Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

Egzisztencialisták törtek-zúztak a belvárosban

2015. szeptember 06. - Toadwart66

kierkegaard2.jpg

Søren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855)

Az Egyenes beszédben Rónai Egon megkérdezte Z. Kárpát Dániel jobbikos képviselőt, hogy kik ezek az ultrák? Válasz: "Tisztességes, tanult emberek."

***

Összesen 51 egzisztencialista filozófust állított elő a rendőrség szombatra virradó éjszaka a Magyar Tudományos Akadémia környékén. A történtek során a filozófusok és a rendőrök közül 38-an sérültek meg – közölte Csiszér-Kovács Viktória, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a sajtótájékoztatóján.

Egy tudományos konferencia előtt, alatt és után 1.500-2.500 fős tudományos kutatókból, egyetemi tanárokból, tanérsegédekből és bölcsész hallgatókból álló csoport támadta meg a biztosításukra kivezényelt rendőröket.

A MÁV tájékoztatása szerint a filozófusok rendbontása már a vonaton is elkezdődött. Az utasok legnagyobb rémületére hangos és harsány előadásokat tartottak az emberi egzisztencia és a világ viszonyáról. Állati módon röhögve, Rainer Maria Rilke verseket üvöltöttek, majd összeverekedtek azon, hogy az egzisztencializmus kezdetét egyesek Martin Heidegger „Lét és idő” című művének megjelenésétől, mások már Søren Aabye Kierkegaard „Vagy-vagy” című művétől számítják.

Az egyik rémült utas elmondta, hogy egy gyanús külsejű, mindenre elszánt professzor a folyosón szemtelenül elkezdte molesztálni és a következőket mondta neki: „A létező mindaz amiről beszélünk, amit gondolunk, amihez valahogyan viszonyulunk, létező az is, ami és ahogyan mi vagyunk.” Amikor a nő félénken és szelíden közölte vele, hogy ő tulajdonképpen csak a vécére igyekszik, az agresszív tudós cinizmussal vádolta meg, és megfenyegette egy félig kész tanulmánnyal. A hölgy a történtek hatására elsírta magát, mire a filozófus „ostoba, szentimentális nőszemély” felkiáltással otthagyta őt.

A vasúti kocsikat különböző idézetekkel firkálták tele. Valaki például alkoholos filccel ezt írta fel a vonat ablakára: „Az abszolút, transzcendens, és ezzel az ember és Isten között olyan egymásnak szegülő személyes viszony jön létre, hogy az ember többé nem elégedhet meg bármilyen másodkézből származó magyarázattal. Aki ezt képtelen felfogni az egy komplett idióta!” Még azzal sem törődött, hogy ezt gyermekek is elolvashatják.

A vasúti szerelvényt „Egger, Egger, Heidegger!” skandálással hagyták el. A rengeteg feljegyzés, tanulmány, monográfia szinte elborította a vasúti kocsikat. Az egyik takarítónő elmondta, hogy nagyon gusztustalan volt a rengeteg szétdobált, használt golyóstoll betét, amit nekik kellet felszedegetni a földről. Felháborodottan közölte: - „Az azért nem várható el tőlünk sem, hogy mások használt betéteit szedegessük össze. Ezt egy filozófia professzornak is tudomásul kellene vennie. Undorító, mocskos alakok!”

Az őket kísérő rendőrökre gúnyos Heidegger, Jaspers és Sartre idézeteket tettek, és azzal vádolták meg őket, hogy elvtelenül kiszolgálják Hegel fogalmi dialektikáját. Néhány rohamrendőrt monográfiákkal dobáltak meg.

Az utcán tovább folytatódott a randalírozás. Azt üvöltözték, hogy, aki nem egzisztencialista, az semmit sem ért az objektív és a szubjektív reflexió közötti különbségről, tehát tökéletesen hülye.

A rendőrség a feldühödött tömeget megpróbálta Platón idézetekkel lecsillapítani, erre az ultra filozófusok lexikonokkal támadtak a rohamrendőrökre és kijelentették, hogy egyáltalán nem érdekli őket a dialektika. A lét és nemlét demonstrálására több autót is felgyújtottak, az egzisztencia védelme érdekében pedig kiborogatták a kukákat. Kijelentették, hogy a szemét a világ szubsztanciája és senkinek sincs joga ezt korlátozni. A hulladék, mint objektum szubjektíven ott helyezkedhet el, ahol csak a kedve tartja. A rendőröket marxizmussal és trockizmussal vádolták meg, ezért Heidegger „Lét és idő” című, vaskos, 524 oldalas, 650 garamos kötetével betörték néhány rohamkocsi szélvédőjét. Hasonló sorsra jutott egy liberalizmussal megvádolt villamos is.

A rendőrök erősítést kértek a Tudományos Akadémiától, akik gyorsan összeállítottak egy válsághelyzetek kezelésére alkalmas Arisztotelész idézetgyűjteményt. A szubsztancia kiemelése egy kicsit lenyugtatta az őrjöngő egzisztencialistákat.

A pokol akkor szabadult el, amikor egy eksztatikus állapotba került tudományos segédmunkatárs felszólította az egyik rendőrt, hogy adjon neki egyenes választ arra, hogy mi a véleménye arról, hogy „A ma embere gépesítetten "fütyörészik" vagy szüntelenül fecseg a Csönd ellen, hogy el ne tiporja. Nemcsak magunkkal szembesíthet a csönd, de magunkban a semmivel is, amikor a semmi már van. Az a tény, hogy a kongó csöndet gyakran éppen fecsegéssel akarjuk megtörni, bizonyítéka a semmi jelenlétének.” A rendőr erre gyanútlanul azt válaszolta, fogalma sincs, mert szerinte ennek így semmi értelme sincs.

Az felháborodott egzisztencialisták erre megrohamozták a rendőrsorfalat és követelték, hogy azonnal vonják vissza ezen állításukat. Tizenöt nyugdíjas, tisztességben megőszült filozófus, a rendőr által tett kijelentésen annyira megütközött, hogy utasokkal együtt felborítottak egy helyi járatú autóbuszt.

A rendőrség ezután kénytelen volt a helyszínre vezényelni az Egzisztencialista Elhárító Központ munkatársait. Ők különleges kiképzést kaptak molekuláris biológiából, biokémiából, mikrobiológiából és genetikából.

Odaérve a Szent-Györgyi-Krebs-ciklus bevetésével elkezdték visszaszorítani a randalírozókat. A filozófusok megpróbáltak Sartre fenomenológiával visszatámadni, de az EEK bevetette ellenük a mitokondriális membrán komplexeket. Amikor a filozófusok meghallották azt, hogy ezek elektron transzport rendszer fehérje komplexekből (I-V komplexek, DHO-QO, ETF-QO és ANT) állnak és a Komplex I vagy NADH dehidrogenáz: ubikinon oxidoreduktáz, a NADH-ból származó energiát használja fel protonoknak a mitokondrium belső és külső membránja közötti térbe pumpálásához úgy, hogy 4 protont pumpál át elektrononként és a keletkező energiát a Komplex III-nak (Koenzim Q: citokrom bc1 oxidoreduktáz) adja át elektron formájában, teljesen összezavarodtak és pánikba estek.

A mitokondriális transzkripció magyarázatával végül sikerült végleg ártalmatlanná tenni az egzisztencialistákat, akik közül ekkor már többen, objektíven, súlyosan megsérültek. Őket Jelenleg a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján ápolják. Állapotuk súlyos, de nem életveszélyes. Kis adagokban Albert Camus, Simone de Beauvoir műveket olvasnak fel nekik. Állapotuk ennek hatására lassan stabilizálódott.

A Belügyminisztérium megígérte, hogy érdemben foglalkozni fog a problémával. A kormánnyal szorosan együttműködve megpróbálnak gátat vetni az egzisztencialista filozófusok évről-évre veszélyesebbé váló vandalizmusának. Emlékeztettek rá, hogy ez nemcsak Magyarország problémája. A Belügyminisztérium szóvivője utalt arra, hogy tavaly a brit egzisztencialistákat, minősíthetetlen viselkedésük miatt, az összes európai tudományos akadémiáról kitiltották. Ha kell, felkérik a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy ne adjanak teret és publikációs lehetőséget a magukról teljesen megfeledkezett filozófusoknak.

***

Ha az impresszionisták fogorvosok lettek volna (részlet)

László Zsófia fordítása

(Vérmérséklet-átültetést vizsgáló elmeszülemény)

"Kedves Theo!

Hát soha nem bánik már rendesen velem az élet? Tönkretesz a kétségbeesés! A fejem zakatol! Mrs. Sol Schwimmer beperelt, mert olyan hidat csináltam neki, amilyet képzeltem, és nem olyat, ami illik abba a lehetetlen szájába! Így igaz! Nem dolgozhatok rendelésre, mint holmi egyszerű iparos! Úgy határoztam, hogy a hídja hatalmas lesz és hullámzó, vad, minden irányba ágaskodó, tűznyelvszerű fogakkal! Most teljesen odáig van, mert nem illik a szájába! Olyan burzsoá és ostoba, hogy legszívesebben agyoncsapnám! Megpróbáltam erőszakkal bepásszintani a protézist, de úgy kiáll, mint egy feldíszített csillár. Szerintem akkor is gyönyörű. Azt állítja, nem tud rágni! Mit érdekel engem, hogy tud-e rágni vagy sem! Theo, ezt nem bírom soká! Kérdeztem Cézanne-t, hogy megosztaná-e velem a rendelőt, de ő öreg és rozoga, már nem tudja a műszereket tartani, kénytelen a csuklójához erősíteni őket, de különben is távol áll tőle az alaposság, és ha egyszer beszabadul egy szájba, több fogat ver ki, mint ahányat megment. Mit tegyek?

Vincent

Kedves Theo!

Néhány fogröntgent csináltam a héten, és szerintem jók lettek. Degas is látta őket, de azt mondja, rossz a kompozíció. Az összes lyuk a bal alsó ötös-hatoson csoportosul. Hiába magyaráztam neki, hogy Mrs. Slotkin szája ilyen, meg sem hallgatott! Azt mondja, rondák a képkeretek, a mahagóni ormótlan. Miután elment, miszlikre szaggattam a felvételeket! S mintha még ez sem lett volna elég, megpróbáltam gyökérkezelni Mrs. Wilma Zardis fogait, de félúton elfogott a csüggedés. Ráébredtem, hogy én nem is gyökérkezelést akartam alkalmazni! Elöntött a hő, és elszédültem. Kirohantam a rendelőből a szabadba, hogy lélegzethez jussak. Napokig eszméletlen voltam, és a tengerparton tértem magamhoz. Amikor hazaértem, a nő még mindig a székben ült. Kötelességtudatból befejeztem a száját, de nem vitt rá a lélek, hogy szignáljam.

Vincent

Kedves Theo!

Már megint pénzre van szükségem. Sejtem, mekkora terhet jelentek számodra, de ki máshoz fordulhatnék? Pénz kell az anyagokhoz! Most csaknem kizárólag fogselyemmel dolgozom, menet közben improvizálok, és az eredmények roppant izgalmasak! Teremtőm! Egy fillérem sincs novokainra! Ma kihúztam egy fogat, és a beteget úgy kellett elérzéstelenítenem, hogy Dreisert olvastam fel neki. Segíts!

Vincent

Kedves Theo!

Úgy határoztam, hogy megosztom a rendelőmet Gauguinnel. Kiváló fogász, hídmunkára specializálódott, és látszólag kedvel. Nagyon hízelgően nyilatkozott Mr. Jay Greenglasson végzett munkámról. Talán emlékszel, az alsó hetesét tömtem be, azután megutáltam a tömést és megpróbáltam eltávolítani. Greenglass hajthatatlan volt, és perre vitte az ügyet. Felmerült a tulajdonjog kérdése, és az ügyvédem tanácsára bölcsen az egész fogat pereltem, végül kiegyeztünk a tömésben. Egyébiránt valaki meglátta, hogy ott hever a rendelő sarkában, és kiakarja állítani! Már retrospektívről is beszélnek!

Vincent"

A bejegyzés trackback címe:

https://nemgogol.blog.hu/api/trackback/id/tr577764456

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

midnight coder 2015.09.06. 16:49:41

Szíriát pedig az a rengeteg orvos, mérnök tette a földdel egyenlővé akik most vándorlonak épp be Európába.

Punxsutawney Mormota 2015.09.06. 18:37:30

@midnight coder: Ez most pontosan ide tartozik, ugye?
Ezzel azt akarod mondani, hogy a Kárpát-medencén át menekülők, felrobbantottak maguk körül mindent, majd beszánották sóval a helyet és miután rájöttek, hogy már nincs Halloween, így hát felkerekedtek azzal a felkiáltással, hogy qkkor most gyűjtsük fel Európát is?!

Merész és ostoba feltétlezés.

...elmúlik... 2015.09.06. 19:00:43

Jó! Kifejezetten jó. Kezdeti negatív véleményem határozottan az ellenkezőjére változott. Mármint az írásaiddal kapcsolatban.

midnight coder 2015.09.06. 19:27:10

@Punxsutawney Mormota: A szírek odahaza szarrá robbantottak mindent. Aztán egy részük - ki tudja hány valódi üldözött, és hány terrorista megindult európába. És azért tartozik ide, mert a balfékek a menekültekről mondták ezt, ami vélhetőleg pont annyira igaz, mint az ultrákra.

defcon12 2015.09.06. 19:34:57

Ugye ezt az írást alkalmazzátok majd a következő (ha lesz valaha) ún. "Antiglobalista" tüntetésekre is, amire rátelepszik 2-300 Black bloc-os?

Tudományos Iibsizmus 2015.09.06. 20:02:58

Ezeket a filozófus békeharcosokat ki kell tüntetni! Ezek buktatták meg Gyurcsányt!

Punxsutawney Mormota 2015.09.06. 20:05:34

@midnight coder: Jó, akkor jól olvastam, hogy miután szétdúlták a saját hazájukat, fürtös bömbákat szórtak a saját fejükre, egy kis mustárgázt is bevetettek maguk ellen és mivel egyéb szórakozásuk nem maradt (se tévé se internetes pornó) így hobbiból bevették magukat úgy 1 milliónyian Libanonba, meg közel ugyanannyian Törökországba, a maradék meg jött Európába.
Baszd meg! Tényleg ki kellene lépnünk az Únióból!

Tudományos Iibsizmus 2015.09.06. 20:05:46

@midnight coder: Hallatlan egy mocsok vagy. Szíriában mindenki felelős a polgárháborúért? Nem te, meg az elvbarátaid szoktatok sírni hogy a magyaroknak semmi közük a holocausthoz?
Akkor ugyebár te is felelős vagy emez filozófusok tetteiért a magyar-románnál, hiszen el sem ítéled.

Tudományos Iibsizmus 2015.09.06. 20:07:31

@Punxsutawney Mormota: Hát igen. Ha ezen idióta @midnight coder: szerint mindenki felelős, akkor mi is felelősek vagyunk az ő baromságaiért, tehát semmi keresni valónk a felvilágosult EU-ban. Tényleg nem értem, hogy lehet valaki ennyire szemellenzős?

Punxsutawney Mormota 2015.09.06. 20:07:44

@Tudományos Iibsizmus: Párttitkárkám! Senki nem fizeti ki túlórádat. Gyúrcsány saját magát kaszálta el, Ja, és a Napot sem Orbán tette pályára a felcsúti általános iskola tyúkszaros sportpályáról,, és sorbanállást sem Ő találta fel.

Punxsutawney Mormota 2015.09.06. 20:09:03

@Tudományos Iibsizmus: Fütyülj már el egy munkásőr-indulót! Biztso emlékszel még rá, abból a korodból, amikor kollégákról, barátokról írkáltál jelentéseket. :)

Tudományos Iibsizmus 2015.09.06. 20:13:33

@Punxsutawney Mormota: Csak egy fél évig voltam pártitkár, aztán jött a rendszer váltás. A hangulat jelentések írása normális gyakorlat volt. Mindenkiről kellett írni.

Kim lr Szen 2015.09.06. 20:21:16

@Tudományos Iibsizmus: Önként vállaltad te köcsög, azért hogy bevágódj a főnöködnél!

Tudományos Iibsizmus 2015.09.06. 20:21:48

@Kim lr Szen: Miért baj az ha az ember előre akart jutni?

Alick 2015.09.06. 20:38:23

@midnight coder: Az Iszlám Államban mindenféle nációból vannak dzsihadisták és zsoldosok (Irakból terjeszkedtek Szíria felé), legkevésbé szírek, különösen nem a keresztények (vagy az alaviták és drúzok).

Proud Mary 2015.09.06. 20:40:43

ez nagyon jó írás, a legnagyobb sajnálatomra (a huligánkodás miatt. nem kellett volna)

Proud Mary 2015.09.06. 21:29:48

mondjuk ez se semmi, biztos egy orvos aki jelezte a kameramannak, h nyakműtétre lenne szüksége

www.youtube.com/watch?v=KFKl_FxWFOk&app=desktop

31/48 2015.09.06. 21:33:55

@Punxsutawney Mormota: hát ki szórta? Meg ki lőtte? Ha már nem ők. Mert én tudatlan vagyok a témában, meséld már el ki volt az a gonosz és láthatatlan ellenség ami egyszer úgy puff lerombolta Szíriát. És megölte a sok szunnitát, alavitát, keresztényt, arabot, asszírt és kurdot.

Boka1 2015.09.06. 21:44:32

Ha még az is kiderül, hogy eredetiben ilvasták Goethe-t!!!

m.youtube.com/watch?v=yPmflNKU_s0

déjá vu39 2015.09.06. 22:09:54

Eddig is tudtuk, hogy a filozófusok kártékony lelkek. Gondolkodással töltik az idejüket. Pfuj

Bafana 2015.09.06. 22:47:45

Már az első mondatban hiba van. Z. Kárpáti Dániel jobbikos képviselő NINCS.
Van viszon Z. Kárpát Dániel.

Merlot 2015.09.06. 23:27:02

Sosem láttam a felakasztott Szálasi képén kívül más mocskos nyilas képét semmilyen könyvben, vagy más forrásból, de úgy tudom elképzelni az egykori magyar nyilast, aki a nácik magyar követője volt, mint ezt a Z. Kárpátot.
Undorító kopasz, ferde szájú, büdös féregnek,

Ezek a brigantik törtek, zúztak, gyújtogattak 2006 összes nemzeti ünnepén, törtek be a magyar televízió épületébe ennek a maffiózó Orbánnak és csatlósainak buzdítására.
Orbán=foci mániás (elmebajos)
Még ha lenne mit szeretni ezen a maygar futballon...hát OK.
Ezek: a foci drukkerekből lett ultrák. egyenes a következményei a hatalom érdekeit szolgáló "filozófusok" társaságának.!

Ciánozni kéne már....!

na__most__akkor 2015.09.07. 07:01:16

"Kellett" két T.
(használt golyóstoll betét, amit nekik kellet felszedegetni a földről)

Nem az első, nem az utolsó eset,
de a cikk elég lyó...

Toadwart66 2015.09.07. 07:36:46

@na__most__akkor: Köszönöm, a t betűkkel elég spórolós vagyok. Nem tudom miért ragaszkodom ennyire hozzájuk. Van belőle dögivel. Valami fóbia lehet, vagy szimpla figyelmetlenség. :)

micsoda? 2015.09.07. 08:26:43

@Kim lr Szen: Te is azért mocskolódsz, hogy bevágódj a főnőködnél:)

"Tisztességes, tanult emberek." a válaszban van némi igazság, mert ha nem is filozófusok, de egyetemi hallgató a többség, mint ahogy a jobbik felmérése már kimutatta.

Millerdraft 2015.09.07. 08:49:04

@Merlot: És édesanyád lehetne az első....
Amúgy mint már más is írta meglepően magas az ultrák között az egyetemisták illetve frissen diplomázottak száma. A jobboldali radikálisoknak kitűnő és egyetlen terep a foci huliganizmus. És az erőszak nem csak a munkásosztály sajátja.

igazi hős 2015.09.07. 08:51:07

@Tudományos Iibsizmus: "Ezek buktatták meg Gyurcsányt!" Nem a zsoldosoké az érdem, kellett oda két ember, az egyik kitalálta ezt a gyalázatot, a másik pedig pénzelte.

igazi hős 2015.09.07. 08:55:02

@micsoda?: "egyetemi hallgató a többség" Nem lehet, hogy összekevered a Jobbik szavazókat a B-közép csürhével? Lehet, hogy igazad van, te biztos jobban tudod.

chepunk 2015.09.07. 09:07:05

Ugyanaz a keménymag csürha tör-zúz akik 2006-ban is CIA és MOSZAD pénzekből akartak puccsot Magyarországon, megdönteni Putyin akkori jó barátját az akkori keleti nyitót Gyurcsányt: Ne feledjük akkor a FIDESZ volt az észak-atlanti vonalat képviselő aki bevitte az országot a NATO-ba, és az akkor még pincsije Jobbik sem volt oroszbarát semennyire sem...

Terézágyú 2015.09.07. 10:41:03

Én is tisztességes, tanult ember vagyok. Randalírozni nem szoktam, viszont időről időre beírom a blogokba a meggyőződésből fakadó véleményemet (ugye nem baj?): A büdös kurva anyját az összes magyar politikusnak!

midnight coder 2015.09.07. 11:07:57

@Alick: Felőlem minden nem iszlamista valódi nem gazdasági menekültet be lehet - és kell is - fogadni. Csak azt kétlem kissé, hogy ezt ki lehet válogatni.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2015.09.07. 11:29:09

@midnight coder: Van némi fixációd, ugye? De komolyan ti kommentelős fideszesek mind ilyen hülyék vagytok?

Szűtté mamá? Szűjjé! 2015.09.07. 11:31:03

@Bafana: Akkor csak rájöttél hogy kiről szól az írás, Bafi.

Köldök_szösz 2015.09.07. 11:33:11

sok tanult ember közt is vannak irtózatosan nagy balfaszok és bunkók mert bizonyos készségek megléte nem függ össze az ember felelősségérzetével, érzelmi intelligenciájával, tapintatosságával stb de azért ez most akkor is lol volt

hóhér avagy állami ítéletvégrehajtó 2015.09.07. 11:48:39

Szerintem mindegy, hogy már a negyedik osztályból kibukott hajléktalanok vagy egyetemet végzett tetvek csürhéje, évekre sittre kellene vágni valamennyit.

micsoda? 2015.09.07. 12:28:52

@igazi hős: Nem akartam hinni, - de kutatás eredménye, hogy a jobbik nagy arányú támogatói az egyetemisták. Következésképen akkor ki is állnak mellette, legyen szó az utcáról.

Kopi3.14 2015.09.07. 12:42:13

@31/48: Esetleg azok, akikről ma is olvashatsz, hogy lövik egymást és mindent ami mozog, avagy nem mozog? Az a hülye szír, aki gyalogol meg rendelkezik repülővel, hogy saját magát lebombázza. Meg a gyerekét a saját házában.

pamut 2015.09.07. 13:18:16

loooooooooooooooooool de jót röhögtem, köszi :)))))))))
nem tudom ki írta ezt de felléphetne vele egy humoros esten is, hahaha :))))

amergin 2015.09.07. 17:14:41

A LÉTEZÉS MEGELŐZI A LÉNYEGET! A LÉTEZÉS MEGELŐZI A LÉNYEGET! A LÉTEZÉS MEGELŐZI A LÉNYEGET!
A DASEIN SZUBSZTANCIÁJA AZ Ő EGZISZTENCIÁJA!!

Zka · http://www.youtube.com/watch?v=_wpDbI1gca0 2015.09.08. 08:33:23

@micsoda?: van sok mérsékeltebb, normálisabb támogatója is a Jobbiknak. De szinte az összes hulladék náci is Jobbikos. Nem egészen értem, hogy a mérsékeltebbek hogy tudnak ezekkel közösséget vállalni, de ez van.

A Román 2015.09.08. 10:06:47

Szerintem Heller Ágnes áll a népligeti magyarságteljesítmény mögött! Állítólag ő firkálta a Planetáriumra a horogkereszteket, hogy aztán szegény magyar focirajongókra fogja.

A Román 2015.09.08. 10:09:02

Sőt, megbízható források szerint HÁ a több köbméter szemétből is derekasan kivette a részét papírzsebkendők szétdobálásával! Ilyenek ezek, hátbatámadják a keményen dolgozó rövidhajú kisembereket!

beleszolok1995 2015.09.08. 10:49:44

Ja, és a barbár, műveletlennek csak a humán értelmiségi lehet az ellentéte...

ColT · http://kilatasgaleria.blog.hu/ 2015.09.08. 16:47:53

@micsoda?: Figyu, voltál már töris szakesten? Amint eleget ittak, mennek visszafoglalni Erdélyt, vagy a Felvidéket :D

Toadwart66 2015.09.08. 16:59:42

@ColT: Sajnos nem. A Kertészeti Egyetemre jártam. Nálunk a borkóstolás tétel volt. :)

Uwern 2015.09.08. 21:26:01

@ColT: Csak nem egy Pázmányos töris szakestről van szó? :D

alex123 2015.09.21. 12:34:04

Z. Kárpát óriási hendikepben van. A teljes váll feletti része, inkluzive a skull shape-je, a setét múltszázadot idézi, úgy '33- tól '89- ig., beleértve persze az Andrássy út 60 robotosait is. Mások szerint meg ez az igazi hátszél, ami fújja őt elóre a pártja '18-as fényes győzelméig. Vigyázz magyar, hová húzod az ikszet !