse és legfőképpen fenntartsa. Ha hazudni kell, akkor hazudik. Eddig ebből baj még nem történt.

A támadásból azonban úgy néz ki, lassan, de biztosan átmennek védekezésbe. A déli határzár épül ugyan, de nem úgy, ahogy azt eredetileg elképzelték. Az egész akció egy karikatúrává torzult, ami így az egész kaiserlich und königlich Orbán rezsimet kitűnően jellemzi. Ad-hoc döntéseket hoznak, hasra csapva, előkészítés és hatásvizsgálatok nélkül, aztán menet közben elkezdenek vadul improvizálni. Hogy ne érje szó a ház elejét – csak azért is, merő dacból – tessék-lássék lezárják ugyan a beígért határszakaszt, de a menekültek bejutását ez a ákombákom tákolmány nem nagyon nehezíti meg.

A problémákra hamis és rossz válaszokat adnak, amit valamiként mindig korrigálni kell. Már az elején világos volt az, hogy ez a „határzárosdi” csak egy méregdrága blöff. A valódi problémákat a lakosság egy része kezdte el megoldani a korrupcióba gabalyodott kormányzat helyett. Ez a legnagyobb kudarc, ami ezt az egész xenofób propagandát érhette. Túlságosan sokan húzták ki a fejüket a hurokból. Amikor a lakosság józan gondolkodású része rádöbbent arra, hogy a helyzet tarthatatlan, cselekedni kezdett. Az azért mégsem járja, hogy kisgyerekek éhezzenek és szomjazzanak. Nem kötelező ehhez római katolikusnak lenni. Ferenc pápa sem ezért szólalt fel, hanem mert derék, lelkiismeretes ember.

A kormány egy agresszív versengési stratégiát szeretett volna rátukmálni a társadalomra, amelyre, váratlan módon, a lakosság egy része a menekültekkel való együttműködéssel válaszolt. A jelek szerint ez a stratégia társadalom számára is jóval kifizetődőbb.

Ennek a problémának a kezelése az állam feladata lenne és nem a civil társadalomé. A kormány számára pont az lehetett a meglepő, hogy magáneberek az ő megkérdezésük nélkül, önálló döntést mertek hozni. Tőlük teljesen függetlenül segítettek. Hová tűnik így a mindenről gondoskodó állam mítosza? Jézusom, csak nem kialakulóban van egy új polgári réteg? Nincs is rá elég pénzük, hogy azok legyenek. A polgárosodás a tervek szerint Mészáros Lőrinc privilégiuma.

Ma már világosan látszik, hogy a legfőbb célpontja ennek a kampánynak, az elterelésen kívül, a demokratikus – ebbe természetesen konzervatív gondolkodásúak is beletartoznak – oldal genetikailag kódolt ellenséggé való beállítása volt. Meg is kapta érte a „pofájába”, hogy fogadja csak be a menekülteket ha már annyira odavan értük. Abba már nem gondoltak bele a derék honvédők, hogy itt nem egészen erről van szó. Az üldözöttek nem albérletet keresnek, hanem önálló, normális életet. Olyat, amilyet megszoktak, nem olyat amilyen a miénk. Budapest már most is multikulti, nem kel ettől ilyen nagy mértében rettegni. A Szent Jobb körmenetet ettől még nyugodtan meg lehet tartani. Néhányan legfeljebb majd csodálkoznak azon, hogy milyen nagy becsben tartunk egy levágott kézfejet.

Nagyon érdekes helyzet alakult ki. A menekültek segítőit úgy tudná „legyőzni” a miniszterelnök úr, ha minden erővel átvenné tőlük a kezdeményezést, azaz iramnyúlként nekilátna normálisan kezelni a kialakult helyzetet. Ez azonban azt jelentené, hogy az egész eddigi ténykedése egy ordas hazugságra épült és feleslegesen költött el egy csomó közpénzt. Az államfő harci kedvét ismerve – a hívei gyárilag beépített memória hibájára alapozva – lehet, hogy ki fog találni valami extrém közbülső megoldást. Úgy néz ki most a fogolytáborokban látja a haza üdvét, oda ugyanis illetéktelen személyek nem teheti be a lábukat.

A kérdés már csak az, hogy a tizenegyes század képes lesz-e ellenállni az óberszt úr haragjának. Sajnos az egy ideig még veszettül itt fog velünk ordítozni.

***

 Jaroslav Hašek – Švejk

Egy derék katona kalandjai a világháborúban (részlet)

 

Fordította: Réz Ádám

 

„- Na, ugye - mondta Švejk - maguk is látják, hogy mindent el kell szenvedni a császár őfelségéért. A gyomorpumpálást is meg a beöntést is. Amikor évekkel ezelőtt az ezredemben szolgáltam, ott még rosszabb volt. Az ilyen maródiakat gúzsba kötötték, és bedobták egy lyukba, hogy kikúrálódjanak. Ottan nem voltak ágyak és matracok, mint itten, sem pedig köpőcsésze. Csak egy üres priccs, és azon feküdtek a maródiak. Egyszer az egyiknek eredeti tífusza volt, és mellette a másiknak feketehimlője. Mind a kettő gúzsba lett kötve, és a regimentarct hasba rugdosta őket, hogy szimulánsok. Aztán mikor ez a két katona meghalt, az egész dolog belekerült a parlamentbe és az újságba. Nekünk mindjárt megtiltották, hogy azt az újságot olvassuk, és ládavizit volt, hogy kinek van ilyen újságja. És amilyen pechem nekem mindig van, az egész regimentbe senkinél se találták meg, csak nálam. Így aztán regimentraportra vittek, és az óberszt, [ezredes] egy nagy ökör, isten nyugosztalja, ordítozni kezdett velem, hogy álljak egyenesen, és mondjam meg, hogy ki írta meg ezt annak az újságnak, mert különben felhasítja a pofámat az egyik fülemtől a másikig, és lecsukat, amíg belekékülök. Aztán odajött a regimentarct, az öklével hadonászott az orrom alatt, és azt kiabálta: "Sie verfluchter Hund, sie schäbiges Wesen, sie unglückliches Mistvieh, [ "Maga átkozott kutya, maga rühes alak, maga szerencsétlen barom,"] te szocialista zsivány!" Én csak nézek egyenesen a szemükbe, meg se moccanok, és hallgatok, a jobb kezem a sapkámnál, a bal kezem meg a nadrág varrásán. Úgy futkostak körülöttem, mint a kutyák, ugattak rám, és én folyton csak állok. Hallgatok, tisztelgek, és a bal kezem ott van a nadrág varrásán. Mikor így tomboltak vagy egy félóra hosszat, az óberszt odarohant hozzám, és rám ordított: "Hülye vagy, vagy nem vagy hülye?" - "Óberszt úrnak alázatosan jelentem, hogy hülye vagyok." - "Huszonegy nap szigorított a hülyeségért, hetenként kétszer böjt, negyvennyolc óra spangliban, [bilincsben] rögtön lecsukni, nem adni neki semmit zabálni, kikötni, megmutatni neki, hogy a kincstárnak nincs szüksége hülyékre. Majd mi kifüstöljük belőled az ilyen újságokat, te disznó", határozta el végre hosszas szaladgálás után az óberszt úr. Míg én ültem, a kaszárnyában csodák történtek. Az óberszt úr megtiltott a katonáknak mindenféle olvasást, még a "Prágai hivatalos újság"-ot is, a kantinban nem volt szabad újságba csomagolni se a virslit, se a kvarglit. Attól fogva a katonák elkezdtek olvasni, és a mi ezredünk lett a legműveltebb. Elolvastunk minden újságot, és minden században verseket meg dalocskákat írtak az óberszt úr ellen. És ha történt valami az ezredben, mindig akadt a mansaftból [legénységből] egy jótét lélek, aki megírta az újságnak, ilyen címmel: "Embertelen bánásmód a hadseregben." És még ez se volt elég. Írtak a képviselőknek Bécsbe, hogy lépjenek közbe az érdekünkben, és ezek egymás után kezdtek interpellálni, hogy a mi Herr óbersztünk egy állat, és ilyeneket. Valami miniszter bizottságot is küldött hozzánk, hogy vizsgálja ezt ki, és egy hlubokái fiú, a Franta Henčlů azután két évet kapott, mert ő volt az, aki a képviselőkhöz fordult Bécsbe egy pofon miatt, amit a gyakorlótéren kapott az óberszt úrtól. Aztán amikor a bizottság elment, az óberszt úr sorakozót parancsolt az egész ezrednek, és azt mondta, hogy a katona az katona, az be kell hogy fogja a pofáját és szolgáljon, és ha nem tetszik neki valami, az függelemsértés. "Azt hittétek, ti nyavalyások, hogy az a bizottság segít rajtatok?" mondta az óberszt úr, "hát kutyagumit segített. Most pedig minden század defilírozni fog itt körülöttem, és hangosan elismétli, amit mondtam." És úgy mentünk, egyik század a másik után, reksz saut, [jobbra nézz!] ahol az óberszt úr állt, kezet a puskaszíjhoz tartva, és odaordítottuk neki: "Azt hittük, mi nyavalyások, hogy az a bizottság segíteni fog rajtunk, hát kutyagumit segített." Az óberszt úr úgy nevetett, hogy a hasát fogta, amíg a defilírozásban oda nem ért a tizenegyes század. Ez csak jött, dobbantott, és amikor az óberszt úrhoz ért, semmi, egy hang se, nagy csönd. Az óberszt úr vörös lett, mint egy kakas, és visszaküldte a tizenegyes századot, hogy csinálja meg még egyszer. És a század defilíroz, és hallgat, csak a sorok egymás után pimaszul belebámulnak az óberszt úr szemébe. "Ruht!" [Pihenj!] mondja az óberszt úr, és fel-alá járkál az udvaron, lovaglópálcával veri a csizmaszárát, köpköd, és egyszerre csak elordítja magát: "Abtreten!" [Lelépni!] felül a gebéjére, és már kint is van a kapun. Mi meg vártuk, hogy mi lesz a tizenegyes századdal, de semmi. Várunk egy napot, kettőt, egy egész hetet, és még mindig semmi. Az óberszt úr meg se jelent a kaszárnyában, aminek nagyon örült az egész legénység, a sarzsik és a tisztek is. Aztán új óbersztet kaptunk, a régiről azt mesélték, hogy valami szanatóriumban van, mert saját kezűleg levelet írt a császár őfelségének, hogy a tizenegyes század fellázadt.”

 

A bejegyzés trackback címe:

https://nemgogol.blog.hu/api/trackback/id/tr177690128

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

VT Man 2015.08.09. 08:11:42

Az állam egy dolgot tehetne: ingyen busz és vonat az osztrák határig és a megállapodások felrúgásával nem venni nyilvántartásba a menekülteket. De ezt a németek és osztrákok nem hagynák.

ogli dzsí 2015.08.09. 08:48:53

@VT Man: Ez sem jó megoldás (és ahogy írod nincs realitása). A magyaroknak sem érdekük a migránsoktól hemzsegő nyugat. Különben sem fér el több millió migráns ott sem. Hajlandóság még kevesebb van a nyugatban, hiszen nevetséges évi 50ezer főre szól a szétosztani szándékozott kvóta, egész európára.

A megoldás a védekezés, a határzár. Amit az európai bal szavakban elítél, az európai jobb hallgat róla, miközben pénzzel persze egységesen támogatják.

Shopping 2015.08.09. 08:35:01

Annyira szeretem, hogy mindenki kurvára megértő lett.
Ezek a segítők többsége soha nem járt arab országban, nincs tisztában azzal se, hogy mi az hogy "saria", nem tobb mint egyszerű "hobbi liberális".
Mielőtt kimegy valaki ételt osztani a keletibe, nézzen meg pár dokumentum filmet arról, hogy miként élnek ezek az emberek, Németországban, Svédországban. Ott megkaptak mindent, mégse illeszkedtek be, nem tartják be a helyi törvényeket. Egy iskolázatlan, szakma nélküli emberre két sors vár:
-segély ( amit te fizetsz )
-bűnözés ( amit te szenvedsz )

Arról nem is beszélve, hogy ezek mind jól öltözött mobiltelefonnal sétálgató emberkék, - távolról sem a háború elől menekülő szerencsétlenek.
Az USA kerítést húzott Mexikó felé. Ott miért nem reklamálnak, miért nem mennek ételt osztani a határra???

gmihaly 2015.08.09. 08:37:51

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna (Si tacuisses, philosoőphus mansisses)

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2015.08.09. 08:37:57

Már csak ilyen alsókategóriás kormányfikázást talál az indexcimlapszerkesztő? Hova tünt a régi szép idők lelkesedése minőségi orbánozással...

Toadwart66 2015.08.09. 08:42:09

@eßemfaßom meg áll: De undok vagy. Most direktbe orbánozzak, mindenki azt csinálja. Nem szeretem. Durvát nem is írtam. Elég szelíd lélekkel rendelkezem. Milyen egy minőségi orbánozás. Amatőr vagyok, nem nagyon tudom.

Toadwart66 2015.08.09. 08:45:52

@gmihaly: Kedves, Mihály. Ebben tökéletesen egyetértünk. A feleségem is gyakran ezzel érvel. Én már bölcs nem leszek az biztos. Túl van telítve a piac. Hülyékből jóval kevesebb van, ráadásul én fel is vállalom.

chepunk 2015.08.09. 08:49:11

Van egy sokkal nagyobb gond! A belföldi menekültek. Budapest és nyugat magyarország városaiban attól van ingatlanpiaci buborék, hogy menekülnek a magyarok keletről, oda ahol még van állás és a gonosz EU-s multi (Audi például) majdnem bérnek nevezhető valamit ad a dolgozóinak a nagy magyar vállakozók, meg nagygazdák alamizsnának is kevés bére helyett... Kótya-vetye árban megy el mindenük keleten, na de kinek, ha a magyar menekül onnan? Jah hát hamis származású kettős-állampolgár magyarul sem tudó ukránoknak, románoknak. Pár évtized és le is kanyarítják maguknak, csak a megfelelő politikai pillanat kell. Afganisztán még nem vett el Magyarországból, Szíria sem, Ukrajna, Románia már igen... Előbb a Tisza majd a Duna lesz az új magyar határ. De ez nem látszik, nem látványos mint a barna, fekete, menekültek, ráadásul lassú a folyamat, így senkit nem érdekel, a kormány vastagon benne van a buliban, jó pénz az ingatlan lobby, akárcsak az állampolgársági, épp jó hogy a sötétebbjének figyelmét ilyen könnyű elterelni, a kapóra jött és a kormány által ide utaztatott menekültekkel.

Toadwart66 2015.08.09. 08:53:08

@chepunk: Kedves, Chepunk barátom, ezt itt Sopronban bizony tapasztalom. A város gyakorlatilag megtelt. Túrista központból alvóvárossá alakult. Reggel olyan forgalom van Ausztria irányába, hogy, ha nem muszáj, nem is érdemes elindulni.

Toadwart66 2015.08.09. 09:05:31

@Shopping: Kedves, Shopping. Ez így nagyon sommás megállapítás. Az enyém is az, ezért is kritizáltok, elismerem joggal. Sok embert ismerek, aki jó szándékkal megy oda és nem hobbi liberális, háziasszonyok. Azt nem tartom férfihez méltónak, hogy ócsárolják őket és meg akarják verni. Ebből a szempontból nagyon régimódi vagyok. Óriási problémáról van szó, szkeptikus vagyok azzal kapcsolatosan, hogy Európa felkészült-e mindenre. Szerintem nem. A legfőbb probléma, ahogy írtad, hogy nem ismerjük azt a kultúrát. De ebben a rohadt melegben valahogy segíteni kell. Nem tudok tuti megoldást. A görögöknél is a szigetlakók látják el vízzel és élelmiszerrel a menekülteket. Ez nem ideális megoldás. Béke úgy néz ki nem mostanában lez a térségben. A szíriai polgárháború nem most tört ki. Európa lusta volt, most pedig kapkod. Nem tudják kezelni a válságot. Szerintem más szemszögből, de ebben egyetértünk. Kösz a kommentet! Jó hűsölést!

Exploiter 2015.08.09. 12:44:09

Érdekes, hogy mindenki a gyűlöletről beszél, pedig az országban nem rohangálnak szabadcsapatok menekülteket irtani, a rendőr nem bántja őket, nem szervez senki macsétás tábor bontást, pedig afrikában van ilyen divat.
Úgy látom, a fő baj, hogy az átlag ember nem örül annak, ami történik, és ez sokaknak fáj, mert szerintük örülni kéne.
Csak nem értem, hogy mégis miért.

TappancsNyuszi 2015.08.09. 12:44:22

Szerintem zseniális, amit írtál, tartalmipag, stilisztikailag egyaránt. Köszönöm :)

megettem az aranybornyút 2015.08.09. 12:44:34

"Tulajdonképpen mi még az idegengyűlölethez is teljesen hülyék vagyunk."

Valóban.

Ti ott a "demokratikus" oldalon még az idegengyűlölethez is hülyék vagytok.

Nektek csak a magyargyűlölet megy, ti abban vagytok jók.

tündér ilona 2015.08.09. 12:44:58

Ez a lány belehabarodott a Mejstřikbe, és aztán felment vele a királyhidai úton az erdő mellé, ahol szénaszárítók vannak. Belehúzta a fiút egy ilyen szárítóba, és aztán öt koronát kért tőle, és a Mejstřik szájon vágta. Aztán Mejstřik csak fent a lágernél ért utol minket, és azt mondta, hogy ő mindig azt hitte, hogy a magyar lányok tüzesebbek, de ez csak feküdt, mint egy tuskó, és folyton povedált valamit.
- Egyszóval, a magyarok a begyemben vannak - fejezte be elbeszélését Vodička, az öreg árkász, mire Švejk megjegyezte: - NEM MINDEN MAGYAR TEHET ARRÓL, HOGY MAGYAR.
- HOGYHOGY NEM TEHET - fortyant fel Vodička -, MINDEGYIK TEHET RÓLA, MARHASÁG.

Krumpli Bogart 2015.08.09. 12:45:09

@Toadwart66: Az állam geci módon felnyalja a lét az EU-tól, de baszik a migránsokra költeni, hanem a könyörületes önkéntes civilekre tolja a probléma megoldását úgy, hogy azok a szerencsétlenek még az embercsempészet határán is lavíroznak.
A hülye korrupt állam hibája, hogy én egyáltalán találkozom egy illegálisan itt tartózkodó emberrel. Amelyik kormány nem tudja normálisan kezelni ezt a problémát, azt le kell váltani.

Krumpli Bogart 2015.08.09. 12:45:15

Hmmm... A FIDESZ elbaszta ezt is. A plakátcirkusz árából és az rre biztosított EU-s forrásból közvetlenül a határra kellett volna telepíteni a táborokat a kerítés mellé (egyik oldala a kerítés). Építhették volna ezt is a haverok, már megszoktuk, hogy így megy ez itt...
Az érkezők AZONNAL bemennek a táborba, ott várják meg a kitelepített BÁH egységek döntését. Aki menekült státust kap állami busszal (napi gyűjtőforgalomban) megy az osztrák határhoz. Akinek jogerősen elutasítják a kérelmét, azt átkísérik a szerb határon uzsonnacsomaggal.

Nem is találkoznék migránssal, ha az állam normálisan megszervezné a probléma kezelését.

vajdasagi 2015.08.09. 12:45:39

@Toadwart66: Teljesen igazad van. És nagyra értékelem, hogy megírtad ezt.

Én épp tegnap este döntöttem el, hogy a magam szerény módján (étel, ásványvíz, ruha, nem tudom még pontosan, hogy mi) megpróbálok valamicskét segíteni itt Budapesten a menekülteken. Még nem tudom, hol és hogyan, de gondolom ez is majdcsak kiderül, ha belefogok. Szívesen vennék gyakorlati tippeket, hogyan kell ezt hatékonyan és hasznosan megtenni. (Az sem előny, ha gyorsan megteszem, hogy mehessek vissza minél előbb GDP-t termelni, nehogy még valamelyikük elvegye a munkámat.)

Üdv. egy hobbi-humanistától, vagy ahogy Shopping mondaná, egy hobbi-liberálistól.

steery 2015.08.09. 12:45:52

Minden állam sikeres működésének lényege a területén lévő lakosság fölötti hatalom gyakorlása. Ebbe beletartozik a határvédelem és a közlekedés (személy és áru forgalom) szabályozása. A magyar állam két fő hibát vét jelenleg: az egyik, hogy az illegális határátlépőket elfogja és nem kergeti vissza rögtön, ott helyben a határ túloldalára, hanem gyűjtőtáborokba viszi, ami pénzpazarlás és bátorítja az utánuk jövőket is a határsértésre. A másik, hogy nem építenek rendes határzárat, ami a gyakorlatban legalább 4-6 méter magas vasbeton falat jelent szögesdróttal, végig éjszakai kivilágítással, drón járőrökkel felül, szeizmográfokkal alul. Az olimpia árából simán kijönne egy ilyen védőfal és sok közmunkásnak adna megélhetést (az építése, őrzése), ráadásul lenullázná az illegális átkelők számát.

Dr_utcai_arcos 2015.08.09. 12:45:58

@Shopping: Ott voltál és láttad, vagy elolvastál pár hasonlóan nyominger kommenetet és összeraktad belőle "ezt"? (Mert ugye a 4-es 6-oson nem látsz cigánygyereket ájfón hatossal...)

libsi nóta bárki unja 2015.08.09. 12:46:21

Svejket idézni pedig egy történelmi blöff újbóli megkajáltatása

Hasek csak a gyűlölt osztrákok és magyarok ellen volt pacifista és antietatista. Egyébként a Cseh légióban önkéntesként harcolt Kolcsak oldalán, amit a történelmi árulás követett, cserében a cárok aranyáért. Ebből hazatérve jó sok sört ihatott a prágai kocsmában

De Hasek legalább humorosan csinálta, míg a hazai liberósok nyílt gyűlölködése viszolygást vált ki a zemberből

libsi nóta bárki unja 2015.08.09. 12:46:31

"váratlan módon, a lakosság egy része a menekültekkel való együttműködéssel válaszolt. A jelek szerint ez a stratégia társadalom számára is jóval kifizetődőbb."

A szerző vajon a hirtelen felvirágzó embercsempész iparra gondol? Fejenként 600-700 euróért elhozni Budapestre egy fuvarnyi menekültet tényleg kifizetődő lehet

MACISAJT 2015.08.09. 12:46:41

Index
2015.07.23. 16:11
Törökország falat épít a Szíriával közös határához, megerősíti a drótkerítését és újabb árkokat ás, hogy megvédje magát a Szíriában és Irakban terrorista rendszert fenntartó Iszlám Állam (ISIS)-tól. A határvédelmi rendszer fejlesztését az Egyesült Államok is támogatja.

A török határvédelmi rendszer fejlesztését azután jelentették be, hogy a hét elején 32 fiatal halt meg egy török határvárosban elkövetett bombatámadásban, melynek elkövetésével az Iszlám Államot gyanúsítják. A hétfői suruci öngyilkos merénylet újra felerősítette a félelmeket, hogy a közel-keleti konfliktus egyre inkább Törökországra is átterjedhet.

Törökország NATO-szövetségesei már korábban is aggodalmukat fejezték ki Törökország déli határának gyenge ellenőrzése miatt. Barack Obama amerikai elnök szerda este telefonon egyeztetett Tayyip Erdogan török államfővel arról, hogy hogyan akadályozzák meg a külföldi fegyveresek beáramlását és biztosítsák jobban az ország 900 kilométer hosszú déli határát — erősítette meg a Fehér Ház."

Na vazze, most akkor mit fognak csinálni az agyonvert ballibák?:P
Elmondják Obamának meg a Fehér Háznak hogy fúúúj...?
Van ugyebár demokratikus, liberális, progresszív stb. fal.
Ilyen az USA-Mexikó fal, vagy az izraeli amelyik a palesztinokat zárja ki ( amúgy saját szülőföldjükről)
Vagy spanyol, francia esetleg amit most a NATO szö9vetségesek követelnek(!), törökországi fal...
Nnna. Ezek a jó falak.

És vannak gonosz, fasiszta, rasszista, náci etc. fúúúj falak.
Ilyen pl. az Orbáné.Világos?

Olyan ez mint a ballibák bevándorlása.
Ha fiktív és határon túli magyarokról van szó , akkor ajvé, beözönlik 23 millió román illetve 2004 december 5-én 800 ezer erélyi nyugdíjas. És elveszi az itteniek munkáját, nyugdíját.

Ha meg nem fiktív hanem tényleges és koszovói albánok, szírek, afgánok etc. tíz -és százezrei ömlenek befelé a zöldhatáron...
akkor keblemre testvér, várnak a civil szervezetek az MSZP székházban...

Muhaha

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.08.09. 12:46:49

@eßemfaßom meg áll:

Ez a mennyiséf versus minőség átka. A ballib oldal a csekély, mindössze pár százalékos támogatottságát (legalábbis mingránsügyben) a mennyiséggel, az egész magyar blogoszférát ellepő migránsbarát és Orbán-fikázó posztokkal próbálja leplezni. Csak hát közben a mennyiség a minőség rovására megy.

"Hova tünt a régi szép idők lelkesedése minőségi orbánozással..."

Az orbánozás akár ma is lehetne minőségi, ha nem azon az alven működne, hogy amit Orbán csinál, az eleve csak rossz lehet.

Amúgy csinál épp elég szart Orbán, épp ezért elég hiteltelen azért fikázni, amit épp - a lehetőségekhez mérten - jól csinál.

libsi nóta bárki unja 2015.08.09. 12:46:55

"A problémákra hamis és rossz válaszokat adnak"

És mi lenne a a migrációs nyomásra adott helyes válasz?

inebhedj - szerintem 2015.08.09. 12:47:08

@VT Man:

Pont ilyenekhez kéne kerítés. Több 100 km széles csatárláncban, ukrán front jelleggel végigsöprő utazóközönséget nem lehet buszra, vonatra rakni.

Amúgy azt hiszem, iszonyú sokaknak nem esik le, hogy miért kell a kerítés, és valamiért a médiából csak az ő hangjuk hallik ki.

midnight coder 2015.08.09. 12:47:21

@Toadwart66: Bizony hogy nem tudja kezelni. Márpedig ezt EU szinten kellene megoldani, valahogy úgy hogy az EU-n kívül biztosítani ezeknek az embereknek menekülttábort. Mert az a polgár aki egyszer Afrikából vagy a Közel-Keletről Európába költözik, az nemigen akar továbbmenni. Bármennyit is fikáznak itt egyesek, egy ilyen országhoz képest Magyarország is földi paradicsom. És ezeket az országokat a helyi lakosok tették pokollá. És ha ezt a kultúrát idehozzák Európába, itt is ez lesz.
És sajnos attól tartok, hogy ezt a meccset saját maguknak kell lejátszani saját magukkal. Nem lehet azt mondani, hogy az EU majd odamegy és pacifikál, mert ez kb. addig fog tartani, amíg ott vannak. Ráadásul az EU erre katonailag nem is alkalmas.

Brix 2015.08.09. 12:47:42

@Toadwart66: Óriási problémáról van szó, amit Európa nem is tud kezelni. Különösen úgy, a jogi keretrendszer utat nyit , egy 21. századi , kontroll nélküli exodusnak. Ha megmentjük Szíriát , akkor jönnek majd a többi államok... a népességrobbanás elképesztő mérteket öltött, pl Nigériának 1 milliárd lakosa lehet 2080-ra...
A lehető legjobb megoldás az lenne, hogy szigorú menekült kvóták alapján és kizárólag adott időre lehessen Európába jönni, hogy ne legyünk vonzók a gazdasági migránsoknak.
A kvótán felüli embertömegeket, meg kíméletlenül kitoloncolni..
Talán az EU- belüli meneklültstátusz lehetőségét is el kellene venni, ehhez ki kellene építnei a pufferországokban a menedékjog elbírálást
Úgy tűnik, hogy a jogi kiskapukat, és az európai országok humánus hozzállását kihasználva, embermilliók jönnek Európába. Addig kellene lépni, amíg nem lesznek visszafordíthatatlan folyamatok..Ha jelen trendek folytatódnak , akkor hamarosan katasztrófális állapotok fognak kialakulni...

midnight coder 2015.08.09. 12:47:47

@chepunk: Brrr. Téves. Egyrészt meló elég sok helyen van, más kérdés hogy nem minden területen. Azaz Pl. mint szoftverfejlesztő normális helyet csak Pesten találsz, de kétkezi melósként Pl. Gyöngyös környékén is vígan megélhetsz - legalábbis amennyire egy kétkezi melós vígan él. De ez 20 éve is pontosan így volt. Az ingatlanárak pedig kb. akkor lesznek reálisak, ha elérik a nyugati árak negyedét-ötödét. Mert hogy a fizu is kb. így alakul.

Netuddki. 2015.08.09. 12:47:51

170km dróton és betonvason mi kerül 22 milliárdba?

ogli dzsí 2015.08.09. 12:48:00

Szerintem a lehető leglogikusabb lépés a határzár. Más kérdés hogy csak egységes, teljes európai gibbon-embargónak van valós hatása.

Ha már létezik humánus, egységes európai megoldás (de még senki nem mondta mi az), akkor jó lenne azt zárt ajtók mögött megszülni.

Mo-n 10M lakosra jön napi 1500 gibbon. Az EUnak 400M lakosa van, azaz arányosan napi 60.000 gibbon vagy évi 21,9 millió gibbon. Persze nem jönnek ennyien mindenhova (csak ide), ezért nyúlik a megoldás.

A széplelkek meg visznek nekik rágcsát merő jóindulatból, miközben ezzel európa-ellenes háborús bünöket követnek el. Valójában a zöldhatáron átsurranó, vagy kerítésátvágó gibbonoknál az lenne európa konform megoldás, ha úgy megvernék őket a kitoloncolás előtt, hogy beszarnak. ezt a szerepet pedig az EU készséggel leoszthatná pl. az ütközőállam Szerbiának is, ezzel mi jól járnánk.

Felelősséggel kell gondolkodni a közös ügyeinkben.

bat4 2015.08.09. 12:48:03

@Toadwart66: Lófaszt a seggedbe, gyurcsányseggnyaló.

Toadwart66 2015.08.09. 12:55:13

@Exploiter: Azért megpróbálkoztak vele, csak eltévedtek. Szerintem az a normális, ha nincs verekedés. Én örülök, hogy így van. A Betyársereg demonstrációinak annyira nem. Sokat nem segítenek, ha elkezdenek kiabálni.

Toadwart66 2015.08.09. 12:58:13

@bat4: Ez most mire volt jó? Nem is ismersz. Utálom ezt a hangnemet. Semmi értelme. Igyál inkább meg egy sört. Ebben a melegben biztos jól fog esni. Váljék egészségedre.

Toadwart66 2015.08.09. 13:01:41

@libsi nóta bárki unja: Nagyon én sem tudom, de vannak ehhez szakemberek. Gondolom kellenének fogadóállomások, átvilágítás, adminisztráció, egészségügyi ellátás, ilyesmik. Meg kell kérdezni valakitől.

Toadwart66 2015.08.09. 13:06:38

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Akkor nyugodtan írjál egy jó bírálatot. Én csak ilyet tudok. Tényleg nem szeretem Orbánt, elfogult vagyok, de ha olvasol más blogokat is, nem én vagyok a legvadabb. Inkább gúnyolódik egy kicsit, van akinek tetszik, van aki utálja. Alapvetően azonban barátságos vagyok. Nem szoktam veszekedni senkivel.

Toadwart66 2015.08.09. 13:11:28

@ogli dzsí: Figyelj, Ogli. A gibbon elég rosszul hangzik. Emberekről van szó, nem majmokról. Ha ilyeneket írsz egyrészt nem szép dolog, másrészt eltereli a figyelmet a mondandódról.

TappancsNyuszi 2015.08.09. 13:12:51

@Exploiter: azért a csoportosulások, akik 'egészségügyi sétákra' mennek, értsd rossz szándékkal keresik a migránsokat aztán az olykor megjelenő cikkek arról, hogy külföldinek kinézőket megvertek a nagymagyar fajvédők, szerintem igenis az idegengyűlölet bizonyítéka. Kell-e szeretni a bevándorlót? Nem. Nemzetbiztonsági kockázatot jelent-e a sok illegális határátlépő.? Azt, bizony. Ha legálisan jön, lehet segíteni, az illegálist viszont vissza kell tolni oda, ahonnan jött.

alfacharlybravo 2015.08.09. 13:13:14

Hát így megy ez, ezek a szerencsétlen debil gojok még gyűlölködni sem tudnak, bezzeg a liberális értelmiség ebben is profi.

ogli dzsí 2015.08.09. 13:13:22

@Toadwart66: Senkinek sem jó a radikalizálódás.

A lakosság ott utálja meg a gibbonokat először, ahol találkozni lehet velük. Igy van ez a cigány-jobbik térképen is.

Tehát hogy nem fogunk radikalizálódni egész európában?

- magas vasbeton fal drónnal, őrökkel, meg ami kell. Aki tud jobbat, mondhatja. Persze a cseresznyéről nem szeretnék lemaradni, úgyhogy a ballenzéki atomfizikus migránsok begyüjtése céljából a falat végig kéne táblázni hogy a nagyformátumúak x és y határátkelőnél próbálkozzanak.

- a limes Rómát is védte a barbároktól, amíg a NÉPVÁNDORLÁS mégis szét nem csapta (CSAK A NYUGATI RÉSZT).

Toadwart66 2015.08.09. 13:22:35

@alfacharlybravo: Nem kéne senkinek sem gyűlölködni. Nem tudom milyen értelmiségi vagyok, természettudományos végzettségem van. Az a gondom a mostani rendszerrel, hogy nagyon emlékeztet a 80-as évekre. Ott is mindig az elvtársak mondták meg a tutit. Nem tudok a szokásaimon változtatni, azokat is kiröhögtem ezeket is. L. Simonok, Kövér Lászlók minden rendszerben előkeverednek. Nézd csak meg Baja Ferit, vagy azt az agresszív csókát, a Szanyit. Nagy szükség lenne már egy társadalmi kiegyezésre, hogy ne ugorjunk már egymás torkának egy hülye kis blog miatt. Nem csak erről szól az élet. Téged aztán végképp nem gyűlöllek, azt se tudom, ki vagy. :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.08.09. 13:24:09

@Toadwart66:

"Nagyon én sem tudom, de vannak ehhez szakemberek."

És kik lennének azok a szakemberek? Azok a libsik, akik magukat annak nevezik ki?

A dolog sokkal egyszerűbb: Kell nekünk Magyarországon évi 100+ ezer bevándorló? A demokratikusan választott kormányunk egyértelmű válasza erre a NEM.

Ezután ha az EU többi országának kellenek a bevndorlók, akkor létesítsenek saját költségükön és saját személyzettel olyan ZÁRT állomásokat a határon, ahol az adott EU-ország hivatalnokai a vállalt országkvóták arányában megvizsgálják a menedéket kérőket és eldöntik, befogadják-e őket vagy sem. Ha igen, rögtön vigyék magukkal őket a saját országukba. Ha nem, haladéktalanul toloncolják vissza őket oda, ahonnan jöttek.

ogli dzsí 2015.08.09. 13:24:19

A másik tanulság hogy minden rendes kormánynak legyen betárazva pár száz km-nyi mobil kerítése.

Sose lehet tudni, honnan jön az ármány.

ogli dzsí 2015.08.09. 13:24:25

Remélem Donald Trump lesz a következő elnök. Úgy tünik a PC kommunikáció nem élvez nála különösebb prioritást.

Toadwart66 2015.08.09. 13:32:54

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Nem nekem kell tudni. Nézz utána és írd meg valahol. Érdekelne. Valakinek ez a szakmája. Vannak szociológusok, szociálpedagógusok, tudja fene minek hívják őket. Nagyon feketén-fehéren gondolkozol. Nemet persze lehet mondani, meg jól is hangzik, de itt nem pár száz emberről van szó. Magyarország honvédelme, pedig nem a legerősebb. Azt tudtad például, hogy nincs is bevethető harci helikopterünk? Szóval egy szabályozott tranzit hatékonyabb lenne. Ez nem igen-nem probléma. Komolyabb ez annál.

illaim 2015.08.09. 13:33:54

@Toadwart66: Ha nem vetted volna észre, nyári szünet van az óvodában! Persze ha itt akarod kiélni a hülyegyerekek oktatását, az a Te dolgod, de vedd már észre, hogy csak egy köcsög troll fröcsögésére válaszolsz, az orbánjugend, vagy a századvég megélhetési seggnyaló provokátorai közül! Bármelyik az anyját is eladná, ha vevőt találna rá!

Toadwart66 2015.08.09. 13:38:18

@illaim: Szabin vagyok, ráérek. Ki akartam menni az erdőbe, de elég szar állapotban van a szívem, nem merem megkockáztatni. Pihennem kell. Asszem' sziesztázok egy kicsit.

hexa 2015.08.09. 13:41:31

"mi még az idegengyűlölethez is teljesen hülyék vagyunk"

Mármint ti? Elhiszem.

chepunk 2015.08.09. 14:07:45

@midnight coder:

Téves! AZ ingatlan árban a jövedelmeken kívül rengeteg dolog is beleszól! Pláne nálunk! Támogatási rendszer a szoc-pol (most csokk), meg a munkaerő vándorlás iránya. Kiszámíthatóság, bizalom az országvban (na ez nálunk a béka segge) Ja meg hogy abból az ötöd bárből mennyi a megtakarítható, mert a bolti alapvető élelmiszerek nagyjából azonos árban vannak már, sőt van ami a burgenlandi Hofferben (ottani ALDI) olcsóbb, meg még a rezsi hány százaléka a kajálás után a jövedelmből megmaradt résznek... Szóval a magyar használt ingatlanok valójában izsonyatosan túlárazottak, mindenhol ahová épp vándorol a munkaerő meg egyszerűen az eladók kiuzsorázzák a belföldi menekülteket. Egyébként a pesti meg győri panelproli elvtársak uzsorásdabbak mint a legmegkentebb deviza tőzsdei bróker, vagy bankár. Pár hónap alatt olyan négyzetméterárfolyam emelést eszközöltek amitől a legnagyobb nemzetrontó striga izráel bankár is dobna egy hátast... És akkor az albérleti díjakról nem is beszélve ("adómentesen" mert ez a tény!).

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.08.09. 14:09:57

@Toadwart66:

"Valakinek ez a szakmája. Vannak szociológusok, szociálpedagógusok, tudja fene minek hívják őket."

Eleve abból indulsz ki, hogy be kell fogadni ezt az embertömeget - különben mi szükség lenne szociológusokra, szociálpedagógusokra vagy tudja fene minek hívják őket.

Én meg abból indulok ki, hogy semmi szükség rájuk Magyarországon, de ahogy látszik, Ny-Európa is egyre inkább erre a véleményre jut.

Nem szépelegni kell, hanem kijelenteni, hogy NO WAY. Ahogy Ausztrália teszi. Szerinted az ausztrálok is gyűlölködnek? (Vajon fogsz-e erre egyenes választ adni?)

"Nagyon feketén-fehéren gondolkozol."

Ez azért van, mert az egész helyzet fekete-fehér. Vagy akarunk kultúridegen, sokszorosan bizonyított módon integrálhatatlan (lásd ny-európai no go zónák) bevándorlókat, vagy nem. Ne gondold, hogy majd épp nekünk fog sikerülni integrálni őket, amikor egész Európában sehol nem sikerült. Ahogy azt se gondold, hogy ha a már Európában élő párszor tízmilliót nem sikerült integrálni, akkor még többet majd sikerülni fog.

Nincs elég bajunk a cigányainkkal? - azokat sem sikerült, pedig ők nem ellenségesek a kereszténységgel és az európai kultúrával szemben (sőt jő részük kereszténynek vallja magát), míg a fekák és muzulmánok ellenségesek.

"Nem kéne senkinek sem gyűlölködni."

Senki nem gyűlölködik - kivéve talán egy marginális, infinitezimális kisebbséget, de ebből ne általánosíts. Az, hogy a magyar nép túlnyomó többsége nem akar néger és muzulmán bevándorlókat, nem jelenti azt, hogy gyűlölik őket - ez csak a liberális megmondóemberek mantrázzák, akik igazából csak egyetlen rasszt gyűlölnek: a fehér embert.

Nem akarok négereket és muzulmánokat a hazámban. Ha látni akarom őket, elutazom az országukba turistaként. Ha ők látni akarnak minket, jöjjenek hozzánk szívesen látott turistaként. De ne akarjanak itt élni.

Toadwart66 2015.08.09. 14:24:59

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Jó kemény egy fehérnép vagy, ha meg nem sértelek. Szimpatikus. De akkor mi legyen? Túl sokan vannak. Lőjük halomra őket? Erich Honeckerék is csak úgy tudták megállítani a mászkálást a Német Demokratikus Köztársaság államhatárán. Amíg nem lőttek, addig nem nagyon vették komolyan a németek. Nem lenne jó megoldás.Szabályozni kell a migrációt, azt kéne a kormánynak kitalálnia. Törjék csak ezen a fejüket. A fiam Bécsben él, olyan hatalmas konfliktusok nincsenek. A metrón elég színes népség van, mégis pompás város. Engem mindig megnyugtat. Ha van rá lehetőséged utazz ki.

midnight coder 2015.08.09. 14:28:04

@chepunk: Ezek az árak a válság előtt is kb. hasonlók voltak. Anno úgy 2005 magasságában egy pesti panellakás jó helyen 14 millió körül kóstált. Most felújítottan kapod meg ugyanezt ugyanott 15 körül, úgy hogy a tulaj ráköltött vagy 4 milliót + az állami támogatás. Amúgy, ha drágállod a pesti lakásárakat, nézd meg a londonit. Még azzal együtt is, hogy ott a fizu 5x annyi...

31/48 2015.08.09. 14:32:33

@Kovacs Nocraft Jozsefne: ennyi. Magyarorszégnak egyszerűen nincs szüksége bevándorlásara.

Nem kell semmit újjáépíteni, nincsenek így pótolható hiányszakmák, aki ide jönne, nem hoz magával olyan piacképes tudást, szakismeretet, amit majd nekünk megtanítana.

Vannak akiknek van szakképesítése, tudna is otthon dolgozni, de itt még neki is nehéz dolga lenne a beilleszkedéssel és Magyarországon egyszerűen nincs kereslet rájuk.

Vagyis ide ne jöjjenek. Menjenek az Öböl-térségbe, felfutó, gazdag terület, sok a pénz, nagy a munkaerő-kereslet és kulturálisan is otthonosabb terület.

Ilyen végtelenül egyszerű, ide 0 embert kell befogadni, mind mehet oda. Ide az jöjjön aki szépen vált útlevet, vízumot, és kemény munkával beilleszkedik, vizsgát tesz, vagyona van és gyarapítani tudja az országot. Hogy egy ilyen embert milyen passzió vihet erre rá, azt a jó ég tudja, de aki ennyire szeretne ide jönne, az nyugodtan jöhet. A többi meg mehet ahova akar.

@Krumpli Bogart: de akkor a hozzánk hasonló szájtáti plebejusok nem lennének elég hálásak a tekintetes urainknak, akik megint megvédtek minket egy szörnyű veszedelemtől.

Meg kell hogy marja a kutya a gyereket, hogy az büszke legyen a bátor Atyjára, aki majd jól megköti. Ez a magyar politika színvonala.

2015.08.09. 14:39:00

@bértrollbosszantó_kovi1970:

0,5 méter széles fal X 5 méter magas (alapozással együtt) X 170.000 méterrel = 425.000 köbméter beton. Köbméterenként 20.000 Ft-tel számolva csak a beton költsége 8,5 mrd Ft. Ehhez kell még vas, ami szintén nem olcsó, egyéb anyagok, valamint oda kell szállítani és fizetni az embereket, akik építik. Szerintem 22 mrd nem is lenne elég. És akkor ebben még nincs benne a másfél-kétszeres közbeszerzési szorzó.

De ha 50 mrd-ba kerül, szerintem akkor is fel kell építeni, mert ha egy menekül 1 mio Ft-ba kerül évente, akkor 50.000 menekült már üti a fal árát - és annál többre lehet számítani, ha jól sejtem.

A humanitárius megközelítést szerintem felejtsük el, mert az itt nem fog jóra vezetni. 20 év múlva tele lesz Európa nem beilleszkedett muszlim emberek elégedetlen gyerekeivel, akik már teljes jogú állampolágrok lesznek és követelnek mindent, de nem teljesítenek semmit.

Shopping 2015.08.09. 14:39:20

Csak hogy tisztán láss hogy a bevándorlók milyen kultúrából jönnek, miként bánnak pl. a nőkkel!!! Magyarorszagon is igy tesznek majd, ha elérnek egy bizonyos létszámot.
Index kezdőlap
index.hu/kulfold/2015/08/09/tonkretettek_afganisztan_elso_pilotanoje_eletet/

2015.08.09. 14:39:27

@TappancsNyuszi: Lásd a fenti számolást. Még kevés is lesz.

♔batyu♔ 2015.08.09. 14:41:17

Annak idején a ballibsiknél is volt bevándorlás, de Mo-t azért kerülték, mert itt a rendőrök megverik az elfogottakat.

Ezt én akkoriban egy lapban olvastam.

Toadwart66 2015.08.09. 14:55:32

@Shopping: Persze, Shopping én is olvasgatok néhány dolgot. Külföldi lapokat is. Lesznek konfliktusok dögivel. De akkor mivel állítod meg a bevándorlást? Háborúval? Nem jönnénk ki belőle jól, mivel nekünk van több vesztenivalónk. Eddig is volt bevándorlás, ezután is lesz. Európa meg fog változni. A Cordobai kalifátus sem létezik, pedig volt. Akkoriban fejlettebbek voltak, mint Izabelláék. Hülyén hangzik, de Európa egybeépült Ázsiával és Afrikával. Dzsingisz kán is rájött erre. Ha kívánhatnék valamit, akkor én bizony azt kívánnám, hogy lehetőleg ne keveredjünk egy fegyveres konfliktusba. Sok beleszólásom persze nincs a dologba.

alfacharlybravo 2015.08.09. 14:58:14

@Toadwart66: Nem igazán értem az egész írásod, honnan a fenéből veszed ezt az idegen gyűlölet marhaságot? Konkrétan pont nem erről van szó, van egy probléma amit meg kell oldani és amit ez EU csinál az komplett baromság. Szerintem az angol és az ausztrál megoldás lenne nyerő. A menekülteket visszaküldeni ahonnan jöttek vagy a közelébe. Mert elkezded etetni a sirályokat akkor ne csodálkozz ha telekakálják az otthonodat, "Két pasi meg egy kicsi" ből megtanultuk.

Göntér László 2015.08.09. 15:11:55

Én ezt láttam. A megvalósuló kerítést nem láttam a bemutatott 150 méteres szakaszon. Biztosan virtuális volt, azt meg az én szemem nem látja.
ktkj.blog.hu/2015/07/19/magyar_nemzet_465

ember100 2015.08.09. 15:27:12

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
Helló !

Mit csinált orbán jól a menekültek ügyében ????
Jól uszított 600 millió , kerítés 27 milliárd , EU-s pénzek elzabrálása és nem a rájuk költése ??????
Vicces vagy :)

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.08.09. 16:20:40

Bocs, véletlenül lemaradt egy r: AntifaschistischeR Schutzwall.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.08.09. 16:21:56

@Toadwart66:

Először is hozd rendbe a blogod sablonját, mert elég idegesítő, hogy a kommenteket összemossa egyetlen bekezdésbe. A blog.hu radar preview-ban még rendesen, tördelve olvashatók a kommentek, a blogodon viszont már egy végtelen bekezdés az egész.

Természetesen nem válaszoltál a feltett kérdésemre. Sejtettem. Vagy azt kellett volna elismerned, hogy az ausztrál kormány és nép en bloc gyűlölködő, vagy azt, hogy a magyar sem az. Az előbbit azért mégsem merted, az utóbbit viszont a prekoncepciód tiltotta. :(

@31/48: tökéletesen leírta, semmit nem tudok hozzáfűzni.

"De akkor mi legyen? Túl sokan vannak. Lőjük halomra őket?"

Ezt írtam volna? A reakciód vérmérséklettől függően szalmambábharc vagy argumentum ad absurdum. Az általam már említett Ausztrália megoldotta a migránsok halomra lövése nélkül, mi is megtehetjük. A Walter Ulbricht építette Antifaschistische Schutzwall (ugye ezen a néven is ismered, nagyon bájos név) nem jó példa, ott nem a bejövetelt, hanem a kiszökést akarták megakadályozni.

"Szabályozni kell a migrációt, azt kéne a kormánynak kitalálnia."

A kormány már döntött, a magyar lakosság többségének akaratával egyezően: a migrációt nem szabályozni, hanem megállítani akarja. Lehet persze szidni az Orbán-kormányt, én is tucatnyi bűnéért tudnám szidni, de ebben az egyben jól döntött. Addig pedig, amíg Magyarország akár az EU-n belül is megmarad szuverén államnak, dönthet úgy, hogy nem engedi migránsok letelepedését az országban.

Én max. abban lennék benne, hogy amennyi cigányt átvesz tőlünk Nyugat-Európa, mi annyi migránst veszünk át tőlük és telepítünk a cigányok helyére. Bár még ezzel is rosszul járnánk.

Toadwart66 2015.08.09. 16:52:05

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Igenis, intézkedek. Ha tudok. Mindenesetre megpróbálom. :) Bocs, de közben mással is foglalkozom. A gyűlölködés szerintem nem sikerült. Egy-két holdkóros elkezdett tüntetni, de nem ez az általános. Ezért is írtam, hogy hülyék vagyunk hozzá, én biztos. Nagyon is. Mindenki érzi, hogy ez nem egy náthaszerű probléma. Nem a mi dolgunk lenne ezen vitatkozni, hanem a politikusoké. Ami engem személyesen irritál az, az, hogy itt nincs előkészítve semmi. Csak a természetvédelmi törvényeket ismerem, meg az ottani flórát egy kicsit. Legalább egy környezetvédelmi szakembert kivezényelhettek volna. Ekkora marha nagy gépek, mindent összetaposnak ott. Vegetációs időszakban vagyunk, ekkora dúlást Natura 2000-es területen végezni, barbár dolog és törvénytelen. Természetvédelmi területen dolgozom. Ha mi ennyi törvényt megszegnénk, szénné büntetnének minket. Kapkodás van, higgadtság helyett. Nem csak a földikutyákról van szó, hanem egy egész ökoszisztémáról. Ez a szemlélet nem magyar sajátosság. A jelenlegi kormány és általában a mindenkori kormányok a természetvédelmet valamiféle úri huncutságnak tartják. Hát nem az. Olyan rendszerbe nyúlunk bele, amit alig ismerünk. Ez egy önszabályozó rendszer előbb-utóbb beindítunk egy védekező mechanizmust. A migráció ennek egyik jele. Képtelenek vagyunk ezeket a térségeket élhetővé tenni, fogalmunk sincs mit lehetne tenni. Próbálkozunk. Az amcsik bevonultak, győztek és rosszabb lett minden. Valahol legbelül önző majmok vagyunk, akik a saját csoportjuk érdekeit védik. Túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a politikának. Ha találkoznék veled a vonaton valószínűleg előreengednélek és segítenék felrakni a csomagjaidat. Mosolyognék is. Most azonban próbáljuk kioktatni egymást (én is). Szóval figyelni kéne a mások szempontjaira, érzékenységére, de ez nagyon nehéz dolog. Engem állandóan gyurcsányoznak, miközben a nőkkel szemben konzervatív vagyok a világszemléletemben pedig kétségbeesetten pánikzöld. Nem vagyok politikus, nincs közöm az izmusokoz. Az izmusos tárgyakról az egyetemen is mindig meglógtam.

Toadwart66 2015.08.09. 16:55:38

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Bocs. Hol lehet beállítani azt az izét?

inebhedj - szerintem 2015.08.09. 16:59:49

Hűha, egész mókásan eszkalálódott ez a poszt (bár a Marx-Engels-féle minőségi ugrás itt sem következett be, de az azért mellbe is vágná az univerzumot).

Szóval abban kéne megállapodni közös alap gyanánt, hogy kerítés nélkül:

- sem befogadni
- sem elküldeni
- sem ellátni
- sem gyűlölni
- sem regisztrálni
- sem segíteni
- sem szeretni
- sem továbbengedni
- sem továbbküldeni
- sem visszaküldeni

nem lehet a bevándorlókat (és így azt sem lehet eldönteni, hogy menekültek-e).

Toadwart66 2015.08.09. 17:01:49

@inebhedj - szerintem: Ez nagyon jó. Valójában tökéletesen igazad van.

midnight coder 2015.08.09. 17:35:20

@Toadwart66: Még mindig jobb háborúval megállítani egy bevándorlást mint önként behódolni, majd menekülni a saját országodból. Márpedig Európára ez vár ha megszállják a bevándorlók. Mi a török példából tudjuk, hogy milyen jó is az amikor az iszlamisták megszállnak egy országot. Nem hiszem, hogy Dobóék helyében az lett volna a jó megoldás, ha önként átadják Eger várát.

Toadwart66 2015.08.09. 17:52:11

@midnight coder: Nem értek ezzel a szemlélettel egyet, pedig kétségtelenül népszerű. A háborúk nem oldottak meg semmit. A keresztes háborúk a mai napig elhúzódó konfliktust okoztak. A délszláv háborúban nem voltak jók, hősök, csak áldozatok nagy számban. Olyanok vagyunk, mint egy idegbeteg westernhős. A legkisebb zajra villámgyorsan előkapjuk a coltot, aztán lelövünk valakit. Mindig azok jutnak hatalomra, akik valamilyen módon erőszakosak és szeretnek másokon uralkodni, a társadalom kitermeli őket magából. Háborút elindítani könnyű, de aztán az egész átmegy horrorba. Egyre személytelenebbé tesszük az ölést és ha csoportérdekből fellelkesítenek minket, élvezzük is a dolgot. Ha minket lőnek le, akkor persze annyira nem. A magyar hadsereg jelenleg kissé gyengélkedik, nem bíznék meg benne száz százalékosan, partizánkodni az Alföld miatt pedig nem nagyon tudunk. Az iszlámisták egyenlőre a síitákat szeretnék megtéríteni, vagy megölni. Ez nagy disznóság a részükről, de nem kérték ki a véleményemet. Én egy fegyveres konfliktusban valószínűleg áldozat lennék.

Tudományos libsizmus 2015.08.09. 17:53:10

Nem értem, hogy a feka és arab muzulmánok miért nem Szaúd-Arábiába, Kuwaitba, Dubaiba, stb. "menekülnek", de van egy nehezen elhessegethető gyanúm: ott dolgozniuk kéne.

Toadwart66 2015.08.09. 17:55:28

@Tudományos libsizmus: Kifejtenéd részletesen, hogy mire gondoltál? Ha lehet, ne legyen nagyon durva.

Tudományos libsizmus 2015.08.09. 18:04:43

@Toadwart66:
Már hogy fejtsem ki - nem durván - részletesen ezt: ":)"

Kifejtenéd részletesen, mire gondoltál? Ha lehet, ne legyen nagyon durva.

Toadwart66 2015.08.09. 18:13:35

@Tudományos libsizmus: Hát, ha már megtiszteltél azzal, hogy liberálisnak tartasz - bár nem minden kritériumnak felelek meg - mi a gond magával az eszmével? Szabadság, egyenlőség, testvériség. Nem vagyok nagy tudora a témának és nem tartozok egy párthoz sem. Mindig megkapom ezt a fejemre, de valójában a liberalizmust helytelenül használják szitokszónak. Ez nem valami vallás, vagy szekta. A gondolkodásom pedig rendkívül fegyelmezetlen, néha én is érzem, hogy túlságosan az.

Tudományos libsizmus 2015.08.09. 18:21:59

@Toadwart66:
Mikor tartottalak liberálisnak? Mikor mondtam, hogy gond lenne a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjével? Kopizd ide, légyszi.

Biztos vagy benne, hogy most szerény személyemmel beszélgetsz? Ha mit tesz Isten, be lennél lőve, szerintem pihend ki magad.

Toadwart66 2015.08.09. 18:26:57

@Tudományos libsizmus: Nem, dehogy. Így is egy csomó bajom van az egészségemmel. Nem akarok még meghalni. A "libsi nótára" gondoltam. A smiley miatt nem tudom eldönteni, hogy most ez jó vagy rossz. Mármint én. Piszok meleg van, lehet, hogy ez okozza.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.08.09. 18:30:36

@Toadwart66:

"Nem a mi dolgunk lenne ezen vitatkozni, hanem a politikusoké."

Ebben nem értek egyet veled. A lakosságnak igenis véleményt kell nyilvánítania, már csak azért is, mert amikor a legutóbbi választás volt, akkor a migráció még fel sem merült problémaként - vagyis a politikusok, köztük a későbbi kormánypárt nem ismerhette a lakosság véleményét erről. Végeredményben ugyanez történt a hamvába holt internetadóval is, a nép véleményt mondott, a kormány meg fülét-farkát behúzva visszakozott. :)

Ami a természetvédelmet illeti, teljesen egyetértek veled. Remélem, legalább utólag felmérik pl. a kisállatok mozgását és szükség esetén átjárókat nyitnak nekik - amelyeken persze kétlábúak nem tudnak átmenni.

"Természetvédelmi területen dolgozom."

Ha a szakterületedbe vág: Van azon a területen olyan veszélyeztetett növény- vagy állatfaj, amely az országban máshol nem található meg? Ha igen, akkor azért jó lenne sürgősen lépni az érdekükben.

Azt persze sajnos látni kell, hogy ha támadás éri az országot, akkor a védekezés nagyobb prioritást kap a természetvédelemnél. Márpedig ez most támadás, ha nem is a klasszikus fegyveres fajta és igazából nem is a támadás szándékával - de az eredmény az vagy az lesz.

És egyet kell értenem azzal, amit @midnight coder: írt: "Még mindig jobb háborúval megállítani egy bevándorlást mint önként behódolni, majd menekülni a saját országodból. Márpedig Európára ez vár ha megszállják a bevándorlók."

"Képtelenek vagyunk ezeket a térségeket élhetővé tenni, fogalmunk sincs mit lehetne tenni. Próbálkozunk. Az amcsik bevonultak, győztek és rosszabb lett minden."

Hát igen, bár az előre látható volt, hogy az amerikai beavatkozás után minden rosszabb lesz. Egy másik blogban csúnyán lehordtak érte, de fenntartom, hogy a migránsok eredeti országaiban jobb volt az élet a diktatúrák megdöntése előtt. Jól mondja az arab közmondás:

"Az anarchia egy éjszaka több kárt okoz, mint a zsarnokság száz év alatt."

hu.wikiquote.org/wiki/Arab_k%C3%B6zmond%C3%A1sok

Toadwart66 2015.08.09. 18:51:01

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Itt találsz információkat. greenfo.hu/hirek/2015/07/24/nem-csupan-a-foldikutyakert-hatarzar-a-vedegylet-az-ab-hez-fordul Tényleg próbálnak valamit tenni és nem politikai célból. Elvetemült zöld manók. Valahol van egy részletes növénylistájuk is. A botanikusok sokat mászkálnak arrafelé. Természetesen az is igaz, hogy a migrációs nyomás is károkat okoz. Nem hiszem, hogy azt nézegetik, hogy hova lépnek, de most azt olvastam, hogy a drótakadályok mögé építenek még egy kerítést. Ezen a részen nudum lesz, nyáron a veszélyeztetett növényeket nem lehet áttelepíteni, amúgy is érzékeny jószágok. Maga a határzár a botanikusokat is megosztja, de próbálják fegyelmezni magukat. A Caltha levelezőlista elég kulturált, nem indult el a szokásos kölcsönös szitkozódás. Szerencsére. Az tetszett, hogy mindenki azonnal felrakta a kutatási eredményeit.
A beavatkozások témára:
Persze, az amcsik elbénázták a dolgot, de Afganisztánban az oroszok is. A nagyhatalmak mindig ilyen hamariak, Anglia, Németország, Spanyolország mind a világot akarták jobbá tenni. Szerintem sem jó módozatokat alkalmaztak. Most majd beszáll Kína is, ami elég kiszámíthatatlanná fogja tenni a dolgokat. A folyószabályozásaik katasztrofálisak, komplett völgyeket árasztanak el, szinte országrésznyieket. Ha ilyen módon képzelik el a világjavítgatást, akkor bele kell húznunk az életbe, hogy mindenre jusson időnk. Ez persze csak az én véleményem. Remélem nagyot tévedek, a gyerekeim miatt is.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.08.09. 18:53:14

@Toadwart66:

Van egy "libsi nóta, bárki unja" nick, értelmes dolgokat szokott írni - legalábis szerintem. Tudományos libsizmus nick kettő van, az eredeti (szintén értelmes kommentekkel) és egy lopott nick, aki kihasználja, hogy a nagy I mint ibolya betű sok fontnál úgy néz ki, mint a kis l betű a lópikula szóban. Ez utóbbi, mármint a lopott nick egy agyament vérliberális, akinegy az agyműködése arra korlátozódik, hogy mindig az ellenkezője jó annak, amit Orbán mond vagy tesz.

libsi nóta bárki unja 2015.08.09. 22:22:47

@tündér ilona:
Hasek megszállott magyargyűlölő volt, és Kunbéláékkal egybeszámolva ugyanannyit ártott Magyarországnak, mint a szocikkal összebútorozó mai liberálisok. Egy ellenszenvessé retusált világ képét tárta a "művelt nyugati" olvasó elé, amit világszerte sokan bekajáltak. A trianoni békeszerződéshez vezető elhatározások során az ilyen propagandisták hatása - közvetve de biztosan- sokat nyomott a latban

Toadwart66 2015.08.09. 22:28:10

@libsi nóta bárki unja: De sokkal tehetségesebb író volt, mint pl. Wass Albert. Nem véletlenül lett világhírű. A Monarchiában eléggé lenéztünk mindenkit, nem csoda, hogy utáltak minket. Sokan még ma is azt hiszik, hogy különbek vagyunk a cseheknél, szlovákoknál és a románoknál.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2015.08.09. 23:08:48

@libsi nóta bárki unja:

Művészeknél meg kell próbálni elvonatkoztatni az illető emberi gyengeségeitől vagy antipatikus politikai nézeteitől. Ami aztán vagy sikerül, vagy nem.

Pl. én azóta nem vagyok hajlandó megnézni Depardieu filmjeit, hogy 1999-ben a magyargyűlölő Meciar mellett kampányolt.

chepunk 2015.08.10. 13:58:32

@midnight coder:

Aham attól, hogy a válság előtt is túlárazott volt az ingatlan, mért ne lenne most is? Londonhoz mi közünk? (mellesleg ott is épp ingatlanlufi fújódik mint Bécsben) Meg mint mondtam nem a bár mértéke vagy hányadosa játszik, hanem hogy a puszta létfenntartás után mennyi marad belőle. Ezért téves az ingatlanárakat a bérek arányához viszonyítani. Ráadásul ezenkívül egy csomó egyéb is befolyásolja, de a bérekhez pont 0 köze van.

libsi nóta bárki unja 2015.08.10. 15:45:24

@Toadwart66: @Kovacs Nocraft Jozsefne:
Legifjabb koromban engem is a műalkotás ragadott meg, de mostanában már egyéb szempontok kerülnek a látótérbe. Egy szerelmes versnél például az, hogyan nézett ki a hölgy, akihez intézték. Még akkor is, ha ez rém kiábrándító tud lenni ("milyen volt szőkesége" a hentes debella feleségének, vagy mennyire volt szép Perczel "Etelka" akitől ezerrel menekültem volna a képe alapján)

Ha egy kicsit mögé nézünk, Svejk egyfelől politikai agitáció, ami az akkori cseh nacionalizmus és a pánszláv propaganda eladhatóságát segítette a nyugati értelmiségi körökben. Pedig alapjában ezek az eszmék sem voltak különbek bármelyik más variánsnál, talán csak ügyesebbek. Vagy egyszerűen csak szerencsésebbek, mert nagyhatalmi hátszelet kaptak a maguk idejében, mivel bomlasztani lehetett velük a német kultúra által dominált ellenséges tömböt

Gábor Pápay 2015.08.11. 08:29:39

@Singer Varrógépértékesítő és orosz kémhálózat Kft: Kár, hogy nem éltél még, amikor a kínaiak felépítették a Nagy Falat. Tudták volna értékelni a tanácsaidat. Vagy a franciák, amikor a jólsikerült Maginot-vonalat az unortodox németek megkerülték. Mindkét monstrum ma is áll, és szép bevételt hoz a turizmusból...