Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

NemGogol

Boné Ferenc, a kolozsvári nőverő filmes oktató

2020. augusztus 07. - Jogálom 2.0

 bone_ferenc_2.jpg

Diákjainak és nőknek kell tudni arról, hogy kivel állnak szemben, saját biztonságuk érdekében, ebben csak a nyilvánosság ereje segít.

A hatóságok évekkel kullognak az események után a bántalmazók elleni fellépésben, védtelen nőket és gyerekeket szolgáltatnak ki agresszoroknak. Legutóbb 14 év után vette észre a győri gyámügy, iskola, és háziorvos, hogy egy magát apának nevező rendszeresen fizikaialag és szexuálisan bántalmazza lányait. A felsorolt intézmények képviselői közül senki ellen nem emeltek vádat.

Azt gondolom, ideje felvenni a kesztyűt a bántalmazókkal szemben, amennyiben a bűnüldözés és az igazságszolgáltatás magára hagyja az áldozatokat.


A nyilvánosság ereje lehet csak visszatartó erő

Korábbi, kapcsolaton belüli illetve nők elleni erőszak esetekről írott − a lúgos orvos, a tatabányai gyermekgyilkos apa, a feleségét feldaraboló darnózseli hentes, a csíkszeredai nőverő fotós − bűneseteit elemző cikkeim gyakorlata alapján a nyilvánosság erejét használom az elkövetők teljes neve és arca leközlésével, ehhez minden esetben a törvényes jogalapot valamiképp megtalálva. Mindig van rá mód, mert az elkövetők arrogánsak, kérkedőek, óvatlanok, hatalmukat fitogtatják, vagy valamely társadalmi hatalmat birtokolnak. Míg ők ösztönlényként viselkednek, van idő az őket helyretevőknek az eszüket használni.

Azt szeretnénk nagyon sokan, hogy tétje legyen valakire kezet emelni, különösen, ha ezt az elkövető a legvédtelenebbekkel teszi, akik az agresszor érzelmi hatása alatt állnak. Vesse ki a társadalom a tagjai közül, az agresszor társadalmi hálója essen szét. Nagyon sokat veszítsen az, aki képtelen uralkodni magán akár saját sikertelensége, frusztrációja vagy egyéb, kezeletlen problémája esetén.

Írásom sajtónyilvánosan közzétett munkahely, sajtónyilvános munkahelyi elhatárolódás, egyetemi szak, beosztás és utónév sajtóközzétételén alapszik, tehát bárki számára minden kétséget kizáróan azonosíthatóvá vált az elkövető. A kipontozott vezetéknév ilyen esetben pusztán társadalmi önbecsapás, cinkosság.

Cikkem nyilvánosan elérhető fotót és adatokat tartalmaz. Cikkem rendőrségi visszaigazolt feljelentésre és a bűncselekményt videofelvétellel igazolt cselekményre alapszik.

Az elkövető egyetemi oktató, a társadalom számára irányt mutató erkölcsi szerepben tetszeleg.

A társadalom sérthetetlenségéhez fűződő joga alapján jogunk van tudni, kik járnak közöttünk, akik veszélyt jelentenek számunkra. Kapcsolaton belüli erőszak esetén az áldozatról le kell azt a terhet venni, hogy egyedül ő vádolja az elkövetőt, ezzel magát fokozott veszélyek, megtorlásnak kitéve, a teljes társadalomnak ki kell állni, és a vádat megfogalmazni.

Boné Ferenc, dr., a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Kolozsvári Kar Filmművészet, Fotóművészet, Média szakának 41 éves tanársegédje nyolc percen át bántalmazta, ütlegelte 30 éves barátnőjét Kolozsváros belvárosában.

A földre került nőt tovább rugdosta. A bűncselekményt köztéri kamera is rögzítette.

Helyreigazítás:
A cikk − több helyen tett utalással − korábban tévesen állította, hogy Boné Ferenc a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen is tanítana, az egyetem honlapján a 2020-as BA évfolyam végzőseként szerepel, Boné az egyetemnek már nem hallgatója. A tévedésért elnézést.

Összevetésnek: egy box round 3 perces, azonos súlycsoportban, azonos nemek közt.

bone_mome.jpgKép: Boné Ferenc, a MOME végzős hallgatói közt - 2020 - helyreigazítást ld fenti keretes írásban
Letöltés ideje: 2020.08.07.

A nő feljentést tett, a kolozsvári rendőrség pedig letartóztatta, majd 5 napos távolságtartó intézkedést kezdeményezett Boné Ferenc ellen. Ez alapján a hatodik napon hatósági tiltás nélkül már újra felkeresheti a barátnőjét, megtorolni a feljelentést. A hatósági távolságtartás intézménye nálunk is igen nehezen történik meg, és igen rövid idejű. Ez különösen egy háztartásban élők esetén veszélyes, ahol valójában a hatóság magára hagyja az áldozatot a támadóval.

A román hatóság annyival előrébb jár, hogy egyrészt megindította a bűnvádi eljárást Boné ellen, ez Magyarországon egyáltalán nem automatikus. Különösen brutális, kapcsolaton belüli bántalmazási esetekben is az ügy hónapokig áll, a feljelentett elkövető kihallgatása sem történik meg, és akár egy évet követően sem indul eljárás ellene. Továbbá a román hatóság első körben 24 órára őrizetbe, majd 60 napra hatósági őrizet alá vette Bonét, amely utóbbi alatt feltehetően a román jogrend egy ellenőrzött mozgást − pl lakhelyelhagyási tilalmat − érthet, az EU-s kényszerítő intézkedési alapelvekből kiindulva, de a román jogrendet nem ismerve. Egy romániai jogász korrekciójára nyitott lennék.

A hírekből nem derül ki, Boné együtt él-e a barátnőjével, és ha igen, mi történik velük az 5 nap távolságtartást követően, milyen kontroll alatt van a 60 napos hatósági őrizetben. Együttélés esetén még a hatósági felügyelet sem nyújt biztonságot az áldozat számára, ugyanis ez a hatósági őrizet vélhetően csak városon belüli mozgást rögzít, és utólag. Ahogy Bonét a belváros nyári forgataga és a köztéri kamera sem zavarta, hogy boxmeccseket megszégyenítő módon ütlegelje és rugdossa földön fekvő barátnőjét, úgy a hatósági őrizet sem lesz visszatartó erő, ha szeretné megtorolni a feljelentést.

Kiss István, sárospataki katonatiszt például, akit azóta a munkahelye, a Magyar Honvédség és civil munkáltatója is kirúgott, beperelte az általa pépessé vert barátnőjét, mert a nő beszélni mert az esetről. Kiss arca, az eset idején és előtte nyilvánosan elérhető facebook regje:

istvan_kiss_2.jpgKép: Facebook - nyilvános profil / Letöltés ideje: 2019. 11.12.
Kiss István nyilvános helyen, egy panzióban névvel és arccal vállalta bűntettét, őt többen rajtakapták bántalmazás közben. Azzal, hogy két munkahely is kirúgta az elkövetett bűntettre hivatkozva, és arra nem tett jogi lépéséket, bűntettét jogilag is elismerte. Kiss István nőkre különösen közveszélyes, ennek ellenére szabadlábon védekezik, tette sajtónyilvános eset. Tette idején betöltött hivatásos honvédségi tiszti, kötzfeladatot ellátó pozíciójában fokozott kritikát köteles megtűrni, személyének megítélése széles társadalmi érdeklődésre okot adó hivatásából fakadóan.

Kiss Istvánnak üzenem, nyilvános térben osztották meg többen a képét, ő ott sosem tilatkozott, ezzel jóváhagyta a közzétételt. Tetten érték bántalmazás közben, tehát semmiféle becsülete sincs, szívesen kifejtem ezt bármilyen bíróságon, addig is rengeteg médiában fogok nyilatkozni, ki és miért perelt be, márha megpróbálkozik ezzel. Nem egy elmebeteg fegyverfetisiszta fog dönteni nők jogáról és sérthetetlenségéről. Majd elmesélem, szeretem Sárospatakot, és ha arra járok én vagy más nő, a sérthetetlenségünkhöz főződő alapjogunk szupremációt élvez az ő nem létező becsületének általa történt levizelésével szemben. Mindkét munkahelye elismerte bűnösségét. Nyilvános tárgyalása lesz, ott akkor és úgy hallgatom meg az összes személyes adatát, ahogy tetszik. A folyosón, a tárgyalóteremre kiírják a teljes nevét, a bíróság területe nyilvános. Körülbelül ennyit ér egy agresszor reputációja.

Visszatérve a kolozsvári nőverő filmes tanárhoz, Boné Ferenchez.

A Sapientia Egyetem elítélte tanársegédje magatartását, tehát megtörtént nem csak az utcai videós leleplezés, de elismerés is, intézeti fegyelmi eljárást kezdeményeznek ellene. Ez szintén újszerű Magyarországgal összevetve, nálunk ilyen esetben a szakma némán összezár, az agresszor igazgatója meg van sértve, hogy egyáltalán írnak a köreikben ünnepelt sztárként dolgozó, beteglelkű egyénekről, majd hosszabb sumákolás után 1-2 év múlva mintha mi sem történt volna, akár ki is tüntetik az agresszort.

Marton megdicsőült halálában, Gothár sunnyog, soha nem kapott érdemi büntetést, egyikük sem került hatóság elé. Most a Balett Intézet, azaz a Táncművészeti Egyetem több, köztük ünnepelt oktatójáról derült ki, hogy évtizedek óta abberrált betegek. Ott annyi a fejlődés, hogy intézeti eljárást kezdeményez a rektor, az SZFE és színházi direktorok sértett magyarázkodásaival szemben.

Ami bizonyos, teljesen hiteltelen az az oktató, akinek az eszköztára az erőszak, akit egyetemi állásának reputációja és a nyilvános tér leleplező ereje sem tart vissza.

Nyilvánvalóan nem kell emberölést elkövetőkkel azonos módon elítélni Bonét, ez majd a bíróság dolga. Hozzátéve, hogy Magyarországon heti egy nő belehal abba, hogy egy bántalmazó kapcsolatban él, az ő haláluk előtt akár számos 8 napon belüli eset történik meg. Az egyik leggyakoribb bűncselekmény típus, a kapcsolaton belüli vagy nők elleni erőszak csak akkor szorítható vissza, ha illető elveszti korábbi társadalmi elfogadottságát, és haladéktalan munkahelyi kirúgás követ ilyen súlyos bűncselekményt.

Nagyon sokan váltanak szakmát bűncselekmény nélkül is. Bárki, bármilyen pozícióban pótolható. Nincs szükség társadalmi elfogadásra, különösen nem fiatalok előtt mintát nyújtó oktatásban ilyen emberre.

Cikkem ösztönzi a Sapientia Egyetemet, mondjanak fel Bonénak, és bízom benne, Románia összes egyeteméről kitiltják.


Abban csak reménykedem, hogy magyar oktatási intézmény sem tűr meg falai közt egy agresszort, és nem veszik át oktatónak, épp az a magyarországi filmes, színházi és balett terület, ahol csontvázak dőlnek ki, és rejtőzködnek mai napig.

Bármikor talál a Sapientia másik oktatót, nagyon sok fiatal és tehetséges ember szeretne egyetemi álláshoz jutni.

Óriási lépést tennének egyetemként a jövő elkövetői ellen, ha a kolozsvári Sapientia kirúgja, másrészt a romániai, de részben magyar kulturális közeg erkölcsi iránymutató lehetne a magyarországi társadalom számára. Egy egyetemnek értelmiségi felelőssége is van a jog és igazságosság betartásában. Nem csupán politikai képviselők hatnak a demokratikus értékrendre, de magánszemélyek is. A demokráciát nem a parlamentek éltetik, hanem a társadalom, a kultúra és a tudomány. Ezt pontosan látjuk idehaza, hogy ahol elvérzik a jogvédelemben a társadalom, ott halottá válik a parlament.

A kapcsolaton belüli agresszor sosem egyszer üt, az agresszor a kapcsolat magánjogi természete okán nem érzi, hogy belátási felelősséggel tartozik bárkinek is

A munkahelyi kirúgásról szóló döntés a mindenkori elkövetők hasznára is válik: bántalmazás esetén kirótt, általánosnak mondható felfüggesztett börtönbüntetés sosem késztet elkövetőket belátásra, a bűnügyi gyakorlat azt mutatja: tagadnak, körülményeket és áldozatokat hibáztatnak, majd újra és újra bántalmazzák áldozatukat, akik az esetek többségében mellettük maradnak.

A bántalmazás dinamikáját a magánéleti kapcsolat fennállása és az agresszornak az abban betöltött torz hatalmi szerepe táplálja. Ezért van az, hogy szakításkor vagy az áldozat érdekérvényesítő fellépésekor történik meg legtöbbször a fizikai bántalmazás. Előtte huzamos ideig pszichikai terror alatt él az áldozat, amely a magyar parlament hathatós közbelépése alapján kikerült a korábbi büntetőjogi kategóriából, noha az minden esetben az erőszak előszobája és egyben a védekezés vagy elmenekülés blokkolását idézi elő.

A pszichikai bántalmazás bűncselekményi kategóriáját eltörlő törvényjavaslat egyik beterjesztője az ismert büntetőjogi ügyvéd-dinasztia harmadik generációs képviselője, Bárándy Gergely volt. Ez olyan lépés volt, mintha egy fegyveres bankrablás esetén a fegyvervásárlást, a bűnszervezetté tömörülő csoportnak a bankot feltérképező előkészületét, majd a fegyvert pszichikai fenyegetésként a banktisztviselő fejéhez tartást nem büntetné a jog.

A pszichikai terror nem csak előkészület fizikai fellépésre, nem "csupán" az áldozat magatehetetlenné tételére irányul, de ez már a kényszerítés eszköze, egyben bántalmazás is. Igen súlyos sérüléseket okoz a pszichés támadás, jóval hosszabb távúakat, mint a fizikai bántalmazás. A kapcsolaton belüli fizikai bántalmazást minden esetben a pszichés terror teszi lehetővé, a valódi kényszerítő eszköz ez.

Boné alaposan feltételezhetően nem először veri meg a barátnőjét, és nem először ver nőt, ha egy egyetemi belvárosban, köztéri kamerák előtt, városában minden bizonnyal ismert személyként sem rettent ettől vissza. Hirtelen felindulásnak sem nevezhető: hosszasan, módszeresen rugdosta a nőt a földön. Nem tudni, hányan avatkoztak közbe a nyári éjszakában, a nyolc perc arról árulkodik, hogy senki, avagy nem tudták megfékezni. Boné minden bizonnyal a filmes sztár szerepében tetszelgett Kolozsváron, míg barátnője élete a négy fal között elég régóta pszichikai és fizikai agresszióval lehetett terhes. Ezek az elkövetők azt érzik, jogosultságuk van egy nő felett, ők bármit megtehetnek.

Boné korábbi kapcsolatainak vallomásai is nagyon érdekesek lennének, csak arra biztatom őket, adják közzé, jövőbeni partnerek sorsát könnyítenék meg, egyúttal Boné teljes énje kerülhetne bíróság elé.

A hathatós bűnmegelőzés éppen ezért a jogosultságérzet leépítése lehet csak, amikor az elkövető számára is nyilvánvalóvá válik, hogy ő is sebezhető, és minden lépésével felelősséggel tartozik.

Ha az elkövető saját társadalmi elfogadottsága megszűnik, ha az agresszort egy beteg lúzernek tekinti a közvélemény, azzal már csak magának tud elszámolni. Az erőszak egy hatalmi visszaélés, tehát az agresszor hatalmát kell elvenni.

Egy egyetem az ész és jog uralma, ebbe pedig erőszak nem fér bele. Egy egyetem jó esetben a szabadság fellegvára, ahol a nők is egyenlő polgárok.

Lehet egy ország bármilyen diszkriminatív, szexista nőkkel szemben, de egy nő életében a feltétel nélküli egyenlő esélyek egy egyetemen biztosítottak utoljára, amikor kizárólag a szellemi teljesítményük dönt az érvényesülésükről. Ezeket a nőket árulná el a Sapientia, ha egy nőverő oktatót a falai közt tartana.

Egy egyetem nem alanyi jogon ad állásokat, hanem csak a legkiválóbbaknak. Egy egyetemnek nem kell mérlegelnie, terveznie, ki és mikor bán meg valamit, és nem szükséges párhuzamos döntést hoznia bírósággal. Joga van csak a legkiválóbbakat megtartani falai közt.

Sapientia (-ae, f) = bölcsesség, belátás (latin)

Hiteltelenné válik az az egyetem jogi kara, amely egyetem falai közt bűnözők oktatnak.

 

bone_borton.jpgKép: A hatalom és design című rendezvényen Boné Ferenc egy másik hallgató kutatását prezentálja 2018-ban. A sajtóbeszámolóból nem derül ki, miért nem Antal Éva adja elő saját kutatását, de a börtönök építészeti és antropológiai jellemzőiben a nőverő Boné végre saját maga is elmélyülhetne. / Designisso.comEszes Beáta


Címlap fotó, ahol a nőverő elkövető imidzse 4 évvel ezelőtti kép (2016): Boné Ferenc facebook-oldala


a rendőrség ideiglenes, azonnal hatályba lépő, öt napra érvényes távoltartási végzést bocsátott ki (Ezt a cikket a Krónikáról másolták: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elhatarolodik-a-sapientia-a-baratnojet-brutalisan-megvero-oktatojatol?fbclid=IwAR0_bCc8CYma-HZbIQDx8j8QI8DHIjMo6V7CTUn8d48a3DDM_L-bfe_0he8#)
A feljelentés nyomán a rendőrség ideiglenes, azonnal hatályba lépő, öt napra érvényes távoltartási végzést bocsátott(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elhatarolodik-a-sapientia-a-baratnojet-brutalisan-megvero-oktatojatol?fbclid=IwAR0_bCc8CYma-HZbIQDx8j8QI8DHIjMo6V7CTUn8d48a3DDM_L-bfe_0he8#) 

Andreea Andrada Vișan, a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság szóvivője csütörtökön délután a Krónikának megerősítette, hogy az ügyben bűnvádi eljárás indult.(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/elhatarolodik-a-sapientia-a-baratnojet-brutalisan-megvero-oktatojatol?fbclid=IwAR0_bCc8CYma-HZbIQDx8j8QI8DHIjMo6V7CTUn8d48a3DDM_L-bfe_0he8#)

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://nemgogol.blog.hu/api/trackback/id/tr4516117704

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

sync 2020.08.07. 12:04:40

Kicsit hosszú. Ez már inzultus az olvasókkal szemben.

Csapó Huba 2020.08.07. 18:32:59

Az nem is kérdéses hogy egy ilyen esetben felelősségre kell-e vonni, ez elkövetőt vagy sem, természetesen igen, felelni kell a törvényhozás előtt. Viszont felvetődik sok más kérdés, ami megkérdőjelez pár állítást és feltételezést a cikkből. A cikk írója bántott és sértődött indulata szélsőséges és objektivitás mentes hangnemben íródott. A felfűtött írás feltételez olyan dolgokat ami kérdéses és mindennek lehordja az elkövetőt anélkül hogy kitérne részletekre. 1. Az elkövető biztosan ki kell-e rúgni az egyetemről? Azért mert értelmiségi munkát végez van-e különbség attól, hogy mondjuk pénztárosként vagy sofőrként dolgozna? 2. Az agresszorról érzelmi zsarolást feltételez az író, ami megelőzte a fizikai agressziót. Honnan tudjuk, hogy nem a nő provokálta ki passzív agresszíven ezt a tettet? Honnan tudjuk hogy nem a nő ütött korábban? Egyik sem kizárt -és egyik sem ok a bántalmazásra hozzáteszem. Van például egy A. szélesősége verzió, miszerint Bóné megverte a barátnőjét, azután, hogy korábban érzelmileg kizsigerelte őt a párja vagy bántalmazta, van egy Z. verzió amiben minden benne van amit a cikk állít. A.
és Z. pont között nagyon sok árnyalat és nagyon sok különbség van. Nem tudjuk a hátterét az esetnek és nem vagyunk bírőság hogy ítéljünk, viszont számon kérést és törvény szerinteu felelősségre vonást kérhetünk, ami minden képen szükséges. Egyik feltételezést sem lehet kizárni abból amit a cikk ír, viszont ennyire egyoldalúnak szerintem nem lehet lenni, még ilyen súlyos esetben sem, főleg hogy nem ismerjük a történet hátterét. Szóval besértődött, frusztrált és neagyisten hasonló tapasztalatból származó frusztráltságból felindulva nincs rendben. Várjuk meg a részleteket és legyünk türelmesek.

Jogálom 2.0 2020.08.07. 21:41:56

@Csapó Huba:
"A cikk írója bántott és sértődött indulata szélsőséges és objektivitás mentes hangnemben íródott. "

A cikk írója nem bántódott meg, és ugyan mire lennék megsértve, egy hatalmas olvasottságot elért cikkre? Örömmel tölt el.

Elégedetten nyugtázom, hogy sokezren kíváncsiak nőverők nevére és arcára.
Érdemes lenne inkább Bóné Ferenc hangulatát megkérdezni, bár arra nem vagyok kíváncsi, esetleg a tárgyalására szívesen elutazom Kolozsvárra, mitán valamennyi, nyilvános térben elérhető társadalmi/szakmai kontaktjának elküldöm a cikket.

Kizárólag a rám tett feltételezésekre reagálok, a cikkem kereszthivatkozásokkal érvel és magáért beszél.

Csapó Huba 2020.08.07. 23:07:10

Csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy ne egyoldalúan közelítsünk meg egy esetet. A helyzet szélesőséges és durva volt, ahhoz nem fér kétség. Viszont feltételezni dolgokat róla egyoldalúan, az nem fedi feltétlenül a valóságot. Ennyire szélsőséges tett nem minden esetben vonja maga után a legszélsőségesebb tulajdonságokat. Bóné egyáltalán nem biztos hogy verte korábban a barátnőjét, vagy érzelmileg bántotta. Ez ugyanúgy érvényes lehet az áldozatra is, ami miatt megverhette. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy semmilyen előzmény nem ok erre a szélsőségesen brutális tettre, viszont nem történt véletlenül. És hogy ez miért történt, érdemes megvizsgálni az előzményét. Annak a verésnek van egy története. Az áldozat viselkedéséről, provokációjáról semmit sem tudunk ami kiválthatta az esetet. Szóval mindent feltételezni egy elkövetőről ferdítés lehet ha nem ismerjük jobban az előzményeket. A cikk tartalmához és hangneméhez hasonlóan feltételezhetünk legalább annyi dolgot az áldozatról is. Ezt ne felejtsük el. Amit most tudunk az az hogy történt egy brutális erőszak, ami ellen törvény előtt kell feleljen, többet nem.

Miklya Anna 2020.08.08. 08:34:30

passzív agresszíven kiprovokálta hogy a földön fekve rugdossák nyolc percig.
azt a kurva

az övezet gázai 2020.08.09. 09:11:47

@Csapó Huba: Csatlakozom. A nemek fegyvernemei amúgy sokban különböznek, de mindkettő fájdalmas sebet tud ütni.

Súlyosan prekoncepciózus az elkövető összfrontos társadalmi ellehetetlenítését követelni úgy, hogy semmit nem tudunk.
Ha pedig a nőt féltjük az újabb bántalmazástól (ennek ilyen módon való feltételezése megint a történet a poszterina általi egyoldalú továbbgondolásából fakad), akkor tételezzünk fel annyi önálló mozgásteret, hogy nem fog egy térben élni azzal, aki legközelebb is ilyet tesz.
Bármennyire is szeretné sugallni, nem olyan világban élünk, ahol láncra vert nők a gonosz férfiak áldozatai és kiszolgáltatott játékszerei.

az övezet gázai 2020.08.09. 09:18:49

Az meg külön pikáns, hogy a nők legnagyobb része - zömmel tudat alatt persze- kifejezetten vonzódik az agresszióhoz. Nyilván egy nő sem így akarja megélni azt, de ha a kutyának sem kellő galamblelkű férfiakat választanák a kolleginák, ilyen esetből is kevesebb volna.

Vel 2020.08.10. 12:37:35

"Súlyosan prekoncepciózus az elkövető összfrontos társadalmi ellehetetlenítését követelni úgy, hogy semmit nem tudunk."

Ha elolvastad volna a cikket, akkor azt is lejött volna, hogy köztéri kamerák is rögzítették az esetet. Ez bőven elég információ. Mit kellene itt még tudni?

Látom próbálsz nagyon választékosan fogalmazni, de a leírt szavak mögött primitív bunkóság rejtőzik. Elintézhetted volna annyival hogy "a hülye p*csák megérdemlik a verést." Az legalább őszinte lett volna.

Mirtabel 2020.08.22. 22:56:52

@sync: Nekem meg kifejezetten nagyon tetszett, hogy ilyen mélyen, behatóan, többrétegüen körüljárva-elemezve irta le az esetet, mert igy szinte láthatóvá és nagyon jól elképzelhetővé tette.
Gyanitom neked inkább az nem tetszik, hogy aki ilyesmire vetemedik számoljon vele:mindenki megtudja.

Jogálom 2.0 2020.08.24. 19:10:44

Felmondott Boné Ferenc, a Sapientia Egyetem Kolozsvári Kar dékánjának elvárása alapján.
Az Átlátszó mai - 08.24-ei - cikkében kiírta Boné teljes nevét, a nevét kiíró cikkem után két és fél héttel.
atlatszo.ro/eroviszonyok/csaladon-beluli-eroszak/felmondott-a-sapientia-oktatoja-aki-megverte-a-volt-elettarsat/

Gyafika 2020.08.25. 17:06:43

Elmeselnek egy tortenetet:
Az exem, miutan teherbe esett a fiunkal, nagyon agreszivve valt. Az agreszivitasa elsosorban verbalis sikon jelentkezett, ugy viszont hihetetlenul offenziv volt. Addig fajult a dolog, hogy a telefonjat a fejemen osszetorte, a felkaromot ugy megutte, hogy egy tenyernyi meretu kekseg maradt. Amikor elmentem a torvenyszeki orvoshoz, az orvosno szemberohogott, azzal, hogy mi az ember, a felesege megveri? Egy ekkora embert?
Aztan az egeszet megtetezte azzal, hogy tavolsagtartast kert ellenem a torvenyszeken, verbalis agreszio okan - amit szerencsere nem adtak meg neki. Ez utan ket even keresztul probalt a fiamtol tavol tartani. Sokszor hivta ram a rendorseget, mert felti az eletet, de kozben meg olyan hangnemben beszelt velem a gyermek elott, hogy az nem sajtoba valo. Mindezek mellett gyakorlatilag semmi mast nem tudtam tenni, mind kitartani. A fentiek tukreben, kepzeljuk el ezt az egesz forgatokonyvet, csak szerepcserevel.

Tyto Alba 2020.09.16. 17:27:13

@Csapó Huba:

"Honnan tudjuk, hogy nem a nő provokálta ki passzív agresszíven ezt a tettet? "

"Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy semmilyen előzmény nem ok erre a szélsőségesen brutális tettre, viszont nem történt véletlenül. És hogy ez miért történt, érdemes megvizsgálni az előzményét. Annak a verésnek van egy története."
Akor most ezt a mondatot helyettesítse be az agyában a saját anyjával, húgával, lányával egyéb nőnemű hozzátartozójával. Hátha így menni fog a jobb megértés.
mert ha előtte volt egy veszekedés, kiabálás, anyázás, semmi, de semmi nem lehet indok arra, hogy 8 percen át a nyílt utcán/akárhol verjem a másikat, mint az állat.

MINDIG ÉS MINDENKINEK OTT A LEHETŐSÉG, HOGY ADOTT ESETBEN KISÉTÁLJON A LAKÁSBÓL/ELMENJEN A HELYSZÍNRŐL ÉS JÓL BEBA***A AZ AJTÓT/KIKÁROMKODJA MAGÁT/EGYÉB INDULATKEZELÉSI LEHETŐSÉGEK.

László Boné 2021.04.10. 12:15:41

Arra amit elkövetett nincs mendség,meg kell bűnhödnie azért amit tett.Én láttam a videót,57 másodpercig tartott az agresszió,az egész videó tartott 8 percig.

Mirtabel 2021.04.18. 20:06:39

Tisztelt Boné Ur !
Néhány másodperc alatt is simán megnyomorithatnak örökre valakit, de akár egy halálos sebet is ejthetnek.Pláne akkor,ha az áldozat védekezésre képtelen.
süti beállítások módosítása