Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

Ungár Péter, a NER haszonélvező részvényese

Eszes Beáta írása

2017. augusztus 10. - Toadwart66

ungar_peter_24_hu.jpg

Senki nem mentes szülei tetteitől, ha aktív, saját jogú üzlettársként milliárdokban mérhető javakban részesül a szülők büntetőjogilag is megítélhető tettéből.

Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja talajrészeg állapotában véghezvitt szexuális zaklatásos botránya kapcsán fellángolt az örök értelmiségi vita: miként szabad megítélni gyermekeket szüleik ellentmondásos vagy igazoltan elítélhető tettétől.

Menő vagy ciki – Ungár saját bevallása alapján is – szinte minden alkoholfogyasztásos szituációban eszméletvesztésre inni magát valakinek? Egy megmosolyogni való, együttérzésre méltó buli-kultúra ez, vagy az alkoholizmus még csak nem is első lépcsője? A visszatérően talajrészeg bulizó mellett a közepesen kapatos tapasztalattal bíró, együtt érző közönség vagy egy ilyen ember mellett a rendszeres lerészegedőt szégyellő társ a hitelesebb ítélkező? Erről majd a cikkem végén írok.

Passzív szemlélő-e az üzleti döntéseket hozó főrészvényes?

Ungár Péter családi háttere nem most, a Momentum párt kampánytáborában lezajlott botránya óta ismert csak. Nem azért jött most elő újra, mert a hiéna közvélemény szeretne még egyet rúgni a megtévedt báránykába.

A 2006-ban elhunyt ingatlanmogul Ungár András sokmilliárdos, aktívan működő üzleti vagyont hagyott örökül feleségére, Schmidt Máriára, a Terror Háza igazgatónőjére, a NER (de rég volt, a Nemzeti Együttműködés Rendszere) és Orbán Viktor tanácsadó kormánybiztosára valamint gyermekeire, Annára és Péterre. Ungár Péter 2009-ben nagykorúvá válva teljes jogú és aktív kezelője üzletrészének, az utóbbi években igazoltan főrészvényesként szavazó, döntéseket hozó vezetőtársa a családi cégeknek.

Ungár Péter az LMP-ben feltűnésekor már megütközést és jogos kételyeket vetett fel többekben, hogy miként lehet valaki ellenzéki párt tagja, miként nevezheti magát a rendszer ellenzékének, ha sokmilliárdos bevétele származik abból, hogy a családi üzlet az Orbán-rezsim alkotmányellenes és büntetőjogilag elítélhető lépéseiből profitál?

Nem, itt és most Ungár Péter ügyében sem érdekel, ki mindenki üzletel és milyen léptékben ellenzékiként a rendszerből profitálva. Minden egyes ügyben helye van a kritikának. Az egyik ügy nem gyengíti, csak erősíti és igazolja a másikat. Ügyekről nem lehet összemosva, a másik esettel azt relativizálva beszélni. Ungárék üzlete pedig messze túlmutat a „mutyi” szóval deklarált szervezett lopások volumenén, ők komplett pénzintézeti vagyonokat kebeleznek be.

Másodlagos az ügyben, hogy Ungár Péter saját magában és nyilvánosan miként helyezkedik szembe anyja, Schmidt Mária nézeteivel, amelynek palettája elég széles: a holokauszt 1944. október 15-e, a nyilas-uralom előtti időszak intézményes elhallgatása a Terror Házában, a holokauszt „esetlegessége és másodlagos szerepe” a II. világháborúban, a társadalom felosztása a „mi és ti” táborokra, hogy csak a legismertebb Schmidt-szlogenekből szemezgessek.

Ungár Péter a közvéleményre tartozó viszonya az anyjához nem merül ki világnézeti kérdésekben, már amennyire a holokauszt relativizálása világnézetnek, nem pedig egy magát történésznek nevezőtől egy végtelenül buta, önsorsrontó, a szakmából magát sok éve kiíró magatartásnak minősíthető.

Ungár Péter aktív részese, döntéshozója és haszonélvezője, az üzleti döntéseik eredményeit tekintve tettestársa a családi üzletben véghezvitt büntetőjogi kérdéseket felvető lépéseknek. Cikksorozatok foglalkoznak a Schmidt-Ungár üzletcsoport működésével, többek között a magánnyugdíjpénztári vagyon alkotmányellenes, uniós jogellenes és alapjogi ellenes kormányzati lenyúlásából származó pakett családi cégük által történt felvásárlásával. Üzleti kultúrájukról árulkodik az a módszer, amikor a tisztességes üzleti magatartás gazdasági jogban megfogalmazott kategóriájából kilépve fosztják meg üzlettársaikat részvényeiktől.

Sem a pénz fogalmát, sem a társadalmi tettek felelősségét nem értjük

Magyarországon az 1989-es rendszerváltozással két területen kellett volna cezúrát húzni: társadalmi berendezkedés és annak szembenézésre köteles öröksége valamint a gazdaság. Mindkettőben csúfos kudarcot vallottunk.

A rendszerváltozáskor az államszocialista vagyon a szabadosságtól, élelmességtől egészen a szabad rablásig megítélt, igazoltan kontrollálatlan széthordása miatt egyszerre ítélkezünk habzó szájjal és adunk felmentést könnyedén ezekre a lépésekre: vagy mások rablására mutogatunk, vagy cinikusan kisstílű mutyinak nevezzük a sokmilliárdos, oligarcha-típusú piaci magatartást. Egyúttal kialakult egy rosszul megtanult véleményalkotásunk, amely a „más zsebében nem turkálunk”, „ő megdolgozott érte, megérdemli” tévesen használt szlogenekben testesül meg.

Ahogy a piaci versenyt, úgy a pénzhez megfogalmazott viszonyt sem sikerült elsajátítani a vasfüggüny lebomlásával. Nehéz „üvegzseb” szemléletű, korrupcióellenes mentalitást kinevelni egy évszázadok óta a hatalommal megalkuvó, túlélésre játszó, kiskapuzó társadalomban, ha a transzparenciát összetévesztjük a zsebben turkálással. Ha a tisztességes munka- és üzleti szerződéseket saját életünkben, egészen kis léptékben sem kérjük számon, de a gazdasági jogban is deklarált tisztességtelen üzleti magatartást, kényszerítést, bennfentes információval haszonszerzést, a regnáló hatalom jogellenes magatartásából hasznot húzást a „megdolgozott érte” kategóriába soroljuk politikustól sportolókig bezárólag.

A pénzről egyszerre vannak perverzül megfogalmazott megengedő és ítélkező nézeteink: bárkit, aki a hatalomban van vagy volt, tolvajnak nevezünk, szerintük a tisztaságra egyetlen garancia, aki még pillanatnyilag nem közpénzen él, avagy nem kormánytag, miközben álszeméremmel legyintünk bűncselekmény gyanúját alaposan felvető vagyonra, ha a haszonélvező egy üzleti résszel rendelkező, magát ellenzékinek nevező kedves fiú, vagy bárki más, aki a mi ellenzéki szívünknek épp ma kedves.

Társadalmi örökségünk, a múlt gyalázatos tetteiben aktív és azt passzívan megtűrő, helyeslő magatartásunkkal épp így nem nézünk szembe: amikor az egyik múltbeli tettünkről van szó, a másik tett súlyával vágunk vissza. Relativizálásról, az emberiesség elleni bűntetteket tagadásról szóló törvényünk szövegezése két különféle jellegű és volumenű bűntett összevetése már maga a benne foglalt háborús bűnök relativizálása: társadalmi nézeteink kvintesszenciája.

Ungár Péter esetében a döntéshozóként is gyarapított vagyona forrását megítélésében ütközik ki ez az álszemérmes magatartásunk. Mégis, mi köze az anyjához, pláne meghalt apjához,szülei pénzéhez, ugyan, ez „apák/anyák és fiúk” retorika.

Megítélhetjük-e ma a 90-es években bűncselekménnyel szerzett vagyon haszonélvezőit?

Amennyiben felelősnek érezzük magunkat a rendszerváltozás idején és azóta tanúsított gazdasági magatartásunkért, amennyiben nem csupán a Jobbik, de épp Ungár pártja, az LMP, mára a Párbeszéd és a Momentum is zászlajára tűzi kampányígéretként a gazdasági elszámoltatást, sőt, a vagyonkobzást, akkor nem tekinthető az elévülő történelmi múlt kategóriájának a vagyon létrehozója, az apa, Ungár András közismert üzleti magatartása sem. Épp úgy a közérdekű ügyek közé sorolandó, ahogy ezek a sajtó témái is voltak. A tett megítélése nem függhet attól, hogy van-e gyereke, hány gyereke van, és vállal-e politikai szerepet a gyereke. Az utód felelősségét később fejtem ki, mikor érhető az tetten, és mikor nem.

Míg Ungár Péter a kora 90-es években csak kisded volt, olvasó- és szavazótársaim javarésze azonban már nagykorú részese, szemlélője vagy elszenvedője volt a korabeli budapesti (és országos) Csikágónak. Ungár András és évek múltán már börtön is megjárt nehézsúlyú üzlettársa, Lupis József a belváros igen értékes palotaépületeinek lakásfelvásárlásából alapozta meg már akkor százmilliókban mérhető vagyonát. A felvásárlás módszerei közt szerepelt a megfélemlítés, fenyegetés, az üzleti túlsúllyal nyomásgyakorlás.

Kőszeg Ferenc írta meg a rendszerváltozás hajnalán történt esetet követően a Népszabadságban, majd évekkel később, 2007-ben a Magyar Narancsban a lakásában késő este váratlanul megjelenő Ungár András történetét.

A jogvédelemmel is foglalkozó Chartás ellenzéki Kőszeg tudatában volt, hogy az éjjeli affér hatszemközt zajló eseménye milyen kereten belül adható közzé még rágalmazás vádja nélkül. Ungárék ingatlanfelvásárló, a lakókkal személyesen tárgyaló kezdeti módszereiről üzlettársak is beszámoltak, a sikerességet eufemizálva, azt közvetlenségnek, lehengerlő magatartásnak nevezve. Kőszeg a sajtóban közzétett beszámolójában Ungárnak az üzleti túlsúllyal érzékeltetett finom fenyegetését ecsetelésig ment el. Bennfentes értelmiségi körben azonban közbeszéd tárgya volt, hogy Ungár András nyomós érvei közt nem csak a „cápaként” emlegetett megbízója szerepelt, akivel szerinte nem érdemes ellenkezni, de aggodalmát is fejezte ki, hogy abban a sötét lépcsőházban Kőszeg lányának vajon nem fog-e bántódása esni…Kőszeg a rendszerváltozás előtt is megfigyelt és állásvesztéssel büntetett ellenzéki volt, így a szociológusként kezdő, majd üzleti pályára áttérő, a történész felesége pályáját féltő Ungár András a gazdaságilag nulla potenciálú, de emblematikus, fényszóró alatt élő Kőszeg ellen már nem léphetett fel jól bevált üzleti módszereivel. A Kőszeg személyét övező nyilvánosság aránytalanul nagy kockázat volt számára. Az esetet ma az újságban elolvasva, mai mércével nézve is egyedülálló bátorság volt ezt megírni, különösen a gazdasági ellenfeleket szakmányban robbantgató és kivégző kora 90-es évek pesti Csikágójában.

Mit tehet az utód a szülei terhelt szellemi és anyagi örökségével?

Ungár Péter vajmi keveset tehet arról, hogy apja módszerei finoman szólva sem voltak besorolhatóak sem a tisztességes üzleti magatartás, sem a büntetőjogilag makulátlan egyéni felelősség körébe. Ezt a szintet Ungár András mások magánszférájába kéretlenül éjjel belépve, megbízó üzlettársa szerződéses ajánlat nélküli fellépésével érvelve, azt fenyegetésnek megélő Kőszeg esetében jóval túllépte. Egy akkor esetlegesen tett feljelentéssel, egy nagyon lelkiismeretes, a jogra nagyon érzékeny rendőrség egy felfüggesztettig és távolságtartó végzésig el is juttatta volna Ungár Andrást és üzlettársait. Nemhogy akkor, ennek sokszorosára ma sem lépnek, ettől még ez fenyegetés és zaklatás volt jogilag. Ha Kőszeg beadja a derekát, és sokan másokhoz hasonlóan eladja lakását Ungáréknak, az adás-vételi szerződés a kényszerítés vádjával megtámadható lenne. Csak az alapján, ami azóta is cáfolatlanul nyilvánosan tudható erről a történetről, itt több bűncselekmény gyanúja állapítható meg, ehhez a családjával „egészen finom” megfenyegetést még igazolni sem kell. Tekintve, hogy Ungárék üzleti köre ezt az ismeretlen üzletfélként a célszemélynél eladási szándék nélkül is fellépő tárgyalásos technikát sosem tagadták, pontosan tudható, hogy ezt sorozatosan tették, a vagyon fialtatható volumenű alapját ez hozta össze.

A fenyegetés további módozatairól beszámoló nyilvános közbeszéd ereje és annak igazságába vetett társadalmi hite ellen felőlem perelhet akár Schmidt Mária és Ungár Péter, sokra nem mennek vele. Bekerülhet újra a közbeszédbe, ami nem lenne haszontalan.

A tömegével megszerzett lakások hétköznapi kisember tulajdonosai már nem rendelkeztek a közéleti reflektorfény védelmével, sem szavaik közre sem adható hitelével. Ma egy ilyen üzleti magatartást napi szinten bűnözőnek nevező Juhász Péter ünnepelt figura. Juhásszal szemben itt van cáfolatlan tanúvallomás is, üzlettársi beismerésnek minősülő hencegés is.

Ungár Péter viszont az ebből származó vagyon haszonélvezője. A vagyon megszerzésének körülményit félelemmel megélők még ma is élnek.

Még azt sem állítom, hogy Ungár Péternek le kellene mondania sokmilliárdos atyai örökségéről, igazságtalan lenne ezt csak tőle számon kérni: egy komplett generáció nőtt fel, ha nem is hasonló léptékű és módszerű vagyonszerzéssel. Ugyan egyetlen közhasznú civil, például kilakoltatás ellen küzdő csoportot sem támogat Ungár Péter ebből a vagyonból, holott politikai köreikből nőtt ki a deklaráltan LMP- majd PM-közeli A Város Mindenkié (AVM) hajléktalanok mellett kiálló csoport. Erről és hasonló közhasznú adakozásairól nem tudunk a nyilvánosságból, pedig PR-értékű lenne.

Micsoda gesztus lenne az apa pszichológiai és üzleti nyomásgyakorlással összekotort sokmilliárdos ingatlanvagyonából arra áldozni, hogy elszegényedés során kilakoltatás előtt állókon mára professzionális módszerekkel segítő csoportot akár csak jelképes, de megérezhető összeggel támogasson? Nem ez az emberarcú kapitalizmus, nem ez a baloldaliság, amit az LMP hirdet?

Botor módon ezt olyan országban kérem számon, ahol az üzletember társadalomjobbító adományozása ma kormányzati ellenségkép. Épp azon az emberen kérném az adományozást számon, aki egy olyan pártnak, az LMP-nek elnökségi tagja, aki a nők elleni erőszak intézményes és jogi kezelését segítő Isztambuli Egyezményért többször kiállt, majd elnökségi tagjuk talajrészegen szexuálisan zaklat nőket, de alvó férfiak magánszféráját, testi integritását is megsérti többszöri, távozásra felhívó mondat után is. Ungár saját beszámolója alapján ez bevallottan nem a legdurvább italmennyiség volt rutinként megélt ivási szokásai közt, de a fent már említett, áldozatként hitelesként tekinthető közbeszéd és beszámolók alapján a testi nyomulása, ittasan zaklatása sem az első eset volt…

Történész anyja, Schmidt Mária a hazai és nemzetközi szakma körében élesen bírált, sokszor akár nemzetközi konferencián a szakma előtt köznevetségbe fulladó nézeteivel nyíltan nem szembehelyezkedése azért lehet visszás Ungár Pétertől, mert egy olyan párt elnökségi tagja, akinek már leköszönt elnöke, Schiffer András maga nevezte túlméretezett hisztinek a holokauszt eseményeit tagadó és relativizáló Megszállás-emlékmű ellen tiltakozást.

Az LMP volt továbbá az a párt, amelynek veszprémi szervezete 2012-ben nyíltan kiállt a Jobbik mellett, akik az Élet Menete veszprémi vagonkiállításának üzenete ellene tiltakoztak, mondván „Torkig vannak a holokauszttal” . A Jobbik 2012. március elejei, a tüntetés előtt már megjelenő Barikád pártlapjában ezt a szlogent címlapra tűzte, ahol ezzel a mondattal megcímzett könyvet ajánlottak. Annak szerzője mítosznak, tehát kitalációnak nevezi a holokausztot. A Barikád nyomtatásban megjelenő cikkének online változata a korábbi barikad.hu utódján, az alfahir.hu-n érhető ma el, a hazai print lapok mindegyike fellelhető a Széchényi Könyvtárban .

Az LMP a holokausztot mítoszként propagáló Jobbik magatartása mellett állt ki 2012-ben. Ebben a kontextusban Schiffer a történelmi múlt tagadása elleni küzdelmet túlméretezett hisztinek nevezése különösen súlyos...

Ungár Péter szemérmes hallgatásával joggal tekintem őt anyja ma is hangoztatott nézeteivel egyetértőnek. Nem azt várom el, hogy Schmidt Mária minden mondatára reflektáljon, amit anyja közszereplőként, politikai aktorként mond. Azt várom el, hogy politikusként egy másik politikai szereplő a szakma által is igazoltan káros, hazug retorikájával szemben nyilvánuljon meg, amennyiben ez a téma pártjának is van olyan fontos, hogy fellépjen, véleményt formáljon párt szinten.

Van gyakorlata, van kultúrája a felmenők tettével szembenéző, így attól való elhatárolódásnak.

Hosszasan sorolhatjuk a példákat, említsük csak meg Pokorni Zoltán, Pető Iván vagy akár Esterházy Péter nyilvánosságban vállalt reflexióit felmenőik terhelt múltjáról. Egy kritikai, a felmenő vétségeit érzékelő, láttamozó megnyilvánulás tenné lehetővé, hogy az utód világosan kifejezze, egyrészt tudomása van a nem családjogilag, hanem társadalmilag és akár büntetőjogilag megítélhető felmenői tettekről, másrészt kifejezheti azokhoz elítélő viszonyát.

Ismét hangsúlyozom: nem, nem érdekel, hogy az ún „kommunista” bűnök, (a bűn nem, a kommunista jelző megkérdőjelezhető), az emberiesség-ellenes bűnök relativizálása vagy a gazdasági bűncselekmények más és más büntetőjogi és morális megítélést képviselnek. A szembenézés módozata azonos, a törvénytelenség elutasítása pedig egyetemes igény, különösen olyan politikai közösséget képviselve, akiknek az ezzel való akár jogi elszámolás nem csak kampányszlogenjük, de feljelentésekben megnyilvánuló pártmagatartása is.

Kétségtelenül, ez a nyilvános, közérdeklődésbe tartozó családi örökséggel szembenézés elég nehéz lehet Ungár Péternek, ha jelenleg is abból profitál milliárdokban mérve, ha mai vagyongyarapításának eszköze a NER törvényellenes tevékenységének köszönhető, ha társadalmilag neki is tulajdonított demokratikus nézetekkel a nyilvánosságban tapasztalható tettei élesen ellentétesek.

Nem érdekelnek egy diktatúrába a csitítással másokat betörő széplelkű demokrata nézetek, ha Ungár Péter egy ingatlan bizniszért feljelentő pártelnök, Schiffer András nevével is fémjelzett LMP-t képviseli, de nekem és másoknak el kell felejteni apja közelmúltban végzett ingatlanüzelmeit, amiből él ő maga is.

Nem érdekel, hogy nem csak Ungár Péter feladata a hazai holokausztoktatást az intézményével és politikai erejével alapjaiban torzító anyja relativizáló, olykor tagadásnak értelmezhető elhallgatásait megítélni, de egy olyan pártot képvisel Ungár Péter, amelyik visszatérően politikai támogatója az antiszemitizmust éltető, a holokauszt eseményeit tagadó pártnak, és amely általa képviselt párt korábbi vezetője hisztinek deklarálja a szembenézésért kiállást.

Ha bármely széplelkű jogvédő vagy elemző arra kényszerít, hogy izoláltan elemezzem egyének tevékenységét és felelősségét, külön megkérem őket, hogy akár a TV-stúdiókban se jöjjenek a politikai és gazdasági szereplők családi befolyásukat felhasználó mai és 5, 10, 20 éves tetteivel, összevetéssel.

Végül visszatérve az Ungár Péter-botrányra.

Ciki, megérthető, vagy a környezetének deprimálóan terhes egy rendszeresen lerészegedő?

Ungár Péter bodajki Momentum-táborbeli botrányának lehetne egy társadalmilag hasznos üzenete is.

Milyen egy olyan társsal élni, vagy akár csak baráttal társasági közösséget vállalni, akinek rendszeres sztorijai vannak a lerészegedéséről? Pláne milyen egy ilyen pártelnökségi tagra bízni egy párt reputációját, egy szavazónak az őt képviselő voksát? Hogyan ítéli meg a társadalom a szexuális zaklatókat?

Egy olyan kultúrában kell erről beszélni, ahol milliós vagyonra tesz szert népszerűsége okán a szakmányban részegséget viccnek deklaráló Tibi Atya online fenomén. Ungár Péternek önmaga számára is ismert lerészegedési menetrendje, programsorozata van. Nincs ezzel egyedül, még pártképviselőként sem. Ez a gondolatmenet sem Ungár egyedüli felelősségéről szól, ahogy a fentiek sem. Én most Ungárról írok, sokan mások tegyék meg másokkal ugyanezt.

Ungár Péter „bárkitől” és „mindenkitől” kér bocsánatot, de ő konkrét személyeket zaklatott. Ők nem úgy élték meg, hogy véletlen pont ők voltak: egy hányás előtt vagy után álló talajrészeg, rájuk mászó férfit kellett lehámozniuk magukról, ebben nem volt sem segítségükre, sem vigaszukra, hogy előtte és utána még kikkel tette meg. Ungár megkereshetné személyesen áldozatait, de nem teszi.

Ungár Péter nyilvános facebook-szembenézésében azt írja, hogy szerinte neki a Momentum párttal, gondolom, azt azt képviselő pártelnökével, Fekete-Győr Andrással lenne „tisztázandó” beszélgetése.

Az LMP erős késéssel azt tette közzé, hogy „vizsgálatot indítanak”, és „amennyiben indokolt”, megteszik a lépéseket.

Az LMP „sajtóból értesült” Ungár Péter a fesztiválon „részvételéről”.

Az áldozatok, tehát tanúk által jelentett szexuális zaklatás egyszerre részvétel lett. Ungár Pétert állapotára való tekintettel csak másnap toloncolták ki egy pártendezvényről, az LMP csak sajtóból értesül erről. Ungár Péter pártelnökségi tagként nem érezte szükségét, hogy említést tegyen pártjának a részvételéről. Sem előtte, hogy elmegy egy másik pártrendezvényre, sem utána, hogy csontrészeg állapota és zaklatásai miatt kitoloncolják onnan.

Mit lehet vizsgálni egy szemtanúkkal igazolt, a tettes által elismert zaklatáson napokkal később? Visszamegy az LMP hányás nyomokat keresni? Party-szelfiket gyűjtenek be a fesztiválozóktól, ahol a földön ruha nélkül fetrengve látható Ungár?

Mennyien látták azt még? A két-három áldozat tekinthető-e elfogadható vallomásnak, elég fajsúlyosnak egy országos párt esetén, vagy esetleg további 45 szemtanú már elég erős visszhang, hogy történjen valami? Elég ciki-e szexuálisan zaklatni nőket egy parlamenti párt elnökségi tagjának? Egyáltalán, elég ciki-e szexuálisan zaklatni nőket? Hiszen részeg volt szegény. Pláne részegen.

A fokozat, amikor valaki józanul erőszakos veled, avagy ugyanezt opálos szemmel, savanyú szájszaggal, öklendezve teszi meg, téged taperolva, szexuális képességeivel kérkedve. Kétségtelenül esik az élvezeti faktor. Előző esetében némi esély van, hogy a józan eszére hasson egy nő, utóbbinál még ez az esélye sincs. A részeg férfinál meg bátrabb élőlény nincs a világon.

Ungár Péter még nincs harminc éves, talán váltakozó, talán állandó baráti társaságot lephet meg ivási szokásaival.

Talán jelenlegi, vagy talán jövőbeni állandó partner esetén ez a típusú ember így néz ki: rettegsz, hogy mi lesz már megint, ahol megkínálják itallal, legyen az szűk családi ünnep, nagy esküvő, munkahelyi buli, nyaralás. Azt nézve, hogy párt vezetőségi tagként egy pártrendezvényen tudatosan jelent meg, kezdett el egyáltalán inni saját képességeit és szokásait ismerve, ahogy nem állt meg, mert nem tudott megállni az erősen illuminált állapotnál sem, és leitta magát a sárga földig, annyira, hogy kitoloncolhatatlan állapotban volt, maguk a biztonsági őrök ítélték így meg, akkor az arról tanúskodik, hogy Ungár Péter alkoholfogyasztási szokása már a rutinná vált, a szégyen-kockázattal sem számoló szinten van. Nem feltételezem egy külföldi egyetemen pallérozott emberről, hogy nincs tudatában a helyszín és szituáció súlyával, ahol megjelent.kép: 24.hu

Magyarázkodásából a rendszeresen csontrészeg szintre süllyedők unásig ismert alkoholgőzös retorikája árad: „ez igazából semmi, szokott ez még durvább is lenni, ez egy bevett szokás, hadd ne beszéljen másokról, ők mennyit isznak.” Ez egy trend, te vagy a bunkó, aki ezt megítélni mered.

Ez az a típusú ember, aki elvárja, hogy társa szórakozása abból álljon, hogy egy magatehetetlen embert visz haza, avagy a közbotrány szinttel nem törődve hagy inkább ott, ahol épp elalszik alkoholgőzzel a fejében. Félrészegen felébredő, valahol a városban kóválygó embert keressen. Ez a partner nézi végig az ő szakmányban művelt taperolásait, nevet ezen kínosan, vagy igyekszik kivárni, mikor esik össze. A jobbik eset, ha nem vele erőszakoskodik, de ezek is rendszeresek. A szexualitás számára csak ittasan megélhető, az így megélt eltaszításokat további itallal kompenzálja.

Ez az a típusú társ, aki ittas haverjainak elfogadást kényszerít ki, arra ítélve a társat, hogy ne egy, de kettő vagy több hullarészeg férfit támogasson, adott esetben lépjen fel ellenük intézkedő rendőrrel szemben. A mások állapotával érvelő, saját állapotát annál súlyosabb esettel tódító Ungár ezt a logikát követi.

Ez a típusú ember vérig sértődik, ha kifakadsz barátok, család előtt, milyen egy magadnak sem kimondott, de alkoholista emberrel élni. Alkoholista, mert visszatérően nincs kontrollképessége alkohollal szemben. Az alkoholista a minden nap részeg szintig sok fokozaton megy át. A minden buliban, eseményen, alkoholt kínáló közegben részeg egy biztos, már nem is kezdő pont.

Deprimáló, kínos, romboló, terhes egy szakmányban lerészegedő ember a környezetének.

Engem speciel nem érdekelnek az alkoholisták pszichológiai hozadékai, erre van egy szakma. Találgatni sem fogok, milyen terhet, stresszt, netán örökséget tompít általa bevallottan visszatérően talajrészegséggel Ungár Péter.

Ungár Péter a NER jogellenes üzelmeiből ma is aktívan hasznot húzó ember, ebben anyja pozíciója és tevékenysége van ma is segítségére, vagyona apja mások megfélemlítésétől terhes. A tehertétel ma sem kibeszélt, közelmúltunk része, társadalmi közbeszéd központi része, áldozatai ma is élnek. Ez az örökség olyan társadalmi közelmúlt szerves része, ami máig formálja pártok kampányát, ígéreteit.

Az kezd Ungár Péter az örökségével, amit akar, azzal vet számot, amivel akar.

Mindenki arra szavaz, akire akar. Mindenki ott húzza meg a társadalomra ható, közügynek számító felelősségi kört, ahol akarja.

Mindenki olyan országban él, ahol akar, vagy ahol körülményei miatt kénytelen élni.

kép: 24.hu

A bejegyzés trackback címe:

https://nemgogol.blog.hu/api/trackback/id/tr2212733522

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval bircaman bácsi szeredőci mélyelemző · http://bircahang.org 2017.08.10. 17:49:28

Ilyen a liberalizmus, miért panaszkodsz, mikor te is liberális vagy?

Andráska8 2017.08.10. 23:12:07

Bakó Zoltán :

Szép coming out! Az expasid?

Martin Benke: Az ... az expasim ezért merek ilyen bátran beszélni róla. Amúgy aki magától nem jött volna rá vak vagy hülye .... vagy nem hallotta meg nyilatkozni.

Martin Benke: Fura, hogy az alkohol annyira megzavarta, hogy nőkre mászott rá ...

kvadrillio 2017.08.11. 15:03:35

elkényeztetett milliárdos hülyegyerek, aki úgy gondolja, mert így nevelték, hogy mindent megtehet. NEHOGYMÁÁÁÁ POLITIKUS AKARJON LENNI !!!!! és ezeket támogatja meg nyomja még és még milliárdokkal tele orbán, mint az 56-os dalért meg ünnepsége szervezéséért plusz 13 milliárddal ??? hát nincs ezeknek elég lóvéjuk már ? és ettől válnak ilyen degenerálttá.

aha nem jeleníted meg máshová teszem behhh ! :)

Haverok, buli, politikaI KATASZTRÓFFFFFFA BLOGBAHHH...

kvadrillio 2017.08.11. 15:06:17

.hmm mm......ha az embereknél nem működne az önkontroll, akkor már rég legyilkolták volna a kormányt és egymást is. AZ ILYEN ÖNKONTROLL NÉLKÜLI MILLIÁRDOS FATTYÚBÓL, SOHA NE LEGYEN POLITIKUS !

kvadrillio 2017.08.11. 15:08:36

egybként a momentum vezérhangyája is egy n agyon gyenge eresztés.....még a hangja is gyenguci, pedig próbál erőlködni a gyerek ! :O)))

kvadrillio 2017.08.11. 15:16:24

ha egy ilyen parlamenti párt, amely évek óta ott üszkösödik a hatalomban, a parlamentben, még mindig nem tudta lemondatni a fideszt, pedig elsőkézből tud a korrupciós ügyeikről, akkor mit is akar a politikával ????? MAJD AD A MAGYAR NÉP NEKI PÁR ÖTLETET, HOGY KELL LAPÁTRA TENNI A KORRUPT POLITIKUSOKAT !!! :)

Adunk pár ötletet, kinek lehetne elvenni a szavazati jogát!

A Jobbik szerint éppen ideje lenne elvenni a tanulatlan emberektől a szavazati jogot. Oké, na de még kitől vegyük el?

kvadrillio 2017.08.11. 15:23:37

A holokauszt sodrában
Népszava|2017. aug 5. 07:35

h

Miért érdemes olvasni a holokauszt történetét és diskurzusát? Ma. Amikor túlvagyunk a 70. évfordulóján is. A nemzedékek már eltávoztak az élők sorából, akik megtapasztalták a 20. századi apokalipszist.

A korszakot, amikor Európa fejlődése a genocídium bűnébe süllyedt, a köztudat ma holokausztnak (a görög eredetű szó/fogalom égő áldozatot jelent magyarul) vagy soának (a héber szó jelentése: pusztulás) nevezi.

Mit kezdjünk ezzel a magunk mögött hagyott korszakkal? Három emberöltőnyi idő után, amikor a világot a holokauszt utáni nemzedékek élik és alkotják – akik már születésük idejénél fogva is ártatlanok és bűntelenek benne. Miért kell folyvást vájkálni, felhorgasztani az emlékét? Avagy: lehet-e a holokauszt traumáját a megszabadító felejtés, az emlékezetből kikopás, „jótékony”, behegedő sebeire, azaz a természetes gyógyulásra bízni?.........
kvadrillio:.........most a nyomorgó magyarok gyakorolják minden nap a kollektív emlékezetet, az őket nyomorba taszító jelenlegi és előző vezetőkkel kapcsolatban. sztem ezeket a tapasztalatokat soha nem felejtik el !!! :O)))))

A MAGYAROK A JELENLEGI KIHALÁSUKKAL, A MAGYARKAUSZTTAL FOGLALKOZNAK, PÉNZ HÍJÁN MEGFAGYNAK A SAJÁT LAKÁSUKBAN, ÉHENHALNAK, FALVAIKBÓL KIHALNAK, HOLLANDOK VÁSÁROLNAK FEL EGÉSZ KIHALT MAGYAR FALVAKAT, MUN KANÉLKÜLIEK MILLIÓSZÁMRA HAGYJÁK ITT AZ ORSZÁGOT, DEVIZAHITELESEK EZREI LESZNEK ÖNGYILKOSOK....STB..... ÉS A HOLOKAMUT ÉVENTE TÖBBSZÖR IS ÜNNEPELGETŐ ZSIDÓK............MAGASAN FIZETŐ ÁLLÁSOKBAN RENESZÁNSZOZNAK A MI, MAGYAROK HAZÁJÁBAN !!!!! MINISZTÉRIUMOKBAN, ALAPÍTVÁNYOKBAN, ÚJFÖLDESURAKKÉNT, ORBÁNTANÁCSADÓKÉN T....STB.....

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2017.08.11. 15:23:56

Szóval Ungár a Fidesz beépített ügynöke az LMP-ben?

nemecsekerno_007 2017.08.11. 15:25:06

Én már nem is követem ezt az egész cirkuszt, azt hiszem ez a legjobb megoldás.
Remélem lassan eljutunk oda, hogy a többségnek fogalma sincs arról, hogy ki épp a miniszterelnö v. a köztársasági elnök.
Akkor végre a többség azzal foglalkozik ami kellemes és hasznos :)

kvadrillio 2017.08.11. 15:25:35

@kvadrillio: ..."TANULATLAN EMBEREKTŐL""" ??? JAHHH... EZÉRT NEM ENGEDI A GYEREKEKET ORBÁN GIMNÁZIUMBA TANULNI ? HOGY TÖBB LEGYEN A TANULATLAN ?????

kvadrillio 2017.08.11. 15:27:00

Csimpánzkirályt csináltak Orbánból a tüntetők - Abcug.hu
abcug.hu/koltsegvetes-ellen-tuntetnek-budapesten/
2014. dec. 14. - Nagy Emíilia az oktatásról beszélt, amelyben egyre szűkülnek a szegényebbek lehetőségei, és egyre kevesebben mehetnek gimnáziumba.
Eltűnt húszezer egyetemista | Gépnarancs
gepnarancs.hu/2017/04/eltunt-huszezer-egyetemista/
2017. ápr. 11. - ... felsőoktatásból az elmúlt hat évben, és egyre kevesebben jutnak el az érettségiig. ... Az irány egyértelmű: míg a gimnáziumi férőhelyeket csökkentenék, ... s központilag szabják meg, mennyien mehetnek gimibe, továbbá a ...

nemecsekerno_007 2017.08.11. 15:32:41

@kvadrillio:

Az, hogy a fiatalok boldogulását a gimnáziumi végzetségtől függőnek gondoljuk, rávilágít arra a tényre, hogy mennyire szegregál az oktatási rendszerünk egésze. (nem bőrszín alapján)

Na ez a gond és nem az, hogy hányan járnak gimibe v. szakközépbe. Annyira álszent ez a vita, mint minden más is ebben a poszt-kádári rinya-társadalmomban.

Mérnork 2017.08.11. 15:42:33

@kvadrillio:
"felsőoktatásból az elmúlt hat évben, és egyre kevesebben jutnak el az érettségiig"
Az eszedbe se jut, hogy egyre kevesebb a gyerek, de közülük a jó képességűek ugyanolyan arányban fordulnak elő, mint előtte, akkor számszerűen egyre kevesebben alkalmasak magasabb szintű tudás elsajátítására? De hogy a létszám meglegyen lassan már olyanokat is felvesznek gimibe, akik az átkosban még a szakmunkásképzőbe is alig jutottak volna be a teljesítményükkel...

kvadrillio 2017.08.11. 15:49:53

@Mérnork: EZ UGYE TUGGYUK NEM IGAZ ! :o)

EZ VISZONT IGAZ !...HOGY ILYEN GAZDAGOK AZ ALAPÍTVÁNYOK VEZETŐI, ÉS KB 70 EZER ALAPÍTVÁNY VAN, MÍG A CSÓRÓ MAGYAROK KINT MOSOGATNAK ANGLIÁBAN DIPLOMÁÉVAL IS ! KIK IS CSINÁLTÁK EZT A FASZ ALAPÍTVÁNYI TÁRSADALMI-STRUKTÚRHÁT MAGYARORSZÁGON ??? ÉS KIKNEK IS ????? MERHOGY A MAGYAR NÉP EZT NEM AKARTA, AZ BIZTOS ! CSAKHOGY NEM IS KÉRDEZTE ŐKET EGY FASZ KORMÁNY SEM ERRŐL !

Napi 110 ezer forintért bérelt luxusvillát a zánkai táboroztató
DSz
DSz követés
2017.08.09. 09:04 Módosítva: 2017-08-09 17:56:11

A rászoruló gyerekek zánkai üdültetését bonyolító Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (EKGYA) főtitkára, Hornyák Tibor a nyáron egy olyan luxusvillában lakik, amely naponta 110 ezer forintba kerül - írta a 24.hu. Azt mondta, csak egy hónapra bérelte, amíg a családja nyaralt, és saját zsebből fizette.
Hornyák Tibor
Hornyák Tibor
Fotó: Büki László

A zánkai úttörőtábor ingatlanjait nemrég adta át az állam ingyen a Szeged-Csanádi Egyházmegye fennhatósága alá tartozó alapítványnak. A táboroztatásra szánt összegre az alapítvány írhatott ki közbeszerzést, amit egyetlen pályázóként saját cége, az Erzsébet Táborok Kft. nyert el. Az alapítvány főtitkári posztját a 2016-os alapítás óta Hornyák Tibor tölti be, és az Erzsébet Táborok Kft. ügyvezető igazgatója is.

A lap szerint Hornyák a zánkai irodájába a közeli Monoszlóról jár be, ahol egy napi 110 ezer forintért bérelhető házban találtak neki megfelelő szállást. A helyiek is megerősítették, hogy Hornyák ott lakik, és ott parkol nap mint nap. Egy szálláshelyeket kínáló oldal szerint a négyhálószobás villa több mint 200 négyzetméteres alapterületű, és egy hatalmas étkezőterasz, valamint a kertben egy úszómedence is tartozik hozzá.

A 41 éves, közlekedésmérnöki végzettségű Hornyák a Miniszterelnökség munkatársa volt, mielőtt az Erzsébet-táborok irányítója lett. A 24.hu megkereste, miért itt bérelnek neki szállást. Szerdán reagált a szervezet, azt írták, nem ők fizették a monoszlói ingatlant, Hornyák pedig azt írta, hogy saját zsebből fizette, 35 napra bérelte, hogy a családjának legyen hol nyaralni, amíg ő dolgozik.

kvadrillio 2017.08.11. 15:51:46

a nyögdíjasok meg 1,6 %-os emeléssel szárnyalnak a temetőkbe a jelenlegi drasztikus áremelkedések mellett..... b.meg orbán...

Boross Bence 2017.08.11. 16:02:31

Milliárdosok, akik megunták a jólétet és politikai hatalmat is akarnak:

- Silvio Berlusconi
- Gyurcsány Ferenc
- Andrej Babis
- Donald Trump
- Ungár Péter

kvadrillio 2017.08.11. 16:03:11

de nmi lesz így ungár petikével ? és a milliárdjaival ???

Trump Észak-Koreának: A fegyvereink csőre vannak töltve
000 KV9PN
Bolcsó Dániel
Bolcsó Dániel követés
2017.08.11. 15:28

A katonai megoldások már a helyükön, csőre töltve, ha Észak-Korea oktalanul cselekedne. Remélhetőleg Kim Dzsongun talál más utat!

– írta Twitteren Donald Trump.

Az amerikai elnök már napok óta kisebb-nagyobb intenzitással üzenget az szárnyait és rakétáit próbálgató Kim Dzsongunnak. Három napja arról beszélt, hogy ha kell, tűzzel-vassal fellépnek az észak-koreai veszély ellen, majd csütörtökön azt mondta, "ha megtámadnak minket vagy a szövetségeseinket, olyan dolgok fognak velük történni, amiket el sem tudnak képzelni".
Az oroszok is készenlétben

Mindeközben az MTI arról ír, hogy Oroszország az észak-koreai helyzet miatt fokozott hadkészültségbe helyezte a légvédelmét a Távol-Keleten. Ezt Viktor Ozerov, az orosz szenátus védelmi és biztonsági bizottságának volt elnöke közölte a Ria Novosztyi orosz hírügynökséggel.

A szenátor szerint az orosz hadsereg figyeli az Észak-Korea körül kialakuló helyzetet, és fokozott megfigyelés alatt tartja azokat a területeket, ahonnan rakétákat lőhetnek ki. Ozerov felhívta a figyelmet arra, hogy a légvédelem feladata Oroszország területének a védelme arra az esetre is, ha az észak-koreai rakéták célzó rendszerében hibás koordinátákat táplálnának be, ugyanis "a tévedés valószínűsége ebben az esetben meglehetősen nagy". Ozerov szerint Oroszországot nemcsak Észak-Korea lépései, hanem az Egyesült Államok esetleges válasza is a védelmi intézkedések fokozására készteti.

Szergej Lavrov orosz védelmi miniszter pedig a kormányközeli RT szerint kijelentette, hogy
Oroszország nem fogad el egy olyan Észak-Koreát, amelynek atomfegyvere van.

Lavrov arról is beszélt, hogy a mindkét oldalon egyre inkább elmérgesedő retorika ellenére reméli, hogy győzni fog a józan ész.

Az egyre fokozódó észak-koreai konfliktusról, a Trump-Kim csörtéről és a várható fejleményekről ebben a cikkben írtunk részletesebben:

Amíg a világ nincs tisztában az atombombák erejével, az Egyesült Államoknak bővítenie és komolyan erősítenie kell a nukleáris képességeit – ez a mondat nem ötven éve hangzott el, hanem Donald Trump, az USA megválasztott, 2017. január 20-án hivatalba lépő elnöke írta Twitteren 2016 decemberében.

Trump maga sem tudja, mi lenne. Pedig a megoldás baromi egyszerű: csak el kell olvasni, mit írt a témában az 1986-ban készült kutatás.

Egy nukleáris háború egészségügyi következményei...
Fény, forróság, aztán hideg

Alapvetés, hogy egy atomháború (és mostantól mindenféle nukleáris fegyvert atombombának fogunk hívni az egyszerűség kedvéért) számtalan különféle halálnemet kínál fel az emberiségnek. Meghalhatunk úgy, hogy

elégünk a robbanás hőjében;
elégünk a mellékhatásként keletkező tűzviharokban;
széttép minket a lökéshullám;
agyonnyom minket a ránk dőlő épület
megfulladunk a keletkező mérges gázokban;
satöbbi.

A tanulmány szerint egy egy megatonnás bomba nagyjából négy kilométeres körben pusztítana el nagyjából minden életet, de a robbanás szele által felkapott törmelék és üvegdarabok még a robbanás epicentrumától 18 kilométerre is komoly sérüléseket okozhatnának. Érdekesség, hogy a tanulmány szerint a sebesültek száma az epicentrumhoz közel, tehát úgy 12 kilométeres körben nem lenne jelentős, ugyanis aki nem halna bele a robbanásba, azt felemésztenék a 90-100 kilométeres szelekkel tomboló tűzviharok. A városok utcáin öngerjesztő folyamatként végigsöprő jelenség ráadásul nemcsak elégetne mindent, ami az útjába kerül, de ahová nem mérges gázokat eregetne, onnan kiszívná az égéshez kellő oxigént, megfojtva a nem elég jól szigetelt óvóhelyre menekülőket.
Az első kísérleti atomrobbantás Los Alamosban
Az első kísérleti atomrobbantás Los Alamosban
Fotó: Fotosearch / U.S. Department of Defense

Kicsit talán túlegyszerűsítve úgy lehetne összefoglalni, áll a tanulmányban, hogy 150 négyzetkilométeres területen, tehát a bomba origójától számított 7 kilométeres körben egy megfelelően sűrűn lakott nagyvárosban mindenki meghalna, ha nem a robbanásban, akkor a robbanás közvetlen következményeként. Ha ehhez még hozzávesszük, mennyi törmeléket lökne szét a lökéshullám, elmondható, hogy 10 kilométeres körben nem lesz jellemző, hogy túlélőket találnak majd az esetleges mentőcsapatok.

kvadrillio 2017.08.11. 16:04:40

Túlélni sem jobb

A tanulmány fennmaradó része azzal foglalkozik, mi történik azokkal, akik esetleg túlélik a robbanásokat, és pár mondat után kiderül, hogy könnyen lehet, egy világméretű konfliktusban ők járnak rosszabbul. A robbanásokban keletkező, elképesztő mennyiségű korom (az elégett emberekből, épületekből, növényekből és egyéb anyagokból) egy része olyan vastagságú felhőréteget hozna létre a felsőbb, lassabban öntisztuló légrétegekben, melyek kitakarnák a napsütés legnagyobb részét, ezzel akár 20-40 Celsius-fokos átlaghőmérséklet-csökkenést okozva világszerte egy héten belül. A hőmérséklet-különbség miatt óriási szelek támadnának, komolyan felerősítve az időjárási anomália mellékhatásait, melyeket összefoglaló néven csak nukleáris télként emlegetnek a kutatók.

A nehéz időjárási körülmények mellett a túlélőknek a sugárzás okozta mellékhatások egész sorával is meg kell küzdeniük. Azok, akiket nem ér akkora sugárterhelés, hogy az első néhány napban belepusztuljanak, jó eséllyel önmagába a sugárzásba nem halnak bele néhány hónapon vagy éven belül, de ez nem jelenti, hogy a radioaktív szennyezés szerepe itt meg is áll. A megfigyelések szerint a Japánt ért támadás túlélőinek immunrendszere még 30 évvel a robbanások után sem állt teljesen helyre, a szervezet immunválasza a védőoltásokra sem olyan erős (ha egyáltalán létrejön) – tulajdonképpen kicsit olyan lenne az egész, mintha a rákbetegségek kezelésénél használt sugárterápiát kapná meg mindenki. Érdekesség, hogy önmagában a sugárterhelés még nem is túl halálos, ellenben ha valami komolyabb sérüléssel, például másodfokú égési sérülésekkel párosul, az addigi 12 százalékos halálozási arány rögtön 75 százalékra ugrik (bár ezeket az adatokat kutyákon figyelték meg).
A Priscilla atomrobbantás teszt 1957-ben.
A Priscilla atomrobbantás teszt 1957-ben.
Fotó: Galerie Bilderwelt / Getty Images Hungary

A bombák ionizáló sugárzása mellett lenne még más sugárzás is, amivel számolni kéne: a robbanások által elpusztított ózonpajzs lyukain beömlő UV-sugárzás. A tanulmány szerint ez sem tenne jót az immunrendszernek, plusz rákos megbetegedéseket, látáskárosodást, és nem mellesleg a növényi élet komoly károsodását hozná magával. Ez egyenesen vezetne a következő programponthoz, az alultápláltsághoz, hiszen ha valaki próbálna is növényeket termeszteni, nem nagyon tudna. Az egyes országoknak van ugyan valamilyen szintű élelmiszerkészlete, de ez 1986-ban az USA-ban talán egy évre lett volna elég, máshol csak napokig élne meg a nép a felhalmozott készletekből.
Ne maradjon le semmiről!

A termelés ráadásul ma már nem csak abból áll, hogy a farmer vet, arat meg állatot nevel, a mezőgazdaság a fejlett(ebb) országokban elképesztően bonyolult, összetett iparág, termelő, feldolgozó, elosztó és egyéb területekkel, ráadásul a működés alapját az a nehézipar és vegyipar adja, mely békeidőben sem mindig működik gondoktól mentesen, pláne egy atomcsapás után.

Ráadásul ez még akkor is csak sovány vigasz lenne, ha a teljes pusztulás nem vinné magával a szállítmányozást, a tömegközlekedést, a rendfenntartást és úgy általában minden közszolgálati rendszert, amelyre a modern társadalmak épülnek. A tanulmány kiemeli, hogy sok egyéb dolog mellett megszűnne a pénzrendszer, a jogrendszer helyét valószínűleg a túlélés ösztöne és az erőszak venné át, a modern termelés helyett pedig évszázadokkal ezelőtti technikák használatára kényszerülnénk. Hamar elfogynának a működő mezőgazdasági gépek, nem lenne meg a műtrágyázás és a vegyszeres gyom- és kártevővédelem alapja, de még az öntözés is problémákba ütközne. Az atomháborút követően lecsökkenne a mezőgazdasági szempontból használható csapadék mennyisége, a vízkészletek legnagyobb részét beszennyezné a nukleáris csapadék, a víz olyan izotópokkal lenne tele, melyek felezési ideje 28-33 év körül van.
Nyugati tudósító Hirosima romjain, két nappal a bombázás után
Nyugati tudósító Hirosima romjain, két nappal a bombázás után
Fotó: Popperfoto / Getty Images Hungary

A láncreakciót segítené, hogy valószínűleg a világ gabonatermelésének javát adó fejlett országok, vagyis az USA, Kanada, Oroszország, az EU és a fejlettebb keleti országok területén lenne a legnagyobb pusztítás, így a háborút magát könnyebben megúszó, ma fejlődő területeknek hívott országok jelentős importlehetőségektől esnének el. Közben a csökkenő mennyiségű és romló minőségű nyersanyagok miatt szokványossá válna az alultápláltság és a vitaminhiány, a közegészségügyi ellátás megszűnésével újra halálos betegséggé válna sok olyan dolog, amiről az átlagember ma már nem is tudja, hogy létezik.
A leszerelés az út, nem a fejlesztés

kvadrillio 2017.08.11. 16:05:15

...Túlzás nélkül állítható, hogy összességében megszűnne a mai értelemben vett modern élet, könnyen lehet, hogy akár az emberi faj maga is kipusztulna. Ezért sem meglepő, hogy magára valamit is adó ország évtizedek óta nem az atomfegyverek fejlesztésében, hanem az általános érvényű leszerelésben, de legalábbis az atomstopban látja a jövőt. Az USA és más vezető nagyhatalmak példamutatása nélkül az atomfegyverek gyártására képes kisebb, instabil politikájú országok, például Irán, Izrael, India és Pakisztán vagy épp Észak-Korea féken tartása is bonyolultabb lehet, a következményekbe még belegondolni is nehéz.

Pontosan emiatt született amúgy az 1986-os tanulmány is. Rossz belegondolni, mi történne az emberiséggel egy atomháború után, de muszáj, hogy legalább gondolatkísérletek szintjén tudjuk, mire számíthatunk, ha másért nem, hát azért, hogy mindenki, még a legmagasabb szinten ülő vezetők is tisztában legyenek azzal, hogy nincs olyan helyzet, amelynél az atomcsapás opcióként szerepelhet a megoldások között.

EZEK FONTOSABB DOLGOK, MERT AZ EGÉSZ EMBERISÉGET VESZÉLYEZTETIK !!!

beszóló 2017.08.11. 16:45:41

Ez az írás egy iszonyú nagy marhaság. Tele van csúsztatással, igazolhatatlan állításokkal és azokból levont következtetésekkel.
Ungár Péter tényleg elég nagy farok volt, hogy idegen környezetben úgy részegedett le, hogy kontrollálatlanul viselkedett, és ezzel kellemetlen helyzetbe hozta saját és a vendéglátó pártbeli környezetét. De ennél több rosszat nem tett. Ezt az ügyet kiterjeszteni felmenői sötét múltjára, jelenére, vagyoni helyzetére, elvárni tőle családja megtagadást, sőt vagyona jótékony célú felhasználását, sőt, pártját, párttársait lefasisztázni sokkal nagyobb "bűn", mint amit Ungár Péter elkövetett.

HorseFucker 2017.08.11. 16:52:54

Urbán Klára kúr a Snitt Máriával , Jól értem ?
LMP egy geci párt a Sitter András is egy geci !

N. Barbie 2017.08.11. 18:14:33

Ugy latszik egyeseknek szabad a csaladon, rokonokon koszorulni a nyelvet, masok meg nacik erte.
A baloldaliliberalis blog bekepzelt szerzoje is rogton azzal kezdte a hulyesegeit, hogy a milliardos Ungar. Ugy, hogy az o irasaban semmi keresnivaloja nem volt a milliardossag felemlitesenek. Plusz meg volt par csusztatasa.
Persze megirtam kommentben, azonnal ki is tiltott a baloldali liberalis szolasszabadsag neveben. :DD

"Az LMP a holokausztot mítoszként propagáló Jobbik magatartása mellett állt ki 2012-ben. Ebben a kontextusban Schiffer a történelmi múlt tagadása elleni küzdelmet túlméretezett hisztinek nevezése különösen súlyos..."

Ez meg egy ordas nagy hazugsag. Igazan tavol all tolem Schiffer es az LMP, de ez konkretan hazugsag. Ez ha jol emlekszem az az eset, amikor kitort a megelhetesi rettegok hisztije amiatt a szobor miatt, hogy hat az kerem a nemetek nyakaba akarja varrni a holokausztot, mikor a magyarok is igy meg ugy. Hordtak is a szemetuket a terre a minden bokorban naci bakacsot haluzok.
Na erre meghivtak Schiffert az ATV-be, gondolvan, majd zsidokent o is magyarozik egy joizut.
Csak rab@sztak, mert o erre nem volt hajlando, csak siman annyit mondott, hogy szerinte az orszagnak szamtalan nagyobb problemaja van, mint egy 70 evvel ezelotti dolgon hisztizni.
Na ekkor nott a szememben nagyot.
Ez tortenelmi mult tagadasa lenne? Nem, semmikepp.
Egyebkent is megmondja valaki mi is az a tortenelmi mult tagadasa? Az leforditva az, hogy aki nem hajlando elfogadni egy hangos kisebbseg elfogult allaspontjat egy tortenelmi kerdesben, az onnantol tagadja a tortenelmi multat? Ugyan mar, ne bohockodjunk mar.

MACISAJT 2017.08.11. 19:28:54

Tetszenek még emlékezni Portik állításaira? Bizony amit portik állít, az úgy volt. Én legalábbis elhiszem, mert korábbról ismerem ennek a maffiának a működését.
Ugyanis ez nem politika, nem valamelyik oldal. Ez bizony egy szép mindenhol működő , mégpedig egy etnikai alapon működő maffia.

Tudni kell Pápa Marianne annak a Szetlik Ferencnek az özvegye, aki a Komondor kft-jével birtokolta a józsefvárosi piac őrzését.
Később ezt Tasnádi Péter, illetve Láposi Lőrinc nyugalmazott nyomozó cége végezte. A Komondor Kft.-t Szetlik halála óta özvegye, Pápa Marianne - utóbb a néhai Kovács József operetténekes élettársa -, Magyarország egyik leggazdagabb üzletasszonya irányítja.
Pápa Marianne hihetetlen kapcsolati hálóval bír, egykoron a piacot elindító Szetlik Ferenc üzletember felesége volt. Szetlik a rendszerváltás után a MÁV-tól bérelte a területet. Volt utazási irodája, csárdája a Kiskunságban: a Komondor Kft. neve még mindig ezekre emlékeztet. A Club Tihanynak is ő volt a tulajdonosa. Hatalmas vagyonát két kisgyermeke örökölte, gyámjuk pedig özvegye, Pápa Marianne lett. Azóta a két gyermek felnőtt, egyikük angol egyetemen tanul. Gergő a Komondor Holdingban is tisztviselő, s testvérével, Lilivel együtt közvetlenül is tulajdonosok a Club Tihanyban, illetve abban a Bács-Kiskun megyei, kecskeméti központú Gong Rádióban is, amelyben mások mellett Feldmájer Péter kecskeméti ügyvéd és zsidó közéleti vezető is a tulajdonostársuk.

Szetlik Ferenc halála után Pápa Marianne sokáig Kovács József operaénekessel élt együtt. Kovács József 1989-ben megalapította az Interoperett társulatát, illetve az azonos nevű cégét, amely magyar operaénekeseket közvetített külföldre, elsősorban német és osztrák fesztiválokra. Kovácsék 2004-ben megalapították a Belvárosi Színházat is. Mindezek a vállalkozások szintén az üzletasszonyra és gyermekeire szálltak, miután 2010-ben Kovács József elhunyt. Az Interoperett Kft-t is Pápa Marianne, illetve a két gyermeke tulajdonolja, valamint e társaságban Kovács József Klára nevű leánytestvére is tulajdonos. Pápa Marienne-nek ezeken túl is vannak ingatlan-forgalmazó és vendéglátóipari érdekeltségei, ezen üzleti köré az Andrássy úti Művész Kávéházat üzemeltető Caffé Kft., illetve a XV. kerületi Origo Filmstudió nagyértékű ingatlanjának többsége. A cég a kerület legnagyobb magánvállalkozása. A Petneházy Lovastanya is az övé. Az üzletasszonynak ingatlanjai nem is csak Magyarországon, hanem neves európai városokban, a fáma szerint Monacóban, Szardínián is vannak. Az özvegy szolid becslések alapján is tízmilliárd forintos nagyságrendű vagyon birtokosa, sokak szerint vezethetné a leggazdagabb magyar nők toplistáját.

A Polip ehhez képest egy "Tesz-Vesz város"....
Mi az a Portik–Laborc-ügy?

Az Alkotmányvédelmi Hivatal 2013. április 25-én oldotta fel a Portik Tamás, az 1990-es évek olajszőkítési ügyleteiről ismert Energol Rt. egykori igazgatója és Laborc Sándor, a Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója közötti két megbeszélésről készült hangfelvétel titkosságát. Az anonimizált leiratokat feltették az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának honlapjára. A dokumentumok szerint Portik Tamás és Laborc Sándor, két másik ember társaságában, 2008-ban két alkalommal találkozott egymással. A megbeszéléseken készült hangfelvételek szerint Laborc a Portiktól származó, közéleti szereplőkre terhelő információkat a nyilvánosság előtt akarta felhasználni. A hangfelvételek leirataiból kiderül, Portik félt attól, hogy 2010-ben a baloldal elveszti a választásokat, és mindent megtett volna, amit kérnek tőle.

Orbán Viktor, Áder János, Navracsics Tibor, Pintér Sándor, Magyar Bálint, Bayer Zsolt, Tamás Ervin, Bajnai Gordon, Nobilis Kristóf, Csányi Sándor, Gál Zoltán, Gerő András, Kun Miklós, Spéder Zoltán, Surányi György, Küllői Péter, Lotfi Farbod, Lupis József, Gyárfás Tamás, Leisztinger Tamás , Schuchmann Tamás, Schöner Alfréd és Rogán Antal .

Mi a közös bennük, 2006-ban?
Nos, hogy nevezettek mind ott tolongtak Ungár András, Schmidt Mária férjének 2006-os temetésén a Farkasréti Temető Izraelita részlegében. Ilyen kis helyen Magyarország politikai és gazdasági "elitje".

Ungár amúgy a "rendszerváltás" után szintén több milliárdos ingatlan vagyon összehordója...
Most meg egyeseknek eszébe jutott itt savazni őt, "módszereit" és a pereputtyát?

Nem "antiszemitizmus" ez véletlenül?

Muhaha

Suksori 2017.08.11. 19:30:25

@beszóló:

van benne valami.
a tagság az lmp dolga, ha a szerző nem lmp-s mi köze hozzá?
a mszp is tele volt komcsadékokkal, talángyilkos pufajkás meg d-209 volt a miniszterelnök, meg libás gordon a gazdák tönkretevője, stb.
nyilván épeszű párt nem venné be ungárt, de hát az lmp olyan-amilyen
nem kell rájuk szavazni

most viszont csak azért lehet felelőssége vonni, amit tényleg elkövetett.

Suksori 2017.08.11. 19:35:43

Ákos nem a véleményét fogalmazta meg, hanem tulajdonképpen megszabta a nők „biológiai feladatát, funkcióját, közel kerülve ezzel a fajelmélethez”.

ja, hogy az a poszt szerzője, aki ezt mondta anno
így már minden világos

tireless treehugger 2017.08.26. 22:17:09

@Boross Bence:

Gyurcsány már csóróként is politizált, na meg ő a legszegényebb azon a listán.. Meg ő legalább túladott rajta és még csak nem is az állammal üzletelt, ráadásul versenyképesen fentartott és fejlesztett egy a szocializmusban még tröszttel támogatással és védővámokkal segített céget. Hogy milyen érdekes hát nem?, de akkor minek tetted őt is oda??, gyurcsányfóbia???, még mindig???, orvos látott mostanában?, buta troll barátom.