Minden, ami van, meg olyasmik is, amik nincsenek

NemGogol

NemGogol

Dr. Udvary János, a rákos nők hentese

Eszes Beáta írása

2016. december 08. - Toadwart66

udvaryjanos.jpg

A betegjogi törvényt sérti a hivatásával visszaélő, másodfokon elítélt orvos nevének eltitkolása. A betegnek joga van megfelelő módon tájékozódni állapotáról, orvosáról, az őt alkalmazó kórházról, amely ismeret kihat az egészségügyi állapotára.

A Csolnoky Ferenc Veszprém Megyei Kórház és a budapesti Róbert Károly Magánkórház onkológus-nőgyógyászára, Dr. Udvary Jánosra három év bírósági eljárás után a másodfokon eljáró Veszprémi Törvényszék pénzbüntetést és felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki, aki életmentő műtétekért és a vizsgálatokért pénzt kért a betegeitől az államilag finanszírozott kórházi rendelésén, betegeit tudatosan dezinformálta, félrediagnosztizálta haszonszerzés céljából.

Első fokon a Veszprémi Járásbíróságon Polgár András bírói tanácsa a főorvost 3 és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, és 4 évre eltiltotta foglalkozása gyakorlásától.

Ezt bírálta felül 2016 novemberében a Veszprémi Törvényszék másodfokon, amely a rákos nőket haszonszerzés célból tudatosan félrevezető, kezelésüket fizetés hiányában megtagadó, őket tudatosan félrediagnosztizáló orvos elsőfokú letöltendő börtönbüntetését Dülkné dr. Pintér Zsuzsa bírónő vezetésével felfüggesztette arra hivatkozva, hogy Dr. Udvary János, onkológus-nőgyógyász által elkövetett bűncselekmény nem kérdéses, de a börtönbüntetését felfüggesztő ítélete alapján egyedülálló szaktudására szükség van a kórházban.

A felfüggesztés időtartama a maximálisan lehetséges 5 év, így ha ezidő alatt az orvos újra törvényt sért, már nem kerülheti el a börtönt. A főbüntetésként kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés mellett mellékbüntetésként 450 ezer forint pénzbüntetést kell fizetnie. Az ítélet jogerős.

A büntetőeljárásban megnevezett 10 érintett, a vádban szereplő betegből a 3 éves eljárás végeztével mára csak egy nő él. ()

Az onkológus-nőgyógyász főorvost ez a ma egyetlen túlélő betege buktatta le, aki a rajta elvégzett életmentő operáció után 50 ezer forintot szeretett volna átadni kezelőorvosának, hálapénz gyanánt. De az orvos a lezárt borítékot előtte feltépte, a pénzt megszámolta, és kijelentette, hogy ő nem 50, hanem 150 ezer forintos orvos. A nő felháborodott a doktor követelésén, amiért őt ennyire megszégyenítette, és egy következő alkalommal a kontrollvizsgálatkor hangfelvételt készített, ahogy orvosa a hiányzó 100 ezer forint után érdeklődik: A hangfelvétellel a beteg panaszt tett a kórház főigazgatójánál, aki hivatalból megtette a büntető feljelentést.

A petefészek daganattal kezelt nő kálváriája még nem ért véget. Állítja ugyanis, hogy kezelése sem volt megfelelő. Sebe szétnyílt, elmaradt az ösztrogénpótlás, ami miatt azóta is nagyon sok a panasza. Naponta maréknyi gyógyszert szed. Csontritkulása lett, többé nem sportolhat, de egy hosszabb sétát sem tud tenni a gyermekeivel, nem tud házaséletet élni, ráadásul rendszeresek a fájdalmai, rosszullétei.

Másik esetben Dr. Udvary a neki fizetni nem tudó, rokkantnyugdíjas, kritikus állapotban lévő beteget nyilvánított tumormentesnek, hogy lepasszolhassa, akinek kritikus állapotát másik orvos vizsgálata mutatta csak ki.

Egy harmadik betegtől 22 ezer havi jövedelméből minden vizsgálatért 15 ezer Ft-ot kért Udvary. Amikor az egyik kezelésen a beteg idős édesanyjával jelent meg, és közölték, a beteg fizetéséből még a 15 ezer Ft-os kezelést is nehezen tudják előteremteni, a nőgyógyász-onkológus megjegyzést tett az édesanyán lévő ékszerekre. A beteg utolsó kívánsága az volt, családja juttassa börtönbe az orvost. A nő 2014-ben hunyt el pokoli kínok közt.

Az ítélet alapján a hivatalból feljelentést tevő, tehát Udvary hivatásával visszaélést, az orvos szakmai etikát sértő tevékenységét ezzel elismerő Csolnoky Ferenc Veszprém Megyei Kórház

a másodfokú bírósági ítélet keretében elvileg az onkológus további alkalmazását lehetővé tehetné, amennyiben egy jogi fórumnak kompetenciája lenne abban, hogy mely orvos képes ellátni szakszerűen hivatását. Megtilthatni megtilthatja a bíróság orvosi hivatásában gyakorlását bűncselekmény esetén, ahogy tette az elsőfokú ítélet, de olyan kötelezően követendő ítéletet nem mondhat ki – miszerint Udvary gyógyíthat – amelynek megítéléséhez orvos szakmai és etikai ismeretek szükségesek. A bíróság nem mondhat ki orvosi kompetenciát, csak az Orvosi Kamara.

Dr. Udvary János tevékenysége megsértette a hippokratészi orvosi esküt, amelynek letétele nélkül orvos nem kapja meg a diplomáját.

Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik.” – így szól az ókori, ma is alapelvnek számító eskü a mai jogrendszerben tartalmilag azonosan megtalálható mondata.

Dr. Udvary János megsértette az Orvosi Kamara Etikai Kódexét is. Amely orvos nem tagja az Orvosi Kamarának, nem végezhet orvosi tevékenységet. Amennyiben az Orvosi Kamara kizárja Udvaryt tagjai sorából, nem láthat el orvosi tevékenységet sehol. Amit az Egészségügyi Törvény tilt, az alól az Etikai Kódex sem adhat felmentést. Az Etikai Kódex tehát az Egészségügyi Törvényen túlmutató iránymutatásokat is ad az etikus orvosi viselkedésre. Törvénysértési ügyek kétséges megítélése esetén is kimondhatja a Kamara, hogy valamely orvos etikátlanul járt el, ugyanakkor az Etikai Kódex nem állhat jogszabállyal ellentétben, törvénysértésen nem lendülhet túl.

Idézetek az Orvosi Kamara Etikai Kódexéből, amelyekhez hozzáfűzöm megjegyzésként az elítélt onkológus-nőgyógyász tetteit vagy az érvényes jogrendszer arra vonatkozó rendelkezését:

I.1.2. Az orvosi etika alapelvei

(1) Az élet és az emberi méltóság tisztelete

(Megj.: Az élet és emberi méltóság tisztelete alapvető emberi jogaink közé tartozik az Alaptörvényben és az EU Alapjogi Chartájában is. Bárki, aki ezeket megsérti, semmilyen egyéb jogaira nem hivatkozhat, ennek megsértésével törvénysértést, adott esetben bűncselekményt követ el. Ez az alapjogunk szupremációt élvez minden egyéb jog felett.)

(2) Mindig jót tenni a betegeknek, és nem ártani.

(Megj.: Udvary János tudatosan félrediagnosztizált betegeket, amellyel késleltette a megfelelő kezelést, és amellyel okozott súlyos állapotban több betege hunyt el.)

(3) Az egyenjogúság és kölcsönös bizalom az orvos-beteg és orvos-orvos kapcsolatban.

(Megj.: Udvary János, onkológus főorvos, a szaktekintélyével visszaélve halálos betegség esetén tudatosan téves diagnózissal megtévesztette orvos kollégáit, akik az orvosi protokoll alapján valós tényként kellett kezeljék téves diagnózisát. Udvary a betegei jövedelmi viszonyai alapján döntött a kezelés minőségéről, gyakoriságáról. Betegei felé kifejezte, hogy ő dönti el, milyen feltételekkel gyógyít, mindezt államilag finanszírozott ellátásban is megtette. Sem orvos kollégáival, sem betegeivel nem teremtett egyenlő viszonyt, a szaktekintélyével és hivatásával élt vissza a legsúlyosabb állapotú betegek esetén.)

Dr. Udvary János rögtön az Etika Kódex alapelveit lefektető első három pontot súlyosan megszegte. A Veszprémi Törvényszék másodfokon ezt mondta ki az egészségügyben szükséges és pótolhatatlan magatartásnak…

Egyetlen orvos sem pótolhatatlan, de egyetlen olyan orvos, aki a betegeket tudatosan félrekezeli, a testükkel és szenvedésükkel saját haszonszerzésre kereskedik, orvosból hentessé válik. Egyetlen, a betegek állapotát tudatosan súlyosbító orvos egy személyben több kárt okoz, mint amit helyrehozhat egy egész kórház.

Amennyiben a jog azt mondja ki, hogy olyan orvosokban kell megbízni, akik visszaélnek hivatásukkal, orvosi ismereteiket használják fel arra, hogy betegeik állapotában akár halállal végződő vagy tartós egészségkárosodással járó romlást idézzenek elő,

az valójában a Büntető Törvénykönyv 165. §-a alapján foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntettéről állítja, hogy követendő orvosi norma. Ezt vette alapul az ítélet is, tehát a bíróság kimondta ezt a bűntettet. Ilyen bűncselekmény esetén

(2) A büntetés mértéke:

  1. a) 3 év: amennyiben maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget idéz elő,
  2. b) 1-5 év: amennyiben halált idéz elő.
  3. c) 2-8 év: 2-nél több ember halálát okozza vagy tömegszerencsétlenséget idéz elő.

3) A büntetés mértéke tovább nő, ha az elkövető a közvetlen veszélyt szándékosan idézi elő: tartós fogyatékosság esetén 2-8 év, halál esetén 5-10 év.

A bűntett jellegéből, a foglalkozás keretében minden bizonnyal a vádban szereplő betegeken jóval túlmutató létszámban, folytatólagosan elkövetett veszélyeztetésnek eddig 9 ismert halálos és 1 tartós fogyatékosságot szerzett áldozata van.

Az elsőfokú bíróság ilyenkor minimum kiszabható 2-8 évből a 3,5 éves letöltendő börtönbüntetés ítélete igen csak méltányos volt. Az orvosi szakmától 4 éves eltiltás szintúgy méltányos, ahol 5 éves kihagyással diplomát is veszthetne, így az elsőfok egy halovány esélyt adott az elítéltnek, hogy kellő megbánás esetén, börtönbüntetése után visszatérjen a szakmába, amennyiben bármelyik egészségügyi intézmény ilyen orvosra tartana igényt.

A másodfok viszont ezt az orvosi magatartás formát tartotta pótolhatatlannak és szükségesnek az egészségügyben.

Ezzel egyetlen állami és magán kórház sem azonosulhat. Ezzel bármilyen egészségügyi intézmény alapjaiban sértené meg az Orvosi Kamara Etikai Kódexét.

Az esetről tudósító médiumok nem vették figyelembe az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvénynek a beteg jogairól és kötelezettségeiről szóló II. fejezetét, mert azzal ellentétesen az elítélt Dr. Udvary János onkológus-nőgyógyász nevét nem írták le az eljárásról szóló hírekben.

A betegjogokról szóló fejezet viszont kimondja, hogy:

(3) Mindenkinek

  1. a) joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik számára az egészsége védelmével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek megismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel kapcsolatos kérdésekben.

Egy kezelés alatt vagy a jövőben kezelés előtt álló nőnek és családtagjainak, tehát a közvéleménynek joga van tudni, hogy Dr. Udvary János, a Csolnoky Ferenc Veszprém Megyei Kórház és a budapesti Róbert Károly Magánkórház onkológus-nőgyógyásza tudatosan félrediagnosztizál, saját vagyonszerzés céljából szelektál betegek közt, tagad meg ellátást, és eddig 9 nő halálát és 1 nő tartós fogyatékosságát idézte elő hivatása gyakorlása során, tudatosan.

A nagy nyilvánosságban olvasható hírek, az ott megadott kórház neve, az orvost a nőgyógyász-onkológiai osztályon egyértelműen meghatározó monogrammja és arckitakarással is felismerhető haja alapján a kollégájuk könnyűszerrel beazonosítható, de ez önmagában elégtelen az Egészségügyi Törvényben foglalt, mindenkire érvényes betegjog maradéktalan teljesüléséhez, így én cikkemben követendő példaként teljes névvel kiírtam az elítélt Udvary János nevét.

Cikkemet felhívás céljából a fent nevezett veszprémi állami és budapesti magánkórház vezetésének, összes osztályának és dolgozóinak, az állami egészségügyért felelős Emberi Erőforrások Minisztériumának és az Orvosi Kamarának elküldtem.

Felhívásom célja Dr. Udvary Jánosnak másodfokon jogerősen kimondott bűncselekménye alapján az Orvosi Kamarából történő végleges kizárása, mindkét egészségügyi intézményből az azonnali hatályú elbocsátása.

A szakminisztériumtól azt kérem, hogy Dr. Udvary Jánost foglalkoztató állami intézményben egy átfogó kivizsgálást követően vonja felelősségre az onkológus-nőgyógyász tevékenységét ismerő kórházi és orvosi vezetést, akikből egy tucatnyi, Udvaryval hasonszőrű orvoskollégája kiállt a bíróságon mellette annak tudatában, hogy a bíróság kimondta az onkológus bűnösségét. A minisztérium adjon világos iránymutatást arra nézve, milyen szakmai tevékenységet hajlandó finanszírozni a betegek és a társadalom szolgálatában.

A budapesti Róbert Károly Magánkórház vezetőségétől azt kérem, az orvosi etikai kódex mellett tartsák be küldetésüket is: „Születés, gyógyulás, család.” Nőket szenvedésre és halálra ítélő, testükből kizárólag aljas haszonszerzésre dolgozó ember nem orvos.

Cikkem végén reflektálnék egy hasonló, napjainkban zajló bírósági ügyre, ahol az orvosi hivatásából származó ismereteit szintén nő ellen felhasználva, akár halált is okozható, brutálisan kivitelezett támadás, elkábítás, testi sértés, fogvatartás és emberölési kísérlet gyanújával ítélet előtt áll a Budai Irgalmas Rendi Kórház volt főigazgatója, Dr. Bene Krisztián.

A fent említett betegjogokra hivatkozva – tekintettel, hogy az első tárgyalást követően Bene még gyermekorvosként praktizált, és mai napig szabadlábon védekezik – a közvéleménynek tudnia kell, hogy a nemi szervét maró lúggal leöntött áldozat minden kétséget kizáróan élettársa volt Benének, szakításuk után az orvos hónapokig zaklatta a nőt, a nő elkábítására használt anyagot és fecskendőt megtalálták az orvos kocsijában, a tett színhelyén felismerte őt egy tanú, az elkövetés idejére nincs alibije Benének.

Ennyi gyanú több, mint elegendő arra nézve, hogy a betegjog alapján a mindenkori páciensek bizalma megrendüljön Dr. Bene Krisztiánban, és amely bizalmat az Etikai Kódex is az alapelvek közé sorol.

Bene Krisztián neve a betegjogra vonatkozó passzus alapján nem eltitkolható, senki nem köteles azt kockáztatni, hogy a brutális bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható gyermekorvos akárcsak kapcsolatba kerüljön bárkivel: nőkkel és gyermekekkel.

A bizonyításig tartó igen magas kockázat nem hárítható egyetlen betegre sem, a kockázat kizárólag a bíróságot és rendőrséget terhelheti. Így Bene Krisztián nevének ismerete közügy és alapvető betegjog. Orvosok elleni bírósági eljárás speciális kivételt képez hivatásuk keretében elkövetett életellenes vagy életveszélyt ookozó bűncselekmények esetén, amennyiben az orvosi működésük nincs betiltva: a gyanúsított vagy elítélt inkognitójára vonatkozó törvényt felülírja a betegjog. Az egészséghez és sérthetetlenséghez fűződő alapjogunk felette áll a bírósági eljárásról szóló jogoknak. Az orvos nem magánszemély betegei előtt. Magánemberré akkor válik, ha felfüggesztik állásában.

Ezt igazolja az is vissza, hogy eddigi, a terézvárosi önkormányzati orvosi munkáltatója kirúgta Benét még a jogerős ítélet előtt, a magánpraxisát fenntartó, a budapesti Árkád és Mammut Bevásárlóközpontban működő magánorvosi intézmény pedig állásából felfüggesztette honlapja alapján.

Udvary János onkológus-nőgyógyász nők ellen elkövetett tettét a különösen aljas indok teszi Bene Krisztián gyermekorvos tettének brutalitásához hasonlóan megítélhetővé.

Ezúton hívom fel a média figyelmét arra, hogy olyan esetekben, ahol beazonosíthatóvá vált olyan orvos vagy egészségügyi dolgozó személye, ahol a betegek vagy emberek életét veszélyeztetés vagy annak megalapozott gyanúja mellett is fennáll az orvosi praktizálásuk, az ezzel járó kockázatot a beteg nem vállalhatja fel. Így a fenti Egészségügyi Törvény betegjogokra vonatkozó passzusa alapján az orvos vagy egészségügyi dolgozót teljes névvel írják ki az eljárásról és bűncselekményről szóló hírekben, ezzel lehetővé téve, hogy a betegek saját biztonságuk érdekében más orvost válasszanak.

Üdvös lenne, hogy ilyen jellegű, orvosok által elkövetett bűncselekmények esetén az Orvosi Kamara kötelezően függessze fel a bírósági eljárás alatt álló orvos praxisát, jogerős ítélet esetén pedig a bírósági döntés mértékétől függetlenül vonja vissza a kamarai tagságot, ezzel megőrizve a jogerős ítéletig a vádlott magánemberi inkognitóját. Ezt a szakmai döntést nem lehet jogi fórumra hárítani, nem lehet a bírósági eljárásban fennálló személyiségi jogokra hivatkozva betegéleteket veszélyeztetni. Ellenkező esetben a nyilvánosság fogja megtenni.

A gyógyítás a legfelelősségteljesebb szakma, csak a felelősség társadalmi számonkérésével érhetjük el, hogy ilyen durva és aljas tettek ne történhessenek meg, és bármelyik orvos, aki csak ennek gyanújába esik, számolnia kell azzal, hogy szakmai hitelét és neki adható bizalmát elveszti. Meg kell előzni, hogy ilyen orvosok mögött a szakma cinkosan összezárjon.

A nők életével, egészségével, testével és szenvedésével kereskedő, így inkább hentesnek mintsem „nőgyógyász-onkológusnak” nevezhető Udvary Jánosnak távoznia kell az orvosok sorából.

Hozzá hasonlóan a féltékenységből, orvosi tudását felhasználva nőt brutálisan csonkoló Bene Krisztián, valaha gyermekorvos sem kerülhet orvosi minőségben soha gyerekek és nők közelébe, mindenkori párkapcsolatai saját biztonságuk érdekében kell, hogy felfogják Bene tettének súlyát.

Megannyian vagyunk kénytelenek szakmát váltani életünk során, nem egy közülünk 5-6 éves egyetemi tanulmányokkal megalapozott hivatást. Mindenféle bűncselekmény nélkül kényszerülünk több éves állásvesztésre vagy végleges pályaelhagyásra pusztán munkaerőpiaci helyzet miatt.

Az orvosi diploma sem predesztinál örökérvényű hivatásra: a szakma előírásait minden nap a legnagyobb mértékű alázattal kell ellátni. Egy orvosi szakmától végleges eltiltás nem kelthet együttérzést senkiben, egy ilyen döntés a mindenkori beteg-orvos bizalmat állítja helyre. Egy orvosi diplomával is kereshetnek más szakmát ezek az elítéltek, ha arra méltatlannak bizonyultak.

A Magyarországon romokban heverő egészségügynek nincsen szüksége orvosnak csúfolt gyilkosokra, hentesekre, brutális, elmebeteg bántalmazókra. A nők ellen erőszakosan és aljas indokból fellépők közt lehetőleg ne az orvosi szakma jeleskedjen. Őket tettük kapcsolatában az orvosi és magánemberi minőségben egyaránt a társadalmi elfogadásból kell a leghatározottabban kirekeszteni.

A bejegyzés trackback címe:

https://nemgogol.blog.hu/api/trackback/id/tr3912032437

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Kornis Mihály 2016.12.08. 23:07:20

Gratulálok a laphoz is és Beátának is, a cikkért.

BartekMária 2016.12.09. 00:02:47

Köszönöm ezt a posztot, megosztom minden lehetséges helyen!

Gábor Sulyok 2016.12.09. 03:08:30

Csak remélni tudom, hogy ezt a fajta alaposságot és szakmaiságot tanulják a leendő újságírók!

garpszerint 2016.12.09. 08:31:50

Orvosként is egyetértek. Az írás annyi helyesbítést kíván, hogy a 9 nő halálát nem a (végtelenül etikátlan) orvosi hozzáállás okozta, hanem a rosszindulatú daganatos betegség. A lényegen azonban ez mit sem változtat.

judoc 2016.12.09. 08:38:36

Kedves Beáta! Nagyon fontos és alapos cikket írt. Egy apróságra azonban szeretném felhívni a figyelmét (bár a cikk lényegéhez semmi köze, szerintem azonban egy másik betegcsoport szempontjából igen fontos részlet). A két megnevezett orvos egyike sem elmebeteg, mindkettő beszámitható, eddigi információnk szerint pszichiátriai zavarral nem diagnosztizált személy. Kérem az elmebeteg szó ezen stigmatizáló használatát kerülje el. Annyi más ideillő szó van helyette. Köszönettel, Halász Judit

boszi1313 2016.12.09. 08:55:48

Gratulálok Beáta a cikkhez! Ha fent említett orvosnak mondott véglények csak feleannyira álltak volna a szakmájuk magaslatán, mint Ön, nem került volna sor egyik eljárásra sem! ... és nagyon valószínű, hogy a kezelt betegek közül sokkal többen élnének.

ern0 · http://linkbroker.hu/ 2016.12.09. 09:37:04

Mielőtt nakifogok lopni-rabolni, kitanulok valami hiányszakmát, ami lebukásom esetén kiváló enyhítő körülmény lesz.

Jolann 2016.12.09. 09:48:35

Köszönöm az alapos cikket Beáta.
Üdvözlettel: dr. Gál András ügyvéd, a lúggal csonkító orvos áldozatának sértetti jogi képviselője.

ferryman 2016.12.09. 10:19:33

gyomorforgató ez az egész történet

Jozsef Koczka 2016.12.09. 10:27:09

KEDVES ASSZONYOM GRATULÁLOK A TÉNYEK ALAPOS LEIRÁSÁHOZ . ÉN NEM JOGÁSZKÉNT A CIKK OLVASÁSA UTÁN A VÉLEMÉNYEM A KÖVETKEZŐ: AZ ELSÖFOKON ITÉLKEZŐ BIRÓ ITÉLETÉVEL ÉRTEK 1_ET. AZ ORVOSI KAMARA HEJÉBEN. AZONNAL KIZÁRNÁM A KÖRBÖL AZ IJEN EMBER NE FÉRJEN EGY BETEG EMBER KÖZELÉBE SEM.! ! ! EZ EGY PÉNZSÓVÁR ERKÖLCSTELEN BECSTELEN FIGURA! ! AKI ELFELEJTETTE MIRE ESKÜDÖTT FEL MIKOR; DR.LETT. AZ ORVOS TÁRSADALOMNAK: KI KELL TASZITANI MAGUK KÖZÜL.! ! !

gitta1968 2016.12.09. 10:29:22

Annyira le vagyok döbbenve, mert engem 2003-ban operált Dr. Udvary János, aki akkor még Adjunktus volt az Országos Onkológiai Intézetben, a Kékgolyó utcában. Én neki köszönhetem az életemet, legalábbis így gondolom. Hihetetlen amit olvasok, mert akkoriban nem is akarta tőlem elfogadni a hálapénzt, így a műtét után én erőltettem rá hálám jeléül, és nem is tudtam neki sokat adni, mert anyagilag nagyon padlón voltam. Ezt az embert én nem így ismertem meg, és ahogy olvasom ezt a cikket, hát nem is tudom mit gondoljak. Amikor elment Veszprémbe, nagyon sajnáltam, mert automatikusan másik orvoshoz kerültem, és mindig azt mondtam, ha újra kiújul a daganatom, akkor utána megyek Veszprémbe is, hogy engem csak kizárólag ő kezeljen. Most nagy csalódást érzek :(

Mijo 2016.12.09. 10:41:44

Nem hiszem el, mennyire kevesen mutatnak érdeklődést egy ilyen szélsőségesen durva esettel szemben.
Nem az egyetlen olyan téma, melyről mintha félne a nép véleményt alkotni.

www.facebook.com/muity.muic/posts/1208517049227173

Mijo 2016.12.09. 10:58:06

@Mijo:

Még egy apróság!

Anno a Bácskapocs néven ismert megyei lap munkatársaként nem egyszer írtam - írtunk - orvosokkal kapcsolatos esetekről. Ezek egyike okkal lehetne szereplője e blognak. Ennek ellenére bizarr módon nem hogy közutálat övezné az azóta már elhunyt gazembert, hanem még emléktáblát is elhelyeztek róla, hadd ne írjam le konkrétan hol, lényeg, hogy Baján.

oeruelt · http://sargahaz.blog.hu/ 2016.12.09. 11:08:02

Bár az első ügyben az ítélet indoklását én is vérforralónak gondolom (hiszen ennek alapján a karnagy is véresre verhetné a csellistát, úgysem ítélik letöltendőre, mert olyan szépen nem vezényli senki Beethovent, mint ő), a második már neccesnek tűnik. A doki ugyanis - ha jól értem - nem a hivatása gyakorlása során okozta a súlyos testi sértést, hanem "szabadidejében". Mintha a kórházból hazafelé tartva bedobott volna pár felest mielőtt autóba ül, és elütött volna valakit. A tettéért nyilván felelnie kell, de annak az orvosi munkájával nincs szoros összefüggése. (Vagy akkor legyen nyilvános az ittasan gázoló dokik neve is, hiszen ki bízná szívesen az egészségét egy felelőtlen orvosra? Vagy a háza tervezését egy felelőtlen statikusra? És így tovább...). No és a cikk írója nem bíró, nem ítélkezhet, hiába mutatnak a bizonyítékok a laikus számára a bűnösség felé, az ítéletnek senki nem szaladhat elébe. Az ártatlanság vélelmét nem mérlegelhetjük szubjektívan, hisz az a jogrendszer alapja. Sőt, azt se feledjük, nem igazság-, hanem jogszolgáltatás van, ezt kénytelenek vagyunk elfogadni amíg valaki ki nem talál valami jobbat, hiába lázadozik ellene alkalmanként az igazságérzetünk. A demokráciának és a jogállamiságnak is van ára.

András Gyula Mátay 2016.12.09. 11:16:50

Gratulálok a cikkhez. A törvényszék büntető kollégiumának vezetője régi ismerősöm. Még az ítélet napján szóba hoztam ezt a gyalázatos ítéletet. Jogász vagyok, tehát nem laikus. Azt mondta" a bírónőknek biztosan eszükbe jutott, nekik is szükségük lehet még erre az orvosra".
A Veszprémi Törvényszék szégyene ez az ítélet! A gazember orvos aki az eljárás során szemernyi megbánást sem tanusított, még a látszat kedvéért sem!!!

Zsolttttt 2016.12.09. 11:19:59

Gratulálok a cikkhez. Napfényre kell hozni az ilyen henteseket, hogy el lehessen kerülni őket, hamár sajnos nem börtönben vannak...

András Gyula Mátay 2016.12.09. 11:21:29

Még egy jellemző adalék az ügyhöz. A tárgyaláson tucatnyi orvos demonstrált a hitvány gazember mellett. Biztosan ők is előre kérik a pénz! Gyalázat!!!

bodiniko 2016.12.09. 13:19:38

Gitta ..sajnos sohasem lehet egy embert megismerni-egyetlen tette alapján..vérszemet kapott-és valószínűleg nem valami empatikus egy ember..ilyen emberek is vannak-sokat ismerek akik minden különösebb ok nélkül -cinikusak,sőt gonoszak..szerencsére nem sok olyan van köztük akiken emberéletek múlnak...

Zb74 2016.12.09. 13:20:07

Felháborító! De úgy látom, a Róbert Kórház belinkelt oldalán, az orvosok között már nem szerepel. Onnan kirúgták?

leberk 2016.12.09. 14:40:06

A bírónőt és hozzátartozóit is hasonló lelkiismerettel és hozzáállással rendelkező orvos kezelje alkalomadtán !

Mikata 2016.12.09. 16:29:51

Döbbenten olvasom- hallgatom évek óta ezt és az ehhez hasonló a mocsok-áradatot és összeszorul a szívem: a Doktor Úr ugyanis megmentette a lányom életét és egyetlen fillért sem fogadott el tőlem (sem). Természetesen nem változott meg, természetesen egy embert ki lehet csinálni, az igazság bajnokának az igen könnyű és problémamentes szerepében lehet tündökölni és ki lehet nyújtani mindenki nyelvét arra, hogy más ember becsületét elhordja rajta... Milyen könnyű abba a helyzetbe kerülni, amiben most a Doktor Úr van....
Onnantól pedig már mindent szabad..... mindenkinek....
Természetesen azt is lehet, hogy összemossuk minden idők egyik legkegyetlenebb orvostörténetével az övét: a nagy műtétek sebészét, aki nem megölte a betegeit, hanem megmentette az életüket, többek között a feljelentőét is....
Akinek minden vádiratában és egyéb peres anyagában benne van tényként leszögezve, hogy sohasem függött az ellátása minősége attól, hogy kapott-e pénzt vagy sem...
Már mindent szabad: azt is, hogy kedves régi betege elhiggye, hogy a Doktor Úr megváltozott, hogy senki se álljon ki érte...., hogy az érdemei egyszer csak meg nem történtté legyenek, hogy ami másnál enyhítő körülmény lehet, az nála csak a súlyosítás oka lehet.
Első fokon olyan ítéletet kapott, amilyeneket olyan műhibákért sem szoktak adni, ahol meghal a beteg ennek következtében.
Az Ő terhére semmilyen szakmai mulasztást nem sikerült róni.
Javaslom, - ne gondolkozzunk, egyből ítéljünk, ne keressük a más igazát !
Kellemes további gyűlölködést !

epatio 2016.12.09. 18:19:19

Minden egyes mocskolódó mondataitokkal saját tájékozatlanságotokról és alulkulturálstágotokról tesztek tanúbizonyságot! Tipikus magyar mentalitással rendelkező emberek vagytok mind, akik csak szitkozódni tudtok anélkül, hogy elmerültetek volna a részletekben és a felettébb ,,eszes" beáta irományának hitelességében, melynek egyetlen célja a rágalmazás és egy ember jó hírének porba tiprása. Le merem fogadni, hogy egyedüli forrásotok eszes beácska írása a hiteles GOGOL blogról! Ehhez csak gratulálni tudok. A gépeitek mögött arcot nem adva hozzá tapostok le egy számotokra teljesen ismeretlen embert! Fröcsögni azt tudtok, mert valúszínűleg ingerszegény életetekből hiányzik az impulzus. Elítéltek valakit a ,,hallottak" alapján amiről fogalmatok sincs! Milyen emberek vagytok ti kommentelők?! Egy olyan orvosról beszéltek, aki nők ezreit mentette meg pályafutása során és neki köszönhetően családok ezrei ünnepelhetik az idei karácsonyt szeretteikkel!! Egy olyan embert gyaláztok, aki nők további ezreit fogja a jövőben is megmenteni, akik között ott lehet bármelyikőtök családtagja, ugyanis bizonyos műtéteket csak a Doktor Úr képes megcsinálni! Hihetetlen mennyire nem féltek a karmától és attól, hogy a sok szitok ereje visszaszáll rátok! Emberek gondolkodjatok!! mielőtt kinyitjátok a szátokat! Döbbenten látom azt is, hogy ennyire egyszerűek tudtok lenni, amikor azon vagytok felháborodva, hogy a rákos nők közül több is elhunyt (Isten nyugasztalja őket)! Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a ráknak egyelőre még nincs feltaláva az ellenszere, tehát NEM MINDEN ESETBEN gyógyítható betegség! Gondolom az elhunytak diagnózisának is kellően utánanéztetek, hogy amikor a Doktor Úrhoz kerültek, a rák melyik fázisban tartott épp, mielőtt vettétek a fáradtságot arra, hogy az értelmes és sehova nem vezető csak negatív rezgéseket keltő kommentjeiteket megfogalmazzátok többen helyesírástól hemzsegő mondatokkal. Gondolkodjatok mielőtt ítélkeztek, mert egy nap ti is megítéltettek!!

ezisgyógyítsa (törölt) · https://rakgyogyitok.wordpress.com/ 2016.12.09. 18:31:53

@epatio: Nem kell itt ítélkezni, jogerősen megtette azt a bíróság. Az ítéleten lehet vitatkozni, polemizálni fölötte, de annyi biztosnak látszik, hogy a pasas pénzt követelt, amket nem tehetett volna meg, ráadásul súlyos betegektől, kiszolgáltatott emberektől.

epatio 2016.12.09. 18:36:36

@ezisgyógyítsa: köszönöm a hozzászólásod, érdekes, hogy a ,,Nem kell itt ítélkezni, jogerősen megtette azt a bíróság." mondatodat csak nekem szánod, annak, aki kiállt egy olyan ember mellett, aki felett a kommentelők 99 százaléka ítélkezett itt..

andd1234 2016.12.09. 18:36:57

Ha mindenkit elitélnének a veszprémi kórházban, mert előre kéri a pénzt, az orvosi kar fele börtönben ülne !

borzimorzi 2016.12.09. 18:41:05

Butaságot csinált a bírónő. Mert ennek nem az lesz a vége, hogy megjavul az elítélt, hanem az, hogy az áldozatai rokonaiban a bosszúvágy önbíráskodásban fog kicsúcsosodni. Márpedig akkor nem az állását fogja elveszíteni az illető. Akkor örülhet, ha csak valamelyik végtagjának lesz kénytelen búcsút mondani. Ezzel szemben, ha rendesen leültetik, akkor mindenki megnyugodhat abban, hogy az igazságszolgáltatás elvégezte a feladatát. Nagy butaság volt hagyni, hogy szabadon kisétáljon a tárgyalóteremből ahelyett, hogy láncon vitték volna a kóterba.
Üdv:
b

Crazy Erika 2016.12.09. 20:10:27

Azoknak üzennék először akik védik a "Főorvos Urat"! Soha ne kerülj jobb kezekbe,se te se egy családtagod se! Gondolom azért véditek mert nektek nem volt gond kifizetni (az amúgy ingyenes) ellátást! Nem csak bűncselekmény amit tett,de minden emberi jó ízlésnek is ellene van! Az aki egy haldokló embert megtéveszt a saját jóléte érdekében,az nehezen nevezhető "orvos"-nak,embernek meg nem tudom nevezni,mert ez meg az én érzéseimet sérti.

András Gyula Mátay 2016.12.09. 20:12:21

A törvényszéken 3 tagú bírákból /nőkből/ álló tanács hozta meg a jogerős Ítélete. Csak a pontosság kedvéért. A többit már korábban kifejtettem!

stikasz_1 2016.12.09. 20:13:09

@epatio: A bíróság tényként állapította meg a bűnösségét, onnantól kezdve "ártatlanság vélelméről" papolni mókás. Tehát először és mindenekelőtt a bírósággal tessék vitatkozni, amiért ők elítélték ezt a csodálatos embert- remélem, elment tüntetni a bírók ellen, mert Önnek velük van baja. Amiről itt folyik a beszélgetés, az az, hogy ha valóban bűnös, ahogy azt a bíróság bizonyítottnak látta (nem a hozzászólók, hanem az első és a másodfokú bíróság is, nem pletykák és névtelen kommentek, hanem a felvonultatott bizonyítékok alapján!!!), akkor ez a büntetés nagyon enyhe.

Crazy Erika 2016.12.09. 20:14:36

@epatio: Gondolom,ha ez csak sima lejáratás lenne,akkor a Bíróság nem marasztalta volna el a nagytiszteletű főorvos urat

András Gyula Mátay 2016.12.09. 20:15:34

Ki mocskolódott epatia, szégyen gyalázat ez az ítélet. A szakma mondatja ezt velem, mármint a jogászi!

Blogovics 2016.12.09. 20:25:07

Az erkölcstelen orvos nincs mit keressen a pályán és a társadalomban sem de azt sem kell elfeledni, hogy nem kevésbé erkölcstelen lebukott egyénnel példát statuálni olyan ügyben amelyért első sorban a mindenkori politikum és a társadalom egésze is felelős. Itt a bűnbak a pellengéren, elégedetten nyugtázzuk az igazságtételt, jól esik elfelejteni, hogy a paraszolvenciát a rákosi korszak ideológiája kényszerítette az orvosokra. A kádár korszak, a paraszolvencia megdádáztatásával pedig elismerte az egészségügyi feketegazdaság létjogosultságát. A döntéshozás a mai napig nem tudott mit kezdeni ezzel a szőrnyű torzulással amibe gyakorlatilag bár mi belefér még a hentes nőgyógyász is. A társadalom pedig semmi egyebet nem tesz mint irigykedett, kárörvend, panaszkodik, acsarkodik ahelyett, hogy nyomást gyakoroljon a döntéshozókra, hogy lépjenek végre.

Krisztina Sajben 2016.12.09. 21:13:02

Kedves Beáta!
Gratulálok a cikkéhez! Munkájához további sikert kívánok!

botswana 2016.12.09. 21:27:19

Felháborító! A terézvárosi rendelőben sincs oep által finanszírozott onkológus nőgyógyász rendelés, csak magánrendelés.

Ildiko18 2016.12.09. 21:51:00

Belső frusztráltsággal van tele ez a hatásvadász, a valós tényeket mellőző, de a képmutatást nem nélkülöző cikk. Több ponton hibázik az író, mivel érzelemből ír, mellőzi a racionális észérveket. De mint tudjuk, a csürhe az észérvekre nem fogékony, arról, meg , hogy önreflexió nem tudja, hogy eszik-e vagy isszák. Először is tisztázni kellene, hogy az érintettek halálához mi vezetett. Gondolom a betegség, mivel egy onkológusról van szó, valamilyen daganat, nőgyógyászati daganat, és mint tudjuk a daganatok ma még mindig a nem gyógyítható kategóriába tartoznak. Nem tudom, ki hogy van vele, de ha én beteg lennék, és az orvosi ellátással elégedetlen lennék, nem ballagnék haza, hogy jól van, akkor meghalok, hanem lenne annyi eszem, hogy keressek egy másik orvost. Abban az esetben viszont, ha oda adom az illető orvosnak a műtétért a hálapénzt, nem szaladok másnap képmutató módon a bíróságra jelentgetni. Az egyik pontban azt állítja a cikk, hogy az orvos és beteg között egyenrangúság van. Ezt cáfolnám, mert szerintem nincs, eleve egyenlőtlenséget teremt a két ember között a helyzet, hogy az orvos szakmailag mérföldekkel felette áll a betegnek. És ezt nem kell rossznak tartani, ez a jó, ezért merem az életem rábízni egy orvosra, mert ha én beteg leszek, nagyon remélem, hogy egy nem velem egyenlő ember fog ellátni. Vonatkozik ugyanez az autószerelőre, vagy bármilyen szakemberre, nem jelent ez emberi felette állást a másiknak, de el kell ismerni, hogy ki érti a szakmáját és ki nem. Nem kellene az orvosokat misztifikálni, "félistenként" kezelni, hanem csak jó szakemberként, viszont akként sokkal hálásabbnak kellene lennünk, és meg kellene fizetnünk a szakmai tudásukat. De tételezzük fel, hogy az orvos és a beteg egyenlő. Ebben az esetben érdekes módon minden megnyilvánulásból, mindenhol kimarad a beteg felelőssége a saját egészségét illetően. Erről soha nem esik szó. Arról sehol nem esik szó, hogy a dohányosokat szidjuk, és közutálat tárgyává tesszük, holott óriási társadalmi terheket ró a dohányzás és az abból fakadó betegségek ellátása az emberekre. Ha ezt a professzort feljelentették mert félrevezette a betegeket, az összes gyógyszercéget fel lehetne jelenteni, mert marketing stratégiával tévesztik meg emberek millióit, akik érdekes módon élvezettel kapkodják be a tablettákat.
A másik dolog, amiből látszik, hogy a cikk írójának nagyon elmentek otthonról, hogy összemossa egy ember bűntettét a foglalkozásával és ezzel az egész orvostársadalomról sugall negatív értékítéletet. És mi van akkor, ha a párja nemi szervét savval leöntő férfi egy politikus, egy tanár, vagy egy ügyvéd, vagy bármi, nem értem mi az összefüggés aközött, hogy valaki elkövetett egy súlyos bűncselekményt, meg aközött, hogy orvos. De értem, a tehetetlen, semmirekellő emberek fejében találkozik össze a kettő, akik tehetetlenségükben már csak gyűlölködni képesek. Elég nagy képmutatás egy olyan egészségügyi ellátással rendelkező rendszerben arról beszélni, milyen etikátlan az orvos, aki elfogadja a hálapénzt, amikor mindenki tisztában van vele, hogy a rendszer így működik. A kérdésem az lenne, hogy akkor mégis mit várnátok, azt, hogy egy szakmailag kiváló orvos , 80 ezres minimálbérért görnyedjen a műtőasztal felett, és miután hazament még szakmai cikkek százait olvassa el , és folyamatosan képezze magát még külföldön is akár, mindezt a 80 ezres minimálbérből, mert ugye mindenki egyenlő, ezalatt a jelszó alatt született meg az a jelenlegi egészségügyi rendszer amivel mindenki elégedetlen. Én azt javaslom a cikk írójának, hogy az egyenlőség jegyében ha beteg lesz, kezeltesse magát a sarki boltossal.
Tudjuk milyen minőségi dolgokat termelt ki a szocializmus, meg a minden ember egyenlő szlogen.

zsuzzzs 2016.12.10. 00:03:31

@Ildiko18: Nem az a baj, hogy elfogadta a hálapénzt, hanem hogy kérte... Szörnyű, hogy keveset keresnek az orvosok, de a 80 ezer csúsztatás (én is 80 ezerrel kezdtem pár éve orvosként, szörnyű volt és tényleg éheztem, de azért egy elismert szakorvosnak bőséggel vannak más lehetőségei...). Az viszont tény, ahogy többen is említették, hogy a betegei halálát nem ő okozta, hanem a rák. A részleteket nem ismerjük, jó lenne tudni, mit jelent pontosan ez a "megtévesztés", meg "félrediagnosztizálás". Ezzel együtt nagyon durva együtt említeni a két esetet, a kapzsiság és az aljas szándékkal elkövetett csonkítás azért nem ugyanaz.

davaj 2016.12.10. 00:25:13

Ildiko18 Demagógia felsőfokon.. phúj.. csak ennyi jutott eszembe rólad.

Ildiko18 2016.12.10. 01:13:56

zsuzzzs, nem, az sem baj , hogy kérte, egy olyan országban, ahol ennyire nem becsülik az orvosok munkáját, kérje el a pénzt, a baj az, a gazdaság szempontjából, hogy elkérik a pénzt, de nem adóznak utána, ez meg a nagy tesót zavarja, és ezért keltik azt a "hangulatot", hogy milyen csúnya a doktorbácsi, mert pénzt kért, amikor beömlik a nagy közösbe az egészségügyi járulék, és mindenki lenyúlja , csak oda nem jut, ahova kellene, az nem zavar senkit, a rendszerben dolgozókon meg csattanhat az ostor, és verheti a mellét a nagypofájú utolsó senki is, hogy "fizetem a tb-t...", amelyik meg nem fizeti, hogy " nekem ez jár..."

nvogue 2016.12.10. 07:58:21

@Ildiko18: kedves Ildiko18, igenis gond, hogy nem adóznak le utána! én leadózom a bevételem után, és Ön? amúgy én is nagypofájú senki vagyok, amiért megkérdem, hogy miért vonnak le tőlem járulékot havonta, ha egyszer ez semmire nem jó, nem elég?! azért hogy aztán egy ilyen orvos az állami rendelési idejében odavakkantsa nekem, hogy ez tizenötezer?! nyugtát meg persze nem ad, hiszen ez nem a magánpraxisa?! (ott sem ad valószínűleg, az én orvosom sem ad, senki akivel eddig találkoztam)

amit az egyenlőtlenségről írt, hogy az természetes; hát pont ez a lényeg! a beteg ember eleve kiszolgáltatott, ijedt, megnyugtatásra, érthető magyarázatokra, némi empátiára van szüksége; hát kérdem én, melyik orvostól kapja meg ezt az ember manapság? nem elég az amúgy is szorult helyzet, az orvosok többsége arrogáns, foghegyről beszél a pácienssel, ha olyanja van, öt percet alig szán rá, ha olyanja van, elérhetetlen. egy orvos szakmailag a betege felett áll és pont ezt nem szabadna kihasználnia, kvázi zsarolással kikényszerítenie a pénzt, mert ez aljasság, élősködés! olvassa el a kapcsolódó cikkeket, nézze meg legyen szíves, mi minden nyert a tárgyalások alatt bizonyítást, aztán nézzen vissza, és akkor írja le, hogy ez Ön szerint hogyan védhető viselkedés!

Nikoletta Pajor 2016.12.10. 08:06:38

@Ildiko18: Nem kell ebből gazdasági kérdést csinálni, mert erről szól a közteherviselés. Hogy a köz viseli a terheket, akár tetszik, akár nem. Magyarországon mindenki biztosított.

De még ha nem lenne az, akkor is embertelen megtagadni valakitől a diagnózist, a kezelést, mert éppen nincsen pénze... Még akkor is, ha már végső stádiumú daganatos beteg, akinek maximum a fájdalmai csökkenthetőek, hogy az utolsó napjait, heteit vagy hónapjait emberhez méltó módon élhesse.

A dohányosokra írt észrevételed meg egyenesen baromság. Már ne is haragudj, de a sima közterheken kívül szinte nincs is még egy olyan rétege a társadalomnak, amely ekkora részt vállalna a közterhekből. Tudod egyáltalán, hogy egyetlen doboz cigaretta árának hány százaléka adó? Akkor számolj bátran napi 1 doboz cigivel, éves szinten, dohányosonként minimum 20 évig.
Ennyi erővel vedd elő a túlsúlyos embereket is, mert abból is van bőven, és a túlsúlyból következő betegségek (magas vérnyomás, cukorbetegség, szív-, és érrendszeri megbetegedések, izületi megbetegedések) kezelése igencsak megterheli az államkasszát...

Ne haragudj, de szerintem ez az érvelésed csak a figyelem elterelése a lényegről: arról, hogy valaki, aki az élet megóvására, a betegek gyógyítására, a szenvedés csökkentésére tett esküt, a feladata ellátásához hatalmat kapott, és azzal csúnyán visszaélt.

Igen, a cikk írója láthatóan legalább részben érzelemből írt. De tudod, mit? Ez a normális. Ha ennyi ember halála és szenvedése nem hagy hidegen, ha ennyi ember szenvedéséről nem tudsz kizárólag a tényekhez ragaszkodva tárgyilagosan fogalmazni.

Ez az orvos bűnös. Az ítélet ugyanis jogerős. És nem csak abban, amit a terhére róttak, hanem abban is, hogy pusztán a cselekedete szégyent hoz az egyébként lelkiismeretesen dolgozó, a betegért szívvel-lélekkel küzdő egészségügyi alkalmazottakra, akiknek valóban hálásak lehetünk, akár betegként, akár hozzátartozóként.

Ez az orvos bűnös. Az ítélet jogerős. És nem szakmailag, hanem emberileg alkalmatlan feladata ellátására.

Bobacska 2016.12.10. 10:14:35

Borzalmas a történet is, meg az ítélet is. Ide jutott ez az ország?

Mária Bodó (törölt) 2016.12.10. 10:43:42

@epatio: Nem ártana utána nézni, hogy ki az az Andrea, akit gyalázól! Végre valaki, aki le meri irni a valóságot. Te pedig nyugodtan kezeltesd magad ezekkel a gyilkosokkal!!

Mária Bodó (törölt) 2016.12.10. 10:49:34

Elnézést, Beátát szerettem volna írni, csak nem tudom javítani!

Niola Bes Xyrta 2016.12.10. 13:05:04

A szaktudása nélkülözhetetlen? Mihez? A gyilkoláshoz? A mai egészségügy már régen nem az egészségről, de nem is a gyógyításról szól. Szakmát tanulnak az orvosaink, nem hivatást és erre nem mentség a megalázóan alacsony bér. Dolgoztam rákos betegekkel- orvosukkal karöltve. Magas a halálozási arány az igaz, de végül is az élet a leghalálosabb betegség, 100 %-ban halállal végződik...Az, hogy hogyan, mikor, milyen módon azonban egyáltalán nem mindegy. Amikor olyan ember árt a betegnek, aki felesküdött annak gyógyítására, az az én szememben minősítő körülmény.

Niola Bes Xyrta 2016.12.10. 13:20:00

@Ildiko18: A hálapénz jelentése: köszönet a gyógyításért. A meggyógyított, elégedett beteg adta az orvosnak. EZ nem hálapénz, hanem zsarolás. A daganatos betegségből meg lehet gyógyulni. Sőt! Az a nem elfogadható, ha a beteg nem gyógyul meg- kivéve, ha már végstádiumban kerül az orvosához. Az ön által összelapátolt "tényekben" annyi a hiba, mint égen a csillag, de még ez sem lenne gond, hiszen nem tudhat mindenki mindent. Csürhének nevezni az olvasókat azonban igen nagy fokú bunkóság. Önmagát minősíti vele senki mást. Javasolnék egy alapos önismereti tréninget és néhány óra agresszió kezelést, némi vitakultúrával vegyítve.

Haraszti Annamária 2016.12.10. 18:52:56

Tisztelt Hozzászólók! Olyan emberről mond a többség minősíthetetlen hangnemben véleményt, akit nem is ismer. A médiában megjelent újságcikk, és a bírósági ítélet alapján már-már lincshangulat kezd kialakulni. Biztos, hogy minden úgy igaz, ahogy az megjelent a sajtóban? Biztos, hogy a bíróságok tévedhetetlenek? A doktor úrnak több száz olyan betege van, akik elégedettek a tőle kapott magas színvonalú kezeléssel, beavatkozással. Senki nem vállalja szívesen a nyilvánosságot, hogy kiálljon hasonló esetben a megbélyegzett mellett. Én a doktor úr betegeként a magam nevében nyilatkozhatok. Tőlem nem kért pénzt sem a műtét előtt, sem a műtét után. Viszont megadta a mobilszámát, ezzel megadta a lehetőséget, amivel éltem is többször, hogy bármikor, ha kérdésem van, hívjam bátran. Mindig türelmesen végighallgatott és bíztatott, hitet adott a gyógyulásra. Szeretném remélni, hogy még sokáig lehetősége lesz segíteni a betegeken.

Ildiko18 2016.12.11. 00:00:42

Annamária nem kell meglepődni, a nagy többség fejében a középkori boszorkány üldözéshez hasonlatos sötétség és ellenérzés honol az orvosokkal szemben.
Nikoletta nagyon ostoba vagy , ha azt képzeled, hogy a cigaretta után fizetett adóból lehet fedezni a dohányzásból fakadó egészségügyi kiadásokat. Ha már itt számolni akarsz, akkor tessék. Szerinted hány úgynevezett COPD-s beteg van ma Magyarországon, kb évente 6000 új, szerinted egy jobb minőségű gyógyszer, amivel ezt a betegséget kezelni lehet mennyibe kerül havonta az oep-nek és az adó fizetőknek, elmondom, hogy 10 ezer forintnál kezdődik a legolcsóbb, de számolj inkább 15 ezerrel átlagban, bár van olyan, amelyik a 30 ezer forintot is eléri, és akkor ez még a dohányzásnak csak egy következménye, arról nem is beszélek, hogy egy tüdődaganat kezelése során hány millióba kerül a kemoterápia, meg a beteg kórházi benntartózkodása, mert képzeld azt is az állam fizeti, akkor kezdj el számolni, remélem az ostoba kis fejedben megvilágosodik a képlet, hogy a dohányzásból befolyó adótöbblet teher bizony alig fedez valamit ezekből a terhekből. Ja és igen, a dagadt lusta embereket is adóztassák meg, igenis tehet róla a kövér ember, hogy kövér.
Nem tudom miféle kielégülést jelent számotokra ha itt habzó szájjal fröcsögitek, hogy mekkora bűnt követett el ez a nőgyógyász, de ez szánalmas.

Nikoletta Pajor 2016.12.11. 08:19:47

@Haraszti Annamária: A jogerős ítélettel felesleges vitatkoznod. Lehet, hogy akkor még, amikor te találkoztál a doktorral, még nem kapott vérszemet. Vagy te valamiért kivételes eset voltál a számára. Ettől még (egyébként hosszas büntetőeljárást követően) kimondták a bűnösségét, a jogerős ítéletet pedig valóságként kell elfogadni. A bíróság nyilván nem tévedhetetlen, de itt ugye nem is egy bíróság, hanem mindjárt kettő (elsőfokon, másodfokon) szinten is bűnösnek találtatott az úr.

Ildikó... Emlékeim szerint a cikk írójának szemére vetetted, hogy nélkülözi a tényeket, és érzelemből ír. A saját szemedben vajon meglátod-e a gerendát, ha máséban a szálkát már észrevetted? Itt dühöngsz, valamiért haragszol a dohányosokra, a túlsúlyosokra, és egyébként mindenkire, aki nem él 100%-ban egészséges életet. Pedig elhiheted, olyan ember nincs, aki tökéletesen egészségesen él...

Személy szerint 5 éve az állam által előírt kötelező szűrővizsgálatokon kívül nem jártam orvosnál, és még sok-sok hozzám hasonlót tudnék mondani, aki semmilyen módon nem veszi igénybe a befizetett társadalom-biztosítását, sem a befizetett szocho-t. Jusson a betegek ellátására ezekből a pénzekből, amit mi NEM használtunk fel, csak befizettünk.

Ismét erőlteted a gazdaság témáját. Jó, legyen. Közteher-viselés, mint említettem volt, mindenki viseli a terheket, miközben nem mindenki veszi igénybe a szolgáltatásokat. Ha ez neked nem tetszik, akkor menj egy másik országba, ahol csak a saját ellátásaidat kell kitermelned. Csak aztán nehogy olyan helyzetbe kerülj, hogy egy olyan betegségtől szenvedj, amire nem sikerült kitermelned az ellátást... Mert betegen már nem fog menni...

Habzó szájjal itt szinte csak te fröcsögsz, mindenkire, aki úgy merészel megbetegedni, hogy nem az általad elfogadott módon él - ezzel pedig lehet, hogy nem ártana felkeresned egy szakorvost, bár lehet, hogy ezért a gyűlöletért, amit érzel, egyedül te vagy a felelős...

Haraszti Annamária 2016.12.11. 08:37:37

@Nikoletta Pajor: Nem kívánok vitatkozni senkivel és semmivel. 3 és fél éve vagyok a főorvos úr betege, azaz pont az érintett időszakban és tudom, hogy nem vagyok egyedül, aki hasonló véleménnyel van róla. Csak annyit kívántam érzékeltetni, hogy nem szabad készpénznek venni, ami a sajtóban megjelenik. Minden éremnek két oldala van, nagy hibát követ el, aki csak az egyiket nézi és annak alapján ítélkezik!!!

Nikoletta Pajor 2016.12.11. 09:42:57

@Haraszti Annamária: Megértelek, tényleg. Te akkor a szerencsések közé tartozol. Mivel a bíróság ítélte el a doktor urat, ezért kétséget kizáróan bizonyított, hogy bizony, legalább ennek a 10 nőnek az esetében igenis eltért attól, ami emberileg, törvényileg elfogadható.
Lehet, hogy nálad nem. És lehet, hogy sokan vannak olyanok, akiknél szintén nem.

De ha egyetlen embernél is megtette, ami már bizonyított, akkor emberileg alkalmatlan a feladata ellátására. Egy orvos ilyet nem tehet. Egyszer sem. Soha. Semmilyen körülmények között.

Aki egyetlen embert megöl, gyilkos. Aki egyetlen dolgot ellop, tolvaj. És büntetést érdemel érte.

Párducka961 2016.12.11. 15:33:59

@Mikata: Az már meg sem fordul a fejében, hogy netán megváltozott a dr? És hogy ennyire pénzéhes lett? Szerencséje volt, hogy régebben önzetlenül segített magán ez az orvos. De a tények makacs dolgok, ráadásul , hogy hangfelvétel rögzíti, hogy valójában megzsarolta a beteget az orvos, hogy ugye elő tudta teremteni a hiányzó 100000 Ft-ot?! Vannak emberek, tudja, akik 1 hónap alatt sem keresnek 100000 Ft-ot, nem pedig egy pár percen kontrollvizsgálaton. Főleg, ha tudja, hogy a beteg havi 22000 Ft-ból él. Én bizony ítélkezem, de nem az orvos kárára, hanem a beteg, elesett, kiszolgáltatott emberek igazáért. Én ezt az orvost 10 év szigorított fegyházbüntetésre, és a pályájától örökre való eltiltásra ítélném. Jogerősen. És ne higyje , hogy mentség bárki számára is, hogy az orvosok Magyarországon "keveset" keresnek. Ha másfél millió nettójuk lenne, az ilyen fajta ugyanígy elkérné a hálapénzt a betegektől, mert ennek a fajtának semmi sem elég.

Kiss Tamara Á. 2016.12.11. 17:11:23

Az egész cikk egy nyilvános megkövezéssel ér fel.
Én nem állok be a sorba... Rajtunk nagyon sokat segített a doktor úr és soha nem éreztem azt, hogy az anyagiasság vezérelné. Egy empatikus, odafigyelő, fáradhatatlan, jó orvost ismertem meg személyében, akinek a legfontosabb a gyógyulás! Elsőfokú ítéletében azokat sajnáltam, akik tőle remélhették volna gyógyulásukat (ez borzalmasan nyomasztott)... és túlzónak tartottam. A személyét érintő utólagos médiahadjárat előtt értetlenül állok, hiszen elítélték... Miért cél, hogy ne menthessen meg másokat is? Mi értelme elvenni mások reményét?

Haraszti Annamária 2016.12.11. 17:32:10

@Kiss Tamara Á.: Mélységesen egyetértek! Milyen érdekes és igazán elgondolkodtató (különösen az ismeretlenül mocskolódóknak és ítélkezőknek), hogy akiket kezelt a doktor úr és akik kapcsolatban álltunk és állunk vele, pozitív véleménnyel vagyunk róla.

Nikoletta Pajor 2016.12.11. 18:11:44

@Haraszti Annamária: Az a helyzet, hogy azok, akikkel jót tettek, még Hitlerről és Sztálinról is jó véleménnyel voltak. A társadalom számára és a többi beteg számára viszont nem az a fontos, hogy veled, vagy Tamarával, vagy xy-nal megfelelően bánt a doktor úr, hanem az, hogy mindenkivel megfelelően bánt-e, vagy esetleg voltak olyan emberek, akik esetében bármilyen okból (anyagiak, szimpátia, csillagok állása, stb.) visszaélt a hatalmával.

És itt ez derült ki. Hogy bizony-bizony, orvos létére voltak, akiktől megtagadta a diagnózist és a kezelést. Amihez nem volt joga. Ez ma már tény.

Kiss Tamara Á. 2016.12.11. 19:40:52

@Nikoletta Pajor: Ami érthetetlen számomra, hogy az a bíróság, ami megállapította a bűnösséget arra megfelelő, hogy a bűnösséget megállapítsa, akkor arra miért nem, hogy a bűnösségért járó büntetést kiszabja? Valóban csak az lehet a kapocs, hogy nők a bírák? - Elítélték! Nem úgy persze, mint ha ő tehetne az egészségügy állapotáért, nem úgy mint ha gyilkos lenne, Sztálin, vagy Hitler... az eltiltással a veszteség azokat érné, akin nem segíthet... olyan valakit céloz eltiltani a munkájától a cikk, aki embereket ment meg... sajnálnám....

DFK 2016.12.12. 05:42:17

@Ildiko18: ne, ne kérjen pénzt az alacsony fizetésre hivatkozva. Mert akkor sok mindenki kérhetje még pénzt pluszban az ügyféltől, vevőtől.

Nikoletta Pajor 2016.12.12. 05:54:13

@Kiss Tamara Á.: Ez a cikk olyan valaki eltiltását célozza, aki válogatott: kit ment meg, és kit nem. Ehhez pedig nincs joga. Senkinek.

Csak hogy pár példát mondjak, jártam elég onkológiai osztályon, ahol a daganatos betegeknek járó tápszert lopták el az ápolók. Egyszerű, kedves hétköznapi emberek, akiknek egyébként nem tudom, mi szükségük lehetett a kifejezetten kemoterápiásoknak előállított tápszerre. Fogalmam sincs, mit kezdtek vele, tán odaadták a disznóknak???

Aztán láttam, ahogy a végső stádiumos, palliatív kezelést kapó daganatos betegeket 4 (!) fokos fürdőszobában, nyitott ablaknál fürdették télvíz idején, s mikor szóvá tettem, hogy miért, az volt a válasz, hogy nekik már úgyis alig van hátra... Azt persze nem tették hozzá, hogy az így előidézett tüdőgyulladásba lassan belehaló betegnek a meglévő baja mellé még milyen kínjai lesznek.

Aztán láttam embereket, akiket szó szerint hagytak éhen halni, hetek alatt apránként elsorvadni, mert nekik már úgysincs sok hátra... És ezek az orvosok és ápolók is egyszerű, hétköznapi emberek voltak, akik munka után hazamentek a családjukhoz, nyilván jó édesanyákként és édesapákként nevelték a gyerekeiket, és nyilván kedvesek voltak a boltban, a buszon, és még legalább ezer helyen. Miközben igen aktívan hozzájárultak más emberek szenvedéséhez és halálához.

Örülök, hogy te a doktor úrtól csak jót kaptál. De soha ne felejtsd el: azért, mert valaki veled kedves, mással simán lehet szörnyeteg. Ezért hoztam fel Sztálint és Hitlert: nyilván volt, aki őket is kedvesnek tartotta, miközben a valóságban sokakkal kapcsolatban szörnyetegnek bizonyultak. Örülök, hogy úgy döntött: téged megment. De ez nem menti fel az alól, hogy másokkal kapcsolatban kivételt tett.

A bíró is csak ember. Nem tudom, miért nem szabtak ki büntetést. Hogy miért érezték elegendőnek a bűnösség kimondását. De már az is meglepő, hogy egyáltalán elítéltek egy orvost ma Magyarországon - mert nagyon sokszor még a doktor úrénál szörnyűbb esetekben is megússzák a büntetést.

Személy szerint én minden bírónak, rendőrnek, és ügyésznek a helyében bejelenteném az elfogultságot, akinek bármely hozzátartozója él a perbe fogott vagy eljárás alá vont orvos működési területén. Mert nem lehet úgy elfogulatlanul eljárni, ítélkezni, hogy közben az adott orvos, vagy az illető legjobb barátja kezeli az édesanyádat, nagynénédet, unokatestvéredet. Nem lehet úgy nyomozni, vádolni és dönteni bűnösségről és ártatlanságról, hogy közben valamelyik rokonod életét kockáztatod, vagy épp fordítva: a doktor úr/doktornő kedves volt az anyukádhoz/nagynénédhez, ezért nem is vagy képes feltételezni, hogy mással másként jár el.

Kiss Tamara Á. 2016.12.12. 10:27:44

@Nikoletta Pajor: Épp az elfogulatlanság hiányzik a cikkből, amit a hozzászólások többsége is a bírói oldalról hiányol, mert nők, akiknek esetleg szükségük lesz a doktor úrra, mert családtagjaikat talán kezeli. Ugyanakkor a cikk tudatosan torzítja is a tényeket. Az ügy (1. fok) leírásából kiragadva „Többször előfordult, hogy a pénz kifizetését a műtét előtt kérte, bár a műtéteket minden egyes alkalommal szakszerűen végezte el, akkor is, ha a jogtalan előny kifizetése nem történt meg.”

Az egészségügy helyzete borzalmas… én is végig jártam a saját kálváriám, de a kollektív bűnösség büntetését egy emberre kiszabni számomra és a társadalom egészére nézve sem megoldás. Ha a cikk eléri a célját sokak elött bezáródik egy ajtó, míg nem hiszem, hogy további ajtókat nyitna meg…

Bízom benne, hogy az igazságszolgáltatás független és a mérlegelése bűn és ítélet tekintetében arányos. - Számomra félelmetesebbnek tűnik az az irány, amikor félreinformált emberek tömege dönthet emberi sorsok felett...

Nívea 2016.12.12. 21:35:14

Szakmailag jól megalapozott, bátor kiállás az igazság mellett Eszes Beáta írása. Várható volt, hogy megjelennek a Udvary János beépített emberei (családtagjai?) akik majd megköpködik a tényeket és az orvos istenséget piedesztáljáról ledöntő, kárt szenvedett ex-pácienseket és a normális értékítélettel rendelkező olvasókat is.
Üzenem Beátának, hogy a MOK Etikai Bizottsága tudomásom szerint hivatalból nem indít vizsgálatot, és nem zár ki senkit sem a tagjai közül, ehhez kell kérnie valakinek az etikai eljárás lefolytatását.
Ilyen eljárást kértem tavasszal dr. Szemerey Balázs István plasztikai sebész ellen, júliusban meg is tartották a tárgyalást és az én ex-hentesemet 1 millió 300 ezer Ft büntetésre ítélték. Más kérdés, hogy azóta fellebbezett és zsinórban írja az újabb és újabb "észrevételeit" hogy húzza az időt. 7 évig tartott az ellene indított műhibaperem, amelyet idén januárban végre, rengeteg buktató után (hamis ig.szakértők stb.) végre sikerült jogerősen is megnyernem. Udvary Jánoshoz hasonlóan Szemerey sem ismeri el a hibáját, sőt, a mai napig mocskol engem, a busásan fizető ex-páciensét.

zuulululu 2016.12.13. 10:12:28

@gitta1968:
" Hihetetlen amit olvasok, mert akkoriban nem is akarta tőlem elfogadni a hálapénzt, így a műtét után én erőltettem rá hálám jeléül,"

!! Az ilyen hulyek miatt is mukodik igy a rendszer !!

"én erőltettem rá hálám jeléül,"
Eszem megall... :(

Béla Hoffmann 2016.12.13. 18:03:22

Kedves Annamária!
Természetesen a doktor pályafutása alatt sok emberen végzett olyan műtétet amellyel meghosszabbította az életét. Elismerés érte. Azt viszont meg kell érteni hogy ez az életpálya nem mentesít a felelősség alól, amely az orvosi etikába ütköző cselekmény / pénz követelése, egyes esetekben szándékos "megszabadulás" betegektől/. Hiába vezetett valaki millió km-t balesetmentesen, ha elüt valakit akkor elítélik. Ilyen egyszerű. Az orvosnak is fizetnie kell, no nem ennek a pimasz ítéletnek megfelelően.

zera11 2016.12.14. 17:09:27

Felháborító, undorító, ízléstelen, és abszolút etikátlan U.J. gátlástalan pénzéhsége! Az ítélet, és az orvos kollégák viszonyulása a Veszprémi Törvényszék, és a veszprémi kórház, a kórház igazgatás szégyene! Ezek után, aki teheti, kerülje el nagy ívben a kórház környékét is, aminek amúgy sincs jó híre!!

Mirtabel 2016.12.14. 20:40:24

A szerecsenmosdatók hada dezinformált,rosszindulatu csürhének nevezi azokat a hozzászólókat, akik - nagy többségük nyilván nem orvosi egyetemet végzett- a bizonyitott tényekre reagálva , hangot adtak őszinte felháborodásuknak. Tisztelt Szerecsenmosdatók ! Itt senki sem vitatta dr. U.J. szakmai felkészültségét, de a klinikusi orvosláshoz elengedhetetlen empátia teljes hiánya, a csak és kizárólag haszonelvü hozzáállás betegeihez, egyértelmü bizonyitást nyert. Ezt nem lehet szépiteni és ezek -bizonyitott- következményeiért elsősorban neki kell vállalni a felelősséget, másodsorban pedig volt és leendő munkaadóinak.
Dr. Mengeléről is tudni lehet, hogy kimagaslóan nagytudásu kutatóorvos hirében állt. Mindemellett az un. humán-müveltsége is messze az átlagon feletti volt. Eredetiben olvasta Homérost, Tacitust, Cicerot stb.Bámulatos zenei tehetsége is rendelkezett, imádott hegedülni. Egy-egy "gáz-kezelés" után elővette hangszerét-melyet a laboratóriumában tartott-és átszellemülten játszotta Brahms, Mozart, Vivaldi müveit, - nagy-nagy átéléssel, müvészi igénnyel. Csak éppen a humánum teljes hiánya jellemezte őt is, ugye nem kell ecsetelni, ... miért ?
Azzal, hogy valaki megnyer egy országos biológia- vagy fizika-versenyt, könnyen bekerülhet az orvostudományi egyetemre anélkül, hogy egyéb - az orvosláshoz kötelezően szükséges- képességeit megmérettetnék. Dr. U.J. az a kategória, aki lehet, hogy uj felfedezésekkel gyarapithatja az orvostudományt, de könyörgöm: ne engedjék igazi, élő ,valódi betegek közvetlen közelébe !!! Ugy a betegek, mint a saját érdekében. Ő nyilván nem fog tudni kibujni a bőréből. Eltudom képzelni, hogy mindenki számára hasznos és áldásos tevékenységet fejthet ki mondjuk egy laboratóriumban, kutatóintézetben, vagy bárhol, ahol nem kell emberekkel foglalkoznia. Ami ennyire nem megy, azt ne erőltesse.
A másodfoku itélettel a Veszprémi Törvényszék önmagát is minősitette, mégpedig nagyon egyértelmüen. Lehet még ennél is lejjebb zuhanni ???

Mirtabel 2016.12.15. 17:40:28

Gratulálok Beátának példaértékü irásához, melyben pontosan annyi az érzelem, amennyi ilyen természetü témában jó érzésü embertől elvárható.

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2016.12.19. 13:08:03

Eszetlen Beáta azon önistenhites sajtóhulladékok egyike, akik úgy érzik, hogy rajtuk kívül mindenki hülye vagy erkölcstelen. Gátlástalan módon kiírják akárki nevét, felülbírálják a bíróságot, saját előítéletük szerint csoportosítva adják elő a "tényeket". Itt is látványosan kiderült, hogy a sok csaholó gyűlölködő mellett van olyan több is, akinek ellentétes tapasztalata van a doktorral. Vajon nem azért vált például anyagiassá, mert egy ilyen lelkű feleségtől vált el, mint Eszetlen Beáta, aki esetleg mindenéből kiforgatta? Könnyen lehetséges.

Az ilyen revolverfirkászokat jobb helyen lecsukják, még jobb helyen meglincselik.

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2016.12.19. 13:19:21

Remélem, hogy egyszer velem kezd ki, mert akkor se a börtönt nem ússza meg a sajtó útján elkövetett bűneiért, se egy fillér nem marad neki a polgári per után. Persze az ilyenek csak azt merik rugdosni, aki már a padlón van. Azt a riportert, aki ijedtében odarúgott egy csavargó arabnak, kicsinálták. Ez az alak egy olyan orvost gyaláz, aki nők ezreit gyógyította meg. Eszetlen Beáta még a földrészről is takarodjon!!!

Nívea 2016.12.21. 21:20:47

Szánalmas idióta vagy te görény. Az intelligencia szinted a 80-ast sem éri el, ugye? Ezen kívül ugye soha, semmiben nem értél el sikert, se a magánéletedben, se a munkádban? Magyarul semmire sem vitted, azért gyűlölködsz ádázul olyanokra, akiknek van eszük, józan belátásuk és az orvos szakma megtisztításáért tesznek is valamit. Nevezetesen leírják a nevét és kiteszik a fotóját a söpredéknek. Amit más médium nem mert megtenni. Köszönet érte Beátának. Nem fog eltakarodni sehová sem. De te kicsinálod magad a gyűlölködéseddel. Te görény. Tényleg az vagy, remek a nicked.

myluppa 2016.12.22. 01:41:11

@epatio: gondolóm jól fizetnek neked ezért a kis büffentésedért....pff

2017.01.17. 13:36:16

@Molnárgörény:
Több kommentjét is olvastam, alpári, beképzelt, bunkó stílusa, frusztráltsága
hányinger-keltő. Önnek a görénylyuk is 5 csillagos szálloda. Több méter mély pöcegödör aljára való, ahonnan nem tud több bűzt, fenyegetőzést és mocskot fröcsögni.
A cikkben leírt orvosi viselkedés tűrhetetlen akkor is, ha volt néhány eset, mikor tényleg nem kért pénzt, esetleges szimpátia, vagy egyéb más okokból. Viszont a többi nyomorult betegen ezt többszörösen behajtotta. A legaljasabb dolog, mikor az orvos tudja, hogy betege menthetetlen, s mégis követelőzik (az esetleges magánéleti probléma, nem felmentés erre a viselkedésre)
Az, hogy hány beteg halálát okozta, az rákbetegség esetében mindig vitatható, ettől függetlenül az ilyen orvost végleg el kell tiltani a gyógyító tevékenységtől! Szakmailag senki sem pótolhatatlan. Személyazonosságát nyilvánossá kell tenni (főleg adott esetben, mikor egy idő után tovább praktizálhat). A kiszabott pénzbüntetés nevetségesen kevés (3 beteg kikövetelt honoráriuma)!!!

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2017.01.18. 01:34:20

@fekete macska a fűben: Majd ha érdekel a véleményed, egészen biztosan meg fogom kérdezni. Szemlátomást van tapasztalatod a pöcegödrökben, gratulálok hozzá.

Amúgy meg az a félelmetes, hogy manapság a "sajtónak" mennyire felül mindenki. Eszetlen (de nagyon aljas) Beáta ugyanis úgy megvezette az érzelmeivel "gondolkodó" ostoba bandát, hogy öröm nézni. Egy ítéletet ugyanis nem azért enyhítenek, mert a doktorra szükség van - ez kizárt is, mert ha a szakmájában követ el valamit, akkor attól el is tiltják, különösen, ha az szándékos cselekmény.

Valójában az enyhítésre bizonyosan azért került sor, mert nyilván bizonyították, hogy legfeljebb bunkó volt és pofátlan, de semmilyen szakmai hibát nem vétett. Aki meghalt, a rákba halt bele, nem ellátatlanságba. A valós tényállás valami olyasmi lehet, hogy megkövetelte a hálapénzt, és aki nem fizetett, azzal extrém goromba lehetett, de azért megoperálta, és mindent beleadott, amit tudott. Akit meg nem operált meg, azt azért nem, mert inoperábilis volt - és esetleg nemigen mondta meg neki időben/azonnal.

Üdv a trollok között a sok szenvedélyes félhülyének, akik bemazsolázzák egy ferdítő és aljas újságíró dajkameséjét, és még párbajra is mennének érte. Bravó, le lehet ülni, elégtelen.

2017.01.18. 22:09:51

@Molnárgörény:
Ominózus pöcegödör aljához nem volt még szerencsém, hisz akkor nem írhattam volna meg kommentjéről a véleményemet. Az, hogy Önt ez érdekli-e vagy sem, az mellékes, de ha normális stílusban írja, akkor nem reagálok rá, hasonló stílusban. A cikkhez hozzászólni, ugyanis eredetileg nem állt szándékomban.
Leközölt cikkeknél a hozzászólók mindig 2 pártra szakadnak, valamilyen arányban. Ez természetes.
Én a sajtónak nem hiszek, ha hinni kívánok valamiben, akkor elmegyek a templomba.

Ön nem érti a lényeget!
Én nem akarok pálcát törni afelett (s nem is tettem), hogy az orvos szakmailag hibázott-e vagy sem, illetve ha igen, akkor cselekedete mennyire volt szándékos, vagy sem. Ennek eldöntése nem az Én dolgom, erre ott van a Bíróság, s ott vannak a kirendelt szakértőik.
Az Ítélet Indoklás részében, feltételezem minden tényállást rögzítettek, ami alapján a cikk írója tovább vitte az ügyet az Orvosi Kamara és a Minisztérium felé.
Azt gondolom, hogy rákbetegségnél nagyon nehéz, vagy inkább lehetetlen megállapítani, hogy történt-e hiba vagy sem. Sokszor a legnagyobb jó szándékkal is meg lehet rövidíteni egy ember életét (nemcsak rák betegségben). Nincs belőlünk kettő, nincs klónunk, így nem lehet megállapítani, hogy mi történt volna egy más kezeléssel, vagy éppen nem kezeléssel. Van egy orvosi protokoll, amit be kell tartani, s vannak kritériumok, amiben az orvos mérlegel.
A tumoros betegségekről különben is az a véleményem, hogy sok esetben akkor a leghosszabb és emberibb az élet, ha nem adunk mást, mint a végén fájdalomcsillapítást. Igazán jó esély a gyógyulásra csak akkor van, ha a daganatot egészben, ép szegéllyel ki lehet venni. Ha erre nincs esély, vagy nem sikerül, akkor a továbbiakban csak kísérleti nyúl az ember, s nem lehet tudni, hogy az életet hosszabbítjuk-e vagy éppen rövidítjük.
A rákbeteg valahol a tudata alatt úgyis megérzi, ha számára már nincs esély. Amikor viszont az orvos az ilyen embertől pénzt (vagy még több pénzt) követel, azt nem lehet minősíteni. Az ilyen viselkedés egy gyógyítható beteget is földbe döngölhet lelkileg, hát még egy olyat, aki a mérhetetlen szenvedés utáni, közeli halállal néz szembe.
Akinek tarifája van, annak nincs helye az állami gyógyászatban. Ha a beteg hálából pénzt ad, azt megköszönni illik, vagy nem elfogadni!
És még 1 utolsó gondolat:
Egy véletlen műhiba kategóriája egész más elbírálás alá tartozik, hisz az orvosok is csak emberek, s sajnos hibázhatnak. Egy lelkiismeretes orvosnak ez amúgy sem mindegy, s ha ez bizonyítottan többször ismétlődik, akkor valószínű Ő maga keres magának más helyet.

Aki pedig valakit minősíteni akar, az először nézzen magába !!!!

Rugovicsvalagba 2017.02.01. 23:22:10

@Haraszti Annamária: A biróság joga es feladata, hogy minden oldalról megvizsgálja az ügyet. Mindket fokon bűnösnek nyilvánították. Nem a sajtó, a biróság.

Rugovicsvalagba 2017.02.01. 23:27:02

@Kiss Tamara Á.: Sarkítok : ha Dr. Mengele a háború után a vilag legkiválóbb onkológusa és sebésze lett volna, akkor nem kellett volna megbüntetni?

Rugovicsvalagba 2017.02.01. 23:29:04

@Haraszti Annamária: Te, vagy ti néhányan mindenki vagytok? A biróságok pedig ostobák?

Rugovicsvalagba 2017.02.01. 23:56:45

@Molnárgörény: "A valós tényállás valami olyasmi lehet, hogy megkövetelte a hálapénzt, és aki nem fizetett, azzal extrém goromba lehetett, de azért megoperálta, és mindent beleadott, amit tudott. Akit meg nem operált meg, azt azért nem, mert inoperábilis volt - és esetleg nemigen mondta meg neki időben/azonnal."
Ez a te elméleted.
Majd ha idézed az íteletet és az indoklásat, akkor arra oda lehet figyelni.

Zsuzsa Puha 2017.02.09. 10:50:36

Nem szoktam erről beszélni,de most leírom:ez a rohadék műtött engem is 2015 márciusában,tokától bokáig felvágtak,egy 7×5 centis tályog miatt mindent kirámoltak belőlem csak épp a hálót 'elfelejtették'beültetni,úgy hogy szeptemberben mehettem újra a kés alá,mert megrepedt a hasfalam és lett egy férfi tenyérnyi sérvem,amitől úgy néztem ki,mint egy hét hónapos kismama

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2017.02.21. 23:26:47

@Rugovicsvalagba: meggyet szoktam szedni, többnyire, meg szőlőt. Aztán bort csinálok belőle.

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2017.02.21. 23:31:47

@Zsuzsa Puha: aki hülye, az hülye, nincs mit tenni. Hálót csakis kialakult sérvre operálnak be, megelőzésre soha (idegen anyag). Magad írod, hogy később lett sérved, ez szövődmény, de nem hiba. A stílusod meg igazi feminista mocskolódó.

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2017.02.21. 23:35:29

@Rugovicsvalagba: Mengelét nem büntették meg, ez történelmi tény. Hogy kellett volna-e, az tárgyaláson lett volna eldönthető, de ilyesmi nem volt.

Zsuzsa Puha 2017.09.29. 11:40:02

@Molnárgörény: A hülye ezek szerint Te vagy!Nőgyógyászati műtétekhez is használnak hálót,amit ha beültetett volna a főorvos nem reped meg a hasfalam és nem lesz sérvem!Ha valamihez nem értesz nem kell beleszólni okoska!Szeretsz szerepelni ugye?Csak a képed nem mered adni hozzá,szánalmas vagy te görény!!

Molnárgörény · http://molnargoreny.blog.hu 2017.10.01. 03:12:32

@Zsuzsa Puha: Mint említettem, a hálór már KIALAKULT sérvek megoldásához használják, preventiív céllal nem, mert mégiscsak idegen anyag, aminek a hasban nincs helye, csak ha muszáj. Te vagy a hülye, és valószínűleg ronda dagadt is (mert az alhasi műtétek utáni sérvek elsődleges oka a jelentős túlsúly miatt megnövekdett hasűri nyomás). Én értek hozzá, te azonban csak hablatyolsz. Mint a nők döntő többsége.

Pattaya 2018.02.18. 11:05:02

Rokonomat is ő operálta. Mivel, más nem vállalta. A hasüregben minden szerve rákos volt. Ezt megtudva, a lehetetlenbe is kapaszkodott. Ez volt a doki, aki amennyire lehetett mindent kidobált onnan, kitisztította, majd valami idegen anyaggal feltöltötte a hasüreget. Ezután fájdalmakkal, de még élt egy hónapot.

Magda Bagi 2018.02.26. 02:00:06

Nem "Ő" az egyetlen ilyen orvos aki a beteg kiszolgáltatottságából tőkét kovácsol magának....Az esküjét már rég elfeledte csak a pénz számít..Az említett Kórházban nőgyógyászati műtétem volt.(((korai méhnyakrák diagnosztizálása))) A műtét sikerült mert egy becsületes orvos volt de sajnos meghalt. Továbbra is járnom kellett az elvégzett műtét miatt kontrolra de már egy új orvoshoz......aki a fent leírtak szerint járt el......állami rendelő intézetben pénzért.....megalázó...szégyenteljes.....gátlástalanul elfogadta a pénzt amiért adót sem fizet, hogy süllyedne el az ilyen ember.

Venesz 2018.02.26. 09:00:37

@oeruelt: Azért Bene Krisztián orvosi tudását és ismereteit alkalmazva követte el a bűncselekményt, legalábbis a harmadik elmarasztaló itélet szerint is. A közlekedési baleset egy gondatlan elkövetés, itt viszont sok minősítő körülménnyel tarkított szándékos bűncselekményről van szó.

Cat ó 2018.11.08. 04:50:27

Gratulálok a korrekt íráshoz. Bár még több ilyen felkészült újságíró lenne! A z ilyen emberektől valóban csak a nyilvánosság védhet meg benünk. A szakma cinkos összezárása sokat elmond etikájukról. Pedig egyszer mindenki odakerül......
süti beállítások módosítása