Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

A makói lány, aki jól végezte dolgát

A bosszúpornó bűncselekményről

2020. július 18. - Jogálom 2.0

screenshot_2020-07-17_buzas_anna_a_dk_makoi_jeloltje.png

"Bosszúpornóval" szétrombolni vezető politikai pályát jogásztól és politikustól különösen etikátlan. Európai és hazai viszonylatban ilyen bűncselekményre eddig nem volt példa.

Cikkem egy botrányt kavart fotókat készítő volt barátnőről szól, aki közszereplővé vált.

A jogellenesen felhasznált különleges adat tárolása a közszereplősége idejéhez kötődik.

A rendőrség által mai napig vizsgált bűncselekmény az adattárolás módjára és az adatkiadás körülményeire irányul, ez a vizsgált időszak szintén a közszereplősége idejéhez köthető.

Az itt taglalt valamennyi információ publikus hírekre és képekre alapszik, bárki számára a nagy nyilvánosságban elérhető mai napig is a cikkem alanya akaratából.

Írásomban a hét hónapja ki nem fejtett bosszúpornó büntetőjogi fogalmát, annak értelmezését elemzem, amiről egy ilyen ügynek valójában szólnia kellene, szemben azzal, hogy az abban áldozattá vált férfi feladva korábbi politikusi karrierjét és állását, hónapokat tölt el bíróságon, míg az őt ért jogsértéseknek kompenzáló érvényt szerez alig reflektált hírekben, eközben az elkövetőket helyzetbe hozó röhög a markába.

Az ügyben nem vita tárgya, ki készítette a magánfotókat, mielőtt bárki megtámadná a cikket: természetesen az áldozat tudja, és az ügyben rendőrségi nyomozás is folyik mai napig, így a képeket eredetileg birtokló személyeket is kihallgatták. A nyomozás arról folyik, ki adhatta ki azokat a magánképeket a médiának, avagy milyen módon került ki a birtokukból, amelyet csak a fotót készítő fiatal nő és akkori partnere, az áldozattá vált politikus birtokolt.

Az adatvédelmi törvény értelmében a különleges adat − szexuális életre vonatkozó fotó − tárolása más személyekről jogi felelősséget és kötelezettséget ró már a tárolás folyamatára is. Amennyiben tárolja az adatot másról, annak engedély nélküli közzététele az illető jogi felelősségét automatikusan felveti.

Hét és fél hónapja, 2019. december elején indult útjára egy gondosan megtervezett, a nemzetközi és magyar büntető jogrendszerben is ismert fogalom, egy ún. bosszúpornó-akció. Írásom nem szeretné megadni azt a kegyet a többszörös jogsértést magában foglaló bűncselekmény-sorozatot elkövetőinek, hogy újra az áldozattá vált személyt és a róla szóló híreket szedi részleteiben sorba, hiszen ez volt az ő céljuk is: csak a férfi neve és a róla készült képek villogjanak a médiában. Egyébként mai napig könnyedén lekereshetőek.

Több internetes találatot hoznak az elkövetett bűncselekmény-sorozat nyomai, mint ahányat azóta az áldozat által eddig megnyert hét sajtóperről szóló hírek. Emiatt éri meg a jelenlegi magyar társadalmi és büntetőjogi környezetben ilyet elkövetni, mert a jogellenes adatközlők irányába tét nélküli az eset, a tettesek és felelősök személye nem kerül előtérbe, de a megtervezett károkozás mértéke jelentőssé és tartóssá válik.

Etikátlan médiumok mindig lesznek, de amikor óriási tétje lesz azzal megbukni, hogy ilyen bűncselekményben részessé válik valaki, igen nehezen fog olyan felvételekhez jutni a sajtó, amelyek egyértelműen köthetőek bizonyos személyekhez.

Tétje akkor lesz, ha az intim felvételek készítőjének neve és arca a közzététellel egyidőben a médiába kerül.

Most, a hetedik nyertes per után, még a cikkem megjelenése előtt egy maszturbálását a nyilvánosság számára látható helyen fotozó, ám egyben gyermekpornográfiával is megvádolt férfiról szóló hír kapcsán valaki kommentben előhozta újra a többszörösen pernyertes politikus nevét, akinek fotója sem nem a nyilvánosságnak, sem nem nyilvános helyen készült, és nem vádolható gyermekpornográfiával sem, szemben a hírben szereplő egyénnel, amely cikk alatt kommentelt az illető nő párhuzamot vonva a két eset közt.

A jogellenes közzétételt elkövetők célja éppen ez volt, hogy évekig emlegessék az ügyet a legszaftosabb kontextusban, és ezen tíz nyertes per sem fog segíteni mindaddig, amíg magát a bűncselekmény teljes folyamatát és mozgatóit fel nem fejtik. A fotót készítő és azt eredetileg birtokló partnernő pedig most is hallgat, jogász diplomával és ügyvédi kamarai tagsággal a zsebében.


Akinek a neve sosem került be médiába

A történetből ordítóan hiányzik az első napok óta az ügyben jogilag részes személy, aki nem mellesleg jogász, és aki nem mellesleg politikusi babérokra tört. És aki nem mellesleg .

Pert ebben a bűncselekmény-sorozatban eddig egy hazug zaklatási vád ügyben, a hamisan vádlóval szemben és a hamis vádat közzétevő médiumok ellen lehetett nyerni, de a közvélemény emlékezetében legtovább megmaradó emlék a mindenki számára egyértelműen magánkörnyezetben, konszenzuális alapon és magáncélra készült erotikus fotók lesznek.

Az esetek közt nincs kapcsolat, csak gondosan egymást követően adagolták decemberben a sajtóba: egy egykori pár birtokolta intim magánfotók engedély nélküli leközlése és zaklatási vád egy idegentől.


Mi a bosszúpornó bűncselekmény mozgatója? Hogy kerülnek ki a magáncélú fotók a nyilvánosságba?

Nem az első eset, hogy a hazai mainstream médiának a lustaságában nem marad ideje az igazságot keresésre, ami az elsődleges feladata lenne. Én hiszem, hogy az ügy kirobbanásakor, az intim képek mellett kattintásokat hozó értéket lehet képviselni azzal is hosszú távon, ha társadalmi működést, emberi gyarlóságot, akár bűncselekményig vezető gonoszságot lepleznek le, és nem utolsósorban ezzel a társadalmi visszacsatolás, a tanulságok levonása is megtörténik.

Ami egyszer sem került át a médiába, az egy jogi fogalom, egy bűncselekmény típus neve:


screenshot_2020-07-17_hogyan_kezelik_a_jogrendszerek_a_bosszupornot.png

Képernyőkép a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) honlapjáról

A bosszúpornó - revenge porn - fogalmáról az EU alá tartozó Nemek Közti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) azt vallja, hogy a cél az illető munkájának betámadása, több esetben akár öngyilkosságig hajszolva az áldozatot.

Az, amit a teljes magyar médiaspektrum és közvélemény egy kínos vagy röhejes heccnek vélt 2019. decemberében, arról így tájékoztat a Médiahatóség oldala, sorolva a bűncselekményi kategóriákat és az értük kiróható büntetési tételeket:

"Hazánkban nem önálló büntetőjogi kategória a bosszúpornó jelensége, de többféle kategóriában is megítélhető: személyes adattal való visszaélés, rágalmazás, szexuális kényszerítés, zsarolás vagy akár gyermekpornográfia is megvalósulhat benne.

A személyes adattól a rágalmazás minősített esetéig

A szexuális életre, szokásokra vonatkozó adatok személyes adatoknak minősülnek, azon belül is különleges adatoknak, így az azokkal történő visszaélés a büntetőjogba ütközik, és akár két év szabadságvesztést is maga után vonhat.

Rágalmazás az, ha valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állítanak, híresztelnek, ezért egy évig terjedő szabadságvesztés szabható ki. Minősített eset, ha az előbbieket aljas indokból vagy célból (ide sorolhatjuk a szerelemféltést is), nagy nyilvánosság előtt (például az interneten) vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el, ilyenkor két évig terjedő szabadságvesztés is lehet az ítélet."


Amikor az egészségügyi adatok és intim fotók felhasználását egy büntetőjogi csoportban ítélik meg

Tegyük hozzá, nem az első bűncselekményi kategória, amelyet a nemzetközi gyakorlattal ellentétben még nem kodifikáltak önálló néven a magyar büntetőjogban, hanem annak keretében megvalósuló bűncselekményeket sorolnak csak fel. Ez azért nem célravezető, mert az önálló kategóriában nevesítés egyben jellemezné ezt a specifikus bűntettet, a hozzá tartozó egyedi motivációkkal, egyedi tettesi viselkedésmintákkal.

Például így keverik a pedofil bűncselekményt elkövető Kaleta Gábor, volt perui nagykövet esetében a kisgyermekekről készült szexuális erőszak-képeket a 18 év alatti személyekről készült pornóképekkel: a kiskorúakról készült pornográf képekről szóló büntetőjogi paragrafus alatt nincs differenciálás sem a pubertás feletti kort elválasztva a kisgyermekitől, sem azt nem adja meg a törvény, hogy kisgyermekkel nincs pornográfia, csak erőszak. Tehát Kaleta kisgyermekek elleni szemérmet sértő és valódi erőszakot ábrázoló képek bűnszervezetben történő csere-beréjéért, tehát azokkal kereskedéséért és birtoklásáért kapott felfüggesztett büntetést, próbára bocsátva.

A személyes, érzékeny adattal visszaélésnek is számtalan változata van, ahol szintén nem nevesít a magyar jogrendszer külön-külön eseteket.

Képzeljük el a nyomozást különleges adattal visszaélés gyanújában, amikor az egyik esetben egy kórházi leletet használnak fel jogellenesen, például a beteg munkáltatója, másik esetben magánéleti bosszúpornót tesz interneten közzé a sértett partner. Sem károkozásban, sem a tettesek személyében, sem a motivációkban nincs átfedés. Teljesen másfajta nyomozást igényel, és másként érhető el az elrettentés is a kiszabható büntetéssel.

Az intim fotók közzétételével pályáját szétrombolt parlamenti politikus volt barátnője, Buzás Anna, a képeknek az áldozat mellett egyedüli birtokosa és készítője politikusi munkájával közszereplővé vált, így a róla szóló híreket fokozottabb mértékben tűrnie kell.

A nő politikusi pályája összeforrt azzal, hogy a megtámadott férfi politikusnak magánéleti partnere volt a képek létrejötte idején, így a közszereplői státusza szorosan összefügg az általa birtokolt képek jogtalan közzétételével. Az, hogy miként tárolta azokat, erről büntetőjogi felelősség tudatában nyilatkoznia kellett rendőrségnek, és közérdeklődésre okot adó információ.

A 2019. decemberében a magyar politikai életbe első alkalommal berobbant, konszenzuális magánéleti kapcsolatból származó bosszúpornó bűntettét − különleges személyes adattal visszaélést − aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozva követték el.

Ezért két év börtönbüntetés is kiróható.


Ezt egy 2014-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogásznak is tudnia kell.


screenshot_2020-07-17_21_anna_buzas_3_li.jpgKép: A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hagyományosan latin nyelvű diplomáját tartja egy parlamenti párt makói, sajtó előtt rendszeresen szereplő akkori képviselőjelöltje, a párt akkori elnökségi tagja − a facebook-nyilvános fotó közzététele: 2014. július 5.


Egy felbontott magánkapcsolat, különösen, ami sosem vált családjogi kapcsolattá − nem lettek házasok − elégtelen jogi indok arra, hogy automatikus felhatalmazást kapjon annak bármelyik tagja különleges adatok − intim fotók − nem meghatározott célú tárolására.

Tehát leszögezhetjük, hogy nagy nyilvánosságban személyes, különleges adattal való visszaélés esetén az adatot eredetileg birtokló személyek nyilvános számonkérésének, de minimum megkérdezésének elmaradása jogszerűtlen, a sajtó oldaláról pedig súlyosan szakmaiatlan. Különösen akkor, ha a különleges adat engedély nélküli közlésében és az arról szóló hír képekkel vagy a forráscikkre mutató sokszorosításában valamennyi sajtó bűnrészes. A bűncselekményről szóló sajtóközlésben szükséges elemnek kellett volna legyen a bűncselekményt elkövethető személy(ek)ről történő információ keresés.

Egészen megelepő hazai információbiztonsági gyakorlat, hogy csont nélkül lepucolható egy nem tetsző arckép vagy vélemény a netről, de egy rendőrség által besorolt bűncselekmény-sorozat magyar tárhelyeken történő tárolása mai napig látható.

A bosszúpornó-esetek döntő %-ában azt a nyilvánosságnak a volt vagy jelenlegi partner adja ki.

Míg az intim fotók kapcsán gyarló vagy kíváncsi természetünkből fakadóan az áldozaton csámcsogunk, akkor is érvényes marad, hogy egy bűncselekmény legfőbb jellemzője a tett és annak elkövetője.

A bűncselekmény definiciója maga a tettes(ek) személye és szándéka.

A bosszúpornónak nevezett adatsértési bűncselekmény gyanútlan áldozatai sok esetben nők, és fiatal nők, akik úgy gondolták, szexualitásuk érzékibb, vonzóbb lehet, ha intim felvételt engednek meg magukról partnerükkel vagy ő előtte, és pornószínésznőkhöz hasonlóvá válnak. Igen nagy számban ilyen felvételekkel és fotókkal vissza is élnek, többnyire szakítás után.

Míg egy férfi idegenek számára bemutatott szexualitása elsősorban az elismerést kereső potenciáljáról, addig a nő aktusban látott látványa a nő megszerezhetőségéről, a testét birtokba vételéről szól. Ezért sérülékenyebbek a nők a bosszúpornó műfajában.

Ám a nők áldozattá válását nem tekinthetjük kizárólagosnak a bosszúpornó esetekben, ahogy (politikai) hatalomban szereplő férfiak ellen is bevethető módszerré vált.


Kit leplez le egy bosszúpornó?


Senkit. A magánéleti bosszúpornó célja nem a leleplezés, hanem az intim magánélettel visszaélés.

Itt szeretném külön hangsúlyozni, hogy az adriai kokainos yacht-túrán megbukott Borkai Zsolt, lemondott fideszes győri polgármester, vagy a szobáztatáson levideózott Wittinghoff Tamás, székében megmaradt budaörsi független (ellenzéki) polgármester esetében mindkettőjüknél egyaránt prostituálttal létesített szexuális kapcsolatot vettek fel videóra, amely prostítúció-használat, a nő testének pénzért megvásárlása önmagában elítélhető, a botrányt főleg ez robbantotta ki.
Épp ez a két eset mutatja, hogy amikor egy férfit rejtett kamerás aktuson látunk, mégha prostituáltakkal is, akkor vagy igen nehezen ítéli el a közvélemény − Borkai prostituált partnerein szintúgy élcelődött a közvélemény és a média − vagy karcolás nélkül megússza, mint Wittinghoff. Borkai most kapott ajándékot mint leköszönő − bukott − polgármester.

Szintén nem tartoznak a bosszúpornó kategóriába a konszenzualitást az aktusban is mellőző, tehát szexuális erőszakot alkalmazó, ún. metoo-esetek: ott joggal tárnak fel szexuális kényszerítés eseteket, amit a leleplezett egyén követett el.

Tehát a közvélekedéssel ellentétben önmagában a leleplezés még nem helytelen, ha az bűnelkövetőt leplez le.

Gréczy Zsolt esetében viszont egy konszenzuális, nem pénzen megvett, hanem egyenrangú magánkapcsolat törvényes, ám intim részletei kerültek nyilvánosságra. A bosszúpornó a Médiahatóság oldalán olvasható jogi definiciója kifejezetten a teljes jogú és jogsértéstől mentes magánszférának a partner által történő jogellenes felhasználásáról szól.


Micsoda pózok ezek? Ki csajozik így?

Kérdezzük meg attól, akinek készült.


Amikor azt rójuk fel valakinek, hogy készülhetett ilyen magánéleti fotó róla, mégha partnerének is, akkor abban a kérdésünkben 50 %-os részes az a személy, aki inspirálta erre. A cikkem tárgyát képező esetben maga az akkori partnernő készítette a leginkább inkriminált, deréktól lefelé meztelen fotókat, ahol nem a célszemély tartja a mobiltelefon-kamerát.

A botránynak nem megkérdőjelezett része, hogy ki készítette a cikkemben taglalt képet, ezt arra adom meg, ha ezen állításra alapozva valaki váddal illetné a cikkemet. Külön felhívom a figyelmet, hogy büntetőeljárás folyik az ügyben, tehát ez ügyben Gréczy és a rendőrség is megerősítheti a fotós nevét.

Fotózni nem bűncselekmény, tehát még csak nem is vádolok senkit.

Kiadni nyilvánosságba azt már igen. Cikkem azt vizsgálja, milyen szerepe van egy elharapozó botrányban a képet eredetileg birtokló személyeknek, és milyen kármentesítést végezhetett volna, amely kármenetesítéssel hihetővé vált volna, hogy nem ő adta ki.

Ahogy Csisztu Zsuzsa fiatalkori magán-szex-videója kapcsán, úgy Gréczy Zsolt esetén is hiányzik a médiahírekből az intim felvételt készítő partner neve, vagy minimum "név a szerkesztőségben" jellegű kiállása az ügyben. Valaki emlékszik még, hogy a sportriporternőről ki készítette a videót? Senki. Csisztu esetére pedig majdnem mindenki.

Ami különösen érdekessé teszi az esetet, hogy az intim fotókkal közszemlére tett politikus esetén a partnernő szintén politkus volt ugyanabban a pártban, a fiatal nő apja pedig több évtizede vidéki polgármester volt akkor. A politikai színtéren elszenvedett sérelmeikről majd lejjebb írok, ami aligha érdektelen az ügyet megítélve.


A közlemény, amit soha nem olvastunk médiában, akár név és arc nélkül, de ott kellett volna legyen:


"Igen, Zsoltról, családi eseményeinken is részt vevő partneremről, akivel több évig alkottunk egy párt a nyilvánosság előtt, az ő és az én, tehát tagságunkat adó pártunk előtt is felvállalva a kapcsolatunkat, róla készült több ilyen intim felvétel, közös megegyezéssel. Az én örömömre is, azok egy részét én készítettem róla. Ez a mi akkori magánügyünk, és bár én a kamera túloldalán álltam, a képek közzététele az én szexualitásomat, az én magánéletemhez fűződő jogomat is érinti, így kérem a közvéleményt, hogy ezt tiszteletben tartva kezeljék. A képek közzétételéhez  − csak ketten birtokoltuk ezeket a magánfotókat − én sem járultam hozzá, így mivel a képek az engem érintő szexuális viszonyt is kifejezik, az én különleges adatomat is sérti."

Megismétlem, a fent idézőjelbe tett sorok egy sosem kiadott, képzelt nyilatkozat. Egy ehhez hasonló nagy mértékben csökkentette volna a személyes és politikai károkozást, és egyedül egy ilyen nyilatkozat mentesíthette volna a partnernőt a képek kiadásának megalapozott gyanúja alól.

screenshot_2020-07-17_21_anna_buzas.pngKép: facebook-nyilvános kép egy parlamenti párt kongresszusán, jobb oldalt, a második sorban, fekete hajjal és fehér-fekete ruhában, a kék szavazólapot bal kezében tartva Buzás Anna, a párt makói korábbi képviselőjeltöltje, a párt akkori elnökségi tagja, a feltöltés ideje: 2014. november 23.


Gréczyt főleg azzal is vádolták, hogy felelős politikus ilyen képeket nem készíttet magáról. Gondolom, felelős politikus leadja a pózokat az elnökségnek minden délután jóváhagyásra. Feltételezem, a közéleti bírálók mindegyike így tesz munkahelyén. Rendben, higgyük így, de a történet másik szereplője szintén felelős politikus, és a képekből látszik, hogy akár mosónő, akár jogász, akár pártelnökségi tag, részese ennek a "nem felelős magatartásnak".

Meggyőződésem, hogy egyazon pártban dolgozó politikustárs előtt inkább biztonságban érezhette magát az áldozat, hihette, hogy a közösen megélt intim szféra nem csak mint egy érett kapcsolatban, de mint egyazon helyen dolgozó társnak nem célja azzal visszaélni.

A közzététel a szakítást követően és a partnernőnek közös munkahelyet adó párt elnökségéből − vélhetően a tagságából is − kilépést követően történt. A rendőrség ezt vizsgálja, miként kerültek ki a fotók.

Csisztu esetén sem villog a pornóvideót készítő partnerének szánalmas tette és még szánalmasabb neve a médiában. A sportriporternő úgy gondolta, hogy neki büszkének kell lennie arrra, hogy szexvideóval hozzák hírbe, miközben tagadta azt, hogy ő lenne rajta. Ahelyett, hogy megnevezte volna, ki vette fel, és akkor egyértelmű, hogy csak a férfi adhatta ki. A gyanú egy sportlövőre terelődött akkor, aki jóban volt Csisztuval, a közzététel a sportoló férfi külföldre távozásakor történt. Mai kereséssel oldalszámra szinte csak pornóoldalakat ad fel a sportriporternő nevével, míg az eset valódi részleteiről, ki és miként tehette közzé, csak nagy nehézségek árán találni egy cikket. Csisztu azóta jogot is elvégezve súlyosan félreértelmezte a szerepét, és megmaradt eszköznek egy férfi kezében.

A 2019 decemberében egy parlamenti párt politikusa ellen kijátszott fotók esetében ismét az a közhangulat, hogy a szinte mindig dokumentáltan bizonyíthatatlan fotó- vagy video kiadásában ne nevezzük meg a privát felvételt birtokló, mindösszesen két személy közül a nyilvánosságban meg nem támadt tagját, tehát a jogalappal meggyanúsítható elkövetőt, aki feltehetően kiadhatta valakinek a privát képeket.

Ebben a történetben a jogszerűtlen közzététellel megszűnt a fotót birtoklók az a joga, hogy személyük háttérben maradjon, miután a személyes adat birtoklásának módjára is van törvényi kötelezettség és jogi felelősség.

Ezt a mulasztást szeretném pótolni, hogy legyen tétje ilyen felvételt készíteni és tárolni évekig a meg nem támadott partner részéről is.

Hét hónapja várok ezzel a cikkel. Próbáltam felmérni, okoz-e több kárt az áldozatnak, ha írok erről, de ha nem teszem meg, azzal elismerem, áldozattá válni szégyenteljes. Az én álláspontom különösen súlyos testi vagy eszmei károkozás esetén az, hogy a bűncselekményt elkövetők vagy abban közreműködők személye kerüljön előtérbe.

A decemberben egy parlamenti politikusról közzétett intim képek alapján azok, akik közepesen ismerik a közéletet, az áldozat partnernője által nyilvánosan felvállalt párkapcsolatukat, a mai napig nyilvánosan elérhető facebook-fotók és kommentek alapján kb 5 perc alatt azonosítottuk be többen, ki volt az áldozat akkori partnere. A párthoz kötődő személyek személyesen is ismerik a fiatal nőt, de nekem sem okozott problémát felkutatni a személyét.

A közzétett intim képeken, a szobában látható tárgyakból pedig újságíróktól elvárható azonosítási készséggel egyértelműen igazolható, hogy Buzás Anna volt jelen az engedély nélkül közzétett kép elkészülte idején.

Az intim részeket a perek hatására már kitakarva, de a mai napig felkereshető képen így néz ki a dohányzó asztal. Én a cikkem céljának megfelelően a képen látható politikusnak csak a térdétől adom le a képet, az előtte látható dohányzó asztallal:
img_2037-1-448x600_2.jpgKép: a médiában 2019. decemberében közzétett, cikkem tárgyát képező ún. bosszúpornó esetben a képen látható dohányzó asztal, és azon látható OXYGEN magazin, egy fehér brosura és napszemüveg


Nagyítsunk rá a fehér brosurára:


img_2037-scaled.jpg
Nagyított képrészlet: A kanapén készült, elhíresült intim fotón a dohányzó asztalon látható fehér brosura, rajta:  ÁRBOC KFT., egy § jel és az ára: 1600 Ft. Látható még egy keretéből ítélve női napszemüveg részlete.

Viszonylag könnyen guglival lekereshető volt, hogy az Árboc Kft. jogi egyetemi tananyagokat ad ki, a jelen borító pont így néz ki a Büntető- illetve Polgári Törvénykönyv szöveg esetén:

screenshot_2020-07-18_arboc_kft_konyvei_lira_hu_online_konyvaruhaz_1.png
A kiadvány 2014-ben jelent meg, és bár most 2.900 Ft, de antikváriumban a megjelenési áron, 1.600 Ft-ért érhető el. A Kiadó kft. neve, a § jel és az 1.600 Ft helye megegyezik azzal, amit a dohányzó asztalon látunk.

screenshot_2020-07-18_arboc_kft_konyvei_lira_hu_online_konyvaruhaz.pngKép: a jogi egyetemi tankönyvi kiadvány antikváriumi hirdetése

Buzás Anna joghallgató volt akkor, később szakvizsgájára készülő bojtár, az áldozattá vált politikus partnereként. Érdekes egyébként, vajon olvasott-e akkor a különleges adattal visszaélésről, vajon a Büntető- vagy a Polgári Törvénykönyvet bújta két fotózás közt?

Nézzük a napszemüveget:


80305534_2212655442362354_8083507877072863232_n_li.jpgKép: Buzás Anna, a jogsértő módon felhasznált intim fotó készítője egy korai képen, akkor makói polgármester apja mellett a családi céget vezető, nyilvános wikipédia-oldalon és sajtóhírekben is szereplő édesanyja és egy vélhetően családon belüli kisgyermek nyilvánosan közzétett fotója.

Nézzük meg ezt a napszemüveget közelről, fejjel lefelé, ahogy a közzétett intim fotón látjuk:

80305534_2212655442362354_8083507877072863232_n_3.jpg

Aranyozott színű keret, világos, krém színű szárral, lencse mellett "lyukas" kiképzéssel.

Nézzük meg újra az asztalon található napszemüveget:

img_2037-scaled.jpg

A rendőrség nyilvánvalóan kihallgatta a volt barátnőt is. Neki ezek után sem volt mondandója a nyilvánosság számára, miközben a közvélemény és a sajtó azon csámcsogott, ki és miért készíttet magáról ilyen fotókat.

Az ATV-ben vezető szerkesztő és riporter, Simon András mondta ki, hogy a politikus parlamenti jelenléte ellehetetlenült, úgy, hogy nem követett el bűncselekményt. Tegyük hozzá, jogsértést sem követett el, szeméremsértést sem követett el a magánfalak közt készült, a bűncselekményig közzé nem tett fotóval, annyit tett, hogy valakivel épp élt konszenzuális kapcsolatban.

Megdöbbentő a párhuzam, hogy ilyen hétköznapi szituáció, hogy valaki épp valakivel él, nők elleni brutális támadások elégséges alapját szolgálja.

Simon András fintorogva kérdezi az Egyenes Beszéd adásában, hogy lehet azok után felszólalni parlamentben, hogy valaki szexuális életet él a partnerével. Mintha a XVI. században járnánk.

Az interjúban és máshol is Vadai Ágnes utalt rá, hogy egy sértett félhez köthető az eset. Ezt egyébként több, bizalmas körből megerősítettek, de a képek magántermészetű forrását tekintve ez aligha lehet kétséges.

Megdöbbentő az az újságírói felkészületlenség is, ahol Simon azt feltételezi, hogy egy szemmel láthatóan valaki más által, egy egyértelműen magánlakásban készített képet − azokról a képekről beszélek, ahol a politikus kezében nincs fotót készítő telefon − azt gondolja a televíziós szerkesztő, hogy ezt harmadik félnek küldi tovább. Itt ismétlem meg, hogy a zaklatási vádban már pert nyert Gréczy. Simon mentségére legyen mondva, decemberben egy nagy adag intim fotó került be sorozatosan a médiába, majd ahhoz két esetben is zaklatással vádolták a politikust. Egyik esetben a sajtóhírre azonnal cáfolta az a nő, akihez kötötték a zaklatást, ugyanis ott a feltételezett "zaklatott nő" élettársa tudósított erről...Kettős rágalmazás: a nőt élettársa is hírbe hozza és egy politikust is.

Másik esetben maga a "zaklatott nő" volt a vádló, ott 7 hónap múlva lett első fokon ítélet arról, hogy a vád hamis.

A Mi Hazánk párt képviselőnője a "neki küldött fotókkal és mobilon történt szöveges zaklatással" vádolta Gréczyt, ezt Palányi Nóra nem tudta igazolni bíróság előtt. Dacára, hogy ez az a zaklatási típus, ami tökéletesen dokumentálható, ha igaz.

screenshot_2020-07-17_megszolal_a_mi_hazank_munkatarsnoje_akit_hetek_ota_zaklat_levakarhatatlanul_greczy_zsolt_ps-video_2.pngKép: Palányi Nóra, a Mi Hazánk neonáci párt szakértőnek nevezett képviselője, aki Gréczy Zsoltot ért rágalmazás bűntettében pert vesztett / Zsúrpubi.hu

A felépített bosszúpornó-akció lényege az, hogy sem akkor, pláne nem hét hónap múltán aligha fogja tudni a közvélemény elkülöníteni, mi történt: "valami zaklatás, valami erotikus fotók", az eseteket összemossák.

Amennyiben a zaklatással megvádolt személy ismert rendező lenne, például Marton László vagy Gothár Péter, a vádló pedig nem egy szélsőséges nézeteket valló, cigányozó és négerező nő, hanem ismert színésznő, akkor a zaklatást el is ismerő rendezőnek hisznek, és ő mellette állnak ki.

Ma Magyarországon egy rasszista, ismeretlen nőnek nagyobb a hitele mint elismert színésznőknek. Cserébe az ünnepelt rendező férfiak általuk elismert sorozatos bűnelkövetőként is sérthetetlenek, nimbuszuk töretlen, miközben a politikus férft középkori erkölcsi normák alapján, kodifikált bűncselekmény áldozataként buktatjuk meg.

Egészen sajátosan sekélyes Magyarország jogi és morális ismerete és érzékenysége. Mondhatom, hogy semmibe nézem azt a médiát és közvéleményt, ahol egy bűnét elismerő Gothár csont nélkül megússza, de egy rasszista, nem mellesleg pártképviselőnő hamis vádjával még csak pellengérre sem kerül. A jogászként dolgozó volt LMP-elnök, Schiffer András e mellett a politikai kaliber mellett állt ki, hogy ez a párt való parlamentbe. Schiffer politikai ellenfelét is feljelentette, a parlament-éretté tett Mi Hazánk képviselőnője a politikai ellenfelet már a testével igyekszik támadni. A politikai módszerek iránti vonzalmuk tényleg közös.

Buzás Anna, a volt barátnő, jogász, a makói politikus ezzel a rasszista és hamisan vádló Palányi Nórával került egy platformra a hallgatásával.

Egy demokratikus párton belül politikusi babérokra törő jogász mai napig nyilvánosan látható, az intim fotókkal pályáját lerombolt politikussal közös külföldi utakkal, mai napig a nyilvánosságban olvasható, akkori kölcsönös szeretetről tanúskodó évekkel mögötte, akármilyen szakítással − forrásaim szerint haragos szakítással − tétlenül nézi végig a volt partner karrierének tönkretételét.

screenshot_2020-07-17_21_anna_buzas_2.pngKép: Buzás Péter, Makó 1994-2014 közt 20 éven át a város polgármestere családjával: feleségével és ikergyermekeivel szavaz a 2014-es önkormányzati választáson. Lánya, Anna a Demokratikus Koalíció makói szervezetének alapító tagja és elnökségi tagja is volt akkor. / Infomako.hu

Buzás Péter, Anna apjának wikipédia-oldala országos jelentőségű politikusokat megszégyenítő részletességgel mutatja be több évtizedes közéleti pályáját, ám személye körüli ellentmondások, kétes vagyonszerzések és más ügyekről szóló rovat is elég hosszú, sok tucatnyi forráscikkre hivatkozik; a wiki-oldal összesen 215 cikk hivatkozást sorol fel.

Buzás Péter vesztett Makón 2014-ben, két évtizede birtokolt polgármesteri székét vette át a fideszes Farkas Éva Erzsébet.

Buzás Anna huszonéves ifjú politikusként, még joghallgatóként Makón egyenesen Lázár János ellenfeleként indult volna az országgyűlési megmérettetetésen, ám végül jelölését beáldozta a pártszövetség egy MSZP-politikus javára. Az ügy pikantériája, hogy a makói MSZP-szervezet vezetője Anna apja volt.

Két évre rá Anna a közéleti források alapján nem problémamentesen szakított azzal a Gréczyvel, akit a különválást követően néhány évvel később intim képekkel parlamenti munkájában lehetetlenítettek el.

A politikus elleni támadás egyetlen jogalapja az volt, hogy valakivel élt.

Cikkem zárásaként Buzás Anna mai napig nyilvános eléréssel vezetett facebook-oldaláról hozok ide egy Paulo Coelho idézetet:

screenshot_2020-07-17_21_anna_buzas_1.png
El universo sólo tiene sentido cuando tenemos con quien compartir nuestras emociones.

Az univerzum csak érzésekből áll, amelyeket másokkal megosztott érzelmek útján élünk meg.

Egy dekoratív, művelt fiatal nő oldalán egyetlen olyan magánéleti vagy gazdagon posztolt közéleti megnyilvánulást sem látok, amellyel ne értenék egyet, avagy ami ne lenne demokratikus nézet.

Bármi is történt, Anna, jogászként tudnod kell, hogy a különleges adatok már birtoklása tekintetében is büntetőjogi felelősséggel tartozol. A nyomozati szinten (nem vagy később) igazolható mulasztáson túl pedig erkölcsileg beszámolóköteles lennél a volt társad és a sajtó irányába, mit tettél meg az adatok őrzése érdekében. Egy XXI. századi nőként pedig az emancipációdat csak úgy tudod igazolni, ha olyan személy irányába, akit be is vontál a családod körébe, mindent megtegyél olyan jogellenesen közzétett adatok tekintetében, ahol azok elkészítésében aktív részes és motivált szerepben voltál.

Azok a képek nélküled nem jöttek volna létre.

Ki kellene venned a részed az engedély nélküli közzététellel járó bűncselekmény kármentesítésében, különben nem vagy más, mint egy pornóvideóval tönkretett kamaszlány sértett fiúbarátja, vagy mint a rasszista, hamisan vádló politikusnő, akinek muníciót a te képeid is adtak.

A képek elkészítésében és tárolásában meglévő felelősséged fel nem vállalása mintává válik volt partnerüket tönkretenni készülők előtt.

Bárkit, akit magánéleti bosszúpornó közzétételével támadtak meg akár magánemberként, akár a közéletben ismert személyként, arra biztatok, a jogellenesen nyilvánossá vált különleges adatok − képek vagy videó − készítőjének vagy közreműködőjének nevét tegye közzé. Joguk van, hogy számonkérjék az adattárolót.

A médiát arra biztatom, hogy a következő hasonló esetben a legfőbb energiát az adat készítőjének felkutatásába fektessék, mert a potenciális elkövetőt ott kell keressék. A bosszúpornó pedig bűncselekmény, tehát a tettes és nem az áldozat az érdekes.

A jogalkotóknak pedig ideje lenne az adatvédelmi törvényt az EU szigorításoknak megfelelően differenciáltan kezelni, és az adatsértők számára megemelni a tétet, akár a képet kiadó, akár a jogellenesen közzétett adatot bármilyen médiától átvevő médiumok számára.


Eszes Beáta


Címlapkép: Buzás Anna, a DK 2014-es makói országgyűlési képviselőjelöltje / Makói Városi TV / Youtube

A bejegyzés trackback címe:

https://nemgogol.blog.hu/api/trackback/id/tr1916015234

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Sir Galahad 2020.07.20. 00:05:48

Bocsánat, de mi a bizonyíték arra, hogy Anna tette közzé a kèpeket? Az nem lehet, hogy feltörték/ellopták a mobilját/laptopját?

Egyébként a megoldás az ilyen esetekre nem a tettes nevének nyilvánosságra hozatala, az ugyanis nemigen érdekel senkit. Az áldozat perelje be a tettest és kérjen a tönkre tett életéért olyan kártérítést, ami elveszi mindenki kedvét a hasonlótól.

Jogálom 2.0 2020.07.20. 00:28:01

@Sir Galahad:
A cikk nem állítja, hogy ő tette, ha végigolvastad. A cikk azt állítja, a közzétett képek közül a leginkább nagy kárt okozók döntő eséllyel tőle kerülhettek ki, mert ő készítette, és ő birtokolta, Gréczyn kívül. Csak kettőjüknél volt meg.
Mivel pedig bűncselekmény történt, így gyanúsítottnak kell lennie, de ilyen minőségben el sem hangzott a neve a médiában. Még csak a lehetséges személy sem érdekelte a médiát.
Tévedsz, a tettesek érdeklik a közvéleményt, és legfőképp az igazságszolgáltatást is. Lehetsz más véleményen, de az én írásaim bűncselekmények esetén a nemzetközi joggyakorlatot és az igazságszolgáltatás lényegét követik: a bűncselekményeket az elkövetői oldalról jellemzik.
Többször említettem, ha ritkán kommentelem saját írásomat: nem fogok itt vitatkozni, nekem sokkal több karakter állt rendelkezésemre odafent, és írásaim jelentős része elég hosszú, sokkal több aspektusra szoktam kitérni, mint amit egy átlag olvasó felvet kérdésként, a te kérdésedre is megvan a válasz a cikkben.
Amiért válaszoltam csak az, hogy tudatosítsam: a cikk nem állítja, hogy Buzás Anna adta ki, csak azt, a képet birtokolta, és ilyen minőségben, ha elővigyázatlanságból is, de akkor is jogi felelősséggel tartozik az adatokért, amiket tárol. Egy szervízbe sem vihetett volna ilyen adatokat. Ahogy egy bankot sem ment semmi, ha feltörik a rendszerét, és az adataidat kiszolgáltatják.

Jogálom 2.0 2020.07.20. 00:39:12

@Sir Galahad:
másodszor:
a bosszúpornó bűncselekmény lényege, hogy tudatos tevékenység, ahogy láthattad a médiaközlést, nem egy "jéé, találtunk pár képet, nem keresi valaki?" jelleggel került a médiába. Egy mobil vagy laptopszervíz ilyet nem fog tenni, mert, ha:
1. Gréczy gépéről adják ki, Gréczy tudja, hogy a szervízes volt, és feljelenti őket,
2. ha Buzás gépéről szedik le, Buzás is tudhatja, onnan szedték, és a szervizes nem tudhatja, aktív vagy volt társról van-e szó, és a volt társ esetén örülne-e Buzás, ha ilyen helyzetbe hozná a szervizes őt.
Állapodjuk meg abban, annyit tudunk, Buzás Annát nem háborították fel a történtek, azok után, hogy családi körbe bevonta a politikust, és évekig volt a társa. Normális, érett ember kapcsolat után is reflektál egy komoly életpálya krízisre, ha fülébe jut.
Az egyértelmű, hogy a kapcsolatuk idején készült, és az is, jelen volt a fotó készítésekor, de ahogy írtam, ez nem kérdéses, ezt ki készítette, nyomoztak nála is.
A gond az, a rendőrség az adatvédelmi törvény azon passzusát, amely az adattárolásra vonatkozik, nem veszi elég komolyan, mert feljelentés van, ezért nyomoznak.
Én legfőképp a sajtókommunikációt bírálom, és a jövőben meg kívánom emelni a tétet ilyen esetekben, hogy legyen elszámolnivalója a közzétett magánéleti képekkel az illető partnerének is.

Sir Galahad 2020.07.20. 01:47:20

@Jogálom 2.0: A logikád mégis ott botlik, hogy a bosszúpornó lényege az, hogy a volt partner bosszúból közzé tesz intim képeket - márpedig, mint magad is elismered, nem biztos, hogy az illető nő tette. Alighanem ezért nem indult példás összegű kártérítési per sem - én legalább is nem hallottam róla. Amúgy teljesen igazad van, a bosszúpornó jogi szankcionálása, illetve a közvélemény értékítélete Mo-n nevetséges és ez így nincs rendjén.

Jogálom 2.0 2020.07.20. 02:47:17

@Sir Galahad:
nem olvastad el a cikket, én pedig abba a hibába estem, hogy mégis válaszoltam kommentszekcióban. Olvasd el a cikket, tájékozódj az ügyben indított perekről (7), benne van a cikkben. Hogy nem ismered a hazai perek időtartamát, hogy mikor és mire tud kártérítést kérni, azon ez a cikk nem segíthet, mert feltételez előismereteket, másrészt amit nem tudsz, a cikkben benne van. Az, hogy a bosszúpornó bűncselekményi passzus nem puszta logikára, és különösen nem az enyémre épül, hanem kriminalisztikai tényekre, amely kriminalisztikai tények tényleges esetsorozatokra épülnek, és amely kriminalisztikai tényekre reflektál ez a friss büntetőjogi kategória, ez is benne van a cikkben. Ez nem véleményes vita, csak egyszerűen nem érted a jogalkotás elvét: létező társadalmi viselkedésmintákra alkotnak törvényi passzusokat.
Maradjunk annyiban, amire reflektélni akartam: nem állítja a cikk, hogy Buzás Anna adta ki, de nagyon meglepő lenne, ha nem lenne köze hozzá, ám büntetőjogi felelőssége minden esetben megvan jelenleg is. Az adattárolással.
És a róla eddig mélyen hallgató sajtó helyett írtam, 7 és fél hónapja kellett volna írni róla.