Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

NemGogol

Bene Krisztián és ügyvédje rágalmaz

Eszes Beáta írása

2017. június 09. - Toadwart66

Fotó: Bene Krisztián a Kúrián vezetőszáron (© Zsolnai Péter)

Miközben már jelenlegi partnere, Noémi sem kíváncsi a lúgos orvos perére, Bene Krisztián és ügyvédje szintet lépett az arcátlan védekezésben a Kúrián: rágalmaznak.

Bene Krisztián és ügyvédje, Dr. Szekér Gyula, a Szekér Ügyvédi Iroda vezetője a nyomozást végző rendőröket okirat-hamisítással, az ügyészséget hamis bizonyíték felhasználással, az áldozat jelenlegi partnerét pedig a vádban szereplő bűncselekményre felbújtással rágalmazta meg  a harmadfokra benyújtott bírósági anyagukban.

A „lúgos orvos” néven elhíresült bűnügy krónikájáról írt megelőző cikkem folytatásában az eljárás elemein keresztül kívánom bemutatni, hogy mivel szembesül egy bántalmazott nő a kórháztól kezdve, a rendőrségen át a bírósági eljárások során, miért tart egy évszázados súlyú bűntény jogi kezelése négy évig, és milyen módszerekkel él egy elkövető jogvédője és környezete egy nő elleni erőszak büntetőtárgyalása során.

A volt barátnőjét 2013 tavaszán megtámadó, őt elkábító, majd áldozata nemi szervét maró lúggal leöntő gyermekorvos, kórházi főorvos Bene Krisztiánt, a bíróság első fokon négy évre, majd másodfokon az ellene felhozható vádakat kibővítve és súlyosbítva kilenc évet kapott, az orvosi hivatásától végleg eltiltva, akkor még mindig nem jogerősen.

Négy évig szabadlábon védekezett az évszázad bűntényével vádolt egykori orvos, míg áldozata rendőri védelem alatt állt

Az ügy harmadfokon, a Kúrián – korábbi nevén a Legfelsőbb Bíróságon – emelkedik csak jogerőre: 2017. június 13-án hirdetnek jogerős ítéletet, ugyanis a másodfokon módosult és több tétellel kibővült – fogvatartás, magánlaksértés, okirattal és készpénz-helyettesítő eszközzel visszaélés – vádkörökben is joga van a vádlottnak kétszintű bírósági tárgyalásra. Ugyanakkor a Kúria harmadfoeljárása már semmilyen vádpontban nem nyit meg bizonyítási eljárást, harmadfokon a Kúria kizárólag azt vizsgálja, hogy az eljárás törvényes volt-e, az ítélet megalapozott-e, az indokolás, a minősítés valamint az abból meghatározott büntetés mértéke megfelelő-e. Az ügyész ebben a fázisban súlyosíthatja az újabb felhozott vádpontok alapján az ítéletet, a védőügyvéd itt már kizárólag a javasolt ítélet és igazolt tényállások közti összefüggést és arányosságot támadhatja

Ezt ne gondoljuk elégtelennek, különösen, hogy a kibővült vádpontok miatt adatott meg a vádlottnak a harmadfok lehetősége, és nyílt meg a másodfokú ítélet is, egyébként már másodfokon jogerős ítéletet szabtak volna ki Bene Krisztiánra: a kilenc év már jogerőre emelkedett volna márciusban, ha nem indítványoznak újabb vádpontokat.

Az újabb bűncselekmény-tételekben történt elítélést kizárólag az áldozat jogi képviselője, Dr. Gál András indítványára állapította meg a másodfokon eljárt Ítélőtábla, mivel az ügyészség nem észlelte azokat, miközben az első fokon megállapított bűncselekményeken kívül még több más is elkövetésre került.

A vádlottnak igazolni önmagát: magyarázatot adni olyan általa sem tagadott tényekre, hogy kórházi területen kívül használ és hordoz magával használt fecskendőt tűvel, melyben az áldozat vérében kimutatott altatószerrel azonos anyag van, hogy ilyet a bűntény napján lefoglaltak nála, hogy az áldozat környezetében ő az egyetlen személy, aki a bűntény előtt hónapokig zaklatta az áldozatot, hogy az elkövetés módja orvosi, égési osztályon szerzett szakértelemre utal, amely területen ő is dolgozott, hogy a bűntény idejére nem tudja hitelt érdemlően igazolni hollétét, hogy a bűntény arra utal, az áldozat iránt szexuális jellegű kötődést ápol, őt szexualitásában büntetni akarja valamiért, ezekre egyértelműen és így összefüggésében kizárólag Benére mutató bizonyítékokra 2013. márciusától 2017. márciusáig 4 év lehetősége volt választ adni Benének.

Bene Krisztián egy óriási összeesküvés áldozata?

Bene Krisztián első védőügyvédje az elsőfokú tárgyaláson a közbeszédben csak „sztárügyvédként” aposztrofált Dr. Bánáti János volt, aki egyben az Ügyvédi Kamara elnöke, neves büntetőjogász.

Az ügy brutalitása mellett a bűntett abszolút magánemberi természetű, az aktuális politikai hatalom érdekszféráján kívül esik. Mindezek mellett Bene a mai politikai hatalom legfelsőbb szintjéig családi szállal kötődő: testvére államtitkár, nagybátyja a volt egészségügyi miniszter. Ezek az információk a közvélemény azon rétege számára érdekesek, akik nyitottak az összeesküvés elméletekre: Benének bőven volt ideje és kezdetben kiemelkedő jogi szakmai segítsége abban, hogy a számára legjobb jogi elbánásban részesüljön, egyúttal nem is azon vádlottak körébe tartozik, akik ellen politikai okokból szeretnének fellépni. Bár sikeres orvosnak tartják, a nevét a szakmán kívül nem ismerték.

Ezzel szemben áldozata a tipikus hétköznapi ember, egy kis létszámú iroda alkalmazottja, kétgyermekes elvált anya, semmiféle befolyásos kapcsolatai nincsenek. Még a kezelőorvosai szintjén sem ért el sok esetben emberhez méltó elbánást. Ha valaki teljesen érdektelen ma a hatalom számára, az épp egy bántalmazott nő.

A bűntény és az elsőfokú tárgyalás megindulása közt három év telt el…

Bár a nyomozás megindulásakor 2013-ban volt egy rövid ideig előzetesben Bene, de nem sokkal később a gyanút ejtették ellene, szabadon engedték. A bűntett után három évvel megindult elsőfokú tárgyalásig több pozícióban dolgozott. Újabb – közte közigazgatási területen – orvosi állásokat nyert el, amikor már vád alatt volt, erre befolyásos államtitkár testvére útján volt módja.

A nagyon komoly bizonyítékok és a rendőrség vádemelési javaslata ellenére az ügyészség úgy kívánta lezárni a nyomozást 2014-ben, hogy egyúttal minden bizonyítékot megsemmisíteni terveztek, magát az ügyet akarták lezárni, ahol már nincs értelme nyomozni semmilyen elkövető ellen, mintha mi sem történt volna, miközben egy nő teste végérvényesen össze lett roncsolva. Tehát az ügyészség inkább dilettantizmusból, a nők elleni erőszak szokásos bagatellizálása okán nem is kívánta az esetet feltárni. Ez sem azt igazolja, hogy itt olajozott összeesküvés lett volna Bene ellen, sokkal inkább felveti a gyanút, hogy a korai nyomozati fázisban hadba lépett a miniszteri és államtitkári szintig érő család. A bizonyítékok megsemmisítésére tett kísérlet súlyosan szakmaiatlan, az kizárólag a tettest védhette volna meg.

Az áldozat, R. Erika eltökéltségének köszönhető, hogy három évvel később, 2016-ban végül mégis megindult az elsőfokú büntetőtárgyalás, jelenlegi ügyvédje, Dr. Gál András pedig az ügyészi szerepet sokszor pótolva az elsőfok mentegető ítéletétől a realitásig vitte el az ügyet, miközben bűncselekmények esetén a vádat hivatalból az ügyészség képviseli. Kezdetben az ügyészség sem állt a helyzet magaslatán.

Emlékezzünk arra, hogy elsőfokon, bár bűnösnek mondták ki Bene Krisztiánt, de az altatást a szeretet jelének aposztrofálta a bíró, amivel „a támadó a fájdalmat akarta csökkenteni”, nem pedig őt védekezésre képtelenné tenni. Erről a szintről jutott el mára odáig az ügyészség, hogy a brutális bűntettet a bántalmazás egy különösen kegyetlen és beteg szintjén, végre a helyén kezeli.

A vádlott még az első fokon kimondott bűnössége után is szabadlábon védekezhetett, önfeledten utazgatott a világban, nem tűnt úgy, mint aki aggódik a jövőjét illetően

Bene Krisztián és mai védője a másodfoktól kezdve, amikor szembesültek azzal, hogy nem hogy a vádat nem ejtik elsőfokon, de az áldozat ügyvédje beadványának helyt adva, súlyosbítják is azt, ők maguk kezdték a rendőrséget nem csupán szakmaiatlansággal vádolni, hanem Dr. Szekér Gyula közokirat hamisítással – a tárgyi bizonyítékok szerinte jogszerűtlen lefoglalása ezt jelentené – vádolta meg a rendőrséget, amire semmilyen jogalapja nem volt meg, erre a Kúria ügyésze hívta fel a figyelmét. Szekér ezzel az ügyészséget is vádolja, hiszen a rendőrségi nyomozati anyag alapján az ügyész dönt arról, hogy büntetőtárgyalásig viszi-e az ügyet.

Bene jelenlegi ügyvédje olyan szakmai nívón, egyfajta zugügyvéd szintjén operál, ahol jogvégzettként rágalmazásra adja a fejét, miközben pontosan tudja, milyen standardok alapján állíthatna ilyet, és pontosan tudja, hogy a rágalmazás bűncselekmény.

Megdöbbentő volt az tárgyalási élmény, amikor a Kúrián az ügyész a védőügyvédet a jogi szakma alapjairól oktatja ki.

A vádlott védőügyvédjének szakmai színvonalára jellemző, hogy érvelése összecseng Bene Krisztián apja blogjában kifejtett dilettáns vádaskodással.

Bene apja blogot vezet fia nevében, anyja közös imádságot szervez fiáért

Bene Krisztián apja blogot indított fia nevében, őt eszköznek használva: sajátos összevetést végez félévszázados családi élményei, a régmúlt és közelmúlt számos hazai bűntényének wikipédia szócikkeivel valamint a lúgos bűntett között. A blog nyitóbejegyzése beszédes: azt sem tudjuk meg, hogy hívják Bene apját. „Krisztián édesapja vagyok.” „E-mail címem: benekrisztianartatlan@gmail.com”. Használja a főorvos fia nevét, a nevében publikál. A felnőtt fia egy gyermek, egy eszköz számára. A blogot akkor nyitotta, amikor fiának lehetősége sincs már befolyásolni azt, mert végre előzetesbe került.

Az apja ezzel szemben el sem ment a tárgyalásokra 2017 júniusig. Krisztián első, 2013-as letartóztatása óta nem gondolta, hogy blogolnia kellene fia nevében, tökéletesen megelégedett azzal a rendőrségi és ügyészi eljárással, amit lezártak 2014-ben. Nem meglepő módon az már nem tetszik neki, amikor újra megnyitották a nyomozást. Ugyanarról a rendőrségről beszélünk. Nem gondolta, hogy meg kéne osztania a nagyapa félévszázados államrendőrségi élményeit mint a fia ügyében szerinte releváns történetet, erre egészen a másodfokú ítéletig várt, amíg Bene Krisztián ki nem állt a kamerák elé névvel, arccal.

Szerinte összefüggés van a fia „megtámadása” és a családot szerinte évtizedek óta sújtó történelmi balsors között, igaz, sem államtitkár fiáról, sem ex-miniszter sógoráról nem tesz említést a családi sorstragédiában. Azt sem tudjuk meg, hogy ez a szerinte hatalmi összeesküvés miért váratott magára két évig, míg végre elindult a tárgyalás. Nem csak a rendőrség, ügyészség és bíróság, de a kormány is ugyanaz hét éve. Szerinte valamilyen felsőbb hatalom által mozgatott, kezdetben a bizonyítékokat megsemmisíteni akaró ügyészség, a kormány által leuralt bíróság és a kormány által fenyegetett, fiáról a tényeket megíró ellenzéki sajtó egyként, kéz a kézben üldözi a büntetőeljárás során is párhuzamosan három-négy helyen vezető beosztásban dolgozott fiát.

Egyenesen azt vallja a Bene család és a védőügyvéd, hogy valaki csak azért lelúgoz egy nőt, hogy egy férfi befolyását csorbítsák, ezzel kimondva, hogy sokkal értékesebb egy férfi sikere, mint egy nő testi épsége. Ez egy beismerő vallomással is felér.

A nyilvános facebook-oldalán Bene édesanyja hírt adott arról, amikor fia lelki üdvéért közös imádkozást szerveztek. Borító családi képén mai napig az a feleség is szerepel, akivel nem él együtt életvitelszerűen Bene 2012 óta.

A Kúria ügyésze azt a kegyet megtette a június 6-ai tárgyaláson, hogy a harmadfokon először megjelent, blogjával magát és családját közszereplővé emelő apa és anya, B. Zsuzsa kedvéért, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy a bizonyítékok sosem önmagukban elemzendők, hanem egymás összefüggéseiben, különösen igaz ez erre az esetre. Bene ügyvédje ugyanis szintén az apa blogjából idézve a tárgyaláson olyan dilettantizmusig ragadtatta el magát, hogy szerinte „Benét azért fogják elítélni, mert az áldozat kutyája mint ismerősre nem ugatott, tehát a vád szerint Bene a bűnös.”

Az ügyész erre úgy reagált, hogy a vádlottat nem ezért fogják elítélni…(hanem)…

Noémi, az új barátnő: „Ha Krisztián tette volna ezt, nem csinál ilyen félmunkát”

Az államtitkári és kórházigazgatói szintig elmélyülő Bene családi sorstragédiáról szóló blogot az anya mellett leglelkesebben a lúgos orvos jelenlegi barátnője, G. Noémi osztogatja publikus facebook-oldalán. Ő az a barátnő, akit az áldozat többhónapos zaklatása után választott ki a főorvos, külsőre megszólalásig hasonlít az áldozatra, R. Erikára, és a bűntény idején már a vele létesült többhónapos kapcsolatból ment át Bene áldozata lakásába.

Noémi az egyik tárgyalásra közönségszervező nyilvános facebook-esemény üzenőfalára írt kommentjében arra a kijelentésre ragadtatta magát, hogy „ha Krisztián tette volna ezt, nem csinál ilyen félmunkát”. A fiatal nő az apához hasonlóan a rendőrségtől a bíróságig mindenkit hülyének néz, bennfentességét arra alapozza, hogy még tanúként behívva sem volt soha kíváncsi a tárgyalásra, a vallomása után nem maradt bent a korábbi tárgyalásokon, a Kúria tárgyalásra már el sem jött.

Az még valahogy megérthető, ha az ügy emberileg felfoghatatlan brutalitása, az első védő ügyvéd, Bánáti által is a vádlottat elkövetőnek kezelve, tettére inkább mentségeket keresve, az elsőfokú tárgyalástól kezdve a bíróság által is igazoltan elkövetőnek kimondott Bene Krisztián várhatóan közel egy évtizedes bebörtönzése eddig meg nem élt indulatokat vált ki a hozzá közelállókban.

Mindettől függetlenül egy életveszélyt okozó, végleges testi roncsolásról szóló büntetőtárgyalás nem vicc, nem egy szappanopera.

Amennyiben még mindig Bánátihoz hasonló felkészültségű ügyvéd lenne Bene mellett, amennyiben nem az apja adna a szájába mondatokat egy nevével és bebörtönzése miatt a cselekvőképtelenségével is visszaélő blogon, nem kizárt, hogy egy ügyvédi bravúrral megúszhatta volna négy évvel, és talán jó magaviselettel még hamarabb szabadulhatott volna. Ha a bűntett után előzetesben maradt volna, ami ilyen súlyú testi sértéses bűnténynél a szokásos, már szabadlábon is lehetne, ugyanis négy éve volt a bűntény. Botrányos ítélet lett volna, de megvolt rá az esély, hogy csak annyit kap.

Arról nem is beszélve, hogy a harmadfokú tárgyaláson bilincsben elővezetett, vezetőszáron tartott Bene Krisztián papírból felolvasott, iskolásan monoton – talán más által ezt is helyette megírt – érzelem nélküli kúriai felszólalásában azt is kiérezhetjük, hogy megváltás lenne neki végre egy beismerés: eddig sem tett túl sokat a bűntény leplezésére. Egyértelműen egy extrém lelki állapotról és elszántságról tanúskodik a tett, ahol a leplezés legfelületesebb részeivel törődött csak, ami kizárólag az elkövetés idejére fedezi őt, ahol nem volt kérdéses, hogy el akarja követni bármilyen kockázat árán, hogy nem gondolta át a következményeket, és ahol az orvosi hivatás pusztán egy nő teste feletti hatalom eszköze volt.

A bűntény kivitelezése arra utal, hogy az elkövető a következményeket felmérő érzelmeiben gyermeki szinten rekedt meg, avagy sokkal jobban érdekelte az elkövetés sikere, mint az elkövetés módszeréből és előzményeiből biztosan tudható lebukás.

A szülők és az öt éve elhagyott, tíz éve megcsalt, jogilag máig feleség a bíróságon hallgatja Bene szerelmi ügyeit, míg a barátnő az interneten megszállottként harcol és vádaskodik

A lúgos eset egy szexuális jellegű, a női testet szexualitásában büntető bűncselekmény. A motivációk magánemberi természetűek, bár már felbontott, de azt a támadó által tudomásul nem véve egy kapcsolaton belül elkövetett erőszaknak minősül jogilag.

Kifejezetten nem bulvárjelleggel, hanem az eset szakmai kezelése követeli meg, hogy a vádlott magánéleti hátterét, a testiséghez megfogalmazott érzelmi viszonyát megvizsgálják.

Ami tudható, hogy az eljárás során a legkisebb hangsúly arra esett, hogy Bene miként viselkedik nőkkel, milyen a szexuális és nőkkel együtt élő kapcsolatokhoz megfogalmazott viszonya.

Magyarországon nincs szakmai standard a nők elleni erőszak bűntettének kezelésére sem a rendőrségnek, sem a bíróságnak. Az eddig nem ratifikált Isztambuli Egyezmény többek között erről az intézményes háttérről is szól.

Bene Krisztián öt gyermekével, az anyja nyilvános facebook-oldalán, személyes nyilvános vallomásaiban, környezete által is bevallottan a „keresztény mintacsalád” amúgy hazug eszményébe van kényszerítve. Ebbe a képbe legkevésbé fér bele, hogy elváljon, ha már évek óta szeretője van, és nem él otthon.

Mit keres a megalázott feleség a kúriai tárgyaláson, miért nem ülhet a szülők mellé az ügyben fanatikusan megszállott, négy éve választott barátnő?

Nem érthető, miért kell egy ötgyermekes anyának, férje által öt éve elhagyott, tíz éve zsinórban megcsalt, de papíron még mindig feleségnek egy nyilvános büntetőtárgyaláson azt hallgatnia, hogy „mi a szeretői kapcsolat lényege” az ügyvéd szerint, milyen szerelem dúl hol Erika, hol Noémi és férje közt. A tárgyaláson az ott először megjelenő szűk családi kör a tárgyalási szünetben különös, de beszédes képet mutat: a másodfokon fiára kimondott kilenc évre is csak zsebre dugott kézzel, mosolyogva, lezseren magyarázó apát, a kezét öntudatlanul görcsösen ökölbe szorító, karját teste mellé szorító merev anyát, a szülők mellett 5 gyerekkel is egy mellőzött családtagnak tűnő feleséget elnézve vélhetően nem csak Krisztián nevével és akaratával játszadozik az apa, de kötelezően kiosztott szerep hárulhat Bene Krisztián anyjára és feleségére is.

Bene Krisztián gyermekei közül még a nagykorúak sem voltak jelen a tárgyalásokon, holott felnőtt nővé ért lánya legalább úgy képviselhetné a „tiszta apát”, mint egy évek óta megalázott feleség. A tárgyalás részét képezi a gyermekeihez megfogalmazott viszonya, a szeretői kapcsolatban maga Bene vádlón jellemzi áldozatának, Erikának az ő apai szerepéhez támasztott viszonyát. Érezhetően még aktív, sértett a viszonya ennyi idő után is az őt elhagyó nővel szemben.

Bene keveri a férj és apa szerepeket is, visszatérően a gondos apa szerepben teljesnek véli a családi szerepét, miközben szeretői viszonyával védekezik egy bűntényben. Lányai előtt ő jelenti a mintát egy férfi párkapcsolatban mutatott szerepére.

Bene egyik fő pszichológiai érve ártatlanságára, hogy akkor már hónapok óta boldog szerelmi kapcsolatban élt újabb barátnőjével, G. Noémivel, nem lenne érdeke ilyet tenni, már nem volt érdekes neki korábbi barátnője. Erika vele történt szakítása, majd azt követően a nőt többhónapos lekövethető, tanúk által is igazolt zaklatása után szerinte le tudta végre zárni a megelőző szeretői kapcsolatot.

Az új barátnő, Noémi publikus facebook-oldalán először akkor vállalta fel Krisztiánt, amikor a főorvos teljes neve és arca bekerült a sajtóba a másodfok idején. Akkor kérdezte meg egy vélhetően közeli barátnője, miért érdekli őt ez az ügy ennyire, hogy elkezdett posztolni róla. Noémi ezek szerint legközelebbi barátnőinek sem mesélt az akkor már négy éve tartó kapcsolatáról. A boldogságának okát nem osztotta meg, egy brutális bűntény kapcsán érezte elérkezettnek az időt, hogy felvállalja partnerét.

Bár magáról azt állítja nyilvános „védőbeszédeiben”, hogy tűzbe tenné a kezét párjáért és szavahihetőségéért, az elsőfokú tárgyaláson, egy akkor három éves kapcsolatban a bírótól tudta meg Noémi, hogy Bene még nem vált el. Bene nem érdemesítette annyira, hogy ezt bevallja.

Szemmel láthatóan a Bene-család tudomást sem vesz Noémiről, a tárgyalóterembe be sem tehette a lábát.

Bene Krisztián az általános iskola óta magáénak tekinti áldozatát

A kúriai tárgyalás után, a bírósági épület előtt beszélgetve hozta szóba az áldozat, R. Erika azokat az eseteket, amelyekről vallania is kellett a nyomozás során, ezek hivatalos rendőrségi kihallgatási anyagokban szerepelnek: Bene Krisztián „furcsaságairól”, a testiséghez és a kapcsolatokhoz megfogalmazott „sajátos” viszonyáról kérdezték. A nyomozati és törvényszéki anyag része például az az általános iskolai fotó története, amelyen a 13 éves Erika és gyerekkori szerelme, iskolatársa szerepel. Krisztián mint Erika általános iskolai évfolyamtársa a fiú arcát lekaparta Erika mellől. Ezt az általános iskolai fotót Bene 29 éve őrizgeti későbbi áldozatáról és annak barátjáról, kapcsolatuk is egy 2007-es osztálytalálkozón kezdődött az akkor már felnőtt, házas emberek közt.

Bene a kúriai tárgyaláson kitért a védelem által már többször felvetett kérdésre, miért nem ismerte fel Erika a maszkos, őt rögtön arccal a földre lökő, majd őt elkábító támadóját.

Bene szerint Erikának fel kellett volna ismernie azt az embert illatról is, akit az általános iskola óta ismer

Bene Krisztián a tinédzser, elemi iskolás Erikával ezek szerint nem csak egy összekarmolt gyerekkori fotón keresztül éli meg kontinuitásban érzelmi viszonyát.

Az ember egy középiskolai osztálytalálkozón, miközben ott egészen a nagykorúságig ismerjük egymást osztálytársainkkal, majd sok évig nem látjuk egymást, még ott is alapjaiban más emberként nézünk egymásra, ha már érett felnőtt emberek találkoznak újra.

Mindeközben Bene szexuális jellegű érzelmi életében az elemi iskola és kórházigazgatói ötgyerekes énje közt eltelt mintegy harminc évben nem sok minden változott saját bírósági vallomása alapján.

Ugyanakkor Bene ügyvédje állítja, hogy pusztán az illatáról azonosítható Bene nem ismerte a vele 6 éve kapcsolatban álló áldozata napirendjét, miközben a bűntény arról árulkodik, hogy az áldozat minden lépését ismeri a tettes.

Bene a neki fontos lányoktól és nőktől elszakadni képtelenségét jellemzi szintén az a nyomozati anyagban leírt eset, amikor még házassága előtti barátnője szakítása után hívatlanul megjelent annak esküvői bankettjén. Szerinte neki mint volt barátnak joga volt erre.

A védelem visszatérően Erika kapcsolataiban kerestetné az elkövetőt

Elsősorban Bene Krisztián véleménye alapján azt a beteg és rideg indulatot, amiről a bűntény árulkodik, egy férfi partnerben kell keresni. Bene szerint ez teljesen érthető, reális, hogy egy férfipartner tönkreteszi, szétroncsolja társa nemi szervét. Korábban Erika volt férjére mutogatva vádaskodtak. Az új célpont Erika barátja lett.

A 2017. június 6-ai kúriai tárgyalásra a védelem által beadott anyag alapján az arcátlanságban szintet léptek: Dr. Szekér Gyula által a levélben kihúzott nevű egyén egy börtönből szabályos, rendezett nyomtatott betűkkel arról ír, hogy valaki egy nő elleni brutális bűntény elkövetésével bízta volna meg 2012-ben, a bűntény előtt hónapokkal. Most, a sajtóban vélte felismerni Erikát, a célpontot, a felbujtó férfiban pedig Erika mostani partnerét. Most jutott eszébe erről írni, miközben az üggyel tele a sajtó 2013 óta. A levélben magadott „megbízás” idején Erika és barátja még nem is ismerték egymást A levélben „felbujtónak” nevezett barát mai napig ápolja Erikát a támadás óta, cserélgetette a kötéseit, nyilván, erre vágyott egy párkapcsolatban.

Adva van egy börtönlakó, aki egy öt éve tervezett bűncselekményről utólag beszámolva szeretné megkönnyíteni börtönéveit, kockáztatva a bűnsegédlet vádját, adott esetben a rágalmazás vádját, súlyosbítva azt, amivel bent ül. Ha ebből valamiféle előnyt remélne – valamiféle vádalku keretében – eddig nem volt fontos számára mesélni róla.

Adva van a zugügyvédi módszerekkel operáló Dr. Szekér, aki a rendőrséget közokirat-hamisítással megvádolása után benyújt egy ilyen kaliberű, névtelenné tett levelet, amelyben megadja, „hogyha érdekes a bíróságnak, megadja a levélíró nevét is”…

El sem tudom képzelni, kinek, és miért lehet „érdekes” a lehetséges elkövetőt megnevező levél, miközben védence kilenc, vagy akár több éves börtönbüntetés előtt áll. Ugyan miért kéne megadni a nevét?

Tekintettel, hogy egy jogi esküt letett ügyvéd egy nem igazolt, jelen esetben csak rágalmazással felérő, a dilettantizmusról árulkodó levelet hitelesnek tekint, azt bírósági anyagban be is nyújtja, ám a tárgyaláson szót sem ejt róla, miközben a „szeretői státusz lényegére” jogászként hosszú, személyes fejtegetéseket szán, kimondható, hogy a rágalmazásban bűnsegédletet vállalt az ügyvéd és a vádlott a „levélíróval”.

Az Ügyvédi Kamara figyelmébe ajánlom a védőügyvéd módszerének etikai és jogi megítélését.

A védelem módszerében ez a második ilyen kaliberű levél, az előző egy névtelen volt, azt egy „rendőrhadnagy” írta, aki a rendőri testület munkáját kritizálta oldalakon keresztül, miközben rendőrként hevesen védte a már nyomozati szakaszon túlesett, első fokon elítélt, bíróság előtt álló Benét.

Bene apja blogjának dilettáns nívója köszön ezekben a levelekben vissza. Ne csodálkozzunk, hogy már nem Bánáti, hanem Szekér védi Bene Krisztiánt.

Az ügyész ezeket „névtelen levélként” aposztrofálta a tárgyaláson, külön szót sem ejtett ezekről, a helyén kezelve ezt a jogi abszurdumot.

Áldozathibáztatás, az áldozat és a szakértők hiteltelenítése, fenyegetés

A fenti alcímben felsorolt módszerek a szokásos repertoár nők és gyermekek elleni erőszak esetén.

Erika mai napig kap családját is fenyegető leveleket, amennyiben „nem áll le”. Olyanok írják ezeket, akiknek látható közös ismeretsége van a Bene családdal, kifejezetten kérkednek ezzel, hatalmat éreznek, nem féltik identitásukat egy bűncselekménybe ütköző fenyegetést elkövetve. Bene Krisztiánról nem hiszik el, hogy durván lépne fel egy nő ellen, cserébe megteszik ők azt az erőszakot a verbalitás szintjén.

Nem érthető, miért az áldozatban látják a vétkest, ha nem tudnánk, hogy bűncselekmény esetén a vádló az ügyészség, ha nem tudnánk, hogy a nők elleni bántalmazásos esetekben az elkövetőt körülvevő családi és társadalmi háló épp így lép fel, ez tankönyvi anyag a szakmában…

Olyasvalakit igazolhatóan fenyegetni saját névvel, aki hosszú hónapok óta rendőri védelem alatt áll, ahol a vádanyag egyik legerősebb bizonyítéka az Erikát megtámadása előtt ért zaklatások, csak a vádlottat védő társadalmi háló végső elkeseredésére tudok tippelni, egyéb esetben ez csak gyengeelméjűségre utal.

Erika első kezelőorvosai közt van az a Margit kórházi nőgyógyász, aki a liftben a kezelésre kísérve Erikát odasúgta neki, „jelent-e neki bármiféle problémát a sérülése az életében”, és hogy komolyan gondolja-e hogy, Bene volt az elkövető, hiszen ő jól ismeri a családot. Tisztában volt azzal nőgyógyászként, hogy az áldozat hüvelye elroncsolódott, a hegesedéssel elzáródott, hogy hosszú hetekig eleven húson keresztül folyt a savas vizelet, hogy a hüvely elzáródása milyen következmények sorozataival jár egy nő életében.

Ismét az Orvosi Kamara és a Margit Kórház vezetésének etikai és szakmai fellépésben bízom, pontosan tudják, ki ez az orvos. Nagyon nem áll jól a szakma etikai téren, köszönhetően a kamarai impoteciának.

A korai jogi eljárásban szerepelt az öncsonkítás feltételezés is, miközben a hónapokig tartó, már az otthonában tartó kötözések során Erika szabályosan üvöltött a fájdalomtól, gyerekei ilyenkor elmenekültek otthonról. Az altatásra nem tértek ki, azt hogy csinálta magának.

Az elsőfokú bíróság a támadás kivitelezését a szeretet jeleként aposztrofálta, bár Benét már akkor tettesként elítélték, de a kivitelezés módját mentőkörülménynek hozták fel…Úgy gondolta az első fokú eljárás bírója, hogy nőt bántalmazni a szeretet jele, vannak kedves bántalmazások, úgy ítélte meg, hogy a bántalmazás egyfajta érzelmi kapcsolat.

A védelemnek a dilettáns névtelen levelek mellett a legarcátlanabb húzása a szakértők sorozatos hiteltelenítése. Egyúttal ez az a módszer, ami tankönyvi anyag a nők bántalmazása jogi témakörben. Dr. Szekér egy nőgyógyász szakvéleményét sem tartja elfogadhatónak egy nő hüvelyének megítélésére, az ügyvéd azonnali műtét elmaradásával vádaskodott, miközben Erika testéhez kezdetekben szinte hozzá sem lehetett nyúlni az égési sebei és behegesedés miatt, azt nem tudták megállapítani, történt-e nemi erőszak. Majd jön egy ügyvéd, és tanácsokat ad, mit kell tenni egy roncsolt hüvellyel. Dr. Szekér weboldalokon általa leguglizott egészségügyi rovatokkal kívánt cáfolni harmadfokon igazságügyi szakértőket, ahol már nincs helye bizonyítási eljárásnak. Szerinte a seb kiterjedése alapján ez nem súlyos sérülés, ld erre vonatkozó szakértői jelentést az írásom elején átlinkelt első cikkemben, amely kitér a roncsolt testfelület érzőideg ellátására, ahol a kiváltott fájdalomsokk az elsődleges mérce a seb állapotára nézve.

A közönség soraiban az ügyben kezdetektől tájékozott sajtó soraiban zúgott végig a felháborodás, hogy ezt nem hiszik el, ezen rég túl van az ügy bizonyítási szakasza.

Az ügyész és az áldozat védőügyvédje válaszában itt figyelmeztette másodjára a védőügyvédet, hogy próbálja betartani a jogi szakma legalapvetőbb szabályait.

  1. június 13-án, kedden, 9 órától a Kúria jogerős ítéletet hirdet.

Bene Krisztiánt az első ügyvédje, Dr. Bánáti János kezdetektől mint tettest védte, a tettére mentőkörülményeket keresett csak.

A Bíróság Benét az első foktól kezdve a bizonyítékok alapján igazolt tettesként kezeli, és ítélte el eddig első és másodfokon.

A védelem négy év alatt felmutatott aduászai két névtelen levél, két különböző irányba mutatva, az egyikben arról van szó, hogy az eset arra utal, hogy az áldozathoz közel álló férfi az elkövető, tehát ezzel a lehetőséggel pszichológiailag a védelem is egyetért.

A védelem álláspontja Dr. Szekér óta az, hogy mégsem Bene az elkövető: hol azt próbálja igazolni, hogy a beavatkozás kedves volt, hol azt, hogy a sérülés nem olyan súlyos.

Nem tudni, miért fontos a védelemnek az áldozat sérülésének bagatellizálása, ha nem Bene lenne az elkövető.

A Kúria kimondta, hogy nem történt sem helytelen, sem jogellenes következtetés az első- és másodfokú eljárásban a bizonyítékok és az abból levezetett következtetések közt. A Kúria tárgyalásán az ügyész és az áldozat ügyvédje is szigorítást javasolt.

Bene Krisztián ítéletei egyre súlyosabbak, egyik bírósági szinten sem merült fel sem az ártatlansága, sem enyhítő körülmény. Kilenc év letöltendő börtönbüntetés és az orvosi szakmától örökre eltiltás az eddig rá kirótt szint.

Bene az utolsó szó jogán azt mondta, most szeretné elkezdeni tisztázni magát, az ügyvédje által csalónak és hülyének nevezett ügyészség és bíróság előtt, miközben a bűncselekménytől számítva négy évig, 2017. áprilisig szabadlábon volt, dolgozott, külföldön utazgatott, vezető büntetőjogász védője volt, akit vélhetően a család dilettantizmusa amortizált le. Eddig nem volt rá sem ideje, sem akarata.

Egyetlen kifejezetten ellene szóló bizonyítékot sem tudott cáfolni: a fecskendőt nála találták meg kórházi közegtől távol, ismeri áldozata napi szokásait, ismeri a lúg maró hatását, képes összeállítani és beadni egy bonyolult altatókombinációt, hozzá tud férni ezekhez a szerekhez. A bűncselekmény előtt hónapokig telefonon és személyesen, munkahelyén zaklatta áldozatát, a szakításba nem belenyugodva. Áldozatához évtizedeken keresztül csak maga által éltetett, sajátos, beteges szintű kötődést ápolt a kapcsolatuk létrejötte előtt is.

Miért fontos az áldozat melletti társadalmi támogatás?

Mindenki, aki úgy érzi – ahogy ezt az ügyész kifejezte a harmadfokú tárgyaláson – hogy egy nő elleni brutális bántalmazást elkövetni ne érje meg elkövetni, az jöjjön el az áldozatot, Erikát lelkileg támogatva a 2017. június 13-ai, keddi, 13h órakor kezdődő ítélethirdetésre.

Kúria, 1055 Budapest, Markó u. 16. fszt., Díszterem

E-mail regisztráció ajánlott névvel, személyi igazolvány számmal és lakcímmel, ez a gördülékenyebb bejutást segíti. A regisztrációban a Kúriát megszólítva, a tárgyalás dátumát és „Bene Krisztián elleni büntetőtárgyalás ítélethirdetését” kell megadni.

sajtoregisztracio@kuria.birosag.hu

Kezdés előtt minimum 30 perccel korábbi érkezés javasolt.

A bejegyzés trackback címe:

https://nemgogol.blog.hu/api/trackback/id/tr2212580579

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Irbisz 2017.06.09. 10:57:23

Ha nem a fideszmaffia egyik tagjanak lenne rokona, mar reg jol megerdemelt eveit töltene a hüvösön ez a szentfazek alkereszteny hulladek.
De jellemzö, a közössege meg mindig kiallt mellette, amit inkabb agymosott szektanak kellene nevezni.
Remelem nem er polteknak annyit ez a szarhazi hogy a vegen valahogy kimossak. Bar nem kell feltünöen csinalni, majd jo magaviselet miatti csökkentes, elözetes beszamitasa, es alig lesz a racs mögött.

krokodil2008 2017.06.09. 15:15:59

ne érts félre, érdekes az írásod, de pont olyan elfogult és szisztematikusan szerkesztett mint azok az írások és vélemények amiket leszólsz :)
ezt most függetlenül attól mondom, hogy egyébként a Te álláspontoddal értek alapjaiban egyet
érdekes lenne egy olyan írás, amelyik az általad tapasztaltak alapján az egyes bíróságokat hasonlítja össze miként kezelték az ügyet, miként viselkedtek az egyes bíróságok tagjai, miként folyt a tárgyalás az eljárás, és ezeknek milyen összefüggése volt az ítéletre, mert külső szemlélő számára eléggé nagy a kontraszt az egyes bíróságok ítélete és indokolása között, ami nem érthető

Jakab.gipsz 2017.06.09. 15:44:07

@Irbisz: @krokodil2008:

Össze esküvés elméleteket fabrikálni és tematizálna, politikai szálakat sejteni, nem tartozik az ügyhöz.

incognito ergo sum 2017.06.09. 15:48:09

Magam is kiváncsi vagyok a kúria ítéletére, de nem is az évek számítanak (bár azt remélem, hogy enyhíteni nem fogják), hanem az indoklásra.

A bíróságok ítélkezési gyakorlata kétségtelenül "szétszórt", ráadásul konzervatív, de a Kúria végzései azért irányt mutatnak abban, hogy milyen irányú változásokat vár el az alacsonyabb szintű bíróktól. Tehát ha arra helyezi a hangsúlyt, egy kapcsolaton belüli erőszakot semmilyen körülmények között és semmilyen szinten nem szabad a pár magánügyének tekinteni, az önmagában is komoly előrelépés.

krokodil2008 2017.06.09. 15:48:59

@Jakab.gipsz:

nem értem? Te úgy láttad abból amit írtam, hogy összeesküvés elméleteket fabrikálok vagy tematizálok vagy politikai szálat sejtek?

incognito ergo sum 2017.06.09. 15:49:51

@Jakab.gipsz:

Szerintem nem fabrikál semmit. Empatikusan viszonyul a sértetthez és ezért elfogult.

Az orvosszakmábaan sajnos az átlagnál gyakoribb a nárcisztikus személyiségzavar.

incognito ergo sum 2017.06.09. 15:51:04

@Irbisz:

Itt "polték" már nemigen tudnak kimosni semmit.
Másodfokon és a Kúrián pedig már bírói tanács dönt.

CoolKoon 2017.06.09. 17:47:44

@Irbisz: Amúgy a hozzászólásodról jutott eszembe, hogy - biztos tök véletlenül - az amisok is ugyanígy intézik a nő(i)k elleni erőszakos ügyeiket. Némi látványos bűnbánás után minden rendben, az élet megy tovább, mintha mi sem történt volna. És pont ugyanennyire elképesztő vehemenciával állnak ki az elkövetők mellett.

CoolKoon 2017.06.09. 17:49:56

@krokodil2008: Attól tartok, hogy az általad kért dolgokat összefoglaló poszt még a fentinél is sokkal hosszabb lenne. Talán egy könyvet is megtöltene...

CoolKoon 2017.06.09. 17:51:10

@incognito ergo sum: Meg a menedzserek (felsővezetők) és a politikusok körében. A maffia pedig szinte csak ilyenekből áll.

incognito ergo sum 2017.06.09. 18:23:30

@CoolKoon:

Biztosan, bár néhány évvel ezelőtt egy ilyen témájú cikkben azt írták, hogy a felsővezetők között a szociopátiás személyiségzavar szokott gyakoribb lenni -- a nárcisztikusok sértődősek, egy multi cégnél meg úgy nehéz előre jutni.

Politikusok között valóban a nárcisztikus és még a machiavellisztikus személyiségzavar dívik.

Sajnos azonban ezek kiszűrésére nem igazán van jó mód.

incognito ergo sum 2017.06.09. 18:27:18

@CoolKoon:

Az amisok fundamentalista protestánsok, már ha ennek a fogalomnak van értelme, jobbára az ószövetségi parancsokat (legalábbis egy részüket) próbálják követni a hétköznapjaikban. És ugye Mózes idején a nőket csak kicsit vették emberszámba (bár még mindig jobban, mint a kortárs népek).

De az amisok igen rentábilisan gazdálkodnak.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2017.06.09. 18:28:46

@Jakab.gipsz: "Össze esküvés" - Nagyon nem megy neked a helyesírás.

Jakab.gipsz 2017.06.09. 18:36:40

@krokodil2008:
Jog filozófiai kérdéseket, nem lehetséges a civil nyilvánosság bevonásával komolyan és átgondoltan tárgyalni.

Közvetett bizonyítékok halmaza, még nem minden kétséget kizáró és egyértelmű, bizonyítás.

Ne gondold azt, hogy védem a bűnöst, ennek a teoretikus kérdésnek ahhoz semmi köze sincsen, de amíg a bíróság nem mondja ki azt, hogy valaki egy bűncselekmény elkövetésében: bűnös, az ártatlanság vélelme meg illeti.

Te pedig írásodban ezt az elemi emberi jogot kétségbe vonod.

Dolgoztam lúggal tudom: gonosz anyag, aki pedig ember ellen ilyen anyagot szándékosan felhasznál, had ne írjam le mivel büntetném, a bűnöst.

A tárgyilagosságunk megőrzése viszont mindennél fontosabb.

Hegyirablo 2017.06.09. 18:46:29

A hányás azért itt is tetőre hág, de rendesen, ez dr. Lúgos új nője:

www.facebook.com/gera.noemi?fref=ts

nemsissi 2017.06.09. 19:22:56

@krokodil2008: én is így gondolom
egy jó példa rá, hogy a poszt elején azt írja hogy Noémi el se ment a tárgyalás(ok)ra, sugallva, hogy "mert nem érdekli", aztán később meg azt írja "Szemmel láthatóan a Bene-család tudomást sem vesz Noémiről, a tárgyalóterembe be sem tehette a lábát."

engem az érdekelne, hogy valaki, aki ilyen közelről ismeri az ügyet, ugyan tenne már meg annyit, hogy a Noémi által hangoztatott nyomozati furcsaságokat logikusan kielemzi.

2017.06.09. 19:59:58

@Jakab.gipsz:

Kicsi troll!
Te a fideszt véded, mert az a te mkk-d.

2017.06.09. 20:04:47

@krokodil2008:

Nézz utána!
Ez egy viszonylag tiszta ügy.
Nem a bíróság a problémás itt, hanem az ügyészség/rendőrség.
"A bűntény és az elsőfokú tárgyalás megindulása közt három év telt el…"
ÉS
"Négy évig szabadlábon védekezett az évszázad bűntényével vádolt egykori orvos, míg áldozata rendőri védelem alatt állt"

Punxsutawney Mormota 2017.06.09. 20:50:23

Bassza meg! Ezt kellett volna három részben leadni, nem a Gyűrűk Urát!

Dr.Démonmac1 2017.06.09. 21:01:35

Iszonyatosan felháborító dolog.
Az "orvos" esetében, olyan 30 év kötelezően - letöltendővel kiegyeznék.

Punxsutawney Mormota 2017.06.09. 21:04:40

@Hegyirablo: Elég gáz a csaj. Mármint külsőre. A többet meg hagyjuk.

bbalintus 2017.06.09. 21:32:13

Azért csak óvatosan az ilyen trágya cikkekkel. Lehet szítani a gyűlöletet, viszont ha egy picit hátralépünk a nagy elfogultságból, akkor hirtelen megdöbbentően elfogynak a bizonyítékok. Milyen bizonyítékok alapján akarják elítélni? Mindegyikre olvastam elég komoly cáfolatot. Jó lenne valahogy hozzáférni az ügy anyagához meg a tárgyalásokról készült videókhoz.
Értem én, hogy lincshangulat van, mert mindenki azt akarja hinni, hogy ő tette, de túl sok ebben az ügyben a kétség, a homály, a közvetettség, a feltevés. Túl sok. És túl kevés a konkrét bizonyíték. És túl sok a nyomozási hiba.
Hány emberről derül ki évek, évtizedek után, hogy mégis ártatlan volt. Vagy mondjuk a halálos ítélet végrehajtása után. Az ügy súlyához képest vérlázító, hogy nincs valódi bizonyíték, csak feltevések.
Bene Krisztián végig következetesen tagadott, nem menekült el, nem erősítette a gyanút sosem. Az a balszerencséje, hogy elég szerencsétlenül próbálja a család védeni, ami a többségben ellenérzést szül. Meg hogy végig bízik a bíróságban.

Amit mondani akarok: kicsit kevesebb indulat, több utánajárás.

2017.06.09. 21:53:10

@bbalintus:

Köszönjük Emese!
"Milyen bizonyítékok alapján akarják elítélni? Mindegyikre olvastam elég komoly cáfolatot."
Áruld már el, hogy arra a bizonyítékra milyen cáfolatot olvastál, hogy az áldozat megnevezte a támadóját? Biztos utána jártál, hát lássuk!

Habár...
"Bene Krisztián végig következetesen tagadott, nem menekült el, nem erősítette a gyanút sosem. Az a balszerencséje, hogy elég szerencsétlenül próbálja a család védeni, ami a többségben ellenérzést szül. Meg hogy végig bízik a bíróságban. "

Ekkora baromság után nem várok tőled sokat.

bbalintus 2017.06.09. 22:05:24

@MikeBoy: Te amúgy elolvastad a cikket magát? Az a helyzet, hogy Renner Erika vallomásában azt állítja, hogy NEM ismerte fel a támadót.

De megint ez a kurva személyeskedés, az megy.

CoolKoon 2017.06.09. 23:57:09

@incognito ergo sum: "a felsővezetők között a szociopátiás személyiségzavar szokott gyakoribb lenni" - Szociopátiás? Nem inkább pszichopátiás? A szociopaták általában nagyon nehezen tudnak kapcsolatot teremteni másokkal, ami eleve kizárja bárminemű előmenetelüket.

"a nárcisztikusok sértődősek, egy multi cégnél meg úgy nehéz előre jutni." - Igen, de náluk ez a nárcizmus általában pszichopátiával is társul. Tehát lényegében ügyesen elrejtik a sértődöttségüket, viszont nem felejtenek, és az első adandó alkalommal meg is bosszulják a dolgot. Ezt pedig leginkább szerintem azon lehet lekövetni, hogy az ilyen felsővezetők "lefelé" (a beosztottaik felé) mekkorá(ka)t rúgnak.

"Az amisok fundamentalista protestánsok," - Mint a mennoniták úgy általában.

"De az amisok igen rentábilisan gazdálkodnak." - Hát, nem tudom, hogy a kézi mezőgazdasági munka mennyire rentábilis a közösségükön kívül...

CoolKoon 2017.06.10. 00:06:36

@bbalintus: "Az a helyzet, hogy Renner Erika vallomásában azt állítja, hogy NEM ismerte fel a támadót." - Te amúgy elolvastad a cikket magát? Az a helyzet, hogy egyrészt az áldozat NEM ismerhette fel a támadót, mivel símaszkban volt, és nem beszélt. Másrészt pedig nem is ez alapozza meg az ügyet, hanem a többi bizonyíték (igen, a közvetett bizonyítékok). És lehet, hogy te olvastál mindegyikre akár tízfajta cáfolatot is, de a posztban is benne van, és a bíróságon is elhangzott, hogy "a bizonyítékok sosem önmagukban elemzendők, hanem egymás összefüggéseiben, különösen igaz ez erre az esetre". Ez lényegében azt jelenti, hogy az a sok, egybehangzó bizonyíték egyértelművé teszi, hogy - kizárásos alapon - csak a vádlott lehet a tettes, mivel az áldozat közelében nincs senki más, akire ennyi közvetett bizonyíték ráillene. Az pedig már végképp az agybaj kategória (lenne), ha vadidegen elkövetőt feltételeznénk (ezzel még az -amúgy végtelenül gátlástalan- védőügyvéd se próbálkozott).

CoolKoon 2017.06.10. 00:07:27

@bbalintus: "Az a helyzet, hogy Renner Erika vallomásában azt állítja, hogy NEM ismerte fel a támadót." - Te amúgy elolvastad a cikket magát? Az a helyzet, hogy egyrészt az áldozat NEM ismerhette fel a támadót, mivel símaszkban volt, és nem beszélt. Másrészt pedig nem is ez alapozza meg az ügyet, hanem a többi bizonyíték (igen, a közvetett bizonyítékok). És lehet, hogy te olvastál mindegyikre akár tízfajta cáfolatot is, de a posztban is benne van, és a bíróságon is elhangzott, hogy "a bizonyítékok sosem önmagukban elemzendők, hanem egymás összefüggéseiben, különösen igaz ez erre az esetre". Ez lényegében azt jelenti, hogy az a sok, egybehangzó bizonyíték egyértelművé teszi, hogy - kizárásos alapon - csak a vádlott lehet a tettes, mivel az áldozat közelében nincs senki más, akire ennyi közvetett bizonyíték ráillene. Az pedig már végképp az agybaj kategória (lenne), ha vadidegen elkövetőt feltételeznénk (ezzel még az -amúgy végtelenül gátlástalan- védőügyvéd se próbálkozott).

CoolKoon 2017.06.10. 00:08:11

A francba! Kétszer is frissítettem, és csak nem jelent meg a hozzászólásom. Erre elküldtem még egyszer, és most kétszer van ott....

dr. mesterséges színezék 2017.06.10. 01:31:30

@Hegyirablo: Megérdemelne a hölgy egy értelmiségi hódolót. Egy egészségügyest.

bbalintus 2017.06.10. 01:37:49

@CoolKoon: Én elsősorban a kolléga felvetésére reagáltam, miszerint az áldozat megnevezte a támadót, ami nem igaz.

Pontosan azért látnám szívesen ezeket a közvetett bizonyítékokat, amiket végül az ítélethozatalkor figyelembe vettek, mert eddig amikről hallottam, azokra hallottam a védelem részéről legalább olyan erős cáfolatot. De nem vagyok bennfentes, nem tudok hozzáférni olyan dokumentumokhoz, amik az ügy során keletkeztek, sajnos csak a médián és a vádlott védelmében létrejött felületeken tudok tájékozódni. A védelem által felhozott problémákra, miszerint miért nem vették figyelembe a kórházi kollégák vallomásait, miért fogadják el tanúnak az évek során folyton változó vallomást tevő lépcsőházi tanút, stb, nem találtam választ. Ráadásul maga a sértett sem tett terhelő vallomást a vádlottra, hogy felismerte volna, akár a mozgását, beszédét, stb. Találtak a vádlott (nem leplombált) irodájában egy kulcscsomót, amiről azt gondolták, hogy Erika lakásának a kulcsa, és bizonyíték lehetett volna, de Erika azt vallotta, hogy nem az övé. Folytathatnám a sort. Az a mondat, hogy a közvetett bizonyítékokat egymás összefüggésében elemezve egyértelműen bizonyítható a vádlott bűnössége, egyelőre számomra egy gumiszabály, ami a bíróság kénye-kedve szerint értelmezhető. Szóval szeretném pontosan megtudni az ítélet során figyelembe vett bizonyítékokat, mert úgy tudom, hogy rengeteg dolgok kizártak.

Nézd, az valószínűleg látszik, hogy engem az nyugtatna meg, ha kiderülne, hogy nem Bene Krisztián volt a tettes, de ha igen, akkor azt csak nagyon nyomósan alátámasztva tudom elfogadni.

Albert Ejstejn 2017.06.10. 01:50:55

Hiaba a libbant blogolo szelsoseges demagogiaja, a valosagot nem ismerhetjuk teljes bizonyosaggal.
Csak kozvetett bizonyitek van, egyaltalan nem zarhato ki, hogy artatlan.
Nagyon durva ami a szegeny novel tortent, de az is brutalis, ha ezt embert artatlanul vadoljak.
Lehet hogy mindket ember az ugy aldozata. Mert azert az nem semmi, ha egy 50 ev koruli korhaz igazgatonak elveszik a szakmajat, megelheteset, 10 evre bortonbe zarjak, megalazzak., es mindezt artatlanul kell elviselnie.
Nem a sarki drogdillerol van szo akinek mindegy, mert a bortonben is pont olyan jol erzi magat, mint szabadon.

dr. mesterséges színezék 2017.06.10. 02:01:43

@Albert Ejstejn: "Csak kozvetett bizonyitek van, egyaltalan nem zarhato ki, hogy artatlan.
"

Arra is jó az illiberális demokrácia, hogy ez nem kell, hogy aggasszon.
Folytassuk, barátaim!

GallaiG 2017.06.10. 02:45:13

Ez a Szekér Gyula ugye nem rokona a kádárdiktatúra azonos nevű miniszterének? Már nem mintha fontos lenne, csak egy híresen "kommunistaellenes" kormányhoz rokoni szálakkal kötődő vádlott ügyvédje bizonyára nem az. Bizonyára...

Krumpli Bogart 2017.06.10. 03:42:43

@bbalintus: Tökéletesen egyetértek. Irtózatosan kevés a bizonyíték Bene ellen. De ez az elfogult embereket sosem zavarja. De jó nekik. Mert engem nagyon aggaszt ez az ítélet. :(
Pusztán önzésből. Nem szeretném, ha egyszer engem (vagy valamelyik szerettemet) ítélnének el ilyen bizonyítékok alapján.

Krumpli Bogart 2017.06.10. 04:09:01

@bbalintus: A közvetett bizonyítékokat bármikor lehet olyan sorrendbe rakni, hogy azok logikai egységet alkossanak. Különösen akkor, ha a képbe nem illő bizonyítékokat szabadon lehet kukázni. Azt viszont a magam részéről teljességgel kizártnak tartom, hogy ha a párom bejönne a lakásomba maszkban, zsákba becsavarva, ne ismerjem fel 10 perces kontaktus alatt a járásáról, a mozdulatairól, a szagáról, a tekintetéről. (S a hangjáról, ugyanis CoolKoon állításával ellentétben beszélt, de idegen akcentussal.) Kizárt továbbá, hogy a kutya ne ismerte volna fel. Hogy úgy mondjam, "a kutya se" ismerte fel, ezért kellett a sok-sok közvetett bizonyíték, amit aprólékosan lehetett láncra fűzögetni.
Az pedig különösen érdekes, hogy egy nő a táskájában tartja az őt zaklató volt szeretője kulcsát és azt a kulcsot a volt szerető magával viszi (miután tudja, hogy az a saját kulcsa, tehát nem az áldozat lakásának ajtaját nyitja), nehogy a nő ki tudjon menekülni a lakásból.
Az áldozat egyébként sem tűnik "elengedő" típusnak, mert azért csak visszatér a képbe a volt partnere is. Persze csak az után, miután az áldozat szembesül azzal, hogy nem lesz belőle orvosné, csupán szeretőnek kell. Nos, ha egy nő így kavar a pasijaival, ott előbb-utóbb bele lesz gyalogolva a PASIK (a hangsúly a többesszámon van) lelkivilágába, amiből durva dolgok sülhetnek ki. Az is elég furcsa, hogy Bene zaklatja Erikát, de elvenni feleségül..., no, azt annyira nem akarja. Vajon ki is volt itt jobban megsértve?????

kvadrillio 2017.06.10. 07:04:41

eccerű. Ennek a faszinak a fejét kell leönteni maró lúggaL.A MAGYAR I....GAZSÁGSZOLGÁLTATÁS PEDIG KAKÁT SE ÉR.. TRAGIKUS.

Kelly és a szexi dög 2017.06.10. 08:31:00

arról van infó, hogy a Bánátit miért cserélték le erre a lángelme ügyvédre?

Zionnépe 2017.06.10. 08:41:54

@Krumpli Bogart: @GallaiG: @Albert Ejstejn: @Jakab.gipsz: Ti ugyanígy mentegetitek azt a pedofil (KDNP-s) iskolaigazgatót is, akiről karácaony után derült ki, hogy micsoda aljas egy féreg!

@kvadrillio: Úgy akartad írni, hogy a nemiszervét ÉS az arcát nem ;-) ?!

Zionnépe 2017.06.10. 08:42:53

@Kelly és a szexi dög: Gondolom azért, mert nem lett volna gyomra már ehez a tákolt levélhez...

2017.06.10. 09:06:40

@Jakab.gipsz: "Össze esküvés elméleteket fabrikálni és tematizálna, politikai szálakat sejteni, nem tartozik az ügyhöz."
Mondja ezt egy fideszes fasz, akik mindenből összeesküvéselméletek fabrikálnak, tematizálnak és politikia szálakat sejtenek.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2017.06.10. 11:37:16

@bbalintus: Figyu.bemegyek hozzad simaszkban leontelek lúggal es mikozben olvadnak szét a szoveteid....kivancsi vagyok mit fogsz felismerni közben a fajfalmon a halálfélelmen túl.
Nem szégyelled magad amugy?

HABONYKOMMANDO 2017.06.10. 12:24:46

A savas tamadas, tipikussan az arabokra jellemzo. Vagyis szinte biztos, hogy a Soros egyik alcivil szervezete felberelte valamelyik illegalis arabjukat, hogy ezzel a tamadassal lejarassak a nemzeti oldalt. Szoval elsosorban ezeket a "civileket" kene alapossan lenyomozni, mert ott lesz koztuk a valodi bunos.

lola31 2017.06.10. 14:18:34

Én is a kétkedőkkel értek egyet. Ez az ügy egyáltalán nem bizonyított. Pontosabban egy erőltetett közvetett bizonyíték mozzanathalmazt állítanak be "megcáfolhatatlan, összefüggő kétséget kizáró" láncolatként.
Miért olyan biztos mindenki abban, hogy az orvos tette?
A nő először nem ismerte fel a támadóját, mert maszk volt rajta és elváltoztatott hangon beszélt. Ez lehetetlen. Gondolja át mindenki, hogy felismerné e a saját feleségét-férjét ha maszkot húzna? Naná hogy igen. Kizárt, hogy ha valaki öt évig testi kapcsolatban él valakivel, akkor azt ne ismerje föl az alakjából a mozgásából, a szagáról az érintéséről. Az elkövető még beszélt is a nőhöz, és abból se. Még a három éves Pistike is rögtön felismeri a Télapónak öltözött apját. Csak ez a nő nem. Aki ráadásul az ilyen ügyektől szokatlan módon szinte magánvádlóként szerepel egy állandó sajtónyilvánosságban.
Ha az orvost annyira ki akarta volna menteni az állítólagos környezete, akkor már a rendőrségi szakaszban kipottyantották volna a gyanúsítottak köréből. Ehelyett inkább betették, pedig nincs ellene tényleges bizonyíték. Mint a Tánczos ügyben, aki tíz évet ült ártatlanul. Most is csak annyi a bizonyíték hogy orvos, és a nővel járt. Az tény, hogy a nő megsérült, csak azt nem tudni hogyan. Vannak lehetséges verziók amiben az orvos nem szerepel.
Mondjuk ebben a nőben a külső jegyei alapján egy percig sem bíznék. De a jelenleg mellette szereplő férfiben sem.

incognito ergo sum 2017.06.10. 15:29:45

@CoolKoon:

A pszichopátiás személyiségzavar utoljára a DSM3-ban szerepelt (talán), a DSM4 és DSM5 már antiszociális személyiségzavarnak nevezi. Tökre nem értek hozzá :-) csak egyszer nekem is az orrom alá dörgölték és ezt most továbbadom. Csak persze hibásan, mert nem szociopata hanem antiszociális.

---

Az amisok a maguk kezdetleges eszközei ellenére tényleg rentábilisan gazfálkodnak, egyre nagyobb földterületeket vásárolnak fel és művelnek meg.

senkike* 2017.06.10. 15:58:30

@lola31: van annak valami bája ahogy kétséget kizáró bizonyítékot követelsz, miközben te ránézésre minősíted az áldozatot.

allegravelli 2017.06.10. 16:04:00

@Krumpli Bogart: Leesik az állam, Undorodom tőled. Nagyon erősen és szívből remélem, hogy nincsenek gyerekeid vagy olyan az életedben, aki rádszorul. Te az a fajta patkány lehetsz, aki, ha bántod a másikat, mindig szépen elmagyarázod, hogy csak ő lehet a hibás. Még magyarázd be azt is, hogy a nő elkábította saját magát és önkezével lúgozta le a saját nemi szervét, csak hogy jóóól behúzhassa a csőbe ezt a drága, remek kedves embert. A válasszal ne fáraszd magad, bármit írsz, nem fogok rá reagálni.

senkike* 2017.06.10. 16:48:45

@Krumpli Bogart: "Vajon ki volt itt jobban megsértve?" Az aki kárt tett a másikban. Akkor kitalálod ki volt jobban megsértve? ;) Ebben az esetben az önkezűség enyhén szólva is életszerűtlen...

lola31 2017.06.10. 17:50:23

@Ilonka*: Van annak valami bája, hogy kétséget kizáró bizonyítékot követelek? Igen. Úgy hívják objektív jogrendszer. Azt hogy milyennek látom a nőt, az pedig magánügy. A kettőnek nincs köze egymáshoz. Viszont hidd el, hogy téged is nagyon érdekelni kezdenének a bizonyítékok, ha elítélnének nélkülük.

lola31 2017.06.10. 17:53:11

@FILTOL: Téged nem ismernélek fel. De a férjemet igen. Még ha hóembernek öltözik akkor is.

lola31 2017.06.10. 18:01:23

@Krumpli Bogart: A legtöbb dologban egyetértelk veled. És még azt is hozzátenném halkan, hogy párkapcsolati szempontból nem voltak egy súlycsoportban. A férfi mindenféle szempontból jóval kvalifikáltabb. Válogathat a hasonló nők ezreiből. Tudom hogy ez nem érv, és talán kellemetlen olvasni is, de ez az igazság. Persze ettől még elkövethette a bűncselekményt. Csak valaki bizonyítsa már be, és ne érzelmi alapon próbáljuk meglincselni.

lola31 2017.06.10. 18:09:47

@Krumpli Bogart: Amúgy például a 2013-ban módosított BTK gyakorlatilag korlátlan lehetőséget ad bármely nőnek Magyarországon, hogy egy neki valamilyen okból nem tetsző férfit börtönbe juttasson. És már vannak is elítéltek akik sokéves fegyházbüntzetésüket töltik. Úgyhogy jogos az aggodalmad.

Hermanban 2017.06.11. 20:42:26

@lola31 Tévedsz. Most ezt a fotelból 90-es pulzussal állítod, már hogy felismernéd a férjed, de ha váratlanul rád ront, megfordít, hogy ne lásd az arcát, maszk alatt totál elváltoztatott hangon ebben a halálfélelemmel teli stresszhelyzetben rád ripakodik két szót, nem ismernéd fel. Milyen szagot kéne felismerni, istenem, kabátban, kesztyűben, cipőben, maszkban, sisakban??? Így beburkolva egy darab szar szagát se érezné az ember, nemhogy egy emberét! Egyszer volt vmi hülye vetélkedő a tv-ben, híres embereknek kellett kiválasztani a párjukat pár másik hasonló ember közül, csupán szem, kéz, hang alapján. nem volt 100%-os a találat, sőt szánalmasan nevetséges szituk jöttek ki belőle.

S ha már személyes impresszió: én pl. pont fordítva gondolom, számomra Bene tűnik egy olyan személyiségnek, akiből simán kinézem, hogy márpedig ezt megtette, egyrészt, mert azt gondolta, megteheti, másrészt meg a kommunikációja a mélyben egy olyan embert sejtet, aki végtelenül nehezen viseli, ha valaki frusztrálja. Emlékezzünk csak, hogy reagált arra, mikor egy riportban kérdőre vonták, miért nézte az ítélethirdetés alatt a mobilját. Tömény elfojtott agresszió. Kicsit értek hozzá végzettségem okán, azért merem ezt állítani.

Az általad emlegetett objektív jogrendszer alapján Bene Krisztiánt bűnösnek nyilvánították. Most vagy objektív, vagy nem. El kéne dönteni: ha nem, akkor abban sem lenne az, ha felmentenék Benét, ugye? Mert akkor nincs is igazság, s a börtönök tulajdonképpen tele vannak véletlenül elítélt mártírokkal. Már egyszer írtam, 100%-os bizonyíték soha sincs, mindent lehet így is nézni, és úgy is, illetve mindig mindenki tévedhet, bíró, tanú, ügyvéd, még egy gép is, minden bizonyíték cáfolható. Amúgy Bene, ha jól tudom, lebukott a hazugságvizsgálaton is. Minden tanú meghazudtolható stb, stb. egyet tehetünk, bízunk abban a törvényszerűségben, hogy az igazság MINDIG kiderül. Lehet, hogy utóbb, mint előbb, de mindig: legyen szó ártatlanról vagy bűnösről. Az idő ugyanis megoldja ezeket a rejtélyeket idővel. :)

(És még egy: ahhoz képest, hogy az orvos pasi váltogathat csajok ezreiből, Erika pasizott be, mire a doki zaklatni kezdte, amire vannak bizonyítékok, s végül is Erika volt az, aki nem kért ebből a dokikalandból. Erre kapta a lúgot, mondván, frusztráció ér, kiiktatom ennek forrását. Kb. 6-10 éves gyermeki szinten megrekedt, retardációs személyiségzavar jele ez amúgy, tele van vele a szakirodalom.)

lola31 2017.06.12. 02:33:39

@Hermanban: Bullshit. Konkrét bizonyítékokat. Tömény demagóg süketelés amit ideraksz és képzelgések halmaza.
Arra meg egyáltalán nem tudok mit mondani, hogy nem lehet felismerni a férjedet-feleségedet két másodperc alatt egy közeli testi kontaktusban. Ráadásul úgy hogy még beszél is.
Gondolom sosem éltél párkapcsolatban. Így nem is fogod megérteni.

lola31 2017.06.12. 02:41:21

@Hermanban: Most látom, hogy ez az egyetlen téma amihez több írásban is hozzászóltál. Állítólag többezer mérföld távolságból írsz, azt se tudod ki a miniszterelnök Magyarországon. Ugyanakkor a divatos és napi használatban lévő szófordulatokat ismered, mert az írásaidból visszaköszönnek.
Te teljesen hülyének nézel itt mindenkit?

senkike* 2017.06.12. 17:05:12

@lola31: Párkapcsolati szempontból valóban nem voltak egy súlycsoportban, de amit te emlegetsz az a szakmai kvalifikáltság, vagy társadalmi helyzet. Szóval a párkapcsolatiban pont az orvos volt a hátrányosabb helyzetben, ugyanis ő volt oda jobban a nőért hiába válogathatott volna ezerből. Neki EZ a nő kellett volna mindenáron, legalábbis onnantól, hogy el akarta hagyni. Ez annyira tipikus. A hűtlen férj egyből idegbajt kap, ha az elhanyagolt feleségnek hódolója akad, egyből utána nyúl. Azt mondja: nem kellesz (eléggé), de majd ÉN megmondom mikor mehetsz. Ne csinálj úgy, mintha nem értenéd.

senkike* 2017.06.12. 17:06:36

@lola31: Ne ess túlzásokba. Jó hogy azt nem mondom, hogy a börtönök ártatlanul elítélt férfiakkal vannak tele.

lola31 2017.06.12. 19:01:38

@Ilonka*: Maradjunk abban, hogy nem tudjuk hogy volt ez. Amit leírsz, az az újságok által kitalált történet romantikus változata. Nem tudjuk ki zaklatott kit. De ez irreleváns is az ügy szempontjából.
Ami egyedül számít az a cselekmény bizonyítottsága.

lola31 2017.06.12. 19:02:32

@Ilonka*: Nem általánosságokról beszélek. Konkrét ügyeket ismerek.

lola31 2017.06.13. 13:39:26

Hatályon kívül helyezték az ítéletet. Új eljárás lesz.

Irbisz 2017.06.13. 21:56:28

@incognito ergo sum:
index.hu/belfold/2017/06/13/lugos_orvos_tamadas_jogeros_kuria_itelet/

na mit mondtam! A kimosas elsö lepese megtörtent, a szarhazi fideszmaffia meg egy ilyen görenyt sem hagy a pacban, ez tenyleg maffiaorszag, ez mar Balkan-also, tenyleg nem tartozunk közep-europahoz.

csokosszaju 2017.06.14. 07:34:09

@bbalintus: ugyanezt szerettem volna kérni, harmatgyenge a vád ahhoz, hogy biztosan kijelentsük, ő az elkövető, mégis tényként kezeli ezt a sajtó, sőt, hergeli a közvéleményt

csokosszaju 2017.06.14. 07:42:55

@Krumpli Bogart: éppen ezért kell figyelmet fordítani rá! nekem BK se rokonom, se ismerősöm, de ha elítélik, bárkivel megtörténhet, hogy koholt vádak alapján lesittelik annak ellenére, hogy nem áll rendelkezésre elégséges bizonyíték ellene, ez nagyonis közügy szerintem

Aurora Borealis het noorderlicht 2017.06.14. 10:17:36

@lola31: "Gondolom sosem éltél párkapcsolatban. Így nem is fogod megérteni."

ők nem éltek párkapcsolatban. Szeretők voltak. Az, hogy kb. heti kétszer együtt töltünk pár órát, egyáltalán nem hagy olyan mély nyomot, mint akik együtt élnek.
Én sem ismerném fel a szeretőm illatát, sem járását, főleg ha azokon változtat picit.

lola31 2017.06.14. 16:06:22

@csokosszaju: Teljesen egyetértek. Ugyanezért írkálok ide.

lola31 2017.06.14. 16:27:58

@Aurora Borealis den Norrsken: Tényleg? Nem megyek bele ennek az elemzésébe.
Legyen annyi elég, hogy rajtad kívül viszont mindenki más felismeri annak a férfinek a szagát és tapintását stb. aki öt éven át"hetente kétszer" belehatol.
Ráadásul ők több mint harminc éve ismerik egymást.

senkike* 2017.06.14. 18:46:50

@lola31: Ami azt illeti az nem szorul bizonyításra, hogy ki zaklatott kit. És ne add az értetlent, hogy nem számít meg nincs jelentősége. Nem kitaláció, sms-ek, szemtanúk bizonyították.

lola31 2017.06.15. 14:22:30

@Ilonka*: Pont az, hogy nem bizonyították. Sose kerültek elő az sms-ek. Ha előkerültek volna, akkor az újságok rég lehozták volna a szövegeket. Mi az hogy nem szorul bizonyításra? Valami lincselős alapelv? Egy jogrendszerben minden bizonyításra szorul. Kíváncsi lennék az arcberendezésedre, mikor valaki veled kapcsolatban azt mondja
-Ez nem szorul bizonyításra! Nézzenek csak rá! Látszik hogy bűnös! Most megkapja a magáét!-és bumm.
És akkor még hol vagyunk attól hogy bebizonyítsuk azt, hogy aki írogatott a másiknak az bűncselekményt is elkövetett ellene. Szerintem te is írogattál már életed során valakinek. Mégse ítéltek el. Kellett volna emiatt?
süti beállítások módosítása